وقتي كه مي بارند به قلم حسین شریعتمداری

شریعتمداری در ستون یادداشت امروز کیهان با عنوان؛ وقتي كه مي بارند نوشت:

 مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

«بعد از جنگ جمل كه در آن، جنگ افروزان با آنهمه خط و نشان كشيدن ها و رجزخواني ها به سختي شكست خورده و به ذلت افتاده بودند، مولاي بزرگوار ما، حضرت امير عليه السلام در وصف دو سپاه در دو سوي آن آوردگاه فرمودند؛

وقد ارعدوا و ابرقوا و مع هذين الامرين الفشل و لسنا نرعد حتي نوقع ولانسيل حتي نمطر. دشمنان چون رعد غريدند و مثل برق، جرقه زده و از جاي برآمدند، اما علي رغم آنهمه لاف گزاف، هنگام كارزار ناتوان و ترسان بودند. ولي ما، خروش برنمي داريم، مگر آن كه دست به عمل مي زنيم و نمي باريم، مگر آن كه سيل جاري مي كنيم.

داستان آن روز مولايمان علي عليه السلام و يارانش در مقابله با اصحاب جمل وصف حال امروز ماست كه در يك سو علي زمان با ياران باوفا و پاي در ركاب خويش ايستاده است و در سوي ديگر اين آوردگاه، نظام سلطه جهاني با دنباله هاي ريز و درشت داخلي و خارجي خود به كينه توزي و انتقام جويي از اسلام و مسلمين صف كشيده است».

فراز فوق، بخشي از يادداشت 13 سال پيش كيهان بود كه روز 23 تيرماه 78 با عنوان «جانم بسيج» به چاپ رسيده بود. آن روزها در پي فتنه 18تيرماه 78 كه به قول ديروز حضرت آقا- در اجتماع پرشور جوانان خراسان شمالي- بر هم زدن ثبات سياسي كشور را نشانه رفته بود، مردم نجيب و هوشيار، با صبر و حوصله انقلابي خويش، رجزخواني هاي بيگانگان و عربده كشي ها و شرارت هاي دنباله هاي ريز و درشت داخلي آنان را به نظاره نشستند و با اين اميد كه سره از ناسره جدا شود، در مقابل آن فتنه، خون دل خوردند و دم برنياوردند، اما چند روز بعد، وقتي غبار فتنه فرو نشست، ديگر درنگ را تاب نياورده و پاي به ميدان نهادند. آنان كه با دست خالي رژيم آمريكايي شاه را سرنگون كرده و هشت سال در مرزهاي آبي و خاكي و هوايي كشور با تمامي قدرت هاي سلطه گر جنگيده بودند، بار ديگر به ميدان آمدند تا به قول حضرت امير(ع) چشم فتنه را كور كنند و كردند.

10 سال پس از آن روز، در خردادماه سال 88 فتنه ديگري با دامنه اي بسيار گسترده تر و اين دفعه با حضور بي پرده همه دشمنان آشكار و پنهان نظام، از مدعيان اصلاحات گرفته تا منافقين و بهايي ها و سلطنت طلب ها و ماركسيست ها و نهضتي ها و... تحت مديريت مستقيم و اعلام شده مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس طراحي و به صحنه آورده شد. دشمن اين بار هم، بر هم زدن ثبات سياسي كشور را نشانه رفته بود. باز هم، همان مردم به صحنه آمدند و طومار فتنه گران را در هم پيچيده و به زباله دان تاريخ انداختند. اين بار، اما به قول «ريچارد هاوس» مسئول كميته راهبردي سياست خارجي آمريكا، مهندسي معكوس براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران كه هدف نهايي آن رهبري انقلاب بود، نتيجه معكوس داد و آيت الله خامنه اي با قدرت و پايگاهي فراتر از قبل ظاهر شد. و به گفته؛ «مئير داگان» رئيس اسبق موساد؛ «نمي توان نقش حركت شكست خورده بعد از انتخابات ژوئن 2009 ايران- بخوانيد فتنه آمريكايي، اسرائيلي 88- را در تحولات اسلامي منطقه ناديده گرفت» و به قول آقاي فهمي هويدي، نويسنده و پژوهشگر معروف مصري؛ «آمريكا، اسرائيل، اتحاديه اروپا و بسياري از كشورهاي عربي از جمله دولت وقت مصر، پيشاپيش پيروزي جنبش سبز(!) را اعلام كرده بودند و آنگونه كه رسانه ها تبليغ مي كردند، سقوط جمهوري اسلامي قطعي بود. اما، وقتي غلبه شما را بر آن فتنه بزرگ مشاهده كرديم، به اين نتيجه رسيديم كه سلطه غرب از جهان عرب قابل برچيدن است» و...

ديروز رهبر معظم انقلاب در ديدار پرشور جوانان خراسان شمالي با ايشان، بخشي از نقشه راه دشمن در انتخابات پيش روي رياست جمهوري را، آشوب آفريني با هدفي مشابه دو فتنه 78 و 88 دانسته و فرمودند «مردم حواسشان جمع است، مسئولان قواي سه گانه هم كاملا مراقب باشند تا بدخواهان نتوانند آرامش موجود را كه نشانه اقتدار عظيم كشور محسوب مي شود، برهم بزنند... در مدت باقيمانده تا انتخابات و در خود انتخابات، همت همه مسئولان بر حفظ آرامش و اجتناب از جنجالي شدن فضاي سياسي كشور متمركز باشد.»

حضرت آقا، بعدازظهر همان روز در اجتماع پرشور و شعور بسيجيان بار ديگر نسبت به توطئه احتمالي دشمن در چند ماه باقيمانده تا انتخابات رياست جمهوري 92 هشدار داده و تاكيد كردند؛ «ملت ايران در مقابل فتنه 88 ايستاد و هر وقت نيز مشابه آن اتفاق بيفتد، ملت خواهد ايستاد.»
علاوه بر هشدار رهبر معظم انقلاب كه مانند هميشه از هوشياري و نگاه ملكوتي ايشان حكايت مي كند، برخي از شواهد و قرائن موجود نيز، حاكي از آن است كه آشوب آفريني و ايجاد التهاب در فضاي سياسي كشور، يكي از پروژه هاي احتمالي دشمن در ماه هاي باقيمانده تا انتخابات پيش روي خواهد بود و همين جا بايد تاكيد كرد كه دشمن به نتيجه بخش بودن اين پروژه اميد چنداني ندارد، چرا كه به نوشته «جان لي اندرسون» مفسر خاورميانه اي «نيويوركر»، «در ايران، حركتي فراتر از جنبش سبز(!) - بخوانيد فتنه آمريكايي، اسرائيلي 88- كه از حمايت همه جانبه غرب برخوردار بود قابل تصور نيست. شكست اين جنبش(!) نشانه روشني از اقتدار ايران و پايگاه مردمي عميق و گسترده رهبر آن است و به همين علت تكرار آن ساده انديشانه است» ولي به گفته ژنرال مايكل هايدن رئيس اسبق سازمان سيا در گزارش دسامبر 2011 مركز راهبردي استراتفور، حمله نظامي به ايران پرهزينه و تقريبا ناممكن است و تنها راه باقيمانده تشويق مخالفان در داخل براي بازسازي ناآرامي هاي ژوئن 2009- خرداد 88- خواهد بود. مايكل هايدن در همان گزارش تاكيد مي كند كه «بازسازي ناآرامي هاي ژوئن 2009 نمي تواند عقب نشيني جمهوري اسلامي از اهدافش را در پي داشته باشد ولي مي توان به كند كردن آن اميدوار بود»!... يعني دردسرآفريني از سر ناچاري!

و اما، در پروژه احتمالي دشمن روي «مردم» حساب ويژه اي باز نشده است، چرا كه آمريكا و متحدانش، هوشياري مردم و حضور به موقع آنان در سرفصل هاي حساس تعيين كننده را آزموده اند. حماسه هاي 23 تيرماه 78 9 دي 88، بهمن 88، انتخابات اسفند 90 و اخيرترين نمونه آن، حضور يكپارچه و همه جانبه و شورانگيز توده هاي عظيم مردم خراسان شمالي در استقبال از رهبر معظم انقلاب است كه حماسه اي بارها تكرار شده و تكرار شدني است و كمترين ترديدي در بصيرت مردم و نااميدي دشمن از فريب آنان باقي نمي گذارد. حضرت آقا نيز در بيانات ديروز خود بر اين نكته تاكيدي تجربه شده داشتند. آنجا كه فرمودند «مردم حواسشان جمع است».

پس خط تماس و نقطه اميد دشمن كجاست؟ خط و نقطه اي كه ديروز رهبر معظم انقلاب در جمع بسيجيان خراسان شمالي، شناسايي آن را يكي از نشانه هاي بصيرت دانسته بودند.
نگاه دشمن به سران و عوامل اصلي فتنه 88 نگاهي با واسطه است و نه مستقيم، چرا كه آنها يك بار در فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 به كار گرفته شده و سوخته اند. جين شارپ، يكي از نظريه پردازان معروف كودتاهاي مخملي، اينگونه مهره ها را به چوب كبريت تشبيه مي كند كه با يك بار مصرف از دور خارج مي شوند! اما از نگاه غيرمستقيم دشمن به اين مهره ها نبايد غافل بود. توضيح آن كه بعيد نيست مهره هاي ياد شده، با واسطه و پادرمياني برخي از خودي هاي غفلت زده و ساده انديش به ميدان آورده شوند. طرح موسوم به «دولت وحدت ملي»! كه فاقد بستر قانوني و تعريف شده است و با ساختار انتخاباتي تعريف شده در جمهوري اسلامي ايران- يعني برآمدن رئيس جمهور از رأي مستقيم مردم و نه پارلمان- كمترين همخواني ندارد، در صورتي كه براي كبريت هاي سوخته نيز در «ائتلاف» مورد نظر جايي باز كرده باشد، مي تواند بستري براي ورود غيرمستقيم عوامل ياد شده باشد. اگرچه ارائه كنندگان طرح مورد نظر هنوز درباره اجزاي آن توضيحي نداده اند! از اين روي كم توجهي ارائه كنندگان طرح ياد شده مي تواند زمينه سوءاستفاده دشمنان براي نفوذ دادن عوامل يا ساكتين فتنه را در پي داشته باشد. يعني كساني كه وحدت با آنها مفهومي جز وحدت! و ائتلاف! با دشمنان مردم و نظام ندارد.

براي «تشخيص خط و نقطه درگيري با دشمن» كه رهبر معظم انقلاب از آن با عنوان بخش قابل توجهي از بصيرت ياد كرده اند مي توان اهداف رصد شده دشمن را با مواضع و عملكرد افراد، گروه ها و شخصيت هاي داخلي مقايسه كرد و در صورت مشاهده همخواني نسبت به نقطه همخوان حساس بود. اين همخواني مي تواند ناشي از غفلت فرد يا گروه همخوان باشد. در اين حالت به فرموده حكيمانه حضرت آقا «بايد اين فرد را نصيحت كرد و اگر نصيحت موثر واقع نشد، بايد با او حد و مرز و خط فاصل تعريف كرد.»

فشار اقتصادي و تنگ كردن عرصه معيشتي مردم يكي ديگر از نقاط مورد نظر است. به عنوان مثال، نزديك به سه هفته قبل از آشفتگي بازار ارز، راديو اسرائيل، راديو زمانه- راديو فارسي زبان هلند- شبكه هاي تلويزيوني فارسي زبان آمريكا- VOA و انگليس BBC از افزايش قيمت ارز و نقش آن در افزايش قيمت ساير كالا و خدمات ضروري مردم كه مي تواند نارضايتي آنان را در پي داشته باشد، ياد كرده و حتي راديو اسرائيل دو روز قبل از افزايش جهشي و ساعت به ساعت قيمت دلار، در برنامه شامگاهي دوشنبه شب خود از آن خبر داده بود. از سوي ديگر مقامات رسمي آمريكا و اتحاديه اروپا پنهان نمي كنند كه گراني كالا و خدمات مورد نياز مردم را به عنوان يكي از اهداف چالش خود با ايران اسلامي در دستور كار دارند. بنابراين نمي توان و نبايد نسبت به كانون داخلي اين حركت پلشت بي تفاوت بود و رد پاي آن را در آن سوي مرزها جستجو نكرد و...

در اين باره گفتني هاي ديگري نيز هست.

حسين شريعتمداري

برای مشاهده مجله شبانه اینجا کلیک کنید

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر: