باشگاه خبرنگاران -انجام اولین عملیات اطفای حریق نیرو‌های مسلح ایران در ترکیه
رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی وزارت دفاع خبر داد؛
باشگاه خبرنگاران -امنیت این روز‌های آسمان کشور، نتیجه اقتدار پدافند هوایی
جانشین منطقه پدافند هوایی جنوب شرق مطرح کرد؛