باشگاه خبرنگاران -اصلا مقصر ما مردم هستیم!/ مشکل ما دروغگویی است
واکنش کاربران به آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری؛