باشگاه خبرنگاران -دفاع از مردم فلسطین تکلیف همه آزادی‌خواهان است
قالیباف در گفت‌وگو با رئیس مجلس تونس: