باشگاه خبرنگاران -لزوم توجه ویژه به بحث برنامه هفتم در حوزه صنعت/ ارتقاء صنعت باعث جلوگیری از خروج نخبگان می‌شود
آیت‌الله اعرافی در جمع نمایندگان حوزه صنعت و کانون وکلا مطرح کرد؛