محیط زیست
تهران و کرج تا ۵۰ سال آینده خشک می شوند
پدر علم کویر شناسی ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:

تهران و کرج تا ۵۰ سال آینده خشک می شوند