باشگاه خبرنگاران -سازمان­‌هاى بین المللى باید از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند
در گفت‌وگوی قالیباف با نبیه برى تاکید شد؛
باشگاه خبرنگاران -انتخابات هیئت رئیسه سال دوم مجلس پنجم خرداد برگزار می‌شود
فرهنگی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -حدود ۱۰۰ هزار نفر از جوانان کشور در صف وام ازدواج معطل هستند
خضریان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان: