دولت
در هشتمین سفر استانی رئیسی چه گذشت؟
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛

در هشتمین سفر استانی رئیسی چه گذشت؟

باشگاه خبرنگاران -رای اعتماد دولت به استانداران جدید سه استان کشور
در جلسه یکشنبه هیات وزیران صورت گرفت؛