باشگاه خبرنگاران -بارش پراکنده باران در مناطق شمالی و غربی کشور
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
باشگاه خبرنگاران -کاهش ۳.۷ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری
آخرین وضعیت راه‌های کشور در چهارم تیرماه؛
باشگاه خبرنگاران -کاهش ۸ تا ۱۲ درجه‌ای دمای هوا از روز چهارشنبه
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛