دولت
در هشتمین سفر استانی رئیسی چه گذشت؟
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛

در هشتمین سفر استانی رئیسی چه گذشت؟

باشگاه خبرنگاران -مبارزه با فساد، مطالبه مردمی از دولت مردمی
باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد؛
باشگاه خبرنگاران -تاکید مخبر بر هماهنگی و تمرکز دستگاه‌ها برای ایجاد ثبات در بازار
در جلسه ستاد تنظیم بازار و کالاهای اساسی مطرح شد؛