باشگاه خبرنگاران -بارش شدید باران بهاری در روستای بمرود + فیلم
شهروندخبرنگار خراسان جنوبی؛