در نشست خبري تيم اقتصادي سعيد جليلي؛

وزير جهاد دولت نهم: شيفته جليلي هستيم/ درخشان: در دولت جليلي توان مقابله با مشكلات اقتصادي را مي‌بينيم

برخي از اعضاي تيم اقتصادي "سعيد جليلي" صبح امروز در دانشگاه برق خواجه نصيرالدين طوسي مواضع و ديدگاه‌هاي وي را تشريح كردند.

به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، نشست خبري تيم اقتصادي "سعيد جليلي" صبح امروز در دانشكده برق دانشگاه خواجه نصرالدين طوسي برگزار شد.

در اين نشست "مهدي اسكندري" وزير جهاد كشاورزي دولت نهم، حجت الاسلام رجايي معاون پژوهشي دانشگاه جامعة المصطفي، رضا روستا آزاد رئيس دانشگاه صنعتي شريف و تعدادي ديگر از اساتيد دانشگاه به تشريح مواضع انتخاباتي جليلي در بخش اقتصادي پرداختند.

رضا روستاآزاد رئيس دانشگاه صنعتي شريف، اظهار داشت: همه كانديداهاي حاضر در صحنه توجه به مشكلات معيشتي مردم را در اولويت اول خود قرار داده اند، حتي بعضي كانديداها هم اولويت خود را در مسائل فرهنگي اعلام كرده اند، اما در عين حال فوريت ها را اقتصادي مي‌دانند.

وي ادامه داد: همه كانديداها شايد بدون توجه به اينكه حرفهايي بزنند كه در آينده شرمنده نشوند، صرفا با نيت راي جمع كردن هم شعارهاي خوبي داده اند كه به عنوان مثال ما در مدت 100 روز يا دو سال وضعيت اقتصادي را بهبود مي بخشيم.

رئيس دانشگاه جامعة المصطفي تصريح كرد: مشكلات كنوني اقتصادي به قدري اهميت دارد كه هيچ رئيس جمهوري نمي تواند به آن بي توجه باشد.

جليلي هم تيم دارد هم برنامه

وي اظهار داشت: برگزاري اين نشست به اين معني بوده كه شايد عده اي بگويند كه جليلي فيلم يا برنامه كاري ندارد، در حاليكه به نظر ما شايد تنها نامزدي كه هم فيلم و هم برنامه خوبي براي حل مشكلات دارد، جليلي است.

وي تاكيد كرد: علي رغم اينكه جليلي ديرتر از ديگران در صحنه انتخابات حاضر شده اما با چند قدم شايد از ديگران هم جلوتر باشد.

روستاآزاد اقتصاد را حوزه اي چندبعدي عنوان كرد و ادامه داد: يك مسئله اي كه در حوزه اقتصادي نمي توانيم آن را ناديده بگيريم توجه به حوزه فرهنگي است.

وي با تاكيد بر اينكه اگر در اقتصاد روحيه اميد و توكل قوي باشد آن اقتصاد اوج مي‌گيرد، خاطرنشان كرد: در نظام مديريت اقتصاد توسط جليلي برنامه‌ها را به صورت همه جانبه فرهنگي، مالي و غير مالي ديده‌ايم.

اقتصاد كشورمان در مرحله اي بسيار بحراني قرار دارد/ در دولت جليلي توان مقابله با مشكلات را مي‌بينيم

در ادامه اين نشست خبري مسعود درخشان استاد اقتصاد با بيان اينكه اقتصاد كشورمان در يك مرحله بسيار بحراني قرار دارد گفت: داستان اينكه با يكي دو طرح ضربتي يا غيرضربتي بتوانيم مسئله بيكاري و اشتغال را تا حدي كاهش دهيم و يا اينكه تورم را كنترل كنيم، جرياناتي فرعي است چرا كه مشكل اقتصاد ما بسيار عميق است.

وي به هدف گيري استكبار جهاني عليه جمهوري اسلامي در حوزه اقتصادي اشاره كرد و ادامه داد: اين مسئله يك تصادف نيست بلكه يك حركت حساب شده است و ما هم متاسفانه كمترين توجه را در اين مدت به حوزه اقتصادي داشته‌ايم.

درخشان با بيان اينكه اقتصاددان يك پزشك براي بيماري اقتصادي است، گفت: استكبار جهاني از اين وضعيت بيمارگونه اقتصاد كشورمان استفاده كرد و كار را مرتبا سخت و سخت تر كرده است؛ در وضعيت توليد از طريق محدود كردن صادرات فشاري بر درآمدها و هزينه‌ها وارد شده است.

وي افزود: در چنين وضعيتي حتما يك مسئله‌اي به نام فساد شكل ميگيرد و فاجعه مالي 3000 ميلياردي نيز يك نمونه كوچكي از اين مسئله است.

وي با بيان اينكه اقتصاد كشورمان به مرحله جراحي سنگين رسيده است، ادامه داد: ما در دولت جليلي يك تواني را مي‌بينم كه بتواند با اين جريان مقابله كند؛ به اين دليل از سعيد جليلي حمايت مي‌كنيم كه شايد كاري انجام شود.

وي تاكيد كرد: راهكار اقتصاد در كتاب‌هاي درسي نيست، بلكه راهكار ما اين است كه مردم در جريان قرار بگيرند و همه مثل دوران جنگ با هم كار كنند.

بايد مردم را در جريان قرار دهيم

ابراهيم رزاقي استاد دانشگاه در اين نشست خبري تاكيد كرد: با وجود اينكه از لحاظ سياسي استقلال پيدا كرده‌ايم و براي جهان به يك الگو تبديل شده ايم، اما متاسفانه استقلال اقتصادي چنداني نداريم.

وي با بيان اينكه سه رئيس جمهور آمدند و حدود 1000 ميليارد ريال خرج كردند، گفت: ما بايد تهاجم را به معناي واقعي بشناسيم و اطلاعات را به مردم بدهيم و از آنان دعوت كنيم تا به صحنه بيايند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه خود ما شرايط را سخت تر مي‌كنيم و پولمان را صرف خريد ارز و سكه مي‌كنيم، ادامه داد: دفاع امروز فقط دفاع از ايران نيست بلكه دفاع از تمام مسلماناني خواهد بود كه مي خواهند استقلال داشته باشند.

برپايه اين گزارش، شاه اويسي ديگر عضو تيم اقتصادي "سعيد جليلي" ادامه داد: اقتصاد مسئول مقاوم مقتدر و مستقل چيزي است كه ما مي خواهيم و مقام معظم رهبري نيز بيش از دو دهه است كه دولتها را خطاب و عتاب مي‌كند اما متاسفانه تاكنون اين مسئله اتفاق نيفتاده است.

وي با اشاره به اينكه اين رفتار و اندازه اقتصاد ما به شدت تغيير كرده است، ادامه داد: اگر قرار بود اقتصاد ليبرالي و سوسياليستي براي ما كار كنند، پس چرا فرجام آنان امروز اينگونه شده است.

شاه اويسي تاكيد كرد: امروز ما مسئوليم تا اقتصاد را بسازيم، اقتصاد راي و اقتصاد انتخاباتي منافع كشور و اقتصاد مقاومتي را تامين نمي‌كند.

گفتمان جليلي يكي ازبهترين گفتمان‌هاي فضاي انتخابات است

حجت‌الاسلام رجايي معاون پژوهشي دانشگاه جامعة المصطفي تاكيد كرد: ما از رئيس جمهور انتظار داريم تادر حال حاضر گفتمان درستي را مطرح كند و بنابراين گفتمان جليلي يكي از بهترين گفتمان‌هاي فضاي كنوني است.

رجايي با بيان اينكه جليلي بر سه عنصر گفتمان مقاومت، آزادسازي ظرفيت‌ها و اصلاح نظام اداري كشور تاكيد دارد، گفت: كشورمان بسيار توانمند است و ظرفيتهاي بزرگي هم داريم؛ نفت و درآمدهاي آن موجب شده تا ما از بزرگترين ظرفيت‌ها يعني ايمان غافل شويم و متاسفانه مسئولان ما هم به سمت اقتصاد ليبرالي رفتند.

معاون پژوهشي دانشگاه جامعة المصطفي خاطرنشان كرد: مطرح كردن گفتمان مقاومت كه برآمده از گفتمان انقلاب اسلامي است، در فضاي كنوني بسيار صحيح مي باشد و بايد تمامي برنامه ها ذيل اين گفتمان شكل بگيرد.

اقتصاد مقاومتي مقابله با جنگ اقتصادي است

مهدي اسكندري وزير جهاد دولت نهم در اين نشست خبري اظهار داشت: امروز اگر شيفته جليلي هستيم به اين دليل است كه بعد از اينكه 34سال از انقلاب گذشته، ما بايد در حال حاضر از كانديدايي حمايت كنيم كه مي خواهد اين گفتمان را احيا كند.

وي تصريح كرد: امام(ره) از روز اول "ما مي توانيم" را از جوانان خواست و مقام معظم رهبري نيز سالها است كه اين مسئله را مي خواهند.

اسکندري با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي را مقام معظم رهبري وارد ادبيات اقتصادي كشور كردند، ادامه داد: اقتصاد مقاومتي مقابله با جنگ اقتصادي است كه عليه ما سازمان داده شده است و در ادامه بايد ظرفيت هاي شكورمان شكوفا شود.

وي تصريح كرد: اعتقاد ما اين است كه 4سال كشاورزي كشور تعطيل شد ؛ توليدات داخلي مي تواند ظرفيتي را دركشور بوجود آورد كه جايگزين مناسبي براي بحث نفت داشته باشيم.


انتها پيام/
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
برچسب ها: جلیلی ، انتخابات ، دولت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر