باشگاه خبرنگاران -شهید و شهادت دربردارنده مجموعه‌ای از ارزش‌های دینی، ملی، انسانی و اخلاقی است
رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری کنگره شهدای قم: