در نشست خبري با حضور نمايندگان روحاني و جليلي؛

ثابتي: جليلي اهل وعده دادن نيست/ پاک‌نيا: ضرورت ايجاد موج تازه مشارکت سياسي

نشست خبري نمايندگان "حسن روحاني" و "سعيد جليلي" با محوريت تشريح برنامه‌هاي کانديداها برگزار شد.

به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، نشست خبري نمايندگان "حسن روحاني" و "سعيد جليلي" در محل خبرگزاري فارس برگزار شد.

در اين نشست نمايندگان دو کانديدا به تشريح برنامه‌هاي کانديداهاي خود اشاره کردند.

جهانگير پاک‌نيا نماينده روحاني گفت: انتخابات رياست جمهوري در هر کشوري ناظر به نجات دوره‌اي است و شرکت در انتخابات صرفا جهت برگزاري انتخابات نيست.

وي ادامه داد: برنامه‌اي که کانديداها تا به امروز ارائه کردند، براي حل مشکل کنوني کشور است و عرصه انتخابات بعد برجسته آن برنامه کانديداها در سطوح مختلف کشور است.

پاك‌‌نيا اظهار کرد: شرايط انتخابات فعلي اگر نگوييم بي نظير است اما يکي از کم نظيرترين شرايط در کشور است و اين به خاطر شرايط جهاني است.

وي ادامه داد: در حال حاضر اگر بخواهيم تقسيم بندي کنيم، ديدگاه متفاوتي وجود دارد و اين تفاوت و ديدگاه کانديداها بايد با يک نگاه عبرت آموز از گذشته تا به امروز باشد لذا برنامه‌هايي که براي آينده کشور مفيد است، در ابعاد داخلي و خارجي بررسي کرد.

نماينده روحاني با اشاره به سياست‌هاي داخلي گفت: اگر به دهه گذشته نگاهي داشته باشيم، متوجه اين موضوع مي‌شويم که کشور بايد از شرايط شبه اضطرار خارج شود تا باعث موج تازه مشارکت سياسي ، گروه ها و جناح‌هاي سياسي شود و فضا به حالت متعارف بازگردد در نتيجه تمام گروه‌ها مجال آن را داشته باشند که حضور سياسي و اجتماعي داشته و داراي تريبون باشند.

در ادامه نماينده  سعيد جليلي با اشاره به اصلح بودن وي گفت: سعيد جليلي داراي ويژگي فردي و جمعي است و انتخابش مي‌تواند به پيشرفت کشور کمک کند.

ثابتي ادامه داد: سعيد جليلي هيچ وعده کوتاه‌مدتي به مردم ندادند و اعتقاد به آوردن مردم به پاي صندوق‌هاي راي به شرط دادن وعده ندارند؛ جليلي فرد بي‌حاشيه و باتقوايي است و تمام افراد موافق و مخالف آن را تاييد مي‌کنند.

وي افزود: فردي مثل جليلي مي‌تواند فرهنگ سياسي کشور را تغيير دهد، اکثر روحانيون از وي حمايت کردند و اين مي‌تواند به نفع سعيد جليلي باشد.

نماينده جليلي افزود: "سعيد جليلي" متفاوت از بقيه وارد عرصه شده است و اصل براي وي پيروزي در انتخابات نيست.

نماينده جليلي در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، مبني بر اينکه آيا وعده ندادن وي مي‌تواند مربوط به نداشتن برنامه باشد،
گفت: برنامه‌هاي وي در تمام زمينه‌ها در سايت‌هاي مربوطه وجود دارد و اهل وعده دادن نيستند.

در ادامه نماينده روحاني درباره شرايط نيمه اضطرار کشور گفت: مشخص‌ترين اين است که بسياري از گروه‌ها، احزاب و جناح‌هاي سياسي شناسنامه دار بعد از انقلاب در فضاي غبارآلود کنوني کشور گم شده‌اند و اشاره تمامي کانديداها هم مبني بر همين موضوع است و مردم از فضاي کنوني کشور خسته شده‌اند لذا بايد شرايطي باشد که تمام افراد و گروه‌ها بتوانند مواضع خود را بيان کنند.

وي همچنين ادامه داد: ما بايد بتوانيم تمام جريان‌هاي سياسي معتقد به قانون اساسي را به فضاي جامعه و سياست بازگردانيم، در همين انتخابات کنوني آرايش نامزدها به گونه‌اي است که اکثريت کانديداها از يک جناح هستند.

در ادامه اين مناظره پاکنيا در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در باره  اينکه  اعلام کرديد افراد معتقد به قانون اساسي در چند سال اخير و در دولت فعلي ترد شدهاند چه کساني هستند گفت: ما شاهديم که در طول چند سال  اخير بسياري از کارشناسان و صاحب نظران در گروه‌هاي ميانه رو و اصلاح طلب و همچنين گروه محافظه کار کنار گذاشته شدهاند که از جمله آن ميتوان به آقاي ناطق نوري اشاره کرد.

در ادامه ثابتي نماينده جليلي درباره تعبير به کاربردن غبار سوءتفاهم در انتخابات سال 88 که پاکنيا آنرا مطرح کرده بود گفت: ما اين ديدگاه را قبول نداريم زيرا آن برخوردي که بايد در مبنا قانون با آنها صورت مي‌گرفت انجام شد بنابراين اگر جايي رفتاري مبني بر قانون شده است پس جايي براي بحث غبار نيست.

وي در ادامه با طرح اين سوال که رئيس جمهور آينده قرا ر است با کدام نخبگان کار کند افزود: زمانيکه روحاني در شوراي عالي امنيت ملي  مشغول به کار بود نخبگاني از جمله سيروس ناصري و حسين موسويان در کنار وي فعاليت داشتند که هر دوي آنها نيز هم اکنون در خارج از کشور به سر ميبرند و همچنين موسويان به دليل داشتن پروندههاي مختلف از کشور خارج شد.

نماينده جليلي درباره اينکه برخي عنوان مي‌‌کنند جليلي احمدي نژاد دوم است تصريح کرد: اگر قرار باشد احمدي نژاد را از نظر کارهاي مثبت و صحيح آن ارزيابي کنيم شخصيت جليلي نزديکتر خواهد بود و در طرفي اگر بخواهيم احمدي نژاد دوم را از حوزه منفي ارزيابي کنيم فکر ميکنم روحاني مستعد تر از جليلي باشد.

ثباتي در ادامه سخنان خود با اشاره به تک رويهاي احمدي نژاد در دولت تاکيد کرد: اگر قرار باشد: جليلي خلاف شعارهاي خود عمل کند بهتر است افرادي که با او همکاري کنند مقابل عملکرد وي بايستند.

در ادامه اين مناظره پاکنيا نماينده روحاني با اشاره به سخنان ثباتي گفت: جليلي در يک مراسمي عنوان کرد که اگر نامزدي نامطلوبي از وي حمايت کند از آن تبري ميجويد.

وي با بيان اينکه مطمئنم به جزيئات عملکرد هر نامزدي انتقادي وارد است افزود: هر دو نفري که به عنوان نخبگان و معاونان روحاني نامبرده شدهاند ديپلمات بودند و همان نظارتي که هم اکنون رهبري در تيم مذاکره کننده دارند در آن زمان هم داشتند.

نماينده روحاني در اين مناظره با اشاره به سخنان لاريجاني گفت: در کشور فضا به نقطهاي رسيده است که همه دست به تخريب يکديگر ميزنند و روشن است که اين کار به سود هيچ کس نيست.

پاکنيا در ادامه سخنان خود با بيان اينکه اکنون بايد به برنامههاي نامزدها براي پيشرفت کشور توجه کنيم ادامه داد: يکي از مهمترين دلايلي که کانديداها در ارائه برنامههاي خود کلي صحبت ميکنند اين است که زمان کمي براي آنها در نظر گرفته شده است.

وي تاکيد کرد: جريانهاي سياسي ميانه رو و اصلاح طلب در فضاي سياسي 4 سال اخير تريبوني نداشتند تا بتوانند رودرو با مردم صحبت کنند.

در ادامه ثباتي نماينده جليلي در اين مناظره با اشاره به سخنان پاکنيا گفت: بحث اطرافيان يک رئيس جمهور بحث بسيار مهمي بوده است زيرا آنها در اداره يک کشور تاثير گذار خواهند بود.

وي افزود: شخصي که در کارنامه خود افرادي را به عنوان معاون و همکار خود  انتخاب کرده و آنها از مسير خدمت خود دور شدهاند و با غرب ارتباط داشتند بايد مورد توجه قرار داد.

ثابتي در ادامه تاکيد کرد: روحاني مسلماً فرد اصلح براي اداره کشور نخواهد بود زيرا تضميني وجود ندارد که افراد بدتري در جريان اداره کشور قرار بگيرند.

وي با اشاره به برنامههاي اقتصادي جليلي اظهار داشت: اصليترين برنامههاي جليلي در بحث اقتصادي اصلاح ساختارها در دولت است.

نماينده جليلي در اين مناظره با اشاره به پيشبرد مذاکرات هستهاي توسط وي گفت: همه چيز در زمان روحاني منفعل شده بود و غربيها نيز خواستههاي خود را اضافه کرده بودند که  پس از وي مذاکرات با سرپرستي روحاني نيرو و شتاب بيشتري گرفت.

وي با اشاره به مذاکره سياسي کانديداها که در جمعه گذشته برگزار شد عنوان کرد: ولايتي و روحاني همسو هستند زيرا آن در مناظره ديديم که با موضع گيري ولايتي راي زيادي از طرفداران وي ريزش کرد و اکنون آقاي ولايتي شانسي براي انتخابات ندارند.

در ادامه مناظره پاکنيا نماينده روحاني با بيان اين که بايد در اين مناظرهها برنامههاي نامزدها براي حل مشکل اساسي کشور مورد اهميت قرار بگيرد افزود: طرح کردن مقاومت و سازش يک صورت بندي است.

نماينده روحاني در اين مناظره با اشاره به سخنان ثباتي درباره اينکه روحاني و ولايتي را همسو خواند و گفت: بله آنها نگاه مشترکي در ديپلماسيهاي کشور دارند چرا كه بين افرادي که منصوب رهبري هستند براي تقويت چهره ديپلماسي در پرونده هستهاي اشتراك وجود دارد.

وي با اشاره به شعار جليلي در انتخابات که همواره آزاد کردن ظرفيتها را عنوان ميکند گفت: اين صحبت تنها مانند ماشيني است که صداي موتور آن بلند است اما حرکت نميکند.

نماينده روحاني با اشاره به  برنامههاي هستهاي ايران در زمان روحاني تاکيد کرد: اگر چه در آن زمان  اين برنامهها تعليق شد اما به فکر تکميل کردن عملياتهاي هستهاي در کشور بوديم.

پاک‌نيا تاکيد کرد: ما با يک ديپلماسي متقدرانه ميتوانيم پيروز در مذاکرات هسته‌اي باشيم.

ثابتي نماينده جليلي ادامه داد: دو رويکرد کلي داريم که اگر تامين شود به خيلي از سوال‌ها پاسخ داده خواهد شد،‌ در دوره روحاني همه فعاليتهاي هستهاي تعطيل بود و فقط پاي ميز مذاکره مينشستيم در دوران خاتمي و روحاني در بحث هستهاي پيشرفتي نداشتيم.

نماينده جليلي در ادامه  افزود: ما براي تمام پيشرفتهاي علمي، فناوري، هستهاي و نظامي هزينه کردهايم و تحريمها حدش مشخص نيست.

نماينده روحاني در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبني بر اينکه برنامههاي شما در حوزه اقتصاد به چه صورت است گفت: حل مشکل اقتصادي کشور بستگي به پرونده هستهاي دارد متاسفانه رويکردي که ايران در مذاکرات اخير در پيش گرفته است مقاومت در برابر جهان است اين نحوه رويکرد هيچ ربطي به ديپلماسي ندارد.

نماينده روحاني ادامه داد: مهمترين مسئله در بخش هستهاي مقاومت است اما بايد آنرا متناسب با وضع کشور در نظر بگيريم و
اميدوارم همان طور که فعاليت‌هاي هستهاي روحاني در يک کتاب منتشر شد، جليلي هم فعاليتهاي هستهاي خود را در يک کتاب چاپ کند.

پاک نيا نماينده روحاني با اشاره به برنامههاي دولت آينده در بخش اقتصاد گفت: در وضعت فعلي اقتصادي کشور چشم انداز مثبتي وجود ندارد راه حل هاي بهبود شاخصهاي اقتصادي سرمايه گذاري، حل اشتغال و پيشرفت در ميدانهاي نفتي و گازي ميباشد.

نماينده روحاني ادامه داد: تمام ظرفيتهاي گازي به خاطر تحريمها در حالت تعطيلي قرار دارد ما اقتصاد کشور را تعليق کرديم عقب نشيني در عرصه اقتصاد باعث بالا رفتن آمار بيکاري ، فرار نخبگان مي شود به تعليق اقتصاد کشور پايان خواهيم د اد و اين در گرو پرونده هستهاي کشور ميباشد و روحاني ميتواند اين مشکل را حل کند.

ثابتي نماينده جليلي افزود: اقتصاد تک محصولي يعني اينکه کشوررا با نفت اداره کنيم اصلي ترين برنامه براي اقتصاد کشور توسعه کارهاي ساختاري ميباشد.

تمام جريانهاي اصلاح طلب همه مشکل فعلي را مربوط به مذاکرات هستهاي مي‌داند در تمام دوراني که قطع نامه بر ما صادر شد پيشرفت صنعتي داشتيم بايد پاي تحريمها بايستيم.

نماينده روحاني در پايان اظهار کرد: روش ديپلماتيک با روش غير ديپلماتيک متفاوت است. نقد نيروهايي که در عرصه مختلف سياسي وجود دارد به منظور نقد سياسي نيست آرزو مي کنم پيروزي نهايي انتخابات تغيير در سياستهاي کشور باشد.

انتهاي پيام/
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
برچسب ها: قانون ، اساسی ، جریان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر