باشگاه خبرنگاران -جزئیات حادثه قطار یزد- تهران/ مسافران آسیب ندیدند
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛