باشگاه خبرنگاران -سکوت مشکوک مدعیان آزادی، حقوق بشر و دیپلماسی مایه انزجار است
قاضی‌زاده‌هاشمی در واکنش به اتفاقات کابل و فلسطین نوشت: