طلاق توافقی، مراحل و شرایط وقوع آن چگونه است؟

برای گرفتن طلاق توافقی، زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسایل مانند حضانت فرزند و ملاقات با او و نیز امور مالی مانند مهریه، جهیزیه و نفقه را مشخص کنند.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، در وقوع طلاق توافقی، همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا آنها پس از توافق در مسایل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) را تنظیم و به دادگاه تسلیم می‌کنند.

برای گرفتن طلاق توافقی، زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسایل مانند حضانت فرزند و ملاقات با او و نیز امور مالی مانند مهریه، جهیزیه و نفقه را مشخص کنند. پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکلیف می‌کند که هر یک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کند که این داوران باید با زوجین مذاکره کرده و سعی در مصالحه آنها داشته باشند.

اگر داوران به نتیجه‌ای نرسیدند، گزارش خود را به دادگاه ارایه می‌دهند و دادگاه نیز بر اساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و آنها می‌توانند با ارایه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.گواهی عدم امکان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد، یعنی اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند، دیگر اعتباری ندارد.

 گفتنی است شوراهای حل اختلاف در خصوص اختلافات خانوادگی با توجه به تقاضای طرفین می‌توانند برای اصلاح ذات‌البین دخالت کنند، در حالی‌ که در طلاق توافقی افراد معمولا پیش از درخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسیده‌اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتی برای سازش و مذاکره بگذارند بالطبع به شورای حل اختلاف که فرصت دوباره‌ای برای سازش فراهم می‌کند، ارجاع می‌شوند.

باید اشاره کرد که برای گرفتن طلاق توافقی زوجین از هم نیازی به شرایط و دلایل محکمه‌پسندی وجود ندارد.در طلاق توافقی زن و شوهر با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می‌رسند که دیگر نمی‌توانند با هم زندگی کنند و در مورد جدایی به توافق می‌رسند. بنابراین به طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر می‌شوند و صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ طلاق توافقی را درخواست می‌کنند. تمام شرایط مالی و غیرمالی مربوط به عقد نیز با توجه به توافق زوجین منظور می‌شود.
 
 مشکلات طلاق توافقی

معمولا پس از صدور حكم طلاق توافقی، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد، به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه كرد، بنابراین برای حل این مشكل شاید بهترین راهكار این باشد كه طرفین الزام رفتن به محضر را نیز جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذكر كنند تا در نهایت در حكم دادگاه منعكس شود. در این صورت می‌توان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است، از دادگاه درخواست كرد.
 
  مزایای طلاق توافقی

1- عدم تشكیل پرونده‌های متعدد در دادگستری.
2- جلوگیری از رجوع مكرر زوجین به محل دادگستری.
3- دخالت طرفین در طلاق و صدور گواهی‌ عدم امکان سازش.
 4- كوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای جواز اجرای طلاق.
5- مدت‌دار بودن این گواهی در عرض 3 ماه كه سبب حفظ دوام عقد نكاح است. در حالی‌ كه در حكم طلاق، كه بدون مدت اجرایی است، هر لحظه دوام زندگی تهدید می‌شود.
6- درگیری كمتر و كاهش تنش بین خانواده‌های زوجین.
7- احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یكدیگر و تشكیل مجدد زندگی مشترك به دلیل مورد ششم.
8- كاهش استرس فرزندان.
 
 رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در تمامی امور با یکدیگر توافق کرده‌اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وكیل خانواده خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم کنند.

برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می‌دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

دادگاه به زوجین اعلام می‌کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می‌کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی با وضعیت روحی زوجین آشنا باشند (یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند.) داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می‌کنند و چنانچه موفق به این کار نشوند، با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا، صیغه طلاق جاری و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد (معمولا پزشکی قانونی) معرفی می‌شود یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می‌کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آنها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است. ماده 1129 قانون مدنی می‌گوید: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می‌کند همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه به دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن است که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می‌شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می‌شود.

حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه‌ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل به دادگاه مراجعه کند. (وکالت در توکیل در اینجا بدین معنا است که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می‌دهد به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق‌دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می‌تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد.)

با درخواست زن دادگاه می‌تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارایه حکم عدم امکان سازش و وکالت‌نامه فوق‌الذکر، خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارایه گواهی عدم امکان سازش می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه موضوع را به زن ابلاغ خواهد کرد.

در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی‌تواند از طرف هر دو نفر یعنی زوج و زوجه، وکالت در طلاق را داشته باشد. اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، در واقع وکیل با واسطه زوج خواهد بود. بنابراین حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک از سوی او الزامی است. مگر اینکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت بدهند که در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نیست و تمامی اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضور آنها انجام می‌شود.
 
 تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند، طلاق توافقی است. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز همچون دیگر طلاق‌هایی که به درخواست زن و مرد است، منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن وجود ندارد.

بر اساس ماده 1146 قانون مدنی، طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد، طلاق می‌گیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد. همچنین بر اساس ماده 1147 قانون مدنی، طلاق مبارات آن است که کراهت از سوی طرفین باشد اما در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می‌دهد، بیش از مهریه نیست.

از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادامی که زن رجوع به عرض نکرده باشد، طلاق بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است، طلاق بائن و رجوع ممکن نیست. زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی‌برد اما اگر زن خواهان مهریه‌اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد، ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می‌شود بنابراین امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد./حمایت

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran, Islamic Republic of
هادی
۲۳:۴۲ ۰۶ مرداد ۱۳۹۹
من نمیفهمم واقعا چرا خدا بعضی از آدما رو خلق کرده یه مشت پست
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۵:۰۲ ۱۶ تير ۱۳۹۹
سلام.من وشوهرم قبل ازدواج عاشق هم بودیموباهمه مخالفتای اطرافیان ۶ساله که باهم ازدواج کردیم.درطول این ۶سال خیلی اذیت شدم هم ازطرف اطرافیان وبیشترشوهرم.خیلی بددهنوبداخلاقه دست بزن داره هرحرفی که فکرشوبکنیدبه من زده حتی توی خیابون دست روم بلندکرده .بیکاریاشونداریشورفتارای بدشوهمه چیوتحمل کردم به امیداینکه درس شه امانشد.دیگه ازش خسته شدم هیچ حسی بهش ندارم.الانم خونمونواورده یه شهردیگه ازخانوادم دورم کرده چون ازاونابدش میادوکینه داره خانواده خودش نزدیکمونن خیلی اذیتم میکنن.ازهمه چی خسته شدم نمیدونم چطوربهش بگم طلاق میخوام کسیم پشتم نیس که بعدطلاق دلم بهش گرم باشه حتی خانوادم.این زندگیو به اجبارتحمل میکنم.فقط ازخدامرگمومیخوام
Iran, Islamic Republic of
مهری
۲۰:۵۷ ۲۷ فروردين ۱۳۹۹
باسلام
من دوتا زن دارم وازهر کدوم ۵تافرزند دارم خانم اول ی سره میگه بیا توافقی طلاق بگیریم
درطول نزدیک ۲۰سال زندگی همش درگیری وناراحتی بوده
ب نظر شما چکار کنم
Iran, Islamic Republic of
مصطفی قاسمی
۰۶:۰۷ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
سلام بنده با خانم اختلاف دارم اول خواستم توافقی طلاق بدم بعدش منصرف شدم لطفا داهنمایی کنید ببینم از کجا باید اقدام کنم خانمم موافق طلاقه یه بچه ۸ ساله دختر هم داریم ممنون
Iran, Islamic Republic of
آرمان
۱۱:۲۱ ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
سلام وقت بخیر یه مسئله ای که هست برای طلاق توافقی، اگر زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد در این مورد طرفین میتوانند خود ابتدا به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند ماده 25 قانون حمایت خانواده. مراکز مشاوره خانواده سعی در سازش زوجین میکنند و اگر زوجین از تقاضای طلاق منصرف نشوند با مشخص کردن موارد توافق برای تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال میکنند.
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۸:۳۰ ۲۸ مهر ۱۳۹۸
سلام من ۱۹سالمه ۴ساله ازدواج کردم یه دختر۱سالونیمه دارم شوهرم خیانت بهم میکنه چندوقته قرص متادون ازش پیداکردم رومون توروی هم بازشده حرفی نیست که بهم دیگه نزنیم همش بدهی بالامیاره نگران دخترمم به نظرتون چیکارکنم خسته شدم دیگه
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۸:۳۰ ۲۸ مهر ۱۳۹۸
سلام من ۱۹سالمه ۴ساله ازدواج کردم یه دختر۱سالونیمه دارم شوهرم خیانت بهم میکنه چندوقته قرص متادون ازش پیداکردم رومون توروی هم بازشده حرفی نیست که بهم دیگه نزنیم همش بدهی بالامیاره نگران دخترمم به نظرتون چیکارکنم خسته شدم دیگه
Iran, Islamic Republic of
M
۱۳:۴۵ ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
ببخشید من یک نوجوان هستم و ن میخواهم نه پدر و نه مادر را انتخاب کنم چه میشود تکلیف من؟
Iran, Islamic Republic of
تنها
۰۰:۵۹ ۱۷ تير ۱۳۹۸
سلام ممنون از سایت خوبتون من ۲۳ سالمه با دوتا فرزند دختر ، تصمیم ب طلاق توافقی گرفتم ،راستش شوهرم چند بار بهم خیانت کرده و معتاد بود ترکش دادم ودوباره شروع کرده .نمیدونم با دوتا دختر تصمیمم درستع یانه ،فقط میدونم زندگیم خیلی تیره وتاره خیلی خستم ،حالم از خودم و ادامه زندگیم بهم میخوره شاید حداقل بعد طلاقم بتونم ی ارامشی واسه خودم محیا کنم..
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۳:۰۳ ۰۱ تير ۱۳۹۸
سلام من ۱۲ ساله که ازدواج کردم دو تا بچه دارم شوهرم بیماری سوزن داره وقتی که ازدواج کردم ۱۳ سالم بود فکر میکردم میتونم ادامه بدم حالا که سنم رفته بالا فهمیدم که نمیتونم اون خیلی ازیتم میکنه من هر کاری میکنم باز هم از من راضی نیست نه به خواست هام احمیت میده نه اصلآ منو میبینه فقط میگه من نه تو دارم به طلاق فکر میکنم ولی به خاطر بچه ها دلم نمیاد من باید چکار کنم راهنمای کنید خواهش میکنم
Iran, Islamic Republic of
پریسا
۲۳:۱۵ ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
من 3ساله اذواج کردم یه دختر 1 ساله دارم اختلاف شدید پیدا کردیم قبلا بد دهن نبود اما حالا حتی جلوی خانواده خود تحقیر میکنه فوش رکیک میده خیلی بد دگه خسته شدم با این همه تحقیر میگم بیا طلاق توافقی بگیریم میگه باشه بعد دوروز میگه نه طلاق نمیدم راهنمایی کنید لطفا
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۵:۰۴ ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
سایت خوبی دارید امیدوارم که موفق باشید
Iran, Islamic Republic of
رضا
۰۴:۳۸ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
سلام ما داریم طلاق توافقی میگیرم ینی امکانش هست از اول طلاق تا اخرش هیچ عضوی از خانواده خودم و زنم نباشه چون اونا باعث درگیری میشن خواستم بدونم امکانش هست واقعا هیچ وقت اعضایی از خانواده زنمو نخوان هیچ جا که زودتر مشگلمون حل بشه ممنون میشم بهم بگین
Iran, Islamic Republic of
سعید فهمیده
۱۸:۱۲ ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
سلام من ۷ سال ازدواج کردم و الان یه دختر ۳ ساله دارم متاسفانه خانمم فوق العاده عصبی هست و به هیچ روشی نمیتونم در برخورداش آرومش کنم و روز به روز بدتر میشه و نگران دخترم هستم میخام پیشنهاد طلاق توافقی بدم نمیدونم چطوری باید چکار کنم
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۱:۱۸ ۱۵ دی ۱۳۹۷
سلام خسته نباشید من هفت ساله ازدواج کردم پسرم شش سالشه شوهرم خیلی باهام سرده از هر لحاظ که بگین قبل از من چند سالی با دختر خالم دوست بوده به خاطر همین قضیه من راضی نبودم به ازدواج تاالانم به خاطر پسرم موندم تا یکم بزرگتر شه الان که شش سالشه شده دیگه تصمیم به جذایی دارم ولی شوهرم رضایت نمیده چی کار کنم من
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۲۳:۴۵ ۰۶ آبان ۱۳۹۷
خوبه
Iran, Islamic Republic of
اوین
۱۱:۱۴ ۲۶ مهر ۱۳۹۷
من ۲۰ سالمه حدود هشت ماهه عقد م کردن ب زور خانواده چون نمیزاشتن درس بخونم میخوام جدا بشم چکار کنم پسر عموم هست ( نامزدم)
Iran, Islamic Republic of
اوین
۱۱:۱۴ ۲۶ مهر ۱۳۹۷
من ۲۰ سالمه حدود هشت ماهه عقد م کردن ب زور خانواده چون نمیزاشتن درس بخونم میخوام جدا بشم چکار کنم پسر عموم هست ( نامزدم)
Iran, Islamic Republic of
ش
۱۵:۰۲ ۲۵ شهريور ۱۳۹۷
من زنم مغز عمل کرده زنگیم گذاشتم والان توافقی میخایم طلاق بگیریم ایا درخواست طلاق بعهده چ کسی باید انجام شود
Iran, Islamic Republic of
محمود
۱۳:۴۱ ۱۹ شهريور ۱۳۹۷
سلام ببخشید من دوسال نامزد کردم والان با نامزدم ب مشکل برخوردم من بهش از روی بیکاری و فقر مالی دروغ گفتم ولی الآن مشکل مالیم درست شده ولی الان نامزدم پاشو کرده تو ی کفش میگه فقط طلاق بنظر شما باید چیکار کنم
Iran, Islamic Republic of
سلام
۰۹:۳۵ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
به نظرمن ادم فقط یبار زندگی میکنه نه بیشتر.پس کاری که فکر میکنین درست و زندگیتون نجات میده انجام بدین.
Netherlands
ناشناس
۲۰:۱۶ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
سلام. من ۶ ساله ازدواج کردم و یه فرزند دارم ولی شوهرم ۵ سال اعتیاد داشت تمام تلاشمو کردم که ترک کنه حالا الکلی شده هر کاری میکنم که حداقل بیا جدا بشیم میگه من نمیام به نظر شما من چیکار کنم؟
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۱:۳۸ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
سلام.من هفت سال ازدواج کردم.والان یکسال نیم هست طلاق گرفتیم .مشکلی که دارم طرف نمیره اززندگیم بیرون خیلی اذیت میشم.
Germany
بهار
۰۹:۵۴ ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
سلام .برای طلاق توافقی نمیشه مستقیم رفت دادگاه؟ حتما باید بریم دفتر خدمات الکترونیک؟
Iran, Islamic Republic of
زینب
۱۰:۲۵ ۲۴ تير ۱۳۹۷
سلام صبح بخیر ...ببخشید مابعداز مراحل طلاق رفتیم پزشک قانونی ...گفت نامه رو میفرستم دادگاه...الان یه هفته گذشته میخواستم بدونم چندروز طول میکشه تا دادگاه نامه طلاق بده
Germany
افسانه
۱۳:۱۳ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
سلام من ۴ ساله ازدواج کردم همسرمم دوست دارم اونم منو دوست داره ولی از زندگی کردن باش خسته شدم.هنور یه ریال درآمد نداشته همه خرج زندگی با خودمه.هر دفه بش میگم میگه باشه ولی هیچ کاری نمیکنه.گفتیم فردا بریم دادگاه توافقی طلاق بگیریم.همه چیزمو بخشیدم.
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۴:۵۸ ۱۸ تير ۱۳۹۷
سلام وقت بخیر
آیـا برای طلاق توافقی حتما بایدوکیل گرفت؟؟
حداکثرزمان برای طلاق توافقی چه مدته؟؟
Iran, Islamic Republic of
ابراهیم
۱۶:۱۷ ۲۲ تير ۱۳۹۷
خیر خود زوجین میتوانید شخصا اقدام کنن
Iran, Islamic Republic of
عزال
۱۶:۰۳ ۱۷ تير ۱۳۹۷
باسلام
ایا طلاق توافقی بهتر است یا طلاق خلع؟
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۶:۱۸ ۲۲ تير ۱۳۹۷
طلاق خلع در صورت توافق مزایا خواص خود را دارد درکل مونده به توافقی که بین زوجین حاصل شده
Iran, Islamic Republic of
رها
۱۶:۱۴ ۱۶ تير ۱۳۹۷
سلام من خيلي حالم بده١٠ساله ازدواج كردم ٣تابچه دارم شوهرم بيشترمواقع بيكاره اصلن ب فكر زندگي نيست منم پدرومادرم فوت شدن اصن جايي ندارم برم خيلي دپم جز طلاق راهي برام نمونده
Canada
ناشناس
۱۸:۴۳ ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
از ادبیاتت معلومه
Iran, Islamic Republic of
رها
۱۶:۱۴ ۱۶ تير ۱۳۹۷
سلام من خيلي حالم بده١٠ساله ازدواج كردم ٣تابچه دارم شوهرم بيشترمواقع بيكاره اصلن ب فكر زندگي نيست منم پدرومادرم فوت شدن اصن جايي ندارم برم خيلي دپم جز طلاق راهي برام نمونده
Iran, Islamic Republic of
ابراهیم
۱۶:۱۹ ۲۲ تير ۱۳۹۷
میتونید از طریق دادگاه زوج را ملزم به انفاق کنید
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۹:۱۵ ۰۱ تير ۱۳۹۷
سلام برای طلاق توافقی چقدر زمان میبره آیا دیگه مشاوره میخواد
Iran, Islamic Republic of
ابراهیم،
۱۶:۲۰ ۲۲ تير ۱۳۹۷
سلام،بله نیاز بع مشاوره هست ولی خب زودتر راه میفته کارتون/اگه همه چی آماده باشه تقریبا یک ماه
Iran, Islamic Republic of
ترانه
۱۲:۲۹ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
سلام.من ۹ ماهه ک عقد کردم.خیلی همسرمو دوس دارم.اونم دوسم داره.ولی خیلی مشکلات مالی داریم.خانواده هامونم خیلی دارن دخالت میکنن.من واسه زندگیم همه کار کردم حتی طلا های عقدمو فروختم ماشینو فروختیم.ولی همسرم باز ناراحت و افسرده شده میگه دوسم داره ولی دیگه نشون نمیده‌.وقتی حمایتشو ندارم دیگه نمیتونم زندگی کنم.تو روخدا بگید چبکار کنم
Iran, Islamic Republic of
ابراهیم،
۱۶:۲۱ ۲۲ تير ۱۳۹۷
به مشاور خانواده مراجع کنید مشکل مالی قابل حل است
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۶:۰۸ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
سلام منم تازگی طلاق گرفتم چند روزه..
برای کسایی که میخوان اقدام کنن. من.وکالت طلاق تئی دفتر اسناد رسمی گرفتم و تمام مهر و نفقه رو بخشیدم.اول دفتر الکترونیکی قوه قضائیه رفتیم با وکیلم بعدش از دادگاه حدود ۳ماه که ۴جلسه شد فرستادن مشاوره.بعد هم دادگاه معاینه پزشکی قانونی و بارداری فرستاد بعد چند روزم حکم عدم سازش اومد و با وکیلم رفتیم محضر...منم چند سال درگیر بودم تا اخر بهم وکالت طلاق داد
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۶:۰۸ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
سلام منم تازگی طلاق گرفتم چند روزه..
برای کسایی که میخوان اقدام کنن. من.وکالت طلاق تئی دفتر اسناد رسمی گرفتم و تمام مهر و نفقه رو بخشیدم.اول دفتر الکترونیکی قوه قضائیه رفتیم با وکیلم بعدش از دادگاه حدود ۳ماه که ۴جلسه شد فرستادن مشاوره.بعد هم دادگاه معاینه پزشکی قانونی و بارداری فرستاد بعد چند روزم حکم عدم سازش اومد و با وکیلم رفتیم محضر...منم چند سال درگیر بودم تا اخر بهم وکالت طلاق داد
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۵:۱۹ ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
سلام ، من و همسرم با هم توافق نداریم ، هشت ساله ازدواج کردیم و یه دختر سه ساله داریم ، من دوسش دارم واقعا اونم من و دوس داره اما فکر میکنه که داره به من لطف میکنه و خیلی از من سرتره و مشکلات همه از منه ، در حالی که هم عصبیه ، هم تحصیلات نداره ، هم دست بزن داره، فردا میخوایم بریم برای طلاق توافقی ، آیا بلافاصله طلاق میدن یا میفرستن مشاوره؟ فقط نگران آینده ی دخترمم میشه راهنماییم کنین؟
Iran, Islamic Republic of
سمیرا
۱۶:۱۳ ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
سلام من هفت ماهه ازدواج کردم شوهرم هم بد دهنه هم بد اخلاق و شکاک میخوام ازش جدا بشم برای طلاق توافقی شرایط چه جوریه میتونم دادگاه نرم ؟؟
Iran, Islamic Republic of
Zahra
۱۸:۱۹ ۳۱ فروردين ۱۳۹۷
سلام ازتون خواهش میکنم جوابمو بدید.من ۱۸سالمه والان ۳ساله ازدواج کردم ازبعد عروسی شوهرم کلاناسازگرای کرد وبهم چندین بار خیانت کرد خیلی وقته میخام طلاق بگیرم ولی هی اطرافیان پافشاری کردن ومنم بخاطر ترس از آبروم صبر کردم ولی الان دیگه میدونم دوسم نداره وچیزی نیست بینمون میخام توافقی جداشیم میخاستم ببینم میشه یه روزه جداشیم
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۶:۱۵ ۰۹ فروردين ۱۳۹۷
سلام.اول اینکه امیدوارم هرچی خیره پیش بیاد..راستش منم از زندگی خسته شدم به قدری که هیچ علاقه ای به همسرم ندارم و از بودن در کنارش رنج میبرم ..ما حرف همدیگر رو درک ن میکنیم...برام دعا کنید زودتر جدا شم به آرامش زندگی برسم ...
Iran, Islamic Republic of
حسن
۰۲:۰۰ ۰۹ فروردين ۱۳۹۷
سلام دوستان بعد از طلاق دنیا به اخر نمیرسه دندانی که لق باشه باید انداخت دور چه زن چه مرد من خودم الانم با پسرم پنجم ابتدای زندگی میکنم خیلی هم راحت به فکر قیامت باشین کسی هم سراغ دارین برای ازدواج معرفی بکنین اونم بچه داشته باشه مثل بچه خودم نگهش میدارم
Iran, Islamic Republic of
سعید
۰۰:۳۸ ۰۸ فروردين ۱۳۹۷
با سلام من ۱۹ ساله ازدواج کردم زنم با خانواده ام ۱۳ساله قطع رابطه کرده ۱۰ ساله طلاق عاطفی گرفتیم یک دختر ۱۸ ساله دارم زنم خیلی با من بد رفتاری میکنه دیگه کاراش و رفتارش با من خیلی بده میخواستم ازش بصورت توافقی جدا شم خیلی زندگی بدی دارم خونه به نام منه چه باید بکنم
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۰:۴۲ ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
نظرای همتونو خوندم انشالله هرچی خیره با بهترین آینده برای تک تکتون ارزو میکنم من تا حالا شاید نمیتونستم درک درستی اینجوری داشته باشم ولی الان اعتراف میکنم خیلی شرایط سختیه خدا برای هیچ زن وشوهری پیش نیاره .من خودمم الان به بنبست تو زندگیم رسیدم وبا وجود اینکه شوهرمو دوست دارم چاره ایی جز طلاق برام نمونده
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۰:۴۲ ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
نظرای همتونو خوندم انشالله هرچی خیره با بهترین آینده برای تک تکتون ارزو میکنم من تا حالا شاید نمیتونستم درک درستی اینجوری داشته باشم ولی الان اعتراف میکنم خیلی شرایط سختیه خدا برای هیچ زن وشوهری پیش نیاره .من خودمم الان به بنبست تو زندگیم رسیدم وبا وجود اینکه شوهرمو دوست دارم چاره ایی جز طلاق برام نمونده
Iran, Islamic Republic of
کمال
۰۴:۵۸ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
خوشبختانه یا بدبختانه طلاق دامن گیر ما هم شد

...تا زن مردانگی کند
ومرد مردانگی کند.........اوضاع همین میشه که میبینیم
.....زن باید زن باشه .....مرد مرد
Iran, Islamic Republic of
محسن
۱۰:۲۱ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
راست میگی زنا میخوان مردونگی کنن همه بدبختیها از همینجا شروع میشه
Iran, Islamic Republic of
مریم هستم
۰۲:۲۱ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
من چهار ساله ازدواج کردم بچه دار نمیشیم مشگل از منه منو شوهرم خیلی همدیگرو دوست داشتیم حتی قبل از اینکه عقد کنیم شوهرم خودش بهم گفت اگه مشگل داشته باشیم برا بچه تا آخر باهام میمونه یه هفتس با من سرد شده همش میگه طلاقت میدم نمیدونم چطور دوریشو تحمل کنم ترو خدا راهی جلوم بذارید
Iran, Islamic Republic of
مریم هستم
۰۲:۲۱ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
من چهار ساله ازدواج کردم بچه دار نمیشیم مشگل از منه منو شوهرم خیلی همدیگرو دوست داشتیم حتی قبل از اینکه عقد کنیم شوهرم خودش بهم گفت اگه مشگل داشته باشیم برا بچه تا آخر باهام میمونه یه هفتس با من سرد شده همش میگه طلاقت میدم نمیدونم چطور دوریشو تحمل کنم ترو خدا راهی جلوم بذارید
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۴:۱۶ ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
توکلت به خدا باشه
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۲۱:۱۸ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
خدا همه زندگی ها را حفظ کند
Iran, Islamic Republic of
گول خورده
۲۱:۱۸ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
پس از حدودیک ماه متوجه انحرافات اخلاقی زنم قبل ازازدواجمون شدم که خیلی عذاب آوربودزیرابنده مذهبی هستم وخیلی برای پیدا کردن همسفرم که مومنه باشه سختی کشیدم وتنها معیارانتخابم فقط ایمان وحجاب یه خانم بود
تمام اعتقاداتم راواضح ازش خواستم وبا کمال میل قبول کرد ظاهرشم کاملاباایمان نشان میداد اما وقتی مواردشو فهمیدم تو حیاط مشهدتوبه کردومن هم به احترام آقا امام رضا ع قبول کردم اما... .
الان پس ازکمتر ازدوسال زندگی درسایه اسلام عزیزوداشتن دختر گلی به اسم فاطمه زهراکه عید ۹۷تازه یک ساله میشه میخوایم ازهم طلاق بگیریم نه به خاطرانحرافاتش همسرم ومادرش وخواهرش وبرادراش واکثراقوام مادرش فوق العاده وسواس نجاست پاکی دارندبه نحوی که تمام دفترچه بیمه های درمانی سطل زباله های توخیابان زمین های مرطوب بخار مدفوع وادراروغیره رانجس میدانندوفرض بفرماییدبا کوچولوم داره چطور رفتار میکنه
لطفا جهت ازدواج به خداتوکل کنیدوحیابی تحقیق کنید
برای زندگی آینده فاطمه زهرادعا کنیدکه وسواسی نشه ومومنهومحجبه
یاعلی
Iran, Islamic Republic of
.....
۱۵:۲۸ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
سلام. یک سال و نیمه عقدم. جونمو برا خانومم گذاشتم. هرچی گفت گفتم چشم. حتی بعد عقد فهمیدم مشکل پزشکی هم داره ولی باز چشم بستم یه شب پیام اشتباهی به من داد. فهمیدم با پسری که من میشناسمش در ارتباطه بازم سکوت کردم. حالا با کمک پدر مادرش نقشه کشیدن که توافقی جدا شیم. دو ماهه هیچ خبری ازش ندارم چون تو یه شهر نیستیم. نمیتدنم به این سادگی طلاق بدم بره. دق میکنم اینجوری.. لعنت به خیانت
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۵:۲۷ ۰۴ اسفند ۱۳۹۶
همتون دیوانه اید ک قصد طلاق دارین.من شوهرم معتاده بوده و هس بددهن بدظن خسیس کینه ای هرچی چیز بد رو دارا هس الان بعد۲سال نسبت ب زندگی سرد هم شده محل هم نمیده اما من خوب دارم تحملش میکنم ب امید اینکه خودم درستش کنم.
Iran, Islamic Republic of
قاسم
۱۰:۲۹ ۱۲ شهريور ۱۳۹۷
ببخشید معلومه خودت سر دسته دیونه ها هستی، با همچین ادمی که تعریف کردی فقط یه دیوونه میتونه تحملش کنه.
Iran, Islamic Republic of
محدثه
۱۰:۴۴ ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
من 6 ساله ازدواج کردم از همون اولم علاقه ای به همسرم نداشتم و .ازهمون اوایل نامزدیمون تا همین الان کارهای خیلی بچه گانه انجام میده که آدم خجالت زده میشه.به شدت عصبی،پرخاشگر و بددهنه،.من نمیخوام ازش جدا بشم چون اولا واسه پا گرفتن این زندگی خیلی زحمت کشیدم و دوما یک پسر دو ساله دارم که مطمینا هم به پدر هم به مادر احتیاج داره.فقط میخوام ازش که با هم پیش روانشناس و مشاور خانواده بریم که نمیاد و میگه من هیچ مشکلی ندارم.لطفا بگید چیکار باید بکنم؟
Iran, Islamic Republic of
نیلای
۱۴:۱۴ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
سلام الانم بهتره خودتون پیش مشاور برید و اول مشکلات خودتون رو پیدا و حل کنین اگر نتیجه نداشت میتونید به دادگاه برید و درخواست طلاق بدین شورای حل اختلاف و روال کار میتونه شوهرتونو مجاب به شرکت در مشاوره کنه اینم بدونید یک بچه به آرامش پدر و مادر نیاز داره نه حضور فیزیکی فقط.موفق باشین
Iran, Islamic Republic of
مجتبی
۱۹:۳۹ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
,سلام من کرج زندگی میکردم که مادرخانمم اومد خانمم و برد با دعوا مامورم آوردم نوشت که درگیری داشتیم کارمون توتالار بود باهم می‌رفتیم ومشکلی هم نداشتیم مادرخانمم خیلی دخالت میکرد توزندگیمون الان وکیلش بهم میگه طلاق توافقی میخواد اگه تو دفتر خانه بهش حق طلاق بدم بعد بخشش مهریه و نفقه مشکلی پیش نمیاد دوباره وچون مادر خانمم تاحالا پنج بار طلاق گرفته همه چیز و بلده من چیزی نمیدونم
Iran, Islamic Republic of
مینا
۰۰:۱۲ ۲۶ دی ۱۳۹۶
شوهرم خیانت کرده دلم میخواد برای اینکه تلافی کنم طلاق بگیرم ولی من هنوز دوستش دارم ولی از طرفی هم از فکر و ناراحتی دارم روانی میشم راهنمایی کنید
Iran, Islamic Republic of
مینا
۰۰:۱۱ ۲۶ دی ۱۳۹۶
شوهرم خیانت کرده دلم میخواد برای اینکه تلافی کنم طلاق بگیرم ولی من هنوز دوستش دارم ولی از طرفی هم از فکر و ناراحتی دارم روانی میشم راهنمایی کنید
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۲:۴۳ ۱۸ آذر ۱۳۹۸
هیچ کاری نکن بازم بیشتر دوسش داشته باشه بهش توجه کن بهش برس باهاش مثل رفیق برخورد کن به خدا خوب میشه خودش شرمنده میشه
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۲:۲۶ ۱۲ دی ۱۳۹۶
میشه بگید طلاق توافقی چند ماه زمان می بره؟؟دیگه خسته شدم
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۲۲:۰۹ ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
نهایتا یک ماه
Iran, Islamic Republic of
.....
۱۱:۰۷ ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
سلام منم یکسال ونیم عقد کردم با نامزدم بعدش فهمیدم ک اعتیاد داره و دارم جدا میشم بزا توافقی جداشدن باید هردو باشید من ک دوماه دارم میرم دادسراومیام ولی دوسه ماه طول میکشه مگر اینکه قاضی خودش کاری کنه جلو بیفته
Iran, Islamic Republic of
مهلا
۰۲:۲۳ ۳۰ آذر ۱۳۹۶
من یک هفته است که از عروسیم میگذره و دوسال با همسرم عقد بودم والعان متوجه شدم همسرم اعتیاد داره روز های قشنگم به یکباره سیاه شد میخوام طلاق بگیرم اما نگران خانواده هامون هستم چیکار کنم
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۴:۰۱ ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
دوستان اعتیاد رو میشه درمان کرد..الکی طلاق نگیرید...
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۲:۱۵ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
سلام
اعتياد نگرانى نداره راه درمان واسش پيدا كن
يجا واسه تركش پيدا كن بعد بفرستش انجمن معتادان گمنام
مطمعنم روزاى قشنگت بر ميگرده خودم تجربه دارم
Iran, Islamic Republic of
سحر
۱۲:۲۰ ۰۱ شهريور ۱۳۹۷
سلام عزیزم منم همین مشکل رو دارم ولی جایی هست به نام کنگره 60 که 90% معتادها درمان میشن بری خودت متوجه میشی
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۰:۴۴ ۲۵ آذر ۱۳۹۶
سلام من یه خانم ۲۲ساله هستم و شوهر م ۳۲ساله تقریبا ۵ساله باهم ازدواج کردیم درطول ازدواجمون چندبارخواستم درخواست طلاق بدم ولی پشیمون شدم که شاید شوهرم رفتارش باهام خوب باشه ولی هیچ تغییری نکرده الان میخوام طلاق توافقی بگیرم تصمیم جدیه الان من باید چیکار کنم بدون اطلاع شوهرم میتونم برم درخواست بدم اونم توافقی؟
Iran, Islamic Republic of
زهرا
۲۲:۵۵ ۲۳ آبان ۱۳۹۶
طی یک تحقیقی که بنده انجام دادم نود و پنج درصد از خانمها که میخان طلاق توافقی انجام بدن اکثرا شاغلن و یک مردی را در زندگی خود دارند...و مردان میتوانند با یه خورده صبر کاری کنند که در توافق قید شود هیچ چیزی به زن ندهند و خود زن خواهان طلاق میباشند...تشکر از سایت خوبتون
United States
پدرام
۱۹:۰۱ ۱۷ آبان ۱۳۹۶
نکات مهم در روند طلاق توافقی
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادر شده، ۳ ماه است. پس از گذشت این مدت، کلیه توافقات میان زوجین برای دفاتر ثبت ازدواج و طلاق فاقد اعتبار است.
بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، هیچ کدام از طرفین، نمی‌توانند توافق را یک طرفه فسق کنند. به عبارت دیگر برهم توافق اولیه برای طلاق با رضایت هر دو طرف امکان‌پذیر است.
در صورتیکه پس ازتسلیم گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج، زوجه به دفتر برای ثبت طلاق مراجعه نکند. دفتر به او ظرف مدت ۱ هفته اخطار داده و در صورت عدم حضور طی تشریفات قانونی طلاق صادر می‌گردد.
به منظور رجعی نشدن طلاق، علاوه بر حذف امکان فرجام خواهی و تجدیدنظر خواهی، زوجه الزاما باید قسمتی از مهریه یا اموال خود را به زوج بذل کند. همچنین زوج پرداخت مابقی را تقبل نماید.
Iran, Islamic Republic of
محمد
۱۹:۰۸ ۰۲ آبان ۱۳۹۶
سلام.من و خانمم می خوایم به صورت توافقی از هم جدا شیم.خانمم یه انسان دهن بین هست.الان گفته مهریه رو نمیخوام و فرم مربوطه رو هم امضا کرده.ولی می ترسم تحت تاثیر حرف اطرافیان در حین انجام مراحل طلاق یک دفعه توی دادگاه نظرش رو عوض کنه و بگه مهریم رو می خوام و منم ندارم که بدمش.آیا این امکان وجود داره که با وجود امضاء فرم ، یک دفعه توی دادگاه حرفش رو عوض کنه؟
Iran, Islamic Republic of
ارزو
۰۰:۳۴ ۲۲ مهر ۱۳۹۶
سلام..من 19سالمه نامزدم 32 باهم افکارمون خانا نیس .اقدام ب طلاق تفاهمی کردیم مشاوره هم رفتیم اگه هردو امضا کنیم بعدش چند روز طول میکشه تا طلاق؟؟؟؟ممنون میشم جواب بدین
Iran, Islamic Republic of
علیرضا
۱۵:۰۴ ۰۵ مهر ۱۳۹۶
سلام خسته نباشید من با ی خانم14ساله عقد کردیم اما هنوز اسممون توی سامانه ثبت نشده و اسم همدیگه توی شناسناممون نیومده و میخوایم از هم جدا بشیم میخواستم بدونم ک مهریه بهش تعلق میگیره؟مهریه ش هم عندلاستطاعه هستش.
Iran, Islamic Republic of
علیرضا
۱۵:۰۴ ۰۵ مهر ۱۳۹۶
سلام خسته نباشید من با ی خانم14ساله عقد کردیم اما هنوز اسممون توی سامانه ثبت نشده و اسم همدیگه توی شناسناممون نیومده و میخوایم از هم جدا بشیم میخواستم بدونم ک مهریه بهش تعلق میگیره؟مهریه ش هم عندلاستطاعه هستش.
Iran, Islamic Republic of
بهار
۱۰:۴۳ ۰۱ مهر ۱۳۹۶
سلام میخواستم بدونم در طلاق توافقی حتما باید عقدنامه هم باشه؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۹:۱۵ ۱۵ شهريور ۱۳۹۶
سلام میخاستم ببینم اعتیاد و خیانت شوهر شرطه طلاق هستش
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۴:۰۴ ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
برا اعتیاد حیفه طلاق بگیری...اما اگه خیانت دیدی جداشو .خیانت داغونت میکنه..من 4سال خیانت دیدم و داغون شدم و درحال طلاق توافقی هستم...هیچی بدتر از خیانت نیس بخدا
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۳:۳۱ ۱۱ شهريور ۱۳۹۶
سلام من میخام از همسرم جدا بشم پسرم 3سالشه میخام ببینم بچم مال خودم میشه یا نه
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۰:۲۴ ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
منم در استانه جداييم فقط شرمنده خانوادمم...
Iran, Islamic Republic of
امىر
۱۵:۰۹ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
سلام اگه اشتى کردن تکلىف مهرىه چى مىشه
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۲۲:۴۵ ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
سلام من ی دختر دو سالو نیمه دارم میخواستم ببینم بعد طلاق تا هفت سالگی پیش من میمونه؟
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۶:۰۵ ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
سلام فقط یک کلام عشق ممنوع .
ترخدا با چشم باز ازدواج کنید وگرنه زندگیتون هر لحظه عذابه
Iran, Islamic Republic of
حمید
۱۳:۰۰ ۲۴ تير ۱۳۹۶
فقط میخوام بهاونایی که هنوز ازدواج نکردن بگم توروخدا خواهشا با فکر ازدواج کنید خوب فکر کنین و علایق همدیگرو کامل کامل کامل بشناسین و قبل از ازدواج بی تعارف حرفاتونو بزنین و منطقی تصمیم بگیرین وگرنه خیلی بد پشیمون میشین.
Iran, Islamic Republic of
فرزانه
۱۷:۲۴ ۰۷ تير ۱۳۹۶
من و شوهرم همديگه رو دوست داريم ولي به دليل بعضي مسائل روحي شوهرم كه نميتونه زندگي مشترك رو ادامه بده تصميم به طلاق توافقي گرفتيم تا حدي با هم خوبيم كه قول داده بعد از طلاق هم مرتب همراهم باشه و پشتم بمونه من مشكلم اينه كه نميدونم اين جريان رو چجوري تحمل كنم؟؟ به قدري ناراحت و افسرده ام كه نميتونم چيزي بخورم چون خيلي دوستش دارم ميشه كمكم كنيد؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
آرش
۱۸:۱۸ ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
میشه بگید طلاق توافقی چند ماه زمان می بره؟؟دیگه خسته شدم
Iran, Islamic Republic of
امید
۰۵:۳۷ ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
برا طلاق توافقی چه بایست کرد
Iran, Islamic Republic of
عاطفه
۲۳:۵۴ ۲۸ فروردين ۱۳۹۶
سلام من میخوام توافقی جدا بشم و چون تا حالا دادگاه نرفتم نمیدونم از کجا شروع کنم میشه راهنماییم کنید.تو همه مراحل همسرمم باید باشه یا من میتونم خودم همه کار رو انجام بدم اون فقط دادگاه بیاد.ممنون میشم جواب بدید
Iran, Islamic Republic of
اسرا
۲۰:۱۴ ۰۷ فروردين ۱۳۹۶
سلام من و شوهرم درخواست طلاق توافقی دادیم چقد طول میکشه ک این مسئله تمام بشه؟
Iran, Islamic Republic of
اسرا
۲۰:۱۴ ۰۷ فروردين ۱۳۹۶
سلام من و شوهرم درخواست طلاق توافقی دادیم چقد طول میکشه ک این مسئله تمام بشه؟
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۲۰:۱۳ ۰۱ فروردين ۱۳۹۶
سلام منو همسرم درخواست طلاق توافقی داده بودیم و حکمشمحکمشم صادر شده بود والان یک ماهه رضایت دادیم ولی بازم مشکل داریم آیا میتونم همون درخواستو پیگیری کنم؟؟
Iran, Islamic Republic of
حمید
۰۲:۵۱ ۰۶ اسفند ۱۳۹۵
زنم به من خیانت کرده ومدرک دارم ومیخواد ازم جدابشه.ولی من زن وبچم دوست دارم.خیلی براطلاق داره پافشاری میکنه.چطور میتونم کاری کنم دست از کاراش برداره وبیاد سر زندگیش
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۴:۰۹ ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
کسی ک خیانت کنه به هیچ عنوان برنمیگرده ازکاراش...
ذات بد نیکو نگردد چون ک بنیادش بد است
اون اگ دوست داشت بهت خیانت نمیکرد.
Iran, Islamic Republic of
بد بخت
۲۳:۲۷ ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
سلام من دوسالهازدواج کردم اولش از رو هوس بود الان یکساله پشیمون شدم که ازدواج کردم میخوام میخوام طلاق بگیرم چطوری
Iran, Islamic Republic of
شهرزاد.م
۰۱:۲۱ ۰۹ دی ۱۳۹۵
سلام ۱۴ساله زندگی مشترک داریم .ولی بینمون طلاق عاطفی هست .مثل خواهر وبرادر .شوهرم راضی نمیشه به طلاق .معتاد هم هست خواهشمندم راهنمایی کنید.باتشکر
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۷:۳۸ ۲۵ آذر ۱۳۹۵
سلام.من.دوسال.پیش.حق.طلاق.دادم.به.همسرم.ایاا.مهریه.بهش.تعلق.میگیره؟
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۷:۳۸ ۲۵ آذر ۱۳۹۵
سلام.من.دوسال.پیش.حق.طلاق.دادم.به.همسرم.ایاا.مهریه.بهش.تعلق.میگیره؟
Iran, Islamic Republic of
نیلا
۱۴:۱۰ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
سلام اگه توافقی راجع به مهریه صورت نگرفته و مهریه بخشیده نشده باید بدین.
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۱:۴۶ ۲۴ آذر ۱۳۹۵
زنی هستم دارای دو فرزند و 7 ماهه باردار هستم که با شوهرم درخواست طلاق توافقی مبنی بر عدم سازش داده ایم ... الان با وضعیت بارداری امکان صدور حکم طلاق میباشد یا خیر ؟؟ اگر من پشیمان شده باشم ولی همسرم مصر به طلاق باشد حکم چه خواهد بود ؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۲:۱۳ ۰۸ آذر ۱۳۹۵
سلام زنی هستم از شوهرم کتک خوردم وایشان محکوم شده ولی میخواهم برگردم سر زندگی ولی اطمینان ندارم و نمی خواهم رضایت بدم آیا می توانم از دادگاه تقاضا ی وقت مصالحه کنم یا نه
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۲:۱۳ ۰۸ آذر ۱۳۹۵
سلام زنی هستم از شوهرم کتک خوردم وایشان محکوم شده ولی میخواهم برگردم سر زندگی ولی اطمینان ندارم و نمی خواهم رضایت بدم آیا می توانم از دادگاه تقاضا ی وقت مصالحه کنم یا نه
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۲۳:۲۹ ۱۸ آبان ۱۳۹۵
برای طلاق توافقی ایا باید دلیل داشت یا دلیل طلاق ارایه بشه ؟؟
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۷:۵۲ ۰۶ مهر ۱۳۹۵
می خواستم از شوهرم جدا بشم می تونم بچه هامو نگه دارم
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۰:۲۷ ۲۴ شهريور ۱۳۹۵
سلام علاقه نداشتن به همسر دلیل محکمه پسندی هست واسه جدایی?
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۰:۰۰ ۲۲ شهريور ۱۳۹۵
سلام من میخوام از شوهرم جدا بشم میشه بگید یکار کنم تا مدت زمان طلاق کمتر بشه
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۶:۳۳ ۱۴ شهريور ۱۳۹۵
سلام چرا بعد تحویل دادن مدارک ب محضر دار چرا ایقدر زمان میذارن بنا ب گفته حودشون تا خبر کنن واسخ صیغه طلاق
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۸:۳۵ ۱۲ شهريور ۱۳۹۵
با شوهر باج گیر چه باید کرد
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۳:۳۴ ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
این اشتباهی است که بیشتر خانم ها انجام میدهند و از حقوق خودشون می گذرند. درست و اسلامی اش اینه که اگر مورد اهانت یا ضرب و شتم قرار گرفتند باید شاهد داشته باشند یا پزشکی قانونی رفته باشند، و اول هم برای حقوقی مثل نفقه(خرجی و مسکن در حد شأن) و مهریه اقدام کنند و در صورتی که زندگی برایشان خطر جانی ندارد، حق طلاق را برای شوهرانشان بگذارند.
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۲۲:۵۶ ۰۷ شهريور ۱۳۹۵
شخصی هستم که زنم ارطبات نامشروع ازطریق تلگرام واس ام اس های هردوطرف داردتکلیفم چیست؟
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۴:۵۰ ۱۰ شهريور ۱۳۹۵
جلوشو بگیر اگه نمیتونی مشکل خودتون هستش
Iran, Islamic Republic of
حسن
۱۱:۳۵ ۱۸ دی ۱۳۹۵
خو بي درنگ طلاقش بده. زني كه اين كار رو ميكنه ديگه هيچوقت به شما علاقمند نخواهد شد. من همچين مشكلي داشتم. دو جلسه هم رفتيم مشاوره از طرف دادگاه يه مدت خوب شد ولي وضع بدتره الان. ديگه دارم ميرم دادگاه تا درخواست طلاق بدم.
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۲۲:۵۳ ۰۷ شهريور ۱۳۹۵
سوالی داشتم
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۸:۴۱ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵
خوب بود
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۰:۵۷ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵
من ۲ ساله که ازدواج کردم،شوهرم فوق العاده مرد عصبانی،پر خاشگری است،مرا میزند...میخواهم طلاق بگیرم...توروخدا راهنمایی کنید چیکار کنم
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۶:۲۵ ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
سلام
من شوهرم کند ذهن چطور میتونم ازش جدا بشم؟
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۴:۴۹ ۱۰ شهريور ۱۳۹۵
به روانپزشک مراجعه کنید
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۳:۲۳ ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
سلام من خانه خودم بنام همسرم سند زدم حالا ایشان تقاصای طلاق دادند آیا میتوانم خانه رابیگیرم
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۹:۳۸ ۰۳ مرداد ۱۳۹۵
سلام من ۳۸ ساله ام و همسرم یک خانم ۲۳ ساله را صیغه کرده است و ۲ سال است که ترک زوجیت کرده ایا حق طلاق دارم
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۰:۵۹ ۰۲ مرداد ۱۳۹۵
درصورت درخواست طلاق توافقی مرد میتواند استنکاف کند
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۲۲:۲۸ ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
سلام وقتتون بخیر درمورد طلاق توافقی خواستم بجای مهریه میشه فرزندو بحضانت گرفت من مهریه ام ۱۲۴بعلاوه۱۴ سکه اس خودم شاغل هستم
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
سلام. ما اقدام کردیم واسه طلاق توافقی. فقط یه سوالی دارم اگه لطف کنید جواب بدین ممنون میشم. واسه ازمایش عدم بارداری خودم باید ازمایشگاههای بیرون اقدام کنم یا خود دادگاه میفرسته ازمایشگاه.؟؟؟؟؟؟؟
۱۲