باشگاه خبرنگاران -خانه خلاق صنایع‌دستی استان کرمان راه‌اندازی می‌شود
مدیر عامل صندوق حفظ و احیای بنا‌های تاریخی و فرهنگی کشور:
باشگاه خبرنگاران -دستگیری عامل تیراندازی و چاقوکشی در ایلام
رئیس پلیس امنیت عمومی استان ایلام خبر داد؛