باشگاه خبرنگاران -طباطبایی در سوچی تاریخ‌ساز شد
جام جهانی ۲۰۲۱ شطرنج؛