باشگاه خبرنگاران -ارسال بیش از ۱۰ هزار مرسوله در نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم
جنتی عطایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد؛
باشگاه خبرنگاران -آخرین جزئیات از پیشرفت دولت الکترونیک
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران خبر داد؛