باشگاه خبرنگاران -تاکید بر تشکیل جبهه واحد رسانه‌ای برای مقابله با توطئه‌ دشمنان
در دیدار رئیس دانشگاه مذاهب با سفیر سوریه در ایران مطرح شد؛