باشگاه خبرنگاران -مقامات و مسئولان سیاسی کشور، شهادت حضرت علی (ع) را تسلیت گفتند
بسته مجازی سیاسیون به تاریخ ۱۴ اردیبهشت؛