دولت
در هشتمین سفر استانی رئیسی چه گذشت؟
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛

در هشتمین سفر استانی رئیسی چه گذشت؟

باشگاه خبرنگاران -دستور رئیس جمهور برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار
در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت تاکید شد؛