باشگاه خبرنگاران -از بازار نابه‌سامان مسکن تا ارتقای مدرک برای فرهنگیان
پیام‌های دریافتی در بیست و یکم اردیبهشت ماه؛
باشگاه خبرنگاران -ساخت کندوی عسل در دل کوه + فیلم
شهروندخبرنگار خوزستان؛
باشگاه خبرنگاران -جاری شدن سیلاب در روستای چاهک + فیلم
شهروندخبرنگار خراسان جنوبی؛