باشگاه خبرنگاران -آمادگی شهرداری تهران برای ارتقای تعامل با شهرهای اسلامی
زاکانی در سی و پنجمین کنفرانس وحدت اسلامی خبر داد؛
باشگاه خبرنگاران -تکفیری‌ها ساخته و پرداخته استعمار هستند
نماینده مجلس خبرگان رهبری: