حاتمی به باشگاه خبرنگاران اعلام کرد؛

ثبت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ موقوفه کشور در سال ۹۳/ اختصاص رتبه نخست موقوفات کشور در خراسان رضوی

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس اوقاف، مساجد و امور خیریه کشور گفت: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰موقوفه کشور در سال ۹۳ به ثبت رسیده و رتبه نخست موقوفات کشور به خراسان رضوی اختصاص داده شده است.

محمدمهدی حاتمی معاون اوقافی، حقوقی و امورمجلس اوقاف، مساجد و امور خیریه کشور در گفتگو با خبرنگار خانواده باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ موقوفه در استان‌های کشور به ثبت رسیده است، اظهار کرد: ۲ هزار و ۵۵۸ وقف با نیت امینانه واقفان در بخش‌های مختلف مذهبی، خیریه، اجتماعی، مساجد، مدارس علوم دینی، بقاع و اماکن متبرکه، عتبات عالیات در سال ۹۳ به ثبت رسیده است.  
 
وی ادامه داد: رتبه نخست موقوفات کشور به خراسان رضوی با ۲۵۰ وقف در بخش‌های مذهبی ۷۴ وقف، خیریه ۴۲ وقف، اجتماعی ۶۳ وقف، مساجد ۸۷ وقف، مدارس علوم دینی ۹ وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۱۴ وقف در سال ۹۳ اختصاص یافته است.  
 
*وقف‌های استان‌های اصفهان، کرمان و سیستان و بلوچستان در سال ۹۳ 
 
معاون اوقافی و امور مجلس اوقاف، مساجد و امورخیریه کشوربا اشاره به وقف‌های سال۹۳ دراستان‌های اصفهان، کرمان، سیستان و بلوچستان تصریح کرد: وقف‌های سال۹۳ در استان اصفهان شامل ۱۹۸ وقف در بخش‌های مذهبی ۲۸ وقف، خیریه ۱۷ وقف، اجتماعی ۴۷ وقف، مساجد ۶۶ وقف، مدارس علوم دینی ۵ وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۲۷ وقف، استان کرمان ۱۹۴ وقف، مذهبی ۴۱ وقف، خیریه ۱۱ وقف، اجتماعی ۳۶ وقف، مساجد ۸۳ وقف، مدارس علوم دینی ۵ وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۵ وقف، استان سیستان و بلوچستان ۱۶۷ وقف، مذهبی ۵ وقف، خیریه ۶وقف، اجتماعی ۳۷ وقف، مساجد ۱۰۴ وقف و مدارس علوم دینی یک وقف است.  
 
* وقف‌های استان‌های مازندران، هرمزگان و فارس در سال۹۳ 
 
حاتمی در خصوص وقف‌های استان‌های مازندران، هرمزگان و فارس در سال۹۳ گفت: وقف‌های سال ۹۳ در استان مازندران شامل ۱۵۷ وقف، مذهبی ۲۸ وقف، خیریه ۱۶ وقف، اجتماعی ۶۰ وقف، مساجد ۶۳ وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۵ وقف و عتبات عالیات یک وقف، استان هرمزگان ۱۴۹ وقف، مذهبی ۲۶وقف، خیریه ۲۹ وقف، اجتماعی ۴۸ وقف، مساجد ۶۷ وقف، مدارس علوم دینی ۲ وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۳ وقف، استان فارس ۱۴۲ وقف، مذهبی ۲۴ وقف، خیریه ۱۳ وقف، اجتماعی ۴۱ وقف، مساجد ۵۱ وقف، مدارس علوم دینی ۵ وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۲۰ وقف است.  
 
* وقف‌های استان‌های خراسان جنوبی، خوزستان و خراسان شمالی در سال۹۳ 

معاون اوقافی و امور مجلس اوقاف، مساجد و امور خیریه کشور با اشاره به وقف‌های سال ۹۳ در استان‌های خراسان جنوبی، خوزستان و خراسان شمالی بیان کرد: وقف‌های سال ۹۳ در استان خراسان جنوبی شامل ۱۲۰ وقف، مذهبی ۳۹ وقف، خیریه ۲۱ وقف، اجتماعی ۱۷ وقف، مساجد ۱۵ وقف، مدارس علوم دینی یک وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۱۴ وقف، استان خوزستان ۱۱۵ وقف، مذهبی ۱۶ وقف، خیریه ۴ وقف، اجتماعی ۶۶ وقف، مساجد ۴۴ وقف، مدارس علوم دینی ۲ وقف، استان خراسان شمالی ۱۰۲ وقف، مذهبی ۳۱ وقف، خیریه ۱۱ وقف، اجتماعی ۲۶ وقف، مساجد ۲۹ وقف، مدارس علوم دینی ۴ وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۱۱ وقف است.  
 
* وقف‌های استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و لرستان در سال۹۳ 
 
حاتمی گفت: وقف‌های سال ۹۳ در استان مرکزی شامل ۹۷ وقف، مذهبی ۲۲ وقف، خیریه ۷ وقف، اجتماعی ۲۱ وقف، مساجد ۲۸ وقف، مدارس علوم دینی ۵ وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۶ وقف و عتبات و عالیات یک وقف، استان آذربایجان غربی ۹۶ وقف، مذهبی ۸ وقف، خیریه ۱۴ وقف، اجتماعی ۲۷ وقف، مساجد ۳۷ وقف، مدارس علوم دینی ۲ وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۸ وقف، استان لرستان ۸۵ وقف، مذهبی ۴ وقف، خیریه ۶ وقف، اجتماعی ۱۲ وقف، مساجد ۲۳ وقف، بقاع و اماکن متبرکه یک وقف است.  
 
* وقف‌های استان‌های بوشهر، کرمانشاه و یزد درسال ۹۳ 
 
معاون اوقافی و امور مجلس اوقاف، مساجد و امور خیریه کشور در خصوص وقف‌های استان‌های بوشهر، کرمانشاه و یزد در سال۹۳ اشاره کرد: وقف‌های سال۹۳ در استان بوشهر شامل ۶۵ وقف، مذهبی یک وقف، اجتماعی ۶ وقف، مساجد ۵ وقف، استان کرمانشاه ۵۹ وقف، مذهبی ۷ وقف، خیریه ۱۱ وقف، اجتماعی ۴ وقف و مساجد ۳۶ وقف، استان یزد ۵۸ وقف، مذهبی ۲۰ وقف، خیریه ۷ وقف، اجتماعی ۱۵ وقف، مساجد ۳۶ وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۳ وقف است.  
 
* وقف‌های استان‌های گلستان، تهران، سمنان و گیلان در سال ۹۳ 
 
حاتمی با اشاره به وقف‌های سال۹۳ استان‌های تهران، چهارمحال و بختیاری، سمنان و آذربایجان شرقیمطرح کرد: وقف‌های سال۹۳ در استان‌های گلستان شامل ۵۷ وقف، اجتماعی ۱۵ وقف، مساجد ۱۸ وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۵ وقف، استان تهران ۴۹ وقف، مذهبی ۸ وقف، خیریه ۱۵ وقف، اجتماعی ۱۷ وقف، مساجد ۱۱ وقف، مدارس علوم دینی یک وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۵ وقف، عتبات عالیات یک وقف، استان چهارمحال و بختیاری ۴۷ وقف، مساجد ۱۶ وقف، مدارس علومدینی یک وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۲ وقف، استان سمنان ۴۶ وقف، مذهبی ۱۵ وقف، خیریه ۷ وقف، اجتماعی ۳ وقف، مساجد ۳ وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۲ وقف، عتبات عالیات یک وقف، استان آذربایجان شرقی ۴۵ وقف، مذهبی ۵ وقف، خیریه ۶ وقف، اجتماعی ۱۶ وقف، مساجد ۲۳ وقف، مدارس علوم دینی ۲ وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۲ وقف است.  
 
* وقف‌های استان‌های قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و ایلام در سال ۹۳ 
 
معاون اوقافی و امور مجلس اوقاف، مساجد و امور خیریه کشور گفت: وقف‌های سال۹۳ در استان قزوین شامل ۴۰ وقف، مذهبی یک وقف، خیریه ۴ وقف، اجتماعی ۲ وقف، مساجد ۵ وقف، مدارس علوم دینی یک وقف، بقاع و اماکن متبرکه یک وقف، استان کهگیلویه و بویراحمد ۳۹ وقف، اجتماعی ۹ وقف و مساجد ۳۰ وقف، استان گیلان ۳۷ وقف، مذهبی ۷ وقف، خیریه ۵ وقف، اجتماعی ۶ وقف، مساجد ۷ وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۱۷ وقف و استان ایلام ۲۸ وقف، خیریه ۲ وقف، اجتماعی ۱۴ وقف، مساجد ۱۱ وقف، بقاع و اماکن متبرکه یک وقف است.  
 
* وقف‌های استان‌های زنجان، همدان، کردستان، اردبیل، البرز و قم در سال۹۳ 
 
حاتمی درپایان گفت: وقف‌های سال۹۳ در استان زنجان شامل ۲۷ وقف، مذهبی ۲ وقف، خیریه ۶ وقف، اجتماعی ۴ وقف، مساجد ۱۴ وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۶ وقف، همدان ۲۵ وقف، مذهبی ۴ وقف، خیریه ۷ وقف، اجتماعی ۴ وقف، مساجد ۶ وقف، مدارس علوم دینی یک وقف، عتبات عالیات ۲ وقف، استان کردستان ۱۸ وقف، مذهبی ۲ وقف، خیریه ۴ وقف، اجتماعی ۴ وقف، مساجد ۹ وقف، مدارس علوم دینی یک وقف، بقاع و اماکن متبرکه ۳ وقف، استاناردبیل ۱۷ وقف، مذهبی یک وقف، اجتماعی ۲ وقف، مساجد ۲ وقف، استان البرز ۱۵ وقف، مذهبی یک وقف، خیریه ۵ وقف، اجتماعی ۳ وقف، مساجد ۲ وقف، استان قم ۱۴ وقف، مذهبی ۴ وقف، خیریه ۴ وقف، اجتماعی یک وقف، مساجد ۷ وقف، مدارس علوم دینی یک وقف، بقاع و اماکن متبرکه یک وقف، است.  
 
انتهای پیام/
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
برچسب ها: معاون ، اوقاف ، امور
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر