باشگاه خبرنگاران -به رتبه شدن فکر نمی‌کردم/ توصیه رتبه یک تجربی به داوطلبان کنکوری
ابوالحسنی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -با کمترین هزینه هامی توان به رتبه های خوب دست یافت
رتبه سوم رشته انسانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -دوری از معلمان یکی از آفات دوران قبل از کنکور
رتبه ۱ کنکور انسانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -با معلمان از طریق سامانه شاد در تعامل بودم
رتبه ششم گروه علوم انسانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -استادان دانشگاه تهران واکسینه می‌شوند
حبیبا در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -در هیچ کلاس کنکوری شرکت نکردم
رتبه سوم رشته ریاضی و فنی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان: