باشگاه خبرنگاران -تعادل در بازار سیمان به شرط تامین ۱۰ درصدی برق کارخانجات
صدیقی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
باشگاه خبرنگاران -پیشرفت ۸۵ درصدی کارخانه سیمان دهلران
کشاورز، معاون وزیر صمت در واکنش به باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -هشدارهای هواشناسی به کشاورزان و دامداران؛ پاییز کم بارشی پیش رو است
حقیقت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
باشگاه خبرنگاران -قیمت سیمان در بازار به روال عادی بازمی گردد
معاون معادن و امور معدنی وزیر صمت: