باشگاه خبرنگاران -رونق چشم گیر اقتصاد دانش بنیان
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
باشگاه خبرنگاران -کاربرد سنسور اختصاصی گاز H۲S در صنایع پتروشیمی
جلالی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
باشگاه خبرنگاران -کاربرد موتور‌های دیزلی و گازسوز به عنوان نیروی محرک در صنایع مختلف
مفید در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
باشگاه خبرنگاران -تولید داروی ضد التهاب از هسته انار
همتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد؛
باشگاه خبرنگاران -سرمایه ۱۱۲۵ میلیارد تومانی صندوق‌های جسورانه بورسی در سال ۱۴۰۰
مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی مطرح کرد؛
باشگاه خبرنگاران -مقررات متعدد و پیچیده، مانعی برای صادرات شرکت‌های دانش بنیان
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
باشگاه خبرنگاران -تولید یک کرم گیاهی برای رفع تیرگی و چروک دور چشم
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛