باشگاه خبرنگاران -فوت ۶ نفر بر اثر آتش سوزی کارگاه مبل سازی در پردیس
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
باشگاه خبرنگاران -حمایت از تولید داخل، رویکرد هیات امنای صرفه جویی ارزی
رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی مطرح کرد؛
باشگاه خبرنگاران -کاهش هزینه درمان بیماران در مراکز درمانی هوشمند
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
باشگاه خبرنگاران -۴۲ درصد افراد شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت: