باشگاه خبرنگاران -آغاز اجرای طرح ملی نذر آب ۴ در ۴ استان کم آب کشور
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛