باشگاه خبرنگاران -ستادهای مردمی در رونق فضای انتخابات نقش مؤثری دارند
ترقی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان: