روحاني صبح امروز در راديو ورزش:

ورزش همگاني بايد در سبد خانوار قرار بگيرد/ ايجاد زمينه براي تربيت بدني رايگان بايد فراهم شود

اين کانديداي رياست جمهوري گفت: قانون اساسي بر اين تاکيد دارد که تربيت بدني بايد رايگان باشد و اين وظيفه‌اي را بر دوش دولت گذاشته تا تمام زمينه‌ها را براي ايجاد آن فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران؛ "حسن روحاني" کانديداي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، در برنامه براي فردا که صبح امروز يکشنبه از شبکه راديويي ورزش پخش شد، گفت: اساسا ورزش در اسناد بالادستي بر آن تاکيد شده است و در قانون اساسي در سياست هاي کلي و در برنامه‌هاي پنج ساله نيز همينطور، حتي وزارتخانه‌اي در ورزش تاسيس شده که اين امر موجب توجه بيشتر به ورزش شده است. نکته اصلي اين است که ورزش را بايد جزء متن زندگي بدانيم.

وي ادامه داد: برخي فکر مي‌کنند اگر فرصتي بود ورزش کنند، اما ورزش را بايد جزء ضروريات زندگي خود قرار دهيم. رئيس جمهور آينده بايد احساس داشته باشد که ورزش جزء ضروريات زندگي مردم است و برآن مبنا عمل کند.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا شما براي بهبود اخلاق در ورزش علي الخصوص در ورزش حرفه‌اي برنامه‌اي داريد، گفت: از ديدگاه سنتي و تاريخ و در فرهنگ ما از ورزشکار به پهلوان ياد مي‌کردند، پهلوان بار فرهنگي بسيار زيادي در جامعه داشت که به معناي مردانگي، مروت، مظلوم دوستي، ايستادگي در برابر ظالم و به معناي پايه اخلاق نيک، ابهت و توام با تواضع و ادب بود. هميشه از پهلوان ها انتظار بيان و تواضع بيشتر داشتند.

رئيس مرکز استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصريح کرد: من مي خواهم ورزش و ورزشکاري از لحاظ معنا به سمت پهلواني که در اسطوره هاي ما وجود داشته برود، چون از گذشته پهلوان در اجتماع الگو بوده و با آن نگاه مي شده، حرف زدن، تن صدا، تکيه کردن، لباس پوشيدن و کلماتي که پهلوانان بکار مي بردند، الگوي تمام مردم بود.

وي افزود: امروزه هم ورزشکاران بسياري در نسل جوان ما تاثيرگذارند، حتي راه رفتن، آرايش موي سر، لبخند زدن و لباس پوشيدن آنان مي‌تواند الگو باشد، حتي قهرمانان بزرگ ورزشي در سياست هم تاثيرگذار بوده‌اند و وقتي ورزشکاران به سمت کانديدايي تمايل داشته باشند، همه را به آن سمت مي‌کشانند.

کانديداي رياست جمهوري به تهاجم فرهنگي اشاره کرد و افزود: دشمن مي خواهد ما را از اخلاق ايراني _ اسلامي دور کند و از آنچه که رفتار ايراني _ اسلامي براي ما مي‌خواهد جدا کند. قهرمانان ورزشي ما براي مبارزه با اين تهاجم خيلي تاثيرگذارند، آنها با عمل و رفتارشان بيشتر از کلام تاثير مي‌گذارند. آرزوي من اين است در اين مقطع ورزشکاران در اخلاق جامعه نقش خوبي داشته باشند.

وي اخلاق در ورزش را در 5 سياست مشخص و تصريح کرد: اول بايد يک برنامه خاصي براي تربيت اخلاقي ورزشکاران از آغاز مدنظر داشته باشيم و آن اين است که در کنار آموزش ورزش، بحث اخلاق هم آموزش داده شود و ورزش را بايد در اخلاق و عمل توام کرد.

روحاني ادامه داد: دوم محيط بايد محيط اخلاقي باشد، بايد محيط‌هايي را که با اخلاق اسلامي و ايراني منافات دارند، کنار زد. فضاهاي ورزشي توام با اخلاق باشد، باشگاه‌هاي ما مسئوليت پذير باشند که در قبال ورزشکاران خود احساس مسئوليت کنند و بتوانند در اين زمينه قدم مهمي بردارند.

اين کانديداي رياست جمهوري با تاکيد بر اين مهم که ما بايد ورزشکاران اخلاق مدار را تشويق کنيم، اظهار داشت: بايد به گونه‌ايورزشکاران را تشويق کنيم که در ميان مردم فرهنگ اخلاق گسترش پيدا کرده و ورزشکار محبوب جامعه تعريف شود و وقتي ورزشکار از اخلاق فاصله گرفت، احساس کند از جامعه و مردم فاصله گرفته است.

روحاني افزود: نکته آخر که بايد اشاره کنم، اگر حرکتي فساد بود بايد برخورد شود و مجازاتي در نظر گرفته شود حتي سنگين تر از مجازات‌هاي ديگر. من معتقدم محيط ورزشي مثل مسجد مقدس است و بايد حفظ شود و از دست نرود.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه طبق اصل سوم قانون اساسي، تربيت بدني رايگان بوده و بايد ورزش همگاني در سبد خانوار قرار بگيرد، چه برنامه ريزي داريد، اظهار داشت: ورزش بسيار مهم است، موضوع ورزش و ورزش همگاني بايد در سبد خانوار قرار بگيرد، قانون اساسي بر اين تاکيد دارد که تربيت بدني بايد رايگان باشد و اين وظيفه اي را بر دوش دولت گذاشته تا تمام زمينه ها را براي ايجاد آن فراهم کنند.

وي ادامه داد: ورزش بايد از خانه شروع شود، اين مهارتي است که بايد نخست به مادرها آموزش داده شود و سپس به کودک انتقال داده شود و سپس با تشويق هايمان از دبستان شروع کنيم.

کانديداي رياست جمهوري خاطر نشان کرد: ورزش همگاني نيز بسيار اهميت دارد و همه بايد آنرا مثل خوردن و خوابيدن و عبادت کردن يک گوشه اي از فعاليت‌هاي شخصي خود بداند.

وي شعار دولت تدبير و اميد خود را فرهنگ ورزش و ورزش فرهنگي دانست و تصريح کرد: ما مي‌خواهيم فرهنگ ورزش را گسترش داده و ورزش ما فرهنگي باشد، ورزش بايد ارزان باشد تا همه به آن دسترسي داشته باشند، امکانات بايد در اختيار همه باشد، مسئله بعدي اين است که ورزش هم در خانه‌ها، هم در مدارس، هم در دانشگاه‌ها و مساجد، حتي در کنار حسينيه‌ها و حوزه‌هاي علميه نيز بکار گرفته شود.

روحاني ادامه داد: ما بايد کاري کنيم که اصالت ورزش را در همه جا ببينيم و حفظ کنيم، ورزش امر مهمي براي سلامت است لذا نبايد فکر کنيم که سلامت را بايد فداي ورزش کنيم چرا که ورزش اصل نبوده و سلامت جامعه اصل است. برخي افراد سلامت خود را براي زيبايي زودگذر به خطر مي‌اندازند چرا که ورزش براي هدف سلامت است.

وي تصريح کرد: دولت تدبير و اميد در زمينه ورزش نمي‌خواهد تصدي‌گري داشته باشد، دولت بايد در امر ورزش تسهيل‌گر، پشتيبان بوده و نبايد تصدي‌گري را به عهده داشته باشد.

کانديداي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به اين سوال که برنامه شما براي تقويت ظرفيت ورزش و توسعه ورزش‌هاي قهرماني و حرفه‌اي و ارتقاي جايگاه ورزش و تثبيت آن در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي چيست گفت: سلامت يک بعد ورزش است اگر انساني از لحاظ جسمي سالم باشد با نشاط هم خواهد بود، ورزش به همراه خود نشاط را به جامعه بازمي‌گردانند وقتي نشاط به جامعه بازگردانده مي‌شود اخلاق به جامعه بازمي‌گردد و نزاع و اختلاف هم کم مي‌شود.

وي افزود: ورزش نقش بسيار مهمي در ساخت يک جامعه ايده‌آل اسلامي- ايراني براي ما ايفا مي‌کند علاوه برآن بحث ورزش حرفه‌اي و قهرماني نيز مطرح است به طوري که آثار ورزش به داخل کشور محدود نمي‌شود چرا که ورزش پا را از مرزها فراتر مي‌گذارد و در سطح جهاني حضور پيدا مي‌کند و هر چه آن نمود زيباتر باشد.

روحاني تاکيد کرد: ورزش ما بايد جايگاهي پيدا کند که همتاي فرهنگ و مردم ايران باشد، اين مهم است که ما در المپيک چه مقدار قهرمان و ورزشکار حرفه‌اي مي‌فرستيم همه اين‌ها در افکار عمومي جهان نقش دارد ارتقا ورزش حرفه‌اي و قهرماني در واقع ارتقاي جايگاه ايران در سطح دنيا است چرا که خيلي چشم‌ها به ايران دوخته شده است بنابراين يکي از جايگاه‌هايي که مي‌توان چشم‌ها را خيره کند ميدان‌هاي ورزشي و ورزشکاران و قهرمانان بزرگ کشورمان هستند که مي‌توانندتاثيرگذار باشند.

وي در ادامه افزود: موفقيت و شکست ما در رقابت‌هاي بين‌المللي نشان دهنده ميزان کارآمدي سياست ورزش کشور است، بنابراين بايد حواسمان باشد که سياست ما، سياست افقي است يا سياست عمودي است، برخي‌ها از ابتدا با شناسايي استعدادهاي خاصي را تربيت مي‌کنند و آن‌ها را براي رقابت در عرصه بين‌المللي به صحنه مي‌فرستند ما بايد سياست‌مان سياست عمودي نباشد يعني ورزش را براي همه تصحيح کنيم و همه را به صحنه ورزش دعوت کنيم.

روحاني اظهار داشت: افتخار ما نبايد تنها به گذشته در زمينه‌هايي که هميشه افتخارآورده‌ايم باشد، بايد به افتخارات آينده نيز در زمينه‌هايي که استعداد و توانايي خلق افتخار داريم نيز بايد فکري کنيم.

کانديداي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تاکيد کرد: موضوع ورزش موضوعي جهاني در جهان است که بايد از تجربه‌هاي جهاني و بين‌المللي در اين زمينه بهره ببريم و از آن استفاده کنيم.

اين کانديداي رياست جمهوري در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا برنامه‌اي در حوزه ديپلماسي ورزش و حضور پررنگ قهرمانان ورزشي در ميادين ورزشي داريد؟ اظهار داشت: مسئله حضور قهرمانان در سراسر جهان از نکات مهمي است که يکي از آثار آن ديپلماسي ورزش است.
ما مي خواهيم به دنيا بگوييم که اهل انزوا نيستيم، ملت ما اهل حضور است، اهل رابطه است، ما مقابل انزواي تحميلي مي‌ايستيم و مقاومت مي‌کنيم. در اينجا هم کليد حل ديپلماسي بايد ورزش باشد. من به کلمه کليد بيشتر تاکيد مي‌کنم. ما براي همه قفل‌هايي که در کنار و گوشه هست، کليد داريم و دولت تدبير و اميد با کليد قفل ها را باز مي کند.

وي ادامه داد: در بعضي مواقع آنقدر ديپلماسي پيچيده است که قابل بررسي نيست، گاهي بحث شرق و غرب به وجود مي‌آيد که حرارت ورزش بايد يخ‌ها را آب کند و معجزه زيادي دارد. غربي‌ها به دنبال تحريم حضور قهرمانان ما در صحنه بين المللي هستند، اميدوارم کسي اين را نپذيرد و دنيا بايد در قبال اين امر بايستد.

روحاني اضافه کرد: دولت تدبير و اميد هم ايستادگي مي کند و مطمئن هستيم که موفق خواهيم شد و غربي‌ها را شکست خواهيم داد. برخي در اين بين دنبال تغيير تابعيت مي گردند، ما بايد نگذاريم که ورزشکارها به اين سمت گرايش پيدا کنند.

وي به نقش سياست خارجي در ورزش اشاره کرد و افزود: سياست خارجي بايد در کنار ورزش به آن کمک کند.

روحاني در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا براي تشکيل کابينه به ويژه در عرصه مديريت از نيروهاي همکار استفاده مي کنيد، اگر از لحاظ فکري با شما اختلاف داشته باشند، چطور؟ گفت: در تشکيل کابينه برنامه‌ام اين است که با صنف مورد نظر و صاحبنظران آن مشورت کنم، هيچ تدبيري برنخواهم گزيد مگر آنکه با بزرگان آن صنف مشورت کنم. من مي خواهم وقتي وزير انتخاب مي‌شود، آن صنف احساس غرور و نشاط کنند و اين کار قطعا با مشورت و استفاده از صاحبنظران موثر است.

وي به بحث توانمندي در ورزش اشاره کرد و اظهار داشت: آن چيزي که به اهداف ما در ورزش کمک مي‌کند، اين است که در ورزش حرفه‌اي در دنيا سربلند باشيم. وزيري بيايد که اين موقعيت ها را براي ما بدست بياورد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه يکي از معضلات حوزه ورزش نابساماني در هماهنگي ارگان‌هاي دولتي از جمله آموزش و پرورش و تربيت بدني است، در اين خصوص چه بايد کرد و اولويت بودجه بايد به کدام بخش اختصاص داده شود، ورزش حرفه‌اي يا همگاني؟ گفت: در اينجا اولويت خيلي نمي‌تواند هدف و مقصد را تبيين کند، ما به هردو نياز داريم و براي آن بايد سرمايه‌گذاري کنيم و ورزش همگاني بحث سلامت کليه هموطنان است، در ورزش قهرماني هم بايد سرمايه گذاري شود، چون بحث غرور ملي است و بايد جايگاه خود را در افکار عمومي جهان به دست بياورد.

وي ادامه داد: دولت بايد از تصدي گري خود را کنار بکشد و امور را به بخش‌هاي مردمي واگذار کند، سياست گذاري ميانبخشي است، ما بايد به تمام جوانب امر توجه کنيم، بنابراين اولويت‌ها را نمي‌پسندم، ما بايد به اندازه لازم بودجه را در اختيار بخش هاي مختلف قرار بدهيم.

اين کانديداي رياست جمهوري، در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در رفع محروميت ورود افراد شايسته و با استعداد در بخش‌هاي اجرايي در همه سطوح ورزشکار، داور و مدير چه سياست هايي در برنامه شما وجود دارد، اظهار داشت: سياست نبايد عمودي باشد، بايد افقي باشد، بايد زمينه بروز همه استعدادها را فراهم کنيم و فرصت‌هايي برابر به همه بدهيم، حتي به روستايي‌ها و افرادي که در شهرهاي دور ساکن هستند، به همه آنها فرصت دهيم و بهترين استعدادها را برگزينيم.

وي ورزش را به منزله فرصت دانست و افزود: در برخي مسابقات برخي نگاه تهديدآميز به ورزش دارند، ما بايد زمينه‌اي فراهم کنيم تا ورزش به فرصت تبديل شود، حتي در خاطرم هست مسابقه‌اي را که ايران پيروز شد، مسئوليتي را در امنيت ملي برعهده داشتم، خيابانهاي ما پر از غرور و سرور شده بود. توصيه من اين است که ورزش را به منزله يک فرصت ملي نگاه کنيم و اين فرصت را براي همه قرار دهيم.

وي ادامه داد: در هفته‌هاي اخير سياست‌هاي کلي سلامت در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و بحث سلامت به عنوان يک بحث درماني و بهداشتي نبايد باشد، بلکه بخشي از آن در بخش ورزش است که زمينه لازم را براي ايجاد سلامت به وجود مي‌آورد.

روحاني اظهار داشت: در سياستهاي کلي مقرر شد در امر ورزش و سلامت وزارتخانه‌هاي مختلف ورزش و جوانان، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي با هم هماهنگي داشته باشند، بودجه‌ها را تخصيص دهند و هماهنگي لازم را ايجاد کنند.

وي ادامه داد: اخيرا به نکته اي جالب برخورد کردم که وزير جديد بهداشت و درمان ما معاونت سلامت خود را به يک خانمي که معلول است، واگذار کرده و خيلي از اين اتفاق خوشحال شدم که بتوانيم به همه استعدادها توجه کنيم، ما نبايد بگوييم اگر کسي در ويلچر نشسته و يا خانم است، توان مديريتي ندارد ما بايد در اين زمينه ها بهره برداري کنيم.

روحاني به ورزشکاران و قهرماناني که از عرصه ورزش خداحافظي کرده اند، اشاره داشت و افزود: ما بايد اين ورزشکاران، بزرگان و قهرمانانمان را به عنوان عزيز در کنارمان تا پايان عمر نگهداريم و رهايشان نکنيم. برخي از اين ورزشکاران احساس دلتنگي مي کنند، ما بايد تلاش کنيم که قهرمانانمان تا پايان محترم و عزيز باشند.

روحاني در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در پايان ديدگاه ورزشي شما چيست، گفت: من در اينجا دو نکته را لازم مي‌دانم، نکته اول اينکه ما بايد سيستم‌هاي ورزشي و قدرتمندانمان جايگاه خود را پيدا کنند، وقتي يک کشوري مثل اسپانيا بخاطر بارسلونا و رئال مادريد معروف است و همه اسپانيا را با نام اين دو تيم مي شناسند، چه اشکالي دارد ما هم تيمي داشته باشيم که عظمت ايران را با نام آنها بشناسند، اين کار شدني است و در دولت آينده من آن را دنبال خواهم کرد.

وي خاطر نشان کرد: نکته بعدي اين است که من به ورزش بسيار علاقمندم، حتي در جواني، دانشجويي و اين اواخر به خاطر مسئوليت‌هايي که دارم، ورزش‌هايم به کوهنوردي معطوف شده، من هفته‌اي دو روز دو ساعت را به کوهپيمايي اختصاص مي‌دهم که خيلي برايم لذت بخش است. پياده روي، شنا، دوچرخه سواري را دوست دارم و دنبال مي‌کنم. اميدوارم ملت ما در زمينه ورزش همگاني اهميت ويژه اي قائل شوند و بخشي از وقتشان را به ورزش اختصاص دهند. فرصت برابر براي همه مردم به خصوص نوجوانان و جوانان بايد فراهم شود.

انتهاي پيام/
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
برچسب ها: روحانی ، ورزش ، فرهنگ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر