باشگاه خبرنگاران -قطعی دو ساعته برق جایگاه های سوخت اجباری نیست
سخنگوی صنعت برق در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان: