بزرگترین منابع گازی جهان؛ پارس جنوبي

ذخائر گاز ميدان پارس جنوبي حدود هشت درصد است بطوريكه نيمي از ذخائر گاز كشور را شامل مي شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، ميدان گازي پارس جنوبي يكي از بزرگترين منابع گازي جهان است كه بر روي خط مرزي مشترك ايران و قطر در آبهاي خليج هميشه فارس قرار گفته و از اصلي ترين منابع انرژي كشور به شمار مي رود. ذخاير گاز ميدان پارس جنوبي حدود 8% كل ذخاير گاز جهان و نزديك به نيمي از ذخاير گاز كشور را شامل مي­گردد. مساحت اين ميدان 9700 كيلو متر مربع است كه سهم متعلق به ايران 3700 كيلومتر مربع وسعت دارد. ذخيره گاز اين بخش از ميدان در حدود 14 تريليون متر مكعب گاز به همراه 18 ميليارد بشكه ميعانات گازي تخمين زده مي شود.

هم اكنون برنامه ريزي به منظور توسعه 24 فاز براي توليد 790 ميليون متر مكعب گاز در روز در ميدان پارس جنوبي صورت پذيرفته است. توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به منظور تامين تقاضاي رو به رشد گاز طبيعي، تزريق به ميادين نفتي، صادرات گاز و توليد ميعانات گازي و گاز مايع به عنوان خوراك واحدهاي پتروشيمي صورت مي پذيرد. بدين ترتيب بنادر عسلويه و تمبك در 270 و 220 كيلومتري جنوب شرقي بندر بوشهر به عنوان منطقه ساحلي براي ايجاد تاسيسات خشكي درنظر گرفته شده اند.

شركت پتروپارس به عنوان اولين و بزرگترين اپراتور ايراني توسعه دهنده ميدان هاي گازي پارس جنوبي، تاكنون مسئوليت توسعه هشت فاز از فازهاي 24 گانه اين ميدان (استحصال حدود 12 ميليون فوت مكعب در روز) را در قالب 4 پروژه بر عهده گرفته است.

جدول محصولات توليدي پروژه هاي پتروپارس (به بهره برداري رسيده و در حال اجرا)

محصول

فاز 1

فاز 4و5

فاز 6،7،8

فاز 12

فاز 19

مجموع

Reservoir Fluids

1000

2000

3900

3000

2000

11900

گاز ترش (MMSCFD)

3350

3350

گاز شيرين (MMSCFD)

920

1800

2850

1800

7370

گاز اتان (MMSCFD)

70

330

400

اتان مايع (T/D)

2550

2550

پروپان (T/D)

1770

4450

2000

10500

بوتان (T/D)

1080

1200

ميعانات گازي (B/D)

40.000

80.000

160.000

120.000

80.000

480000

سولفور (T/D)

200

400

750

400

1750

فاز 1

طرح توسعه فاز 1 ميدان گازي پارس جنوبي در دي ماه 1377 توسط شركت نفت و گاز پارس (POGC) و در قالب يك قرارداد بيع متقابل (Buy Back) به شركت پتروپارس واگذار گرديد.

پروژه فاز 1 از جمله فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي است كه در ناحيه جنوبي اين مخزن قرار گرفته است. تاسيسات خشكي فاز 1 پارس جنوبی در منطقه عسلوبه با مساحتی در حدود 141 هکتار در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس واقع شده است. چاه‌ها و سكوهاي فراساحلي اين پروژه در فاصله حدود 105 كيلومتري از سواحل نيلگون خليج هميشه فارس قرار دارد.

طرح توسعه فاز 1 پار س جنوبي با هدف استخراج و انتقال يك ميليارد فوت مكعب گاز در روز كه از 12حلقه چاه از دو سكوي سرچاهي اقماري توليد و به سكوي فرايندي جهت رطوبت زدايي انتقال مي يابند و متعاقبا پس از انتقال به خشكي از طريق خط لوله 32 اينچ، در تاسيسات خشكي شيرين سازي شده و به خط لوله سراسري IGAT I تزريق مي گردد. ميعانات گازي جداشده در پالايشگاه از طريق خط لوله زير دريايي و SBM صادر مي شوند.

افزايش ظرفيت فاز 1

طرح توسعه فاز 1 ميدان گازي پارس جنوبي در شهريور ماه 1383 به بهره برداري رسيد، ليكن شركت نفت و گاز پارس با توجه به تخصيص يكي از سكوهاي اقماري اين پروژه (SPD2) به ساير پروژه‌هاي پروژه‌هاي پارس جنوبي، فعاليتهاي مربوط به افزايش ظرفيت توليد از سكوي SPD1 و همچنين انجام پارهاي فعاليتهاي تعميراتي ديگر را در سال 1385 و در قالب يك توافقنامه خدمات فني (TSA) با هدف افزايش ظرفيت سکوي توليد SPP1 از ظرفيت موجود به 1000 MMSCFD و تامين خوراک گاز ترش مورد نياز از سکوي SPD1 به جاي سکوهاي SPD1 و SPD2 موجود، به شركت پتروپارس واگذار نمود.

پروژه افزايش ظرفيت سكوهاي فراساحلي فاز يك به منظور افزايش ظرفيت سكوهاي فراساحلي فاز 1 به يك ميليارد فوت مكعب گاز در روز،‌ تنها از طريق سكوي سرچاهي SPD1 تعريف گرديد. براي اين منظور شركت پتروپارس فعاليت‌هاي مربوط به نوسازي و انجام تغييرات مورد نياز در سكوهاي SPD1 و SPP1 را در دو مرحله در دستور كار خود قرار داد كه اين فعاليت ها در دو دوره زماني تابستان 1390 و پاييز 1391 به انجام رسيد و بخش اندكي از كارهاي باقيمانده در رابطه با چاه‌هاي جديد پس از حفاري اين چاه‌ها توسط شركت نفت و گاز پارس ميسر خواهد شد.

فاز يك پارس جنوبي، به عنوان اولين فاز از فازهاي طرح توسعه پارس جنوبي، باعث گرديد تا دانش و مهارت پيمانكاران ايراني در اجراي ابرپروژه‌هاي گازي، ارتقاي چشم‌گيري داشته باشد.

فاز 4،5

طرح توسعه فازهاي 4 ،5 ميدان گازي پارس جنوبي در تاريخ 06/05/1379 توسط شركت نفت و گاز پارس (POGC) و در قالب يك قرارداد بيع متقابل (Buy Back) به مشاركتي با سرمايه‌گذاري شركت‌هاي آجيپ (60%)، پتروپارس ليميتد (20%) و نيكو (20%) و تحت رهبري شركت آجيپ (ENI) واگذار گرديد.

پروژه فازهاي 4 ،5 از جمله فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي است كه در ناحيه مركزي اين مخزن قرار گرفته است. تاسيسات خشكي فازهاي 4 ،5 پارس جنوبی در منطقه عسلويه در كنار فاز 6،7،8 در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس واقع شده است. چاه‌ها و سكوهاي فراساحلي اين پروژه در فاصله حدود 100 كيلومتري از سواحل نيلگون خليج هميشه فارس واقع شده است.

طرح توسعه فازهاي 4 ،5 ميدان گازي پارس جنوبي با هدف استخراج و انتقال 2 ميليارد فوت مكعب در روز از 24 حلقه چاه كه بر روي دو سكوي سر چاهي قراردارد، آغاز و هم اكنون به بهره برداري كامل رسيده است. ميعانات گازي جدا شده در تاسيسات خشكي توسط خط لوله زير دريايي و SBM صادر مي شود. همچنين LPG توليدي پس از شيرين سازي جهت صادرات به اسلكه پارس انتقال داده مي شود.

بخش خشكي اين پروژه در مدت زماني حدود 36 ماه به بهره‌برداري نهايي رسيد كه تاكنون بهترين ركورد در توسعه فازهاي پارس جنوبي مي‌باشد.

فاز 6،7،8

طرح توسعه فازهاي 6و7و8 ميدان گازي پارس جنوبي در تير ماه 1379 توسط شركت نفت و گاز پارس (POGC) و در قالب يك قرارداد بيع متقابل به شركت پتروپارس ليميتد واگذار گرديد.

پروژه فازهاي 6و7و8 از جمله فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي است كه در ناحيه شرقي-مركزي اين مخزن قرار گرفته است. تاسيسات خشكي فازهاي 6و7و8 پارس جنوبی در منطقه عسلويه با مساحتی در حدود 150 هکتار فيمابين پالايشگاه‌هاي فاز 1 و فاز 4،5 در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس واقع شده است. چاه‌ها و سكوهاي فراساحلي اين پروژه در فاصله حدود 105 كيلومتري از سواحل نيلگون خليج هميشه فارس واقع شده است.

طرح توسعه فازهاي 6و7و8 ميدان گازي پارس جنوبي با هدف استخراج و انتقال 3 ميليارد فوت مكعب در روز از 30 حلقه چاه از سه سكوي سر چاهي و متعاقبا پالايش گاز در تاسيسات خشكي به شركت پتروپارس واگذار گرديد. در ادامه اين پروژه با اجراي طرح 30 درصد افزايش ظرفيت، قابليت فراورش 3.9 ميليارد فوت مكعب در روز گاز ترش خوراك را دارا گرديد كه از اين مقدار 3.29 ميليارد فوت مكعب در روز گاز ترش خشك به منظور تزريق به ميادين نفتي آغاجري از طريق خط لوله سراسري IGAT V انتقال مي يابد. ميعانات گازي جدا شده در تاسيسات خشكي توسط خط لوله زير دريايي و SBM صادر مي شود. همچنين LPG توليدي پس از شيرين سازي جهت صادرات به اسكله پارس انتقال داده مي شود.

پروژه فازه هاي 6،7،8 بزرگترين پروژه تاريخ صنعت نفت مي باشد كه تا كنون به بهره برداري رسيده است.

فاز 12

طرح توسعه فاز 12 ميدان گازي پارس جنوبي در تاريخ 25/04/1384 توسط شركت نفت و گاز پارس (POGC) و در قالب يك قرارداد بيع متقابل به شركت پتروپارس ليميتد واگذار گرديد.

پروژه فازهاي12 از جمله فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي است كه در ناحيه جنوب شرقي اين مخزن قرار گرفته است. تاسيسات فراساحل اين پروژه در حدود 145 كيلومتري نوار ساحلي قرار داشته و تاسيسات خشكي اين فاز در منطقه تمبك با مساحتی در حدود220 هکتار قرار دارد.

اين پروژه شامل حفاري 45 حلقه چاه بر روي چهار سكوي سرچاهي مي‌باشد. گاز و ميعانات گازي استخراج شده از اين چاه‌ها پس از استخراج از طريق سه خط انتقال گاز زيردريايي به طول تقريبي 145 كيلومتر به تاسيسات خشكي در منطقه تمبك ارسال مي‌گردد. در پالايشگاه خشكي، گاز ترش، ميعانات گازی، آب و ساير ناخالصی‌ها از تاسيسات دريايی دريافت نموده و پس از تفكيك آنها را به محصولات مورد نظر تصفيه و تبديل می‌نمايد.

گاز ترش پس از شيرين سازي در 6 رديف فرآورش گازي جهت استفاده داخلي به خط لوله سراسري 6 تزريق مي گردد. ميعانات گازي جدا شده در پالايشگاه نيز توسط خط لوله زير دريايي و SPM صادر مي‌گردد. همچنين در اين پروژه امكان انتقال روزانه 2 ميليارد فوت مكعب گاز ترش به تاسيسات توليد LNG مجاور هم فراهم خواهد شد.

با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته اميد است كه در سال 1392 اين پروژه عظيم ملي به بهره برداري برسد كه در صورت تحقق آن، فاز 12 بزرگترين پروژه تاريخ صنعت نفت مي باشد كه به بهره برداري رسيده است.

فاز 19

طرح توسعه فاز 19 ميدان گازي پارس جنوبي در تاريخ 26/03/1389 توسط شركت نفت و گاز پارس (POGC) و در قالب يك قرارداد EPC قيمت مقطوع به كنسرسيومي متشكل از شركت‌هاي پتروپارس ليميتد و پتروپارس ايران (جهت اجراي تاسيسات خشكي و عمليات حفاري) و شركت IOEC (جهت ساخت و اجراي سكوهاي دريايي و خطوط لوله زيردريايي) و تحت رهبري شركت پتروپارس واگذار گرديد.

تاسيسات خشكي فاز19 پارس جنوبی در حاشيه خلیج فارس، در منطقه تمبک با مساحتی در حدود 5/218 هکتار بین پالايشگاه هاي فازهاي 11 و 12 پارس جنوبی و در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس واقع شده است. چاه‌ها و سكوهاي فراساحلي اين پروژه در فاصله حدود 120 كيلومتري از سواحل نيلگون خليج هميشه فارس واقع شده است.

اين پروژه شامل حفاري15 حلقه چاه بر روي سه سكوي سرچاهي مي‌باشد. گاز و ميعانات گازي استخراج شده از اين چاه‌ها پس از استخراج از طريق دو خط انتقال گاز زيردريايي به طول تقريبي 120 كيلومتر به تاسيسات خشكي در منطقه تمبك ارسال مي‌گردد. در پالايشگاه خشكي، گاز ترش، ميعانات گازی، آب و ساير ناخالصی‌ها از تاسيسات دريايی دريافت نموده و پس از تفكيك آنها را به محصولات مورد نظر تصفيه و تبديل می‌نمايد.

گاز ترش پس از شيرين سازي در 4 رديف فرآورش گازي جهت استفاده داخلي به خط لوله سراسري 9 تزريق مي گردد. ميعانات گازي جدا شده در پالايشگاه نيز توسط خط لوله زير دريايي و SPM صادر مي‌گردد.

پروژه فاز 19 پارس جنوبي، اولين پروژه‌اي است كه در آن شركت پتروپارس ايران به عنوان يك پيمانكار EPC ايفاي نقش مي‌نمايد.

فرزاد A

موافقتنامه توسعه ميدان گازي فرزاد A در تاريخ 07/09/1390 فيمابين شركت پتروپارس به عنوان پيمانكار و همچنين مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران و شركت نفت فلات قاره ايران (IOOC) به عنوان كارفرمايان طرح امضا گرديد.

ميدان گازي فرزاد A واقع در بلوك فارسي در نوار مرزي ايران و عربستان و در 15 كيلومتري جزيره فارسي واقع است. تاسيسات فراساحلي اين پروژه در فاصله تقريبا 100 كيلومتري نوار ساحلي قرار داشته و تاسيسات خشكي آن در 80 كيلومتري شرق بوشهر و در منطقه بريكان قرار مي گيرد.

اين پروژه شامل تكميل عمليات اكتشافي شامل برداشت، پردازش و تفسير اطلاعات لرزه نگاري سه بعدي، تهيه برنامه جامع براي توسعه ميدان فرزاد A و ارسال محصول به پالايشگاه خشكي و نهايتا خط لوله سراسري گاز مي‌باشد.

كابينداي شمالي

شركت پتروپارس در سال 2009، اقدام به خريد 10% سهام در مشاركت اكتشاف و توسعه ميدان نفتي خشكي كابينداي شمالي در آنگولا نموده كه شركاي اين مشاركت، ACERP, SOCO, Inpex Group, ENI, Sonangol P&P, China Sonangol مي باشند. اين اولين مشاركت بين المللي پتروپارس به عنوان يك شريك غير اپراتور در فعاليت‌هاي اكتشاف و توليد مي باشد كه در قالب يك قرارداد مشاركت در توليد انجام مي پذيرد. كارفرماي اين پروژه شركت نفت آنگولا (سونانگول) مي‌باشد كه طي يك قرارداد مشاركت در توليد، هم اكنون در آخرين مراحل اكتشاف به مدت برنامه‌اي 60 ماه مي‌باشد.

پروژه اكتشاف كابينداي شمالي در شمال كشور آنگولا در نزديكي مرز كنگو برازاويل جمعاً به وسعت 2400 كيلومتر مربع واقع شده و محتمل به داشتن نفت سبك مي باشد.

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
برچسب ها: گاز ، منابع ، پارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر