بسته حقوقی/

مجازات مصرف مشروبات الکلی را می دانید؟

مصرف مشروبات الکلی نه تنها در نظام جرایم و مجازات‌ها بلکه از منظر جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و جرم‌شناسی نیز مورد توجه قرار گرفته است و در این علوم نیز نگاه مثبتی به آن وجود ندارد. آنچه نگرانی در مورد این جرم را افزایش می‌دهد اخباری است که گاه و بی‌گاه در مورد آثار سوء مصرف مشروبات الکلی منتشر می‌شود.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، جرم مصرف مواد الکلی و مست‌کننده از جمله جرایمی است که می‌تواند سبب وقوع جرایم بزرگی شود. در حقیقت بیش از خطرناک بودن نفس جرم شرب خمر، اعمال نامتعارف و در درجات شدیدتر ارتکاب جرایم ناشی از آن مهم و خطرساز هستند. معمولا اکثر جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی در دسته جرایم خشونت‌آمیز قرار می‌گیرد.

 این عمل در حقوق موضوعه ما نیز جرم‌انگاری شده است. جرم مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد به بیان دیگر جرم شرب خمر یک جرم حدی است و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از شرع اقتباس کرده است. 

قانون مجازات اسلامی نیز در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است. پس از آنکه متهمی به مصرف مشروبات الکلی مطابق قانون اقرار کند مجازات حد بر او جاری می‌شود  البته در پرونده زیر متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده است و در  « توبه بعد از اقرار» قانون  قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد که در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بر فرد اقرار‌کننده بوده است.
 
   آغاز  ماجرا

ماموران نيروي انتظامي با رويت حالت نامتعارف شخصی به نام حسین... متوجه مصرف مواد الكلي از ناحيه وي و مست بودنش مي­شوند. این شخص دستگیر می‌شود و پس از تشكيل پرونده در كلانتري، پرونده همراه با متهم توسط يگان انتظامي به دادسرا ارسال مي­شود.
 
  تحقیقات دادسرا

با ثبت پرونده كيفري در دادسرا، پرونده به يكي از شعب دادياري ارسال مي‌شود و در ادامه داديار، متهم را براي اداي توضيحات احضار مي‌كند. در جلسه خود متهم اقرار به استعمال موادالكلي مي­كند و می‌گوید كه مقدار کمی نوشیدم و تقاضای بخشودگی دارم. قبل از توضيح ادامه ماجرا بايد به اختصار گفت كه در اصطلاح حقوقي نوشيدن مواد الكلي تحت عنوان شرب خمر قابل شناسايي است. در ادامه داديار قرار وثيقه نسبت به متهم صادر مي‌كند و متهم نيز با ارايه وثيقه به ميزان تعيين‌شده به‌طور موقت آزاد می‌شود. با توجه به اقرار متهم در دادسرا و همچنين گزارش مرجع انتظامي، داديار قرار مجرميت متهم دعوا را صادر مي‌كند و کیفرخواست صادرشده در دادسرا به مجتمع قضايي كيفري صالح فرستاده می‌شود.

   رسیدگی دادگاه

در روز جلسه دادرسي، متهم در جلسه دادگاه نزد قاضي اقرار و اعتراف صريح مبني بر مصرف مواد الکلی و مست‌کننده مي­كند و در همین حال اظهار پشیمانی و از محضر دادگاه محترم تقاضاي عفو می‌کند. در این جلسه رسیدگی که نماینده دادستان نیز حضور دارد تقاضای مجازات متهم را به استناد مواد مندرج در کیفرخواست مطرح می‌کند.
 
  رای دادگاه

در نهایت با امضاي صورت‌جلسه توسط قاضی دادگاه، ختم رسيدگي از طرف وی اعلام و به این شرح مبادرت به صدور راي مي­كند: «در خصوص اتهام آقاي حسین...، 27 ساله، شغل آزاد، باسواد، ساكن تهران، مبنی بر شرب خمر موضوع كيفرخواست، توجها به جميع اوراق و محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، گزارش مرجع انتظامي و اقرار و اعتراف صريح متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و در جلسه دادگاه و ساير قراین و امارات موجود در پرونده، مجرميت مشاراليه محرز و مسلم است، بنابراین این دادگاه به استناد مواد 264 و 265 از قانون مجازات اسلامي جدید مصوب سال 1392، متهم موصوف را به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد محكوم مي‌کند. راي صادره حضوري است و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است.
 
  تحلیل پرونده

در پرونده فوق متهم رونده کیفری در مرحله بازپرسی به عنوان دفاع اظهار می‌کند که مقدار بسیار کمی مواد الکلی نوشیده‌ است و این را به علت تخفیف در حکم اعلام می‌کند، اما طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، خوردن مواد الکلی مستوجب مجازات حدی است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

نظر به اقرار و اعتراف صريح متهم دعوای کیفری با توجه به مواد 264 و 265 قانون جدید مجازات اسلامی در تمامي مراحل دادرسي نيز اقرار عندالحاكم، وقوع بزه انتسابي محرز و مسلم است. متهم پرونده حاضر حداقل دو بار به این موضوع اقرار و اعتراف کرده است و به ‌طبع محکوم به مجازات حد شده است.

همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال 1375، در سال 1387 اصلاح شد و مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف موادالکلی وضع شد.
بر اساس تبصره 3 ماده 703 این قانون دادگاه محترم تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات محکومان به جرایم ناشی از موادالکلی بدهد. نکته دیگری که در پرونده فوق دیده می‌شود این است که متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده و توبه‌اش بعد از اقرار است.

در این شرایط  قانونا قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد. در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بوده است، به این ترتیب حكم صادره كاملا صحيح و معتبر است. مقصود از ولی امر مسلمین نیز مقام معظم رهبری است که طبق قانون مجازات اسلامی در یک‌سری از جرایم خاص و اکثرا توام با مجازات حدی حق عفو و بخشودگی مجرم را بنا به پیشنهاد قاضی پرونده کیفری دارد.

گفتنی است که به موجب ماده 265 قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات حد خوردن مواد الکلی و مست‌کننده براي مرد و يا زن‌، هشتاد تازيانه است‌. البته غيرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازيانه محکوم مي‌شود. مقصود از تازیانه همان شلاق است. مطابق قانون مجازات اسلامی هم حد به مجازاتي گفته مي‌شود که نوع و ميزان و کيفيت آن در شرع تعيين شده است‌. به این ترتیب قاضی دادگاه، مجازات درستی را برای متهم پرونده اخیر در نظر گرفته است.

 یکی دیگر از نکات مندرج در قانون این است که مجازات حد نوشیدن مواد مست‌کننده بر کسي ثابت مي‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مست‌کنندگی و حرام بودن آن باشد. در صورتي که شراب‌خورده مدعي جهل به حکم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد، محکوم به مجازات حد نخواهد شد.

 البته هر گاه کسي بداند که خوردن شراب و مواد الکلی مست‌کننده حرام است و با این حال آن را بخورد، محکوم به مجازات حد خواهد شد، گرچه نداند که خوردن آن مستوجب مجازات حد مي‌شود.
 
  کیفیت اجرای مجازات

طبق قانون مجازات اسلامی شلاق را نبايد به سر و صورت شخص محکوم زد و مجازات حد وقتي اجرا مي‌شود که محکوم از حال مستي بيرون آمده باشد. علاوه بر این هر زمان کسي چند بار مواد الکلی را نوشیده باشد و مجازات حد بر او جاري نشود براي همه‌ آنها فقط اجرای يک مجازات از نوع حد کافي است‌. البته باید دانست که هر زمانی که کسي چند بار مبادرت به مصرف مواد الکلی کند و بعد از هر بار مصرف این مواد، پرونده‌ای کیفری برای وی تشکیل شده و درنهایت مجازات حدی بر او جاري شود، در مرتبه سوم اعدام خواهد شد.

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
صدیقه بناها
۰۰:۲۵ ۲۳ دی ۱۳۹۹
من پسرهای خوبی دارم همیشه سعی کردم از بچگی دوستای خوبی انتخاب کنند پسر گوچیکم سربازه با پسری که هم خدمتیش بوده دوست شده و خونواده اون پسر مشکلی ندارند با آ بجو خوردن پسرشون حالا همون پسر امشب فرار کرده پسرای من ودوست پسر بزرگم که پسر خوبی نیروی انتظامی گرفتند من خیلی ناراحتم حالا چی میشه شلاق داره سربازیش چی میشه
Iran (Islamic Republic of)
حسن عباسی
۱۳:۱۶ ۰۵ دی ۱۳۹۸
اینجانب به علت داشتن بیماری که 13سال بوده وهیچ راه درمانی نداشته وبه گفته عوام اقدام به مصرف نموده ام که برای درمان بوده مقدار آن تا بیست لیتر می باشد حکم آن چیست
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۲۳:۴۸ ۰۴ تير ۱۳۹۸
اگر پسری که پدرش به رحمت خدارفته ولی پسر درحال مشروب می خورد حکم او چیست بیا چکار کرد
Iran (Islamic Republic of)
اندیشه
۲۱:۳۳ ۰۶ دی ۱۳۹۷
سلام
در خانواده من یک فرد هست که هر شب مشروبات الکلی میخوره
من بارها سعی کردم پدرمو متقاعد کنم که کاری کنیم ک اون فرد دست برداره و کلی حدیث و ایه اوردم براش میگه این احادیث مخصوص شراب هست نه الکل
لطفا اگر حدیث یا ایه ای ک مستقیما اشاره کرده بهم بگید
و بگید زیر سقف این خونه زندگی کردن جایز است یا خیر
Germany
قادر
۰۶:۰۵ ۰۲ شهريور ۱۳۹۷
ازخدا میخام فقط نجاتمون بده ....دیگه شدیم بازیچه دست اینو اون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
باید جلوی مصرف مشروبات الکی گرفته بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
تو خارج اصلا این طور نیس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
جالب بود تشکر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
واقعااااااااااااااااااااااااااااا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
تو خارج اصلا این طور نیس
Iran (Islamic Republic of)
زهرا۲۲
۱۸:۰۴ ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
سلام اگه زنی شوهرش مشروب میخوره میتونه ازش،جدابشه با مهریه و بچه هاشم ببره قانون این اجازه رومیده بهش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
واقعا متاسفم چی میشه گفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
نمیدونم چی بگم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
باید با کسانی که قاچاق مشروبات الکی میکنند مجازات شدید صورت بگیره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۸ ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
سایت بسیار خوبی دارید باتشکر
France
ناشناس
۲۲:۱۱ ۰۱ دی ۱۳۹۶
مطلب بسیار خوب بود.
France
ناشناس
۲۲:۱۱ ۰۱ دی ۱۳۹۶
از سایت بسیار خوبتان بسیار ممنون
United States of America
ناشناس
۲۲:۰۶ ۱۵ آذر ۱۳۹۶
همسایه هامون مشروب میفروشن.دزدی میکنن بزرگترین باند سرقت شهرستان باهاشون رفت و آمد داره میخوام در زمینه امر به معروف و نهی از منکر با مقامات استان همکاری کنم.نمیدونم کجا برم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۱۵ آبان ۱۳۹۶
وای چه خطرناک
Iran (Islamic Republic of)
ارمين
۱۵:۳۱ ۱۲ آبان ۱۳۹۶
ببخشيد لطفا جواب منو بدين فردا دادگاه دارم
Iran (Islamic Republic of)
محمدی
۰۳:۰۰ ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بهترین چیز اینه که شلاقش بزنید
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۹:۴۲ ۱۵ مهر ۱۳۹۶
با یک بار نوشیدن مشروبات الکلی اثرات منفی از لحاظ جسمی و روحی تا چهل روز در بدن باقی میماند
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۹:۳۴ ۱۵ مهر ۱۳۹۶
خرید فروش واستعمال دخانیات و مواد مخدر حرام است
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۹:۰۴ ۱۵ مهر ۱۳۹۶
مجازات خوبی در نظرگرفتن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۲ ۱۵ مهر ۱۳۹۶
با سلام در شب عروسی یکی از فامیل داخل کوچه که بنده مشغول بیرون بردن ماشین بودم چند جوان مشغول شرب بودند که با دیدن مأموران فرار کردند و مامور با بازرسی ماشین بنده گفت برو اما سرباز که دنبال افراد رفته بود با یک شیشه مشروب دست ساز برگشت و به بنده گفتن با ما بیا بنده نیز رفتم در گزارش مامور نوشت که بنده از ماشین بیرون انداخته ام و حتی قسم به قرآن خورد با توجه به اینکه بنده تست الکلم منفی و اقرار به حمل نکردم حکم بنده چیست ممنون
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۰:۳۷ ۰۷ شهريور ۱۳۹۶
تولید خرید و فروش(تجارت)استعمال سم حشره کش نیکوتین از هر نوع
سیگار قلیان پیپ حرام و با این استدلال که اگر در اجتماع نباشد مصرف کننده و معتادی نیز وجود ندارد آنها را تبدیل به سم حشره کش برای دفع آفات نمائید
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۰:۲۰ ۰۷ شهريور ۱۳۹۶
خود کشی از لحاظ دین اسلام حرام است استعمال دود یک نوع خودکشی است
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۹:۵۸ ۰۷ شهريور ۱۳۹۶
خودکشی از لحاظ دین اسلام حرام است و هرکس خودکشی کند به جهنم میرود با این استدلال استعمال دود علاوه بر خودکشی فردی جنبه اجتماعی نیز دارد مردم حق استفاده از هوای آزاد را دارند
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۹:۵۱ ۰۷ شهريور ۱۳۹۶
بر همه واضح است که دود باعث خفگی و مرگ میشود کسی که دود استعمال میکند باعث خودکشی خود و اطرافیانش میگردد
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۹:۱۵ ۰۷ شهريور ۱۳۹۶
مشروبات الکلی و دود (سیگار و .....) از محلی که وارد بدن میشوند آنرا مستعد سرطان مینپایند تا جائیکه خارج شوند سرطان ریه بر اثر دود است
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۹:۰۶ ۰۵ شهريور ۱۳۹۶
هر چه ملت ایران میکشد از دست خانواده منحوس پهلوی است
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۸:۵۳ ۰۵ شهريور ۱۳۹۶
سیگار اثر تخدیر در مغز را دارد بنابراین جزء مواد مخدر محسوب میشود
مواظب عزیزانتان باشید بدام نیفتند چون ترک آن واقعا یک معجزه است
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۸:۵۳ ۰۵ شهريور ۱۳۹۶
سیگار اثر تخدیر در مغز را دارد بنابراین جزء مواد مخدر محسوب میشود
مواظب عزیزانتان باشید بدام نیفتند چون ترک آن واقعا یک معجزه است
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۸:۵۳ ۰۵ شهريور ۱۳۹۶
سیگار اثر تخدیر در مغز را دارد بنابراین جزء مواد مخدر محسوب میشود
مواظب عزیزانتان باشید بدام نیفتند چون ترک آن واقعا یک معجزه است
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۸:۵۳ ۰۵ شهريور ۱۳۹۶
سیگار اثر تخدیر در مغز را دارد بنابراین جزء مواد مخدر محسوب میشود
مواظب عزیزانتان باشید بدام نیفتند چون ترک آن واقعا یک معجزه است
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۰۷:۵۴ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
دود باعث تخریب ریه ، اعضاء و جوارح بدن میگردد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۷ ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
حرام است
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۹:۴۳ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
تنهائی از دوست بد بهتر است پیامبر اسلام (ص)
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۶:۵۲ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
گناه حرام ها برای تولید کننده،پخش کننده و تجارت کننده معادل مجموع مصرف کننده هایشان میباشد
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۶:۳۵ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
اگر چیزهای حرامی مانند مشروبات الکلی،سیگار و ........در کشوری
تولید یا وارد نگردد خرید و فروشی نخواهد بود و چون وجود ندارد مصرف
کنندهای هم نیست پس گناه تولید کننده و وارد کننده به مراتب بیشتر از
مصرف کننده است و گناه تمام مصرف کنندگان را برای سازنده گان و تجارت کنندگان می نویسند
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۸:۳۲ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
ضمن عرض سلام و آرزوی توفیق الهی یک سری مطلب و مقاله که تحت عنوان سم نیکوتین برایتان در اینترنت جستجو نمودم آنرا به آدرس info@yjc.ir ارسال نمودم
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۸:۳۲ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
چون سم نیکوتین مناسب حشره کشی است توصیه میشود متخصصین به جای استفاده از سموم شیمیائی جهت نابودی آفات که برای محیط زیست خطرناک است از این سم که منشاء گیاهی و ارگانیک دارد و ضرر آن کمتر
است استفاده نمایند
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۶:۰۶ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
در اثر استعمال مکرر و پی در پی دود روی سطح ریه نشست میکند و باعث عدم جذب اکسیژن لازم برای بدن میگردد و اجزاء تشکیل دهنده آن وارد سیستم خونی شده و باعث تخریب و معیوب شدن بافت ها وسلول های سالم بدن میگردند که در نتیجه شخص بیمار و عمرش کوتاه می گردد.
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۶:۰۶ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
در اثر استعمال مکرر و پی در پی دود روی سطح ریه نشست میکند و باعث عدم جذب اکسیژن لازم برای بدن میگردد و اجزاء تشکیل دهنده آن وارد سیستم خونی شده و باعث تخریب و معیوب شدن بافت ها وسلول های سالم بدن میگردند که در نتیجه شخص بیمار و عمرش کوتاه می گردد.
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۵:۲۴ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
استعمال دود از لحاظ دین اسلام از هر نوع چون برای بدن ضرر دارد حرام
است
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۵:۰۵ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
هیچکس پیش خدای والا محبوبتر از جوان توبه گر نیست و هیچکس پیش خدای والا چون پیری که به گناهان خویش مشغول باشد مبغوض نیست
نهج الفصاحه صفحه 708 شماره2679 ترجمه ابوالقاسم پاینده
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۳:۲۶ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
هر که شراب خورد و نماز بخواند تا چهل روز نماز او در درگاه خداوند پذیرفته نمیشود سخنان پیامبر(ص)
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۸:۵۱ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
برای اینکه بدانید سیگار از لحاظ پزشکی در بدن انسان چکار میکند و اینقدر
آزاد در هر کوچه پس کوچه براحتی آنهم از انواع مختلف و از کشور های مختلف در دسترس است به کتاب خودکشی و دیگران کشی با سیگار تالیف دکتر اردوبادی استاد سم شناسی دانشگاه تبریز مراجعه فرمائید
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۸:۲۸ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
جهت کاهش و نابودی سیگار و تنباکو پیشنهاد می شود روی جعبه های سیگار در هردو طرف آن برچسبی درشت که روی آن نوشته شده باشد
سم بچسبانند
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۶:۲۶ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
خیلی ممنون از اطلاع رسانی خیر پیش
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۶:۰۸ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
تسکین دهنده های درد (مسکن ها) چنانچه بی مورد و بدون دلیل استفاده
شوند باعث خونریزی داخلی و مرگ می شوند
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۵:۵۵ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
روز قیامت تمام اعضاء بدن به خاطر گناهان بر علیه انسان شهادت می دهند
ریه یکی از اعضاء است می گوید من نیاز به اکسیژن داشتم و تو به من دود
دادی با چه عقلی و منطقی همانطور که برای مشروبات الکلی شهادت میدهند
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۵:۲۴ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
شما بگید
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۵:۱۶ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
ماده ای به مراتب اعتیاد اور تر از هروئبن به طور قاچاق از برزیل وارد امریکا می شود که بطور پنهانی وارد سیگارهای ساخت امریکا وارد شود
که مصرف کننده شدیدا معتاد شود و پول بیشتری وارد جیب اربابان کارخانه های امریکائی گردد هوشیار باشید به دام نیفتید و به دیگران اطلاع رسانی کنید عزیزانمان در خطرند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
نه
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۵:۰۷ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
کریستف کلمب کاشف قاره آمریکا که ضد اسلام است گیاه توتون را به جهان صادر کرد جادوگران سرخپوست در مراسم خود از این گیاه استفاده
میکردند سپس متوجه شدند که دود آن باعث ضعیف شدن بدن میگردد چون سفید پوستان امریکا تفنگ داشتند و از آن برای نابودی سرخ پوستان استفاده می نمودند و سرخ پوستان فاقد تفنگ بودند برای نابودی سفید پوستان از توتون استفاده نمودند
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۴:۵۶ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
یک پزشک مسیحی ثابت کرده بود که ضرر سیگار از مشروبات الکلی به مراتب بیشتر است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۶ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
نمیدونم
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۴:۵۱ ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
روز خبرنگار را به شما تبریک عرض میکنم خدا حفظتان کند
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۰۷:۱۲ ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
آره میدانیم
Iran (Islamic Republic of)
امین
۱۹:۰۰ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
ممنون
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۶:۱۰ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
نه نمیدانیم
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۵:۴۸ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
کتاب نهج الفصاحه صفحه 637 شماره2285 وقتی بزرگ شدم بتانرا منفور داشتم و از شعر متنفر بودم و چیزی از آنچه مردم جاهل میکردند نخواستم جز دو بار که خدا مرا از آن مصون داشت و دیگر نخواستم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
از سایت بسیار خوبتان بسیار ممنون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
چه وحشتناک
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۱:۴۶ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
باید جلوی مصرف مشروبات الکی گرفته بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
حرام است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
وای چه خطرناک
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۲:۵۳ ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
امام رضا علیه السلام فرمود:خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر با حرام کردن شراب (در تمام ادیان الهی شراب حرام شده است یهود و مسیحیت هم ادیان الهی هستند ).
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۲:۴۱ ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
خدا شما را حفظ کند واز بلاهای زمینی و آسمانی دورتان نگهدارد
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۶:۴۷ ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
سفیه یعنی نادان سفیه ترین افراد کسانی هستند که شراب مصرف می کنند پیامبر اسلام(ص)
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۶:۴۲ ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
شراب دارو نیست بلکه بیماری می آورد
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۵:۵۳ ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
سم شراب و سیگار بر سایر اعضاء بدن بغیر از کبد نیز تاثیر سوء داشته و بیماری زا میباشد
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۵:۳۷ ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
از لحاظ پزشکی هیچ بیماری نیست که داروی ان شراب باشد بلکه بر عکس بیماری زا میباشد (نام بیماری سیروز است) عضو اصلی دفع سم از بدن کبد میباشد در این بیماری کبد سفت میشود و دفع سم از بدن انجام نمیشود و بیمار در اثر سم شراب و سیگار به شرط آنکه ترک نکرده باشد میمیرد و هرکه موقع مردن شراب در شکمش باشد به جهنم میرود
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۱:۲۹ ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
شراب سمی کشنده است
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۰:۳۳ ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
مصرف سم سیگار یک نوع خودکشی و دیگران کشی است
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۰:۲۰ ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
احست بر شما جای شما در بهشت است مردم را آگاه سازید
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۹:۰۷ ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
امریکا تحریم سیگار را برای ایران برداشت برای اینکه سیگار سم است و با این وسیله می خواهد مسلمانان را بکشد در قران کریم خداوند هر چه را که برای بدن ضرر داشته باشد حرام نموده است
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۳:۱۰ ۳۱ تير ۱۳۹۶
خیلی ممنون از اطلاع رسانی هر چه مردم آگاه تر شوند و ترک گناه و معصیت نمایند روز قیامت راحت تر هستند
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۸:۱۵ ۳۰ تير ۱۳۹۶
ممنون
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۷:۴۷ ۳۰ تير ۱۳۹۶
پیامبر اسلام(ص) هیچ بیماری نیست که داروی آن شراب باشد
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۷:۲۲ ۳۰ تير ۱۳۹۶
به نام خدا
با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن اظهار تشکر از اطلاع رسانی این سایت با ارزش
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۷:۰۰ ۳۰ تير ۱۳۹۶
پیامبر اکرم(ص) هنگامیکه مرد شراب نوشید او را شلاق بزنید و اگر دو باره خورد بازهم او را شلاق بزنید و اگر بار سوم باز نوشید او را بکشید
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۵:۱۲ ۳۰ تير ۱۳۹۶
اصطلاح غلطی بین مردم است که می گویند می بخور منبر بسوزان مردم آزاری مکن به عقیده اینجانب کسی که می میخورد دست به چنین اعمال و حتی بدتر از ان میزند
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۵:۰۵ ۳۰ تير ۱۳۹۶
تجارت شراب حرام است نهج الفصاحه صفحه440
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۵:۰۳ ۳۰ تير ۱۳۹۶
خداوند شرابرا حرام کرده و هر چه مستی آرد حرام است سخنان پیامبر(ص) نهج الفصاحه ترجمه ابوالقاسم پاینده صفحه 440
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۴:۵۸ ۳۰ تير ۱۳۹۶
شرابخوار هرگز وارد بهشت نمی شود نهج الفصاحه صفحه 404
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۳:۱۱ ۲۵ تير ۱۳۹۶
هر که شراب نوشد روز قیامت تشنه بیارندش هر که شراب نوشد نور ایمان از ضمیرش برود نهج الفصاحه صفحه771
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۲:۵۶ ۲۵ تير ۱۳۹۶
بنده تا شراب ننوشد عرصه دین بر او گشوده باشد و چون بنوشد پرده خدا از او بدرد و شیطان یار و گوش و چشم او شود و او را بسوی بدیها براند واز نیکیها منصرف کند سخنان پیامبر(ص) کتاب نهج الفصاحه صفحه639
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۱:۳۸ ۲۵ تير ۱۳۹۶
شراب خوار مانند بت پرست است نهج الفصاحه صفحه534
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۱:۳۲ ۲۵ تير ۱۳۹۶
هر چه زیادش مست میکند از کمش نیز اجتناب کنید نهج الفصاحه صفحه 349
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۰۹:۱۱ ۲۵ تير ۱۳۹۶
از سایت بسیار خوبتان بسیار ممنون خدا به شما سلامتی امنیت و هرچه نیکوئی در این جهان وآن جهان است عنایت فرماید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۲۴ تير ۱۳۹۶
ممنون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۳ ۲۴ تير ۱۳۹۶
سایت بسیار خوبی دارید باتشکر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۶ ۲۴ تير ۱۳۹۶
حرام است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۲۴ تير ۱۳۹۶
از شراب بپرهیزید که کلید همه بدیهاست از هرچه مست میکند بپرهیزید نهج الفصاحه صفحه166
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۳:۵۹ ۲۳ تير ۱۳۹۶
پیامبر اسلام(ص) شراب مجموعه گناهان است شراب مادر بدیهاست واز همه گناهان بزرگ بزرگتر است هر که آنرا بنوشد باک ندارد که با مادر و خاله و عمه خود زنا کند نهج الفصاحه صفحه477
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۷:۵۳ ۲۳ تير ۱۳۹۶
نهج الفصاحه سخنان پیامبر(ص) ترجمه ابوالقاسم پاینده صفحه627 خدا شراب و نوشنده و ساقی و فروشنده و خریدار و فشارنده و حامل و گیرنده و خورنده آنرا لعنت کند
Iran (Islamic Republic of)
متان
۰۲:۴۱ ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
ازم 700 لیترگرفتن مجازاتش چیه؟
Iran (Islamic Republic of)
قاب آیفون
۲۰:۵۳ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
مطلب بسیار خوب بود.
Iran (Islamic Republic of)
آرمان
۰۶:۰۰ ۲۱ فروردين ۱۳۹۶
مادونفرداخل ماشین مشروب میخوردیم که مأموران مارودستگیرکردند.جرمش،چیه خواهش راهنماییم کنین.وکیل بگیرم یانه
Iran (Islamic Republic of)
فرامرز
۲۱:۳۶ ۱۶ دی ۱۳۹۵
دوبار مشروب خورده باشی مجازاتش چیه؟؟؟ایا زندان دارد?
۱۲
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر