باشگاه خبرنگاران -دولت نباید نسبت به قراردادهای موقت کارگران بی‌تفاوت باشد
جلیلی در بازدید از کارگاه تولیدی معلولان: