باشگاه خبرنگاران -علت آتش سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی از سوی آتش نشانی اعلام می‌شود
رئیس کارگروه بررسی ابعاد آتش‌سوزی سازمان اموال تملیکی:
باشگاه خبرنگاران -افزایش ۵ برابری ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر در کشور
رئیس سازمان انرژی های تجدید پذیر خبر داد؛
باشگاه خبرنگاران -برق صنایع سیمان قطع نمی شود
پیگیری قطعی برق ۲۱۵/