همیشه اختلاف در خانواده‌ها با طلاق خاتمه پیدا نمی‌کند؛

حضانت فرزند بعد از جدایی والدین به چه کسی می رسد؟

گاهی مشکلات و ناسازگاری‌ها به جایی می‌رسد که ادامه زندگی مشترک ممکن نیست. در این صورت تکلیف کودک چه می‌شود؟ نگهداری و تربیت او به چه کسی واگذار می‌شود؟ این مطلب در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازد.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،کودک شیرین‌ترین میوه زندگی و جزو عزیزترین نزدیکان انسان است بخصوص وقتی در سنین پایین قرار دارد. بسیاری از زوج‌ها برای حفظ آسایش و آرامش فرزندان است که برخی مشکلات و مرارت‌های زندگی را تحمل می‌کنند.

اما گاهی مشکلات و ناسازگاری‌ها به جایی می‌رسد که ادامه زندگی مشترک ممکن نیست. در این صورت تکلیف کودک چه می‌شود؟ نگهداری و تربیت او به چه کسی واگذار می‌شود؟ در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

در پرونده‌ای که قصد بررسی آن را داریم خواهان «زوجه» دادخواستی به خواسته «حضانت فرزند» به طرفیت خوانده «زوج» تقدیم دادگاه کرده است که پس از ارجاع به شعبه، ثبت و جریان پیدا کردن تشریفات، از سوی دادگاه مورد بررسی قرار گرفت.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده در خصوص دادخواست تقدیمی زوجه خانم مهناز فرزند حمید به طرفیت زوج آقای محمد فرزند قاسم به خواسته صدور حکم واگذاری حضانت فرزند مشترک فیمابین به نام ریحانه هفت ساله به وی دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرد:

استدلال دادگاه: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق مدلول ماده ۱۱۶۹ قانون اصلاحی آن مصوب 1382 حضانت فرزند بیش از هفت سال با پدر وی بود و بدون دلیل موجه قانونی نمی‌توان حضانت را از کسی سلب کرد و خواهان دلیل موجه قانونی به دادگاه ارایه نکرده و خوانده نیز در دادگاه موافقت خود را اعلام نکرده است، خواسته به نظر دادگاه موجه نبوده است.

استناد دادگاه: بنابراین دادگاه با استناد به ماده مذکور و ماده 165 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام کرد: در نهایت در صورتی که طرفین در آینده توافق به واگذاری حضانت به خواهان داشته باشند، می‌توانند از طریق دادخواست توافقی و اصلاحی اقدام کنند. رای صادره حضوری بود. 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.

بررسی اصطلاحات

قبل از بررسی رای، برخی اصطلاحاتی که در این رای استفاده شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. حضانت در لغت: به معناي تربيت طفل و حفظ و نگهداري وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولايت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبيل نگهداري كودك، گذاشتن آن در بستر، پاكيزه نگه داشتن، شستن جامه‌هاي او و مانند آن.

حضانت نگهداری و مراقبت جسمي، روحي، مادي و معنوي اطفال و تعليم و تربيت آنان محسوب می‌شود كه به موجب ماده 1168 قانون مدني ايران هم حق و هم تكليف والدين است. يعني اينكه والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي‌تواند آنان را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنان مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند.

در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت كودك است و به اين ترتيب قانون ابتدا مصالح او را در نظر مي‌گيرد و سپس حق پدر و مادر براي نگهداري كودكشان را. در اين صورت اگر مصلحت طفل ايجاب كند كه پيش هیچ‌ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأي می‌دهد كه كودك به شخص ثالثي سپرده شود.

حضانت طفل با پدر و مادر؟


مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر چه قانون مدني مصوب 1314 ماده 1169 بيان مي‌كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگي و دختر تا 7 سالگي به مادر سپرده شده و پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحيه مصوب سال 82 كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد، براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگي (پسر يا دختر فرقي ندارد) اولويت دارد و پس از آن با پدر است البته اين تبصره هم به اصلاحيه افزوده شده است كه پس از 7 سالگي هم در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است.

جایگاه مصلحت طفل

ماده 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ 8 آذر 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

 بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد.

در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است.»

موافقت پدر با واگذاری حضانت

به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.

 اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.

ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود؛ اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد. ماده 1172 قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند... بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست.»

نحوه ملاقات طفل

اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده 1174 قانون مدني قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر كدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد.

تعيين زمان و مكان ملاقات و سير جزیيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است» با توجه به این ماده هر یک از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند و حتي فساد اخلاقی مادر يا پدر هم باعث نمي‌شود از ملاقات وي با فرزندش جلوگيري شود.

 در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل مي‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد؛ اما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد.

اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را براي كسي كه حق حضانت ندارد‌، معين مي‌كند‌. به طور معمول دادگاه‌ها يك يا دو روز از آخر هفته را به اين امر اختصاص مي‌دهند و گفته مي‌شود ملاقات بيش از اين با شخصي كه حضانت را به عهده ندارد‌، موجب اختلال در حضانت و دوگانگي در تربيت كودك مي‌شود.

باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب كلي حق ملاقات از پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست، برخلاف صراحت ماده قانون مدني است و دادگاه نمي‌تواند حكم به آن بدهد. با وجود اين اگر ملاقات با پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست واقعاً براي مصالح كودك مضر باشد، دادگاه مي‌تواند مواعد ملاقات را طولاني‌تر كند و مثلا به جاي هفته‌اي يك‌بار‌، ماهي يك بار يا هر شش ماه يك‌بار تعيين كند يا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیانبار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگيري از صدمه به فرزند‌، مي‌توان با حكم دادگاه مانع از ديدار يكي از والدين كه دچار چنين مشكلي هستند، شد./حمایت
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۴ ۰۴ فروردين ۱۴۰۱
سلام من پسری دارم که ۲۰روزدیگه ۳سالش میشه زنم خونه مهم چیو ترک کرد رفته هزاران بار رفتم دنبالش بچه بردم که برگرده ولی نیومده حضانت فرزنده به کی میرسه من ن طلاقش میدم ن جدا میشم ولی اون میخوادطلاق بگیره چ باید بکنم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۰
من حامله ام سه دختردارم خونواده شوهرم ب من تهمت زدن باگوشیم دخترخواهرشوهرم پبام بازی میکرده الان مقصر من شدم شوهرم چندروزه دومادشده دخترام پیش خودش نیست الان من دلم واسه دخترام یه ذره شده چیکار کنم خطمو چهارروزه سوختندم لطفا راهنمایی کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناش
۰۲:۳۱ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
من 12 سالمه ولی نسبت به سنم خیلی چیزا میدونم الانم میخواستم یه چیزی بگم
نذارید شوهرتون نقطه ضعفتونو بدونه چون موقه ی جدایی از نقطه ضعفتون استفاده میکنه
نقطه ضعف هر مادری موقه جدایی طبیعتا بچشه اگه شوهرتون با بچه تهدیدتون کرد گفت نمیدم بهت بچرو بدید بهش و مهرتونو بزارین اجرا.
Iran (Islamic Republic of)
مبینا
۲۰:۵۹ ۱۸ آبان ۱۳۹۹
سلام من یه دختر ۹ ساله هستم مادر و پدرم می خوان طلاق بگیرن و من می خوام بدونم بعد طلاق حضانت پچه ها به چه کسی تعلق میگیرن من مامانم رو می خوام ولی توی فیلم ها شنیدم حضانت پچه ها به بابا ها تعلق میگیره و بابا ها نمی‌ذارم مامان ها بچه هامون رو ببینم من واقعا ترسیدم من یه دختر ۹ ساله هستم و واقعا ترسیدم و نمیدونم باید چیکار کنم حالم خیلی بده الان دارم گریه میکنم و خیلی ناراحتم تو رو خدا کمکم کنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
سلام پدر مادر من خیلی وقته از هم جدا شدن و از اول من با پدرم زندگی میکردم حالا مادرم شوهر کرده و من میخواد برم پیشه مادر برای همیشه من ۱۵ سالمه من خودم میتونم تصمیم بگیرم که برم پیشه مادرم یا نه اگه میشه راهنمایی کنید خیلی ممنون
Iran (Islamic Republic of)
انجل
۲۳:۴۰ ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
با سلام ،من دو ساله ازدواج کردم ،همسرم زمان عقدمون دختری سه ساله داشت که الان داره ۶ ساله میشه و با ما زندگی میکنه و من رو کاملا به عنوان مادرش قبول داره .مادر تنی دخترم از شش ماهگی طلاق گرفته و تا الان حتی یکبار برای دیدن فرزندش نیومده ، اگه بخواد بچه رو ببینه و از اونجایی که بچه منو به عنوان مادرش میشناسه میشه جلو دیدارش رو تا بزرگی و فهمیده شدن بچه بگیریم؟
Iran (Islamic Republic of)
زندگی سخت میگذره
۰۲:۴۹ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
سلام ممنون میشم اگه راهنمایی کنید شرایط خوبی ندارم.
من یه دخترم که تازه رفتم تو ۱۵ سال و یه برادر ۸ ساله دارم مادر پدرم چند سالی میشه از هم جدا شدن
قبلا یه مدت حضانتمون دست پدرم بودش و بعد رفتیم دادگاه و رفتیم پیش مادرم
اونا به دلیل خیانت پدرم به مادرم ار هم جدا شدن
ما میخوایم که پیش مادرم باشیم اما پدرم نمیزاره برادر کوچیکم بیاد و یه زن هم گرفته
نمیدونم باید چیکار کنم
داداشم هنوز خیلی کوچیکه و من هم شرایط روحی خوبی ندارم
ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۵ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
دخترم بعدازبه دنیااومدن بچه اونوبخشیده الان براشناسنامه به مشکل خوردیم چکارکنم
Iran (Islamic Republic of)
یک خواننده
۱۳:۳۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۸
سلام من 15 سال دارم و می خواستم بدونم اگر مادر و پدرم از هم جداشن من باید پیش کی بمونم و آیا خودم باید تصمیم بگیرم. ممنون می شم اگه این مورد رو تو سایتتون بزارید و بیان کنید بعد از سن فانونی چه اتفاقی برای فرزندان طلاق می افته؟ ممنون
Iran (Islamic Republic of)
سلما راضی
۰۹:۱۶ ۲۵ آبان ۱۳۹۸
سلام من ۵ساله ازدواج کرم یه پسربچه ۳ساله دارم طبقه بالای مادرشوهرمم خیلی زیاد نو زندگیمون دخالت میکنن وشوهرم را مدام تحریک میکنن خیلی اذیتم میکنن شوهرم به طور صد در صد به خانواده اش وابسته است بهم هیچ توجهی نمیکنه مراسم خانوادگی ما به زور میاد وقتی هم برمیگرده به خاطر حسادت زیاد عصبانیتش را سرمن خالی میکنه پرخاشگرو بیحوصله است نمیتونم باهاش زندگی کنم علاقه ای هم دیگه بهش ندارم بنظر شما باپسرم چکار کنم چجوری حضانت پسرم به من واگذارمیکشه چون شوهرم تعادل روانی واخلاقی نداره
Iran (Islamic Republic of)
فوضیه
۰۹:۵۲ ۰۶ مهر ۱۳۹۸
سلام من پنجاه سال دارم عروسم پسری داره دوساله پیش از خونشه فرار میکنه با مردی که زن داشت بخاطر اینکه پسرم کاری نکنه کارش به دادگاه بیافته طلاق گرفت و حق مهریحه و فرزندش را از خودش صلب کرد و دیگر هیچ حقی نداره ولی پسرم از تمام زنها بی اعتماد شده و زن نمیگیره پسرش پیش منه الآن چهار سالشه نمیدونه این بچه کمی بزرگتر شد فهمید من مادرش نیستم چه بهش بگم لطفا کمکم کنید که این بچه از این بیشتر آسیب نبینه ممنون میشم
Iran (Islamic Republic of)
افسانه
۰۳:۰۸ ۱۱ مرداد ۱۳۹۸
سلام،دوساله ازدواج کردم،یه بچه۸ماهه دارم،شوهرم بددهنه،منومیزنه،خرجی نمیده،پدرشم توی زندگیمون دخالت میکنه،یه هفتست رفته خونه باباش منو پسرم تنهاهستیم بدون هیچ خرجی،بنظرتون این آدم ارزش داره باهاش بمونم یاجدابشم؟دوساله اینجوره ومیگه طلاقت میدم نمیخوامت،طلاق بگیرم یابمونم؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
هرچی که شده به نظر من جدا نشو البته خودت میدونی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
تلاق نگیر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۸ ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
س من دو ساله ازدواج کردم و یک دختر 5 ماهه دارم و شوهرم از همون اول بداخلاق بود و دست بزن داشت و خلاصه فش و کتک کاری حالا اگ طلاق بگیرم بچه به من میرسه یا پدرش
Iran (Islamic Republic of)
p_r
۱۸:۴۸ ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
سلام من افغان هستم ۲۲ سالمه و یه پسر دوساله دارم که تموم زندگیم بجونش بستست شوهرم یه ادمیه که با حرفاش تهدیداش کتکاش روزی هزار بار منو میکشه به حدی چند بار اقدام کردم از زندگیم دل ببرم ولی بخاطر بچم نتونستم ،به جز مامان و باباش هیچی تو زندگیش مهم نیست درحدی که اسمشونو میارم با اربدها و دعواش منو مدام میشکونه.هیییچ کمکی ندارم یکی بدادم برسه از این مرد جدا شم ولی بچمو بگیرم..چون بدون بچم نمیتونم زندگی کنم و یک ادم دوز و کلکیه ک حتی اگه خبردار بشه ....
Iran (Islamic Republic of)
حامد
۲۰:۱۹ ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
سلام من ۳۲ سالمه و کارمند هستم.دو ساله که ازدواج کردم و صاحب یک پسر ۱۰ماهه هستم.متاسفانه خانمم خیلی بداخلاق هست و همش بدون هیچ دلیلی بهم فحش میده و منو از رفتن به تمام مراسمات و از رفت وآمد به خونه فامیلا منع میکنه واقعا بداخلاقه.الان میخوایم از هم جدا بشیم ولی پسر مو خیلی دوس دارم.ایا میشه حضانت فرزندم رو به من بدن.و از چه طریقی؟ممنون اگه راهنمایی کنین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۴ ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
تاکید من بر این است که در اقرار نامه طلاق توافقی سن فرزند برای حضانت حتما قید شود تا هفت سالگی یا نه سالگی تا بعدا مسئله ای پیش نیاید،،،دلیلش هم اینست که اکثر دفاتر ثبت اسناد ازدواج سن قانونی را هفت سال تصور میکنند
Iran (Islamic Republic of)
نجلا
۱۸:۳۴ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
س دوستان یه کمک میخوام میخوام برم جای مامانم زندگی کنم باید برم دادگاه بعد چی بگم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
سلام منم میخام جداشم نوزاددوماه دارم.ازاول تومشکل بودیم تاالان .نمیخام بچم بابررگ شدنش زجرهای منوخردشدنموکتک خوردنمو.تحقییرشدنموببینه .چکارکنم عزیزان چکارکنم
Iran (Islamic Republic of)
مینا
۱۶:۴۳ ۰۷ آبان ۱۳۹۷
س من ۲۷ سالمه ۲تا دختر دارم باشوهرم دچار مشکل شدیدم کتک میزنه و بد دهنه وشکاک میخام دخترام پیش من باشن یکی ۱۰سالشه یکی ۶ باید چکار کنم ازش طلاق بگیرم و حضانت
Iran (Islamic Republic of)
نسیم
۰۹:۲۴ ۰۵ آبان ۱۳۹۷
سلام وقتتون بخیر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۲۵ شهريور ۱۳۹۷
اما حضانت با مادره و هزینه با پدر ...
Iran (Islamic Republic of)
Nadi
۰۸:۲۲ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
سلام, من 25 سالمه وه یه فرزند پسر 5 ساله دارم, شوهرم خیلی بد دهنه و همش کتکم میزنه, اینم بگم ترامادول مصرف میکنه, خیلی جو گیره وقتی یکی از اعضای خونوادشو میبینه پیش اونا بیشتر بدرفتاری میکنه هم با من هم با پسرم,میخوام طلاق بگیرم و حضانت دائم پسرمو میخوام, دیگه هیچی ازش نمیخوام نه مهریه نه نفقه, چجوری اقدام کنم؟ اولویت من فقط پسرمه, بدون اون نمیتونم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۳۱ تير ۱۳۹۷
سلام من ازخانمم جدا زندگی میکنم و حاصل این ازدواج دو فرزند دختر به نامهای حنانه و ریحانه میباشد که با خود برده که یکبار حضانت فرزند خواستم متاسفانه در این امر حضانت با مادر شد چرا که حنانه آن‌ زمان چند روز به هفت سال داشت و ریحانه 4 ساله الان دوباره حضانت فرزند بزرگ را خواستم که فکر نمیکنم بهم بدن چون حرف از مصلحت فرزند به میان میاد که طبق ترغیب خانواده همسرم فرزندم میگوید من با مادرم میمانم حال چه کنم که کار به صحبت فرزند در دادگاه نرسد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۸ ۲۷ تير ۱۳۹۷
سلام من پسر ۲ساله دارم ۹سال ازدواج کردم از همان اول خانوم بنده ساز برم میزد چند وقت پیش قهر کرد گفت اگر طلاق دفتری ندی نمیام منم بهش دادم. تا ۲۰ روزه پیش. با وکیل هماهنگ میکنه من چیزی مصرف نمی کردم ولی اجباری منو دادن کمپ ۱۴ روز نگرم داشت امدم دیدم طلاق گرفته اساس برده الان بچمو نمیده چون صلاحیت نداره صبح میره سرکار شب میاد مادرش مشکل عصبی داره پدر خانومم میگه بیا بچتو ببر من جا ندارم خانومم نمیده بچرو۰ من بیمه دارم ماشین دارم خانه دارم .ولی اون هیچی نداره باباش بچرو نمی خواد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۸ ۲۷ تير ۱۳۹۷
سلام من پسر ۲ساله دارم ۹سال ازدواج کردم از همان اول خانوم بنده ساز برم میزد چند وقت پیش قهر کرد گفت اگر طلاق دفتری ندی نمیام منم بهش دادم. تا ۲۰ روزه پیش. با وکیل هماهنگ میکنه من چیزی مصرف نمی کردم ولی اجباری منو دادن کمپ ۱۴ روز نگرم داشت امدم دیدم طلاق گرفته اساس برده الان بچمو نمیده چون صلاحیت نداره صبح میره سرکار شب میاد مادرش مشکل عصبی داره پدر خانومم میگه بیا بچتو ببر من جا ندارم خانومم نمیده بچرو۰ من بیمه دارم ماشین دارم خانه دارم .ولی اون هیچی نداره باباش بچرو نمی خواد
Iran (Islamic Republic of)
زیبا
۱۸:۳۸ ۱۷ تير ۱۳۹۷
سلام من 18 سالمه پدرم یک زنی را که صیغه کرده بود درخواست طلاق داده به مادرم مادرم هم قصد طلاق داره وضع مالی پدرم خیلی خوب است ایا میتوانم بعد از طلاق پدرومادرم که پدرم در قید حیات است درخواست مال کنم ویک زندگی مستقل شروع کنم؟
Iran (Islamic Republic of)
زیبا
۱۸:۳۸ ۱۷ تير ۱۳۹۷
سلام من 18 سالمه پدرم یک زنی را که صیغه کرده بود درخواست طلاق داده به مادرم مادرم هم قصد طلاق داره وضع مالی پدرم خیلی خوب است ایا میتوانم بعد از طلاق پدرومادرم که پدرم در قید حیات است درخواست مال کنم ویک زندگی مستقل شروع کنم؟
Germany
ناشناس
۱۴:۰۸ ۱۷ تير ۱۳۹۷
حق تکلیف چیه حقوق زن پس زن حق تکلیف نداره پدر بعد هشت سال حق گویا حق به مرده....
Germany
ناشناس
۱۴:۰۸ ۱۷ تير ۱۳۹۷
حق تکلیف چیه حقوق زن پس زن حق تکلیف نداره پدر بعد هشت سال حق گویا حق به مرده....
Iran (Islamic Republic of)
ال
۰۵:۳۳ ۱۶ تير ۱۳۹۷
ببخشید دوباره سوال میپرسم هنگام طلاق توافقی امکان گرفتن ولایت فرزند از جانب مادر هست یا خیر؟ کسی که توافقی جدا شده و در توافق اسمی ازکه اجرت المثل نیومده میتونه در مورد اجرت امثل جداگانه اقدام کنه؟
Iran (Islamic Republic of)
ال
۰۴:۵۰ ۱۶ تير ۱۳۹۷
سلام سی سالمه نه ساله ازدواج کردم دوتا پسر سه ساله دوقلو دارم شوهرم خرجی نمیده،بی مسئولیت هم هست،اجازه کارکردن هم به من نمیده،از لحاظ جنسی کاری کرده که من هیچ احساسی دیگه ندارم،باکاراش و حرفاش بلایی سر من اوردکه یه سکته خفیف مغزی رو رد کردم
برای طلاق توافقی بهش گفتم بچه هارو بهوونه کرد و جواب درستی به من نداد
الان برای بیستم تیر وقت مشاوره توی شورای حل اختلاف داریم
من میخوام جدا بشم و میخوام ببینم میتونم بعداز مشاوره دیگه خونه نرم و با بچه ها خونه مادرم بمونم؟
و اگر حصانت بچه هارو قانون تا هفت سالگی به من بده به بعدش چون پدر ومادرش بالای شصت و پنج سالن و تو روستا زندگی میکنن و مطمئنم اگر بچه ها پیش شوهرم باشن میخواد به اونا بسپاره من میتونم مخالفت کنم و بازهم حضانت بچههارو بگیرم؟که توی روستابزرگ نشن؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۱ ۱۵ تير ۱۳۹۷
سلام من پنج سال ازدواج کردم و یه پسر یک سال و نیمه دارم یک سال پیش به دلیل خیانت همسرم حضانت پسرم رو برای همیشه ازش گرفتم و بخشیدمش و دوباره باهاش زنذگی کردم ولی بازم داره همون کارا رو تکرار میکنه میخوام ازش جدا شم ایا حضانت پسرم با توجه به اون برگه حضانتی که من ازش دارم به من میرسه یا نه ضمنا شوهرم تهدیدم میکنه که پسرم رو ازم میدزده چیکار میتونم بکنم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۱ ۱۵ تير ۱۳۹۷
سلام من پنج سال ازدواج کردم و یه پسر یک سال و نیمه دارم یک سال پیش به دلیل خیانت همسرم حضانت پسرم رو برای همیشه ازش گرفتم و بخشیدمش و دوباره باهاش زنذگی کردم ولی بازم داره همون کارا رو تکرار میکنه میخوام ازش جدا شم ایا حضانت پسرم با توجه به اون برگه حضانتی که من ازش دارم به من میرسه یا نه ضمنا شوهرم تهدیدم میکنه که پسرم رو ازم میدزده چیکار میتونم بکنم
Iran (Islamic Republic of)
ستاره
۲۳:۳۹ ۰۵ تير ۱۳۹۷
سلام 15 سالمه و پدر و مادرم میخوان جدا شن میخواستم بدونم حضانت من به کی میرسه و در چه صورتی میتونم پیش مادرم بمونم؟
با تو جه به شرایطی که پدرم بیکار و ماردم شاغل و سرپرست خانواده هست.
Iran (Islamic Republic of)
نگار
۱۱:۵۵ ۰۴ تير ۱۳۹۷
سلام امکانش هست خود بچه ها انتخاب کنن که پیش کی باشن ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۱۳ فروردين ۱۳۹۸
حضانت با پدرته ولی اگر خودت بخوایی میتونی با مادرت بمونی . تا 18 سالگی که اختیار کلا با خودته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
سلام.خواهشن.دنبال.طلاق.نباشید.چون.دنیاتو.عوض.میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
توکه زندگیت خوبه و درک نمیکنی نظر نده لطفا....میدونی بچه طلاق بودن یعنی چی؟؟؟میدونی به زور حضانت بچه رو به پدر دادن یعنی چی وقتی خودش نمیخواد؟؟
Iran (Islamic Republic of)
حسین درویشی
۱۵:۵۰ ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
سلام خانومم چهل و هشت روزه خونه رو بدونه اجازه ترک کرده پسرمم با خودش برده دوسال و پنچ ماهش میشه بعدش رفته پزشک قانونی شکایت کرده که من زدمش در صورتی که من روحمم خبر نداره اون روز صبح رفتم سر کار شب برگشتم خونه رو ترک کرده بود پدرشم خیلی تو زندگیمون دخالت می‌کنه تو این چهل و هشت روز هر موقع رفتم بچه رو ببینم بهم فهاشی کردن دیروز از دادگاه بهم زنگ زدن که تکلیف حضانت بچه رو مشخص کنن موقتی تا زمانی که طلاق بگیریم حضانت بچه رو دادن به مادرش بعد بهم گفتن فردا بیا تا ملاقات کردن بچه رو مشخص کنیم چه مواقعی ببینیش،امروز صبح رفتم دادگاه بعدش بهم میگن واسه اینکه هفته ای یه بار بچه رو ببینی راهنماییم کنین چیکار کنم،ممنون میشم.
Iran (Islamic Republic of)
حسین درویشی
۱۵:۵۰ ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
سلام خانومم چهل و هشت روزه خونه رو بدونه اجازه ترک کرده پسرمم با خودش برده دوسال و پنچ ماهش میشه بعدش رفته پزشک قانونی شکایت کرده که من زدمش در صورتی که من روحمم خبر نداره اون روز صبح رفتم سر کار شب برگشتم خونه رو ترک کرده بود پدرشم خیلی تو زندگیمون دخالت می‌کنه تو این چهل و هشت روز هر موقع رفتم بچه رو ببینم بهم فهاشی کردن دیروز از دادگاه بهم زنگ زدن که تکلیف حضانت بچه رو مشخص کنن موقتی تا زمانی که طلاق بگیریم حضانت بچه رو دادن به مادرش بعد بهم گفتن فردا بیا تا ملاقات کردن بچه رو مشخص کنیم چه مواقعی ببینیش،امروز صبح رفتم دادگاه بعدش بهم میگن واسه اینکه هفته ای یه بار بچه رو ببینی راهنماییم کنین چیکار کنم،ممنون میشم.
Iran (Islamic Republic of)
Reza
۱۴:۲۲ ۲۰ فروردين ۱۳۹۷
((بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.))

یعنی راه منطقی نیست که قضات دادگاه تعیین مصلحت نکنند؟؟؟ یا آیا قضات دادگاه آن قدر منطقی هستند که بی طرف و بدون دخالت احساس تعیین مصلحت کنند؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
یه نفر
۱۶:۵۰ ۱۸ فروردين ۱۳۹۷
سلام من پسر ۱۶ ساله هستم،مادر و پدرم می‌خوان جدا بشن.در کدوم مرجعی باید مطرح کنم که می‌خوام پیش پدرم باشم یا مادرم؟
Iran (Islamic Republic of)
زهرا
۲۱:۵۰ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
سلام پسری ۱۲ ساله هستم مشکلم اینه که من وقتی چهار سالم بود پدر و مادرم از هم جدا شدن و الان چون در پایه ششم قرار دارم بابام از طریق تلفن بهم فشار میاره و حرف غیر منطقی میزنه و همش بهم استرس وارد میکنه و خرجمو نمیده و هر هفته هم یکبار میاد منو تو شهر میگردونه و باز هم بهم استرس وارد میکنه من الان باید چجوری ازفشار های پدرم آزاد بشم والبته او حضانت منو داره ولی نگهداری منو داده دست مادرم و من میخواهم تا آخر عمر پیش مادرم بمونم و البته هر وقت به حرفاش گوش نمی دم منو تهدید میکنه که میاره پیش خودش والبته من اصلا دوست ندارم پیش پدرم زنگی کنم
Iran (Islamic Republic of)
سمیه
۲۱:۵۴ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
سلام من دوماهه شوهرم درخواست طلاق داد ه زندگی خوبی بود شوهرم هروععین مصرف میکنه وبهم خیانت هم میکنه دوتا بچه مثل دسته گل دارم هرچی به پاش افتادم که به خاطر بچه ها نکن زندگیمونو خراب نکن گفت احساسی بهت ندارم تازه بعد از ده سال متوجه شده احساس نداره گفت دختری که میخاد خیلی خوشکلتر از منه میگه طلاقتو بگیر بچه ها را بردار جای مهریه ات منم شرایطشو ندارم بچه هام از همه نظر اونجا باشن بهترین مدرسه بهترین خوراکها دور رفاه هستن درسته محبت مادر نمی بینن ولی احساسی نباید تصمیم گرفت واین که میگه حتما حتما باید اسمت از تو شناسنامم در بیاد واین که خیلی خیلی بددهن هست کتکم میزنه برا مردن فقط فقط به خاطر بچه ها همش التماس میکرد م ترک کن و نزن الان دوماهه من خونه بابام هستم با کتک کاری کردم بیرون نزاشته بچه هامو ببینم البته من چهارمین عروسی هستم که طلاق دادنه و عادی هست براشون طلاق چون خودشون ادم درستی نیستم واز نظر اخلاقی مشکلات دارن سوظن هم دارم وخیلییییی بد دل هستن به خاطر اینم هست که بچه ها را نمیارم میترسم منو فردا پیش بچه ها خراب کنه یعنی مطمعنم که اون خانمه هم میخاد بگیر دوبار شوهر کرده و در حین این که شوهر دوم داشته رابطه نامشروع با شوهرم داشته و مصرف کننده عرق است لطف کنید بگید من چکار کنم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
سوالات جالبی بود پاسخ ها رو زودتر بدید
Iran (Islamic Republic of)
سمیه
۲۱:۵۴ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
سلام من دوماهه شوهرم درخواست طلاق داد ه زندگی خوبی بود شوهرم هروعین مصرف میکنه وبهم خیانت هم میکنه دوتا بچه مثل دسته گل دارم هرچی به پاش افتادم که به خاطر بچه ها نکن زندگیمونو خراب نکن گفت احساسی بهت ندارم تازه بعد از ده سال متوجه شده احساس نداره گفت دختری که میخاد خیلی خوشکلتر از منه میگه طلاقتو بگیر بچه ها را بردار جای مهریه ات منم شرایطشو ندارم بچه هام از همه نظر اونجا باشن بهترین مدرسه بهترین خوراکها دور رفاه هستن درسته محبت مادر نمی بینن ولی احساسی نباید تصمیم گرفت واین که میگه حتما حتما باید اسمت از تو شناسنامم در بیاد واین که خیلی خیلی بددهن هست کتکم میزنه برا مردن فقط فقط به خاطر بچه ها همش التماس میکرد م ترک کن و نزن الان دوماهه من خونه بابام هستم با کتک کاری کردم بیرون نزاشته بچه هامو ببینم البته من چهارمین عروسی هستم که طلاق دادنه و عادی هست براشون طلاق چون خودشون ادم درستی نیستم واز نظر اخلاقی مشکلات دارن سوظن هم دارم وخیلییییی بد دل هستن به خاطر اینم هست که بچه ها را نمیارم میترسم منو فردا پیش بچه ها خراب کنه یعنی مطمعنم که اون خانمه هم میخاد بگیر دوبار شوهر کرده و در حین این که شوهر دوم داشته رابطه نامشروع با شوهرم داشته و مصرف کننده عرق است لطف کنید بگید من چکار کنم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
سوال منو هم پاسخ بدید
Iran (Islamic Republic of)
احسان
۱۹:۵۹ ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
با سلام. مردی ۳۱ ساله هستم. دو سال هست که با خانمی که چهار سال ازم بزرگتره ازدواج کردم . یک پسر یک ساله دارم. همسرم مدت این دو سال رو فقط ۴ ماه اولش رو با من زندگی کردش. الان چند ماهه که همش بهانه میاره و طلاق می خوادش. در مورد حضانت بچه ها و مهریه اش که ۱۱۴ سکه هست راهنمایی می خواستم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
سلام خسته نباشین
میشه شرایط حضانت پدر یا مادر رو برای بچه بگین؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
سلام خسته نباشین
میشه شرایط حضانت پدر یا مادر رو برای بچه بگین؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
من 1 ماهه بابا مامانم جدا شدن 13 سالمه بابام منو به مامانم نمیده منم نمیتونم پیش بابام باشم به نظرتون من چیکار کنم
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۱:۲۱ ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
سلام من 20 ساله هستم میتونم حضانتشونو بگیرم ؟؟؟؟؟؟؟ توروخدا کمکم کنین ،توروخدا .........
Iran (Islamic Republic of)
تارا
۲۳:۵۰ ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
من و همسرم میخوایم جدا بشیم بخاطر اینکه اون همش طرف خانواده لش از بس تو زندگی نا دخالت میکنند به جدایی میکشه یک دختره دوساله دارم حضانت بچه جطورانجام میشه
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۲۲:۴۸ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
سلام.خواستم بدونم،زنه من به من خیانت کرده و دختر شیش ساله من شاهد این خیانت بوده و.همش اینو همه جا میگه و به من میگه بایا کی میری سراغه اقاهه،میخوام زنم رو طلاق بدم،چون بد سابقه هم بوده،تکلیف حضانت بچه چی میشه،فقط بچم واسم مهمه،راهنمایی کنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۲ ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
شما میتوانید فرزندتان را تا هفت سالگی نگه دارید واگر فرزند شما نخواهد باپرش برود شما برای همیشه حضانت فرزندتان را خواهیم گرفت
Iran (Islamic Republic of)
Sajad
۰۲:۴۷ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
سلام خدمت همه دوستان و زوج های گرامی...اقا منم دقیقا مشکله شمارو دارم و خداشاهده خیلی بیشتر از چیزهایی که شما گفتین در حدی که زنم بچه ۶ ماهه رو میزنه.ولی میخوام اینو بگم طلاق کاره خیلی راحتیه مثل اب خوردنه ولی به فکر اینده بچه هاتون باشید.میدونید اخر و عاقبت شومی بخاطر کمبود نداشتن پدر و مادر گریبان گیر بچه میشه؟بیاین صبر کنین از خدا کمک بخواین فقط و فقط و فقط بخاطر اینده بچه.
Iran (Islamic Republic of)
عبرت
۱۵:۰۲ ۰۶ بهمن ۱۳۹۶
سلام.یه
۳۱ سالمه.۴سال ازدواج کردم همسرم ۴ سال ازم بزرگتره.یه پسر ۲ساله دارم .زنم بی احساس بی ادب و مشکل رابطه داره.اون‌ ازدواج دومشه .قصد دارم دادخواست طلاق بدم .حضانت بچه بخاطر سن زودتر ۷سالگی به من تعلق نمیگیره.
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۳:۰۸ ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
سلام واقعا متاسفم برای ادمایی که دست رو زن بلند میکنن با بیماران صرعی ازدواج نکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۳۰ دی ۱۳۹۶
سلام الاان چهار سال است طلاق گرفتم و دو بچه دارم یکیش دست شوهرمه و یکیش از دست کتکهای شوهرم هفت ماهه به دنیا امد و دست من هست هر دو دوباره ازدواج کردیم. و از اون موقع به بعد یکبار بچه را نخواست ببینه والان شوهرم میگه فامیلی بچه را عوض کنیم شوهر سابقم هم گفت مهم نیست بکن الان باید چکار کنم ا و نمیدونم کارم درسته یا نه تو را خدا کمکم کنید
United States of America
ناشناس
۲۳:۲۸ ۲۷ دی ۱۳۹۶
با درود فراوان بر همه
من یه مرد مجردم آخه چه وضعشه خدا وکیلی
من اینا رو می خونم اصلا از زندگی سیر میشم
با این زندگی ها به خدا سنگ رو سنگ بند نمیشه
حداقل سیستم ازدواج عوض کنید
یه سری ها هم بی پولی باعث طلاق میشه
خلاصه اینکه فرهنگ خرابه درآمدم نیست
ویه چیز دیگه درک کردن او بچه که پدر و مادرش طلاق گرفته خیلی خیلی سخته یک لحظه خودتون رو جای اون بچه بزارید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۲۰ دی ۱۳۹۶
سلام خسته نباشین
میشه شرایط حضانت پدر یا مادر رو برای بچه بگین؟!
Germany
علی محمدی
۲۱:۵۸ ۰۸ دی ۱۳۹۶
سلام حضانت دختری که شش سالش تمام ووارد هفت سالگیشده ومادرش موفق به طلاق نشده چیست
Iran (Islamic Republic of)
آی سودا صمدی
۰۹:۵۲ ۰۳ دی ۱۳۹۶
من بچه طلاقم و ۱۸ سالمه با مادرم زندگی میکنم قصد ازدواح دارم آیا برای ازدواج نیازی به اجازه پدرم دارم؟درحالیکه مادرم بزرگم میکنه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۶ ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
پدر شما دیگر در این وسط هیچ کاره است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۳ ۲۰ آذر ۱۳۹۶
با سلام .میخواستم بپرسم بچه پسر 9 ساله خودش میتواند تصمیم گیری کند برای انتخاب پدر یا مادر ؟؟؟
United States of America
ناشناس
۱۸:۱۳ ۰۴ آذر ۱۳۹۶
سلام زن من بعداز چند ماه زندگی می کردیم این بود که من و خانوادام نتستیم تحمل کنیم وخدا بمن پسر داد بهداز 5 ماه تلاق با رزایت هر دو خانواده تلاق دادم در مقابل پسرم 5 ماه 20000000 میلیون تومان دادم وحزانته پسرم گرفتم بهداز 10 ماه به دادگستری خوی مراجعه و با توطه وکیل داماد دایی خانوم مباشد حزانت پسرم 18 ماه می گیرد دادگاه خوی بدونه توجح به مدرک و نفور وکیل داماد دایی خانم در شهرستان نقده تحویل دادم بهداز 2 هفته از تحویل دادن بجه 19 ماه برچطور می توانم پسرم 3 ساله نجات دهم؟
Iran (Islamic Republic of)
سحر
۰۸:۳۹ ۱۹ آبان ۱۳۹۶
سلام من همسرم قبلا دوبار ازدواج کرده که از هر کدوم از همسران قبلی اش یک فرزند دارد. بچه همسر اولشون که یک پسر ۸ ساله هست را از همون اول به عهده گرفتم الان بعد از گذشت چهار ماه از عقدمون همسرم میگه میخواد بچه همسر دومش که یک دختر ۲ ساله هست را هم بیاره تو زندگیمون که من نمیتونم اینو بپذیرم. خودم هم دانشجو هستم و حق زندگی دارم و اول زندگیم مسؤلیت دو بچه با این سن خیلی سخته واسم چون خودم هم تا حالا مادر نشدم و ۲۵ سالمه و حتی نگهداری از همون پسر ۸ ساله هم برام سخته چون درسش خیلی ضعیفه و شیطون هم هست تروخدا یکی منو راهنمایی کنه این زندگی رو ادامه بدم؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۰۸ فروردين ۱۳۹۸
پیشگیری بهتر از درمانه، نه ادامه نده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۱۲ آبان ۱۳۹۶
سلام من پسری ۱۳ساله هستم حدود پنج روز پیش پدرم ،مادرم رو از خونه بیرون کرد مادرم هم از سر ناچاری رفته خونه ی مادر و پدرش حالا میخواد طلاق بگیرن من میخوام پیش مادرم باشم اما بابام نمیزاره مثلا بعد پنج روز به من اجازه داده که برم مامانمو ببینم اونم تازه نه همخونه ی پدر بزرگم بلکه تو کوچه و خیابون من میخوام بعد از طلاق پیش مادرم باشم اما باید دو سال صبر کنم که بتونم سوالم اینه که آیا میتونم تو این دوسال پیش مادرم باشم لطفا جواب بدین بخدا تو شرایط بدی هستم خواهش میکنم جواب بدین اگه راهنماییم کنید در منو خوشحال کردید خواهشاً جواب بدین
Iran (Islamic Republic of)
عاطفه
۰۰:۴۸ ۲۸ مهر ۱۳۹۶
سلام من نه ماه در وضعيت متاركه هستم با همسرم يك پسر هشت سأله دارم كه همسرم دوماه است أورا برأي ملاقات نمي أورد يك شب اورا به تازگrي با زني درمنزلم دستگير كردم كه همسرش نبود حتي صيغه نامه نداشتند أيا با حكم ان ميتوانم حضانت پس رم رابگيرم؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۰ ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
اگر مادر شما به داد گاه برود بگوید حضانت فرزندم را میخواهم وشما پسر گل میتوانی حضوری با قاضی صحبت کنی وبگویی میخواهم با مادرم بمونم شاید قاضی شمارا درک کند وشما بتوانی پیش مادرت برای همیشه بمانی و بزرگ شوی وبرای خودت مردی شوی و دیگر اسمت پدرت را نیار
Iran (Islamic Republic of)
عاطفه
۰۰:۴۸ ۲۸ مهر ۱۳۹۶
سلام من نه ماه در وضعيت متاركه هستم با همسرم يك پسر هشت سأله دارم كه همسرم دوماه است أورا برأي ملاقات نمي أورد يك شب اورا به تازگrي با زني درمنزلم دستگير كردم كه همسرش نبود حتي صيغه نامه نداشتند أيا با حكم ان ميتوانم حضانت پس رم رابگيرم؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۲ ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
خیال شما راحت چون شوهر شما صلاحیت ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
دیگه اسم پدرشو نیاره؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
عاطفه
۰۰:۴۸ ۲۸ مهر ۱۳۹۶
سلام من نه ماه در وضعيت متاركه هستم با همسرم يك پسر هشت سأله دارم كه همسرم دوماه است أورا برأي ملاقات نمي أورد يك شب اورا به تازگي با زني درمنزلم دستگير كردم كه همسرش نبود حتي صيغه نامه نداشتند أيا با حكم ان ميتوانم حضانت پس رم رابگيرم؟
Iran (Islamic Republic of)
عاطفه
۰۰:۴۸ ۲۸ مهر ۱۳۹۶
سلام من نه ماه در وضعيت متاركه هستم با همسرم يك پسر هشت سأله دارم كه همسرم دوماه است أورا برأي ملاقات نمي أورد يك شب اورا به تازگي با زني درمنزلم دستگير كردم كه همسرش نبود حتي صيغه نامه نداشتند أيا با حكم ان ميتوانم حضانت پس رم رابگيرم؟
Iran (Islamic Republic of)
عاطفه
۰۰:۴۸ ۲۸ مهر ۱۳۹۶
سلام من نه ماه در وضعيت متاركه هستم با همسرم يك پسر هشت سأله دارم كه همسرم دوماه است أورا برأي ملاقات نمي أورد يك شب اورا به تازگي با زني درمنزلم دستگير كردم كه همسرش نبود حتي صيغه نامه نداشتند أيا با حكم ان ميتوانم حضانت پس رم رابگيرم؟
Iran (Islamic Republic of)
عاطفه
۰۰:۴۸ ۲۸ مهر ۱۳۹۶
سلام من نه ماه در وضعيت متاركه هستم با همسرم يك پسر هشت سأله دارم كه همسرم دوماه است أورا برأي ملاقات نمي أورد يك شب اورا به تازگي با زني درمنزلم دستگير كردم كه همسرش نبود حتي صيغه نامه نداشتند أيا با حكم ان ميتوانم حضانت پس رم رابگيرم؟
Iran (Islamic Republic of)
عاطفه
۰۰:۴۸ ۲۸ مهر ۱۳۹۶
سلام من نه ماه در وضعيت متاركه هستم با همسرم يك پسر هشت سأله دارم كه همسرم دوماه است أورا برأي ملاقات نمي أورد يك شب اورا به تازگي با زني درمنزلم دستگير كردم كه همسرش نبود حتي صيغه نامه نداشتند أيا با حكم ان ميتوانم حضانت پس رم رابگيرم؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۸ ۲۸ مهر ۱۳۹۶
سلام من نه ماه در وضعيت متاركه هستم با همسرم يك پسر هشت سأله دارم كه همسرم دوماه است أورا برأي ملاقات نمي أورد يك شب اورا به تازگي با زني درمنزلم دستگير كردم كه همسرش نبود حتي صيغه نامه نداشتند أيا با حكم ان ميتوانم حضانت پس رم رابگيرم؟
Iran (Islamic Republic of)
رضا ڐوالفقاری
۰۶:۰۴ ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
سلام من هنوز از همسرم جدا نشده ام اما 20ماه است که حضانت فرزندم را که دوماه د یگه ۶ سالش تموم میشه..به مادرش داده اند و برای بنده هفته ای یکروز ملاقات تعیین شده .مشکل اینجاست همسرم به همراه فرزند مشترکمان شهر محل سکونت رو ترک کرده اند و به مکانی نامعلوم رفته اند که 18ماه است و من طی این مدت فرزندم را ملاقات نکرده ام و اصلا خبری از او ندارم شکایت کرده ام یک میلیون تومن فقط .برای همسرم جریمه بریده اند .اما آیا این جریمه برای من فرزند میشود!!؟سوالم این است که آ یا میتوانم حضانتش را از خانمم سلب کنم ؟متشکرم جواب بدین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۲۵ شهريور ۱۳۹۶
آخه چرا خانوما باید بسوزن بسازن. چرا حضانت به پدر داده میشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۳ ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
والا منم موندم
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۱:۳۸ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
چرا باید به خانم ها داده بشه مگه پدر دل نداره و نمیخواد کنار فرزندش باشه؟!!!!!
به نظرم بعد از یک سن مشخص خود فرزند باید انتخاب کنه با کی باشه از هر کی بیشتر محبت و رسیدگی دیده لیاقت همون نفر برای نگهداری بیشتره من اگر ازدواج کردم سعی میکنم رابطه ام با دختر یا پسرم یک طوری باشه که فگر دوری از من هم نیفته البته روشنه که طرف مقابل هم حق داره بعضی روزها فرزندمان را ببینه چون او هم زحمت کشیده و حق و حقوقی داره
Iran (Islamic Republic of)
م
۱۱:۵۱ ۱۸ تير ۱۳۹۸
سلام.محمد خان شما که تا الان ازدواج نکردی و برای آینده فکر میکنی که اگر جدا شدی چکار کنی به نظرم بهتره ازدواج نکنی.چون دیدت به زندگی خیلی منفی هست و ازدواج نکرده دنبال طلاقی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۲۴ شهريور ۱۳۹۶
سلام شوهرم حشیش میکشد زود عصبانی میشود به خونوادم احترام نمیگذارد یه دختر یکساله دارم آیا بعداز طلاق حضانت دخترم به من داده میشود لطفا جواب بدین کمک کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
خدا مشکلت را حل کند
Iran (Islamic Republic of)
Mm
۰۲:۰۳ ۲۱ شهريور ۱۳۹۶
سلام من دختر ٢٠ساله هستم پدر و مادرم زماني كه بدنيا امدن از همديگه جدا شدن و من با پدرم زندگي ميكنم و مادرم هميچيزش را بخشيد الان كه من ٢٠سالمه پدرم خيلي ازيتم ميكنه از نظر روحي تحمت ميزنه نميزاره جايي برم ارتباط با فاميل نداريم بخاطر اخلاق پدرم اگر بخوام با قانون جلو برم و جدا بشم از پدرم اين اجازه به من داده ميشه لطفا راهنمايي كنيد مرسي.
Iran (Islamic Republic of)
ملیکا.ک
۰۱:۵۵ ۱۷ شهريور ۱۳۹۶
سلام من 17 سالمه و یه برادر 13 ساله دارم پدرم می گه حضانتمونو هرطور که شده می گیره ولی من که به بلوغ رسیدم هم دلیلی هست که بتونن حضانتمو بگیرن؟؟؟چون می خوام با مادرم زندگی کنم :)
Iran (Islamic Republic of)
رومينا
۰۱:۴۴ ۰۳ شهريور ۱۳۹۶
با سلام دو سال كه ازدواج كردم هر دومون هم همديگرو دوست داريم ولى از اول هيچ كدام إز خانوادها موافق ازدواج ما نبودن بعد دوسال شوهرم برگشت پيش خانوادش بخاطر نداشتن كار درست حسابى چون وضع مالى پدرش خوبه حالا هم خانوادش بهش گفتن بايد منو طلاق بده يه دختر ٨ ماهه هم داريم ايا راهى هست خانواده شوهرمو راضى كنم لطفا راهنمايى كنيد
Iran (Islamic Republic of)
رومينا
۰۱:۴۴ ۰۳ شهريور ۱۳۹۶
با سلام دو سال كه ازدواج كردم هر دومون هم همديگرو دوست داريم ولى از اول هيچ كدام إز خانوادها موافق ازدواج ما نبودن بعد دوسال شوهرم برگشت پيش خانوادش بخاطر نداشتن كار درست حسابى چون وضع مالى پدرش خوبه حالا هم خانوادش بهش گفتن بايد منو طلاق بده يه دختر ٨ ماهه هم داريم ايا راهى هست خانواده شوهرمو راضى كنم لطفا راهنمايى كنيد
Iran (Islamic Republic of)
رومينا
۰۱:۴۴ ۰۳ شهريور ۱۳۹۶
با سلام دو سال كه ازدواج كردم هر دومون هم همديگرو دوست داريم ولى از اول هيچ كدام إز خانوادها موافق ازدواج ما نبودن بعد دوسال شوهرم برگشت پيش خانوادش بخاطر نداشتن كار درست حسابى چون وضع مالى پدرش خوبه حالا هم خانوادش بهش گفتن بايد منو طلاق بده يه دختر ٨ ماهه هم داريم ايا راهى هست خانواده شوهرمو راضى كنم لطفا راهنمايى كنيد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۱ ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
با سلام
این موضوع با روشن میگه که فرزندان تا 7 سالگی مال مادر است ولی از 7 سال به بعد که نیاز مادی شون کمتر میشه به پدر داده بشه.پس حقوق زنان و مادرانی که بیشتر از پدر به فکر آینده فرزندان هستند کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۱:۴۴ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
خانم محترم لطفا همه را جمع نبندید کی گفته لزوم مادرها بیشتر از پدر هابه فکر آینده فرزندانشان هستند چرا بعضی از شما خانم ها از هر وسیله ای حتی آینده یک انسان دیگه (فرزند خودتون!) خواهید برای گرفتن امتیاز از همسرتون استفاده کنید چرا فکر می کنید از سیاره دیگه ای اومدید؟!!!
Iran (Islamic Republic of)
اوا
۱۳:۱۳ ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
اقای محترمی که جواب همه خانوما رو میدی کارو زندگی نداری آیااا؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۲۱ فروردين ۱۳۹۹
اولا باید بگم با کتک کاری زورزوو گویی بیجا و اعتیاد مردا مخالفم،گرچه خانم ها در مواقعی که احساس ناملایمی ببینند حتی کمتر از ناملایمتی های خانه پدر، در صورت داشتن داشتن اهرم قدرت بلافاصله از آن استفاده می کنند. متاسفانه به همین دلیل طلاق آمار زیادی دارد. باید رویه عوض شود و قوانین ازدواج بروز شود. نه حق طلاقی نه مهریه ای...
Iran (Islamic Republic of)
الهام
۱۸:۴۲ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
من 19سالمه و یه پسر 10ماهه دارم و واقعا پسرمو دوس دارم در فکر جداشدن از همسرمم چون بسیار بددهن و دست ب زن داره و مطمئنم ک بچه رو بخوام نمیده من تو فکر اینم ک مهریه رو ببخشم و بچمو عوضش تا آخر برام خودم بگیرم ب نظرتون امکانش هس البته شک دارم قبول کنه لطفا جواب بدید مرسی
Iran (Islamic Republic of)
الهام
۱۸:۴۲ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
من 19سالمه و یه پسر 10ماهه دارم و واقعا پسرمو دوس دارم در فکر جداشدن از همسرمم چون بسیار بددهن و دست ب زن داره و مطمئنم ک بچه رو بخوام نمیده من تو فکر اینم ک مهریه رو ببخشم و بچمو عوضش تا آخر برام خودم بگیرم ب نظرتون امکانش هس البته شک دارم قبول کنه لطفا جواب بدید مرسی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۵ ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
میشه بیگی چی کار کدین ایا جدا شودی یا خیر منم الان میخام جدا شم و ی پسری 10 ماهه دارم
Iran (Islamic Republic of)
عادل
۲۰:۲۱ ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
سلام من 6 ماه هستش از خانمم جدا شدم و پسر 5 سالم برابر قانون تا 7 سالگی پیش مادرش هستش مادرش یادش میده به نن زنگ بزنه و حرفهای زشت و بی تربیتی بزنه من چکار میتونم بکنم میترسم پسرم تا 7 سالگی از من متنفر بشه خواهشا کمکم کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۵ ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
مطلب بالا زده نه هیچ چیزی منع دیدن فرزند از پدر یا مادر به طور مطلق نیست.
Iran (Islamic Republic of)
ف
۰۸:۴۳ ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
سلام.من ۳ساله ازدواج کردم یه بچه ی ۵ماهه دارم.الان به دلیل مشکل اخلاقی شوهرم و توهین به من وخانواده ام میخوام ازش جدا بشم.وضع مالی خوبی دارم و اگه قبول کنم که تا آخر عمر ازدواج نکنم دادگاه حق حضانت بچه ام رو بعد از۷سال به من میده.خواهشا جواب بدین.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۵ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
بله. تا ۷ سالگی فرزند که طبیعتا با شما است.
Iran (Islamic Republic of)
بی نام
۱۷:۰۹ ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
با سلام و خسته نباشید من و شوهرم الان نزدیک ٧ ساله ازدواج کردیم ودر سال 95 صاحب یک فرزند شدیم ببخشید من از شوهرم تمکین خواستم ولی شوهرم هر وقت بهش میگم سر باز میزند ومیگوید حوصله ندارم یا اینکه خوابم میاد تو این هفت سال هم با اجبار رابطه داشتیم ولی دیگه خسته شدم چکاری میتونم انجام بدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
با سلام
بنده به علت اعتیاد شوهرم میخواستم طلاق بگیرم و وکالت طلاق دارم .میخواستم بدونم آیا دادگاه حضانت فرزندم رو به من میده یا این موضوع باید اثبات بشه؟ و اگر اینطوره چطور باید اثبات کرد؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
با سلام
بنده به علت اعتیاد شوهرم میخواستم طلاق بگیرم و وکالت طلاق دارم .میخواستم بدونم آیا دادگاه حضانت فرزندم رو به من میده یا این موضوع باید اثبات بشه؟ و اگر اینطوره چطور باید اثبات کرد؟
Iran (Islamic Republic of)
ل
۱۰:۵۶ ۲۶ تير ۱۳۹۶
خاندان خانواده
Iran (Islamic Republic of)
تنها
۱۰:۴۴ ۲۶ تير ۱۳۹۶
باسلام
دختری 19 ساله هستم و برادری دارم که مرداد 18 سالش کامل میشود و به سن قانونی میرسد
پدرم حدود دو سال پیش دادخواست طلاق داده و همچنان دنبال کار های طلاق و دادگاه هست
اوایل مادرم میگفت من به خاطر بچه هایم نمیخوام طلاق بگیرم و سازش میکنم ولی طی این دوسال همش بحث و دعوا و تهمت و فحش و ... دیگه راضی به طلاق شده و شورای حل اختلاف عدم سازش اونا رو واسه دادگاه فرستاده
لطفا تو رو خدا جواب منو بدید ...
تا چند وقته دیگه که داداشم به سن قانونی میرسه. میتونیم تو دادگاه بگیم که نمیخوایم با هیچ کدومشون زندگی کنیم و ما رو بفرستن پرورشگاهی ... اسایشگاهی ... این جور جاها باشیم که دست هیچ کدومشون بهمون نرسه ؟
نمیدونم چی کار کنم ... همش دارم دعا میکنم که منو دادشم یه دانشگاه خوبی که دو تا مون تو یه شهر باشیم قبول بشیم و اینا ول کنیم و بریم . اونا هم هر کاری دلشون میخاد بکننو بکنن . لطفا شما هم واسمون دعا کنین . مرسی
Iran (Islamic Republic of)
لعیا
۰۱:۱۰ ۲۵ تير ۱۳۹۶
سلام من دختر ۱۰ ساله و پسر ۱۲ ساله دارم .در صورت جدایی آیا فرزندانم حق انتخاب دارند که بخواهند با من زندگی کنند یا با پدرشون؟
Iran (Islamic Republic of)
آرزو
۱۱:۵۰ ۱۸ تير ۱۳۹۶
با سلام
سوالی داشتم من طلاق گرفتم و دارای یک پسر بچه می باشم که 3 سالشه و دادگاه به خاطر اینکه در خانه شوهر سابقم خواهر روانگی و مریض که هفته ای یک بار خودکشی می کنه دادگاه به مدت 7 سال به من حضانت داده حال بعد گذشت 7 سال تمام می خواهم حضانت کامل تا سن 13 ال 15 سال و بگیرم باید چه کار بکنم ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۱۶ تير ۱۳۹۶
سلام من۱۵سالمه و دخترهستم ایا پدردمادرم جداشن حق انتخاب دارم؟؟برادرم۷سالشه و پدرم میگه من رو نمیخواداما برادرم رو میخاد..پدرم یک زن صیغه ای هم داره..‌که منومامانم میترسیم داداشموببره پیش اون...مادرم میگه امضا میکنم که ازدواج نکنم و دوتا بچه رو بگیرم..اما پدرم داداشمومیخادوبارهاگفته نمیزارم ببینیدش و میبرمش شهرستان ومهریه مادرم۱۱۰ملیون هست مادرم همه رو بخشیده و۴۰ملیون ازمهریشو میخاد..ایا راهی هست برادرمو بگیریم؟
Iran (Islamic Republic of)
یک مادر
۰۱:۲۷ ۱۶ تير ۱۳۹۶
کاش قانونی تصویب بشه کسانی که رو همسرانشان اینگونه وحشیانه دست بلند میکنن به اشد مجازات به رسن من براثر کتک خوردن توسط همسرم بیست روز فلج شدم حتی نزد دکتر نبرد مرا
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۱:۵۰ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
متاسفم خانم ببخشید ولی همسرتون چه آدم رذلیه!
Iran (Islamic Republic of)
یک مادر
۰۱:۲۷ ۱۶ تير ۱۳۹۶
کاش قانونی تصویب بشه کسانی که رو همسرانشان اینگونه وحشیانه دست بلند میکنن به اشد مجازات به رسن من براثر کتک خوردن توسط همسرم بیست روز فلج شدم حتی نزد دکتر نبرد مرا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۱ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
زن منم منو کتک می زنه، تازه چند تا خراشم رو صورت خودش انداخته رفته شکایت کرده، مهریه اش را هم که با فریب من دو میلیارد گرفت گذاشته اجرا، قبل از ازدواج گفت چهار دانگ خونت را به نام من کن بعد که به نامش کردم حالا اجاره این سالهاشم می خواد به همین دلیلم تمکین نمی کنه
Iran (Islamic Republic of)
یک مادر
۰۱:۲۳ ۱۶ تير ۱۳۹۶
شوهرم واقعا دیوانه است خیلی من را کنترل میکند به خانواده ام احترام نمیگذارد انگار انگار خرجشان را میدهد خیلی مغرور است به پولش مینازد ضعیف کش است ضعیفی زیر دستش باشد اورا اذست میکند پقتی عصبانی میشود دخترم را به گونه ای میزند جای انگشتانش روی گونه ی دختر پنج ساله ام نقش میبندد کاش قدرت مالی داشتم کاس دستم تو جیب خودم بود میتونستم دو تا دخترامو بردارم و برم کاش ...
Iran (Islamic Republic of)
یک مادر
۰۱:۲۳ ۱۶ تير ۱۳۹۶
شوهرم واقعا دیوانه است خیلی من را کنترل میکند به خانواده ام احترام نمیگذارد انگار انگار خرجشان را میدهد خیلی مغرور است به پولش مینازد ضعیف کش است ضعیفی زیر دستش باشد اورا اذست میکند پقتی عصبانی میشود دخترم را به گونه ای میزند جای انگشتانش روی گونه ی دختر پنج ساله ام نقش میبندد کاش قدرت مالی داشتم کاس دستم تو جیب خودم بود میتونستم دو تا دخترامو بردارم و برم کاش ...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۷ ۱۶ تير ۱۳۹۶
خیلی دلم میخواد طلاق بگیرم اما دوتا دختر دارم میترسم از دستشون بدم چیکار کنم ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۱۵ تير ۱۳۹۶
من هم مشکل دارم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۱۵ تير ۱۳۹۶
من هم مشکل دارم
۱۲