باشگاه خبرنگاران -واکسیناسیون ۱۳ میلیون نفر گروه پرخطر تا پایان تیرماه
روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح کرد؛
باشگاه خبرنگاران -روحانی: واکسن کوپاستور اواخر اردیبهشت و واکسن برکت در خرداد آماده بهره برداری خواهد بود
در دیدار جمعی از مدیران وزارت بهداشت و شرکت های تولید کننده واکسن؛
باشگاه خبرنگاران -ورود یک میلیون دوز واکسن کرونا به کشور/ بهترین واکسن، اولین واکسن است
روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا مطرح کرد؛