باشگاه خبرنگاران -تولید نظریه‌های دفاعی جدید در دافوس ارتش برای تولید تسلیحات نوین
ولی‌وند در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛