دانشنامه سياسي/

شكایت كیفری را بيشتر بشناسيم

شکایت از شخصی که مرتكب تخلفي شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی مي شود و قاضي براي آن مجازات تعیین كرده شکايت "کیفری" نامیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، شکایت از شخصی که مرتكب تخلفي شده  و عمل او طبق قانون جرم تلقی مي شود و قاضي براي آن مجازات تعیین كرده شکايت "کیفری" نامیده می‌شود.

شکایت کیفری ابتدا در داسرا مطرح می‌شود، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان نوشته و مشتکی‌عنه(کسی که از او شکایت دارید) را با اسم و مشخصات و آدرس معین کنید و مشروح شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شكايت پیوست كنيد.
 
نوشتن شکوائیه کيفري شیوه خاصی ندارد و مانند دعاوی حقوقی نیاز به فرم خاصی ندارد، اما خوب است شکايتنامه منظم ومرتب از حیث جمله بندی وخوانا  باشد.   

*تفاوت شايت کيفري باشکايت حقوقي
 
یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است و برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوت‌های این دو عنوان خیلی موثر است:

1-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می‌توان تنظيم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در كاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد .

3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقيم به دادگاه برده شود.

4- شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد،  ولی اکثر شکایت‌های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود.

5- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر  2000تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می‌شود، ولی برای طرح شکایت حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد.
 
6- پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و.. ) اما شکایت‌های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می‌یابند.

7- درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می‌شود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می‌شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت کننده خواهان می‌گویند،  به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.

8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه برگه اي بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می‌کند.

9-در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند. او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند ولی در شکایت‌های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می‌شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید به وسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.

*مراحل رسیدگی به شکایت کیفری

رسیدگی قضائی در دادگستری چند مرحله دارد:

* مرحله طرح شکایت وشروع تحقیقات
* مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه
* مرحله رسیدگی تجدید نظری


*تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی کیفری

در تنظیم شکواییه چند نکته و شرط لازم است که عبارتند از :

1-داشتن اهلیت

در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است، شخص باید اهلیت داشته باشد. اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم است که در دختران سن 9 سالگی و در پسران سن 15 سالگی تعيين شده است.  اما معمولا رویه عملی دادگاه سن 18 سالگی است. در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند

2-شکایت شاکی

جرایمی هست که تنها با شکایت شاکی قابل پیگیری است و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرایم افتراء، توهین و فحاشی و در این مسائل بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می‌شود.

3-اعلام و اخبار ضابطين دادگستری

در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می‌کند .

 قابل ذکر است که ضابطین قوه قضائیه در حال حاضر همان ماموران نیروی انتظامی هستند كه در این حال در برخی موارد نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به عنوان ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند .

4-اظهار و اقرار متهم

5-جرایم مشهود

6-شکوائیه کيفري

شکوائیه را میتوان در کاغذ معمولی صادر کرد و نیاز به کاغذ خاصی ندارد. اما در تنظیم شکوائیه باید به نکات زیر توجه داشت:

1-نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

2-موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم ( تاریخ اعلام شکوائیه به داد سرا باید قید شود )

3-ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه است.

4-مشخصات و نشانی مشتکی عنه ( متهم ) یا مظنون

5-اد له و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین

پس از در موارد فوق و تکمیل شکوائیه ، شاکی بایدامضاء کند و به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه کند و دادسرا یا دادگاه با برسی دستورات لازم را جهت پی گیری به ضابطین قضائی اعلام می‌کند .

 *شروع تحقیقات شکايت کيفري

شروع تحقیقات باشنیدن شکایت شاکی است یعنی قاضی دادسرا باید بداند شما از چه کسی شکایت دارید ودلائل شکایت شما چیست ارائه دلیل بسیارمهم است وجود دلیل محکم راه رسیدگی را هموار می‌کند و پرونده درمسیرتحقیقات پیچیده نمی‌افتد و زودتربه نتیجه می‌رسد.

 باوجود دلیل قاضی می‌تواند قرار مناسبی برای متهم صادر کند و پس از گرفتن دفاعیات او سریعا نظرخود را بدهد، اما گاهی شاکی دلیل کافی ندارد و یک سری قرینه‌هائی ارائه می‌دهد که قاضی باید آنها راارزیابی کند و اگرآن را کافی ندید ودر عین حال ظن به مجرمیت متهم دارد تحقیقات بیشتری را ازضابطین قضائی می‌خواهد و دستورات لازم را درمورد کیفیت تحقیق به آنها می‌دهد.

شاکی می‌تواند مواردی را که برای احراز مجرمیت متهم ضروری می‌داند به قاضی اعلام کند تادرصورت لزوم انجام شود ولی اگرقاضی ظن به مجرمیت متهم نداشت قرارمنع تعقیب متهم را صادر میکنداین قرار قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.

 *تقدیم دادخواست به دادگاههای کیفری

 فرم دادخواست برای دعاوی حقوقی و مالی است و معمولا به دادگاه‌های حقوقی تقدیم می‌شود اما گاهی ممکن است یک امر کیفری با شکایت شما دردادگاه کیفری مطرح باشد که جنبه مالی هم داشته باشد. مثلا علیه کسی شکایت خیانت در امانت مطرح کرده اید و پرونده دردادگاه کیفری درحال رسیدگی است چون دادگاه کیفری صرفا به آنچه شما شکایت کرده اید رسیدگی می‌کند و کاری به جنبه مالی ندارد قانونگذار اجازه داده برای تسهیل کار و اینکه شما زودتر به حق خود برسید دعوی مالی مرتبط با همان شکایت را در همان دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست مطرح کنید درچنین مواردی دادگاه کیفری پس از رسیدگی به امر کیفری درصورتی که جرم را ثابت دانست و متهم را به مجازات محکوم کرد به امرحقوقی ادعائی شما رسیدگی ورای مقتضی صادر خواهد کرد.

 تظلم خواهی به دوگونه در دادگستری میسر است:

۱- شکایت کیفری

در این صورت به تظلم خواه شاکی گفته می‌شود و کسی که از او شکایت شده مشتکی عنه یا متهم نامیده می‌شود و آنچه علیه متهم مطرح می‌شود، شکایت نام دارد. در این صورت اگر چیزی به متهم نسبت داده شود اسم آن اتهام است.

۲-ادعای حقوقی

درچنین صورتی به تظلم خواه مدعی می‌گویند (یعنی خواهان) و کسی که علیه او ادعائی مطرح شود مدعا علیه نامیده می‌شود(یعنی خوانده)وآنچه راخواهان طلب می‌کند ادعا (یعنی خواسته) نام دارد.

به اموری که در شرع یا قانون مورد امر یا نهی است و تخطی از آن مستوجب مجازات است ،جزائی یا کیفری می‌گویند مانند سرقت ، کلاه برداری ، خیانت در امانت و.... به عبارتی هرگاه قانونگذار فعل یا ترك فعلی را ممنوع كرده و برای مرتكب آن مجازات مشخص كند، انجام یا عدم انجام امر و نهی قانونگذار جرم خواهد بود.در بیشتر موارد قانونگذار از اشخاص می‌خواهد اعمال پیش بینی شده در قانون را انجام ندهند وگرنه مجازات می‌شوند.

به عنوان مثال پیش بینی جرایمی چون قتل،ضرب وجرح و كلاهبرداری به منزله اعلام این امر به اشخاص است كه از ارتكاب این اعمال خودداری كنند و اگر این اعمال را انجام دادید مجازات خواهید شد.

در مقابل،در پاره ای از موارد قانونگذار از شهروندان انتظار دارد كاری را به انجام برسانند و به تكلیفی عمل كنند، در غیر این صورت برای شخصی كه از عمل به این تكالیف امتناع كند، مجازات پیش بینی شده است.

 به عنوان نمونه تأمین هزینه زندگی زن و فرزندان مشترك را قانونگذار به عنوان یك تكلیف بر زوج تحمیل كرده است و شوهر و پدری كه با وجود توان مالی از پرداخت هزینه زندگی زن و سایر افراد واجب النفقه خودداری كنند، متحمل مجازات خواهند شد.

*طرح شكایت

بیشتر پرونده‌های مطروحه در دادگستری با شكایت متضرر از جرم آغاز می شود. هر روزه در صحن مجتمع های قضایی شاهد اشخاصی هستیم كه با تنظیم و تقدیم شكایت به مراجع ذی صلاح، مبادرت به طرح و تعقیب دعاوی خود می‌كنند و از مقامات قضایی تقاضای اعاده حقوق از دست رفته خود و مجازات مرتكبین جرایم را دارند. در تنظیم شكایت كیفری، شاكی باید چند مسأله را به طور دقیق در شكایت خود درج كند.

۱ـ مشخصات و آدرس خود (شاكی )
۲ ـ مشخصات مرتكب یا مرتكبین جرم (مشتكی عنه ) «در صورت امكان» و اعلام نشانی آنها
۳ ـ محل وقوع جرم
۴ ـ شرح عمل مجرمانه مورد ادعا و چگونگی و تاریخ وقوع آن
۵ ـ دلایل ارتكاب جرم درصورت وجود شهود آدرس آنها
۶ ـ میزان خسارت وضرر و زیان وارده ـ در صورت ورود خسارت و امكان تعیین آن ـ در شكواییه مطروحه شاكی به بیان شكایت خود با ذكر موارد پیش گفته كرده و از مقامات قضایی دادخواهی می‌كند كه بااین طرح شكایت فرآیند دادرسی كیفری آغاز می‌شود .

انتهاي پيام/پ3
 
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
برچسب ها: دانشنامه ، کیفری ، شاکی ، شکایت
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
لیلا سراج
۰۰:۲۲ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹
من کارت عابر بانک را گم کردم وشخصی آن را پیداکرده وحسابش را خالی کرده آیا شکایت کنم میتوانند آن شخص را پیدا کنند؟ برا کسی این اتفاق افتاده به نتیجه ای رسیدهای
Iran (Islamic Republic of)
فرزین طهماسبی
۲۲:۰۱ ۱۳ شهريور ۱۳۹۸
باسلام اگر بنده بخواهم شکایت مجتمع شورای حل اختلاف شهرستان کرمانشاه کنم بدلیل این که ۳ سال دوبار شکایت کردم وجواب نگرفتم وپرونده مختومه کردند و...کجای تهران وبه کجا باید مراجهه نمایم ممنون می شوم راهنمایی کنید
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۱:۱۸ ۰۴ مرداد ۱۳۹۸
اینجانب فرهنگی هستم وضامن وام ازدواج یکی از دوستانم به مبلغ ده میلیون در سال 91 شدم با ندادن اقساط تمام وام وجریمه که دوازده ونیم میلیون بود از حقوق من کسر شد واز زمان اتمام قسط دوسال میگذرد با توجه به اینکه دوستم اینک وضعش خیلی خوب شده است ولی اموال خود را به نام خانم یا پدرخانم میکنم وهمچنین قبلا یک سابقه کلاهبرداری 60میلیونی داشته که به یکسال حبس هم محکوم شده است ومن جدیدا خبردار شده ام خواستم بپرسم در صورت شکایت پرونده ما به کجا ختم میشود
با سپاس فراوان از زحماتتون
Iran (Islamic Republic of)
فاطمه
۲۱:۰۱ ۲۴ تير ۱۳۹۸
باسلام من ۴ماهی میشه که باشوهرم دعوام شده وبینی ام راشکونده محکوم هم شده الان برام احضاریه اومده که برم دادگاه موضوش هم ابنه که روز دعوامون اومده باخط من براخودش پیام های رکیک وتهدیدامیز فرستاده من خبر نداشتم بعداز۴ماه توکلانتری بهم گفتن چندروزه پیش .البته روزدعوامون گوشیموازم گرفتن تااخرشب خواهراش وباخواهرزادهاش هم شاهدن.حالامن چه طورازخودم دفاع کنم ایامحکوم میشم
Iran (Islamic Republic of)
Sahar
۲۲:۲۸ ۱۸ تير ۱۳۹۸
سلام با توجه به ابلاغیه که امروز بدستمون رسیده عنوان شکایت علیه ما معلوم نیست و ما نمیدونیم به چه دلیل در تاریخ فلان باید دادگاه بریم لطفا راهنمایی کنید
Turkey
علی
۰۴:۳۴ ۱۶ تير ۱۳۹۸
سلام و خسته نباشید
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۵:۵۹ ۰۸ تير ۱۳۹۸
سلام..خسته نباشین..
مسکن و شهر سازی در مورد یه قطعه زمین از من شکایت کرده به عنوان تصرف عدوانی. من هم متصرف اون زمین هستم 12 سال میشه.امکانات آب.برق.گاز.تلفن.چاه آب.و 700 درخت گردو هم دارم..
حالا شکایت مسکن اولیه طبق سند خودشون من توی پلاک ملی نیستم و utm اینو نشون میده..ممنون میشم راهنمایی کنین.
Iran (Islamic Republic of)
حبیب
۱۹:۱۱ ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
سلام بنده باشراکت برادرم ملک پدری که داشتیم روازپدرم باقراردادی که خوده بنده تنظیم ونوشته ام روبرای مشارکت ساختیم که البته اون برگه هادست پدرم هست الان ۵سال هست که ساختیم واماده گردیم واوموقع که اماده شدماواحدهارونفروختیم وچون دیگه پولی توبساط نداشتیم بابرادرم که باهم املاک داریم یه دست نوشته بین خودمون نوشتم وقرارشدکه ازاون به بعدشریک بشیم واحدهارورهن دادیم ویه سری وسایل فروختیم سال ۹۳مبلغ یک میلیاردودوست ملیون تومان دوتایی جمع کردیم که قرارشدبرادرم بیرون ازاملاگ ساخت وسازکنه منم تواملاک وایسم الان ۵ سال گذشته وهرسال یه ساختمون ساختیم وفروخته الان بهش گفتم بیارحساب کتاب کنیم ببینیم چی داریم چیکارکردی ۵ساله میخری میفرشی نه به اسم من چیزی زدی نه پولی دادی هرچی میخری میزنی به اسم زن وبچه ات هزارتومن هم که به من ندادی ولی من هرچی تواملاک درامدداشنیم وکرایه خونه ومغازه روماه به ماه حساب میکنم سهم هرکسی رومیدم چطوری سرماه میشه دنبال سهمت میای بیاراصل میخوام جداشم سهم منوبده ازکارکردت بیرون برگشته بهم میگه ضررکردم کدوم پول کدوم سهم وشراکت ازطرف دیگه به بابام گفتم سهم من ازساختمون ۱/۵دانگ هست ازبرگه هایکی بده گفت پاره کردم گفتم تویه برگه دست نویس بهم بده که اونم امروزفردامیکنه بهم میگه بروسندهارودرست کن سهمتوبزنم میگم برادرم پول پیشهاروبرده ۵سال۵ تاساختمون ساخته اون بایدبره درست کنه اون۴۵۰ ملیون گذاشته اینچاروساختیم دوبرابرپولشوبرده الانم میگی شریکه خلاصه دست به یکی شدن وبهم هیچی نمیدن منم بارسیدهاشکایت کردم وکیل گرفتم به نظرتون به نتیجه میرسم چقدرطول میکشه البته بابت ملک پدری هم ازبرادرم نوشته دارم وکالت کاری پدرم که به برادرم داده وقرارداداجاره هاوقولنامه های فروش ساختمونهایی که ساخته همه رودادم وکیل نظرتون چیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۱۳ آذر ۱۳۹۷
سلام لطفا یک نمونه شکایت کیغری و یک نمونه حقوقی بنویسین
آیادرخو است همان لایحه است .تفاوت لایحه و لایحه دفاعیه را توضیح دهید ممنونم
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۱:۳۷ ۰۶ شهريور ۱۳۹۷
سلام منیکی دو روزه داشتم از دوستام در مورد ی دختر و خونوادش تحقیق میکردم و یک نفر شماره منو داد ب برادر دختر و با هم یحثمون شد و گفت شکایت میکنه من ک کلا از اینا سر در نمیارم سیم کارتم ب نام برادرمه حتی التماسشم کردم گف من کاری ندارم قانون خودش دروست میکنه الان میخام بدونم تحقیق کردن در مورد ی نفر یا خانواده جرمه؟ بخاطر امنیتو غیره نخاستم اسمو فامیلمو بدم الان نمیدونه .
Iran (Islamic Republic of)
فرزاد
۲۰:۱۵ ۰۳ شهريور ۱۳۹۷
با سلام شخصی که مهندس ساختمان است با کلاهبرداری ونیرنگ 2000متر زمین کشاورزی از پدرم خریداری کرده و به جای متراز فوق 3600 متر زمین تصرف کرده که با شکایت پدرم به جرم تصرف عدوانی محکوم به حبس و رفع تصرف شده که با وساطت خانواده ایشان و علی رغم اینکه مقداری از زمین را به پدرم بر نگرداند از روی دلسوزی به ایشان رضایت دادند حالا پس از ازادی هر روز برای اذیت ازار یک جا علیه ما شکایت واهی میکند و مارا تهدید به قتل با اسلحه گرم نموده تو را به خدا موقع دادن رضایت طرف خودتان را بیشتر بشناسید و صرفا با اشک تمساع متهم وخانواده او گول نخورید بهتر است موقع تنظیم رضایت نامه حتما با وکیل مشورت نماءید
Canada
سارپ غلامی
۰۰:۱۷ ۱۳ تير ۱۳۹۷
عالی و مفیـــد
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۰۱:۴۲ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
با سلام و خسته نباشید ، عالی بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
سلام من یه پرونده دارم دادگاه که خواسته یاناخواسته بامامور راهنمایی ورانندگی برسر یه جریمه بود مامور هم صدمه دیده منم زندان رفتم الانم باوسیقه ازادم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
خیلی خوب
Iran (Islamic Republic of)
سیداحمد
۲۳:۰۵ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
سپاس عالی بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
سلام ممنون از مطالبتون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۰۴ بهمن ۱۳۹۶
تشکر از مطالب خوبتون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۳ ۲۴ دی ۱۳۹۶
تشکر از مطالب خوبتون
Iran (Islamic Republic of)
محمدزمان فتحی
۰۰:۳۱ ۲۴ دی ۱۳۹۶
باسلاموتشکر از شما لطف کنید جواب مرت از ایمیل یا طریق دیگر اطلاع دهید چون وقت تنگ است وسر دوراهی قرار گرفتم .من فرهنگی وکشاورزهستم بیش از ۲۰۰سال یک ا بین ۳تد۴ متر بروی تردد .کشاورزی .سم‌پاشی .کودپاشی وشخم زدن و...از این راه وجاده مسدود وبسته شد الان مجبوریم که جاده ورا ه مسدودشده برا تردد وکارهدی کآشاورزی از زمینهای اطراف وکشاورزان دیگه تردد کنم که با باعث جر بحث وناراحتی میشود وطرف مقابل که دیوار کشیده ورا ۲۰۰ساله را بسته اجازه نمیدهد در زمین او تردد کنیم هرچه خواستیم برا ر ی کنیم راه باز شود ادمی نیس که قانع شود وجاده بیش از ۱۰ کشاورز را مسدود وخراب کر ده ا وضمنا همگی اهل روستا وفامیل هستیم ولا چه نوع شکایتی کنیم بعدش طولانی وهزینه بردار است .بنظرشما چه کار کنیم ایا دیوار کشی که راه وحاده که عمومی است چه جرمی دارد تشکر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۲۳ دی ۱۳۹۶
یکسال بوده دنبال شکایت ی چک و یک سفته بوده ام و خواهان هیچ موقعه حضور نداشته حالا که میخوام حکم جلب اون را بگیرم اول باید ثبت اینترنت کنم و هر چی میرم سر ساعت هم میره نمیتونم ثبت نام کنم یا نوبت ندارند یا اصلا قطع میشه و یا..... چرا اینقدر شرایط را سخت گرفتند خیلی دیگه از این موردها هست وقتی هم این موضوع را مطرح میکنیم درجواب میگن روزی ۶۰۰نفرثبت نام میکنند سوالم اینکه من باید چیکار کنم. ممنون ازشما
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ایمان
۱۴:۰۶ ۲۱ دی ۱۳۹۶
از دست من شکایت شده اطلاع دادن بهم ک اطلاعات دنبال پروندم هس ولی نه ریختن تو خانه نه اضحاریه دادگاه اومده 12روز از طرح شکایت میگذره
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
مجید
۰۳:۲۴ ۰۴ دی ۱۳۹۶
بسیار عالی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۸ ۲۶ آبان ۱۳۹۶
عالی ممنون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۰۹ آبان ۱۳۹۶
مرسی خیلی خوب بود .احسنت.واقعا خوب بود
باتشکر
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی حسن پور
۱۹:۰۴ ۰۴ آبان ۱۳۹۶
خیلی تشکر میکنم از لطف شما که بهتیرین اطلاعات حقوقی کیفری را در اختیار مردم قرار داده اید.
Iran (Islamic Republic of)
مینا
۱۹:۰۰ ۰۳ آبان ۱۳۹۶
عالی بود
Iran (Islamic Republic of)
حميد زارع
۰۱:۱۷ ۰۵ شهريور ۱۳۹۶
خوب و كامل بود استفاده بردم سپاس
Iran (Islamic Republic of)
تازه کار حقوقی
۰۰:۳۳ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
عالی بود بسیار واضع و روشن توضیح داده شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۲ ۳۰ تير ۱۳۹۶
ممنونم خوب بود
Iran (Islamic Republic of)
ساناز
۲۰:۵۹ ۰۳ تير ۱۳۹۶
با سلام.امروز یه سامانه پیامکی به من پیام داد که در فلان روز و فلان تاریخ با شماره پرونده و ردیف و...به دادگاه کیفری شهرستانمون مراجعه کنم.میشه لطفا راهنمایی کنید که این یعنی چه?این درصورتی است که من و همسرم آزارمون به یه مورچه هم نرسیده...لطفا بگید چیه خیلی نگرانم
Iran (Islamic Republic of)
فرزاد
۲۰:۰۲ ۰۳ شهريور ۱۳۹۷
با مراجعه به دادگاه کیفری که در پیامک مشخص شده و ارائه شماره پرونده و اصل کلرت ملی به دفتر دادگاه می توانید از مشخصات شاکی و علت شکایت مطلع شده و برای روز دادگاه اماده دفاع از خود باشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶
ممنونم خوب بود
Iran (Islamic Republic of)
55555
۰۴:۳۳ ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
با سلام خیلی ممنون استفاده کردیم
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۲:۰۱ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶
واقعا عالی بود استفاده کردم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۲۰ آبان ۱۳۹۵
خوب بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۲۷ مهر ۱۳۹۵
تشکر تشکر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۹ ۲۴ مهر ۱۳۹۵
سلام ممنون از محقق ونویسنده حقوقی عزیز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۱۶ مهر ۱۳۹۵
بسیار متشکرم از زحمات شما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۳۰ شهريور ۱۳۹۵
متشکرم عالی بود
Germany
ناشناس
۱۷:۲۵ ۰۷ مرداد ۱۳۹۵
من چند ماهه که یه تانکر سوخت رو به اجاره دادم اما بعد از مدت سه ماه فهمیدم که شخص تانکر رو بفروش رسانده وبا استفاده از سند جعلی اقدام به کلاهبرداری کرده والان در زندان هست بخاطر چند فقره کلاهبرداری آیا من میتونم هزینه وکیل وهزینه های خودم رو ازفرد متهم بگیرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۲۶ تير ۱۳۹۵
متشکرم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵
مرسی خیلی خوب بود .احسنت.واقعا خوب بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۸ ۱۸ دی ۱۳۹۴
مرسی عالی بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۲ ۲۰ آذر ۱۳۹۴
مفيد بود ممنون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۱۵ مهر ۱۳۹۴
بسیار عالی
Iran (Islamic Republic of)
فاخر نواصر
۱۸:۳۶ ۰۶ تير ۱۳۹۴
خیلی ممنون استفاده کردیم
Iran (Islamic Republic of)
صمد
۲۲:۱۳ ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۴
بی نهایت سپاسگزارم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۱۶ دی ۱۳۹۲
خوب بود ممنون
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر