محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی 31 فروردین 94؛

مسدودیت محور ايلام ـ صالح آباد

محور ايلام ـ صالح آباد ، واقع در استان ايلام بدليل اجراي عمليات انفجار و تخليه مصالح حاصل از انفجار مسدود و تردد از جاده قديم ايلام- صالح آباد انجام می گردد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران از مرکز مدیریت راه‌های کشور، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی مورخ 31 فروردین 94 به شرح زیر می‌باشد:

ممنوعيت تردد بدليل مداخلات جوی:

1- آزادراه چالوس– مرزن آباد مسير شمال به جنوب، مقطع واقع در استان مازندران، بدليل ريزش كوه تاطلاع بعدی مسدود و جاده قديم مرزن آباد – چالوس به عنوان محور جايگزين معرفی می گردد.

2-محور فرعی شمشك-ديزين ،واقع در استانهاي البرز و تهران، از ساعت 15 روز 29 مهر تا اطلاع بعدی، به دليل بارش برف  مسدود و تردد از محور كرج– گچسر- مرزن آباد انجام می شود.

ممنوعيت تردد به‌تفكيك يا اولويت وسايل نقليه:

الف) تهران و محورهای منتهی به آن:

1-محور هراز واقع در استان های تهران ومازندران، برای عبوروسایل نقلیه سنگین اعم ازاتوبوس، ميني‌بوس، كامیون وكامیونت تااطلاع بعدی ممنوع می باشد.

ب) ساير محورها:

1-در محور كرمان ـ راين ـ حسين آباد ـ جيرفت(ساردوئيه ـ جيرفت)،واقع در استان كرمان به‌دليل مداخله با ترافيك شهری و تردد در جاذبه‌های گردشگری و عبور 23 كيلومتری از مسير فرعی، تردد خودروهای سنگين و حاملين فرآورده‌های نفتي ممنوع و مسير جايگزين محور ترانزيت كرمان ـ دهبكری ـ جيرفت ، معرفی می گردد. تردد وسايل نقليه سواری در محور فوق بلامانع است.

ممنوعيت تردد بدليل عمليات كارگاه جاده‌ای:

1- محور ايلام ـ صالح آباد ، واقع در استان ايلام ،در تاريخ 26 و 30 فروردين و 2 ارديبهشت 94  ، از ساعت 12 الی 15،  بدليل اجراي عمليات انفجار و تخليه مصالح حاصل از انفجار ،حدفاصل كيلومتر 1 تا 500+9  ، مسدود و تردد از جاده قديم ايلام- صالح آباد انجام می گردد.

محدوديت تردد بدليل عمليات كارگاه جاده‌اي:

الف) تهران و محورهاي منتهي به آن:

1-آزادراه تهران ـ كرج ـ قزوين:

الف –آزادراه تهران ـ كرج ـ قزوين( باند جنوبی) ، مقطع واقع در استان البرز، از مورخ 24 فروردين لغايت 24 شهريور ، روزهای شنبه تا  سه شنبه هر هفته  از ساعت 9 الی 15 بغير از روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه ، جمعه و ايام تعطيلات رسمي  و روزهای 12 و 26 ارديبهشت  و 12،13،14،15،16 خرداد و 16 ، 17 ،18، 19، 27 ، 28 ،و 29 تير و 20 مرداد ،  بدليل اجرای عمليات درز گيري و روكش آسفالت ، حدفاصل  پل حصارك تا تير 200 ، تردد همزمان با اجرای عمليات، با رعايت جوانب احتياط انجام می شود.

ب –آزادراه تهران ـ كرج ـ قزوين( باند شمالي) ، مقطع واقع در استان البرز، از مورخ 24 فروردين  لغايت 24 شهريور ، روزهای شنبه تا  سه شنبه هر هفته  از ساعت 23:30  الی 4:30 بغير از روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه ، جمعه و ايام تعطيلات رسمی  و روزهای 12 و 26 ارديبهشت  و 12،13،14،15 ،16 خرداد و 16 ، 17 ،18، 19، 27 ، 28 ،و 29 تير و 20 مرداد ،  بدليل اجرای عمليات روكش آسفالت ، حدفاصل  تير 200  تا پل حصارك  ، تردد همزمان با اجرای عمليات، با رعايت جوانب احتياط انجام می شود.

ب) ساير محورها:

1-محور زنجان ـ ميانه ، واقع در استان آذربايجان شرقی، از 20 فروردين لغايت 31 ارديبهشت ماه 94 ، از ساعت 7 الی 17 ، به‌دليل اجراي عمليات تعمير روشنايی تونل قافلانكوه ، تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

2-محور پيرانشهر ـ تمرچين ، واقع در استان آذربايجان غربی، از مورخ 17 فروردين لغايت 24آبان ماه 94 ، از ساعت 8 الی 17 ، به‌دليل اجرای عمليات لكه گيری وروكش آسفالت ،حدفاصل كيلومتر0 تا 10 ، تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می‌شود.


3-محور خوی ـ قطور ـ رازی ، واقع در استان آذربايجان غربی، از مورخ 17 فروردين لغايت 31 خردادماه  94، از ساعت 8 الی 19 ، به‌دليل اجرای عمليات لكه گيری وروكش آسفالت ،حدفاصل كيلومتر15 تا 32 ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می‌شود.

4-محور جغتای ـ سه راه انداده ، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ 28  فروردين لغايت 10 خردادماه  94، از ساعت 7 الی 18 ، به‌دليل اجرای عمليات  روكش آسفالت  ،حدفاصل كيلومتر 500+5  تا 11،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

5-محور بردسكن ـ شهرآباد، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ 1ارديبهشت  لغايت 30ارديبهشت 94، از ساعت 7 الی 18 ، به‌دليل اجرای عمليات بهسازي و تعريض و روكش آسفالت  ،حدفاصل كيلومتر0 تا 10،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

6-محور فاروج ـ قوچان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 29 فروردين لغايت 29 تير  94، از ساعت 7 الی 19 ، به‌دليل اجرای عمليات  روكش آسفالت ،حدفاصل كيلومتر 15  تا 25،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

7-محور سبزوار ـ بردسكن، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ 3 ارديبهشت لغايت 31 مرداد  94، از ساعت 7 الی 18 ، به‌دليل اجراي درزگيری ، قيرپاشی ، لكه گيری ، روكش آسفالت  ،حدفاصل كيلومتر 30  تا 60،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

8-محور گناباد ـ فردوس (گردنه سنگ سبز)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ 4 ارديبهشت لغايت 4 مرداد  94، از ساعت 7 الی 18 ، به‌دليل اجراي چاله زنی، انفجار و تخليه مصالح سطح راه قيرپاشی،حدفاصل كيلومتر 500+31،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می‌شود.

9-محور گناباد ـ فردوس، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ 4 ارديبهشت لغايت 4 مرداد  94، از ساعت 7 الی 18 ، به‌دليل اجرای چاله زني ، انفجار و تخليه مصالح سطح راه قيرپاشی ،حدفاصل كيلومتر 600+1،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

10- محور گناباد ـ فردوس (گردنه سنگ سبز) ، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ 4  ارديبهشت لغايت 4 مرداد  94، از ساعت 7 الی 18، به‌دليل اجرای چاله زنی، انفجار و تخليه مصالح سطح راه قيرپاشی،حدفاصل كيلومتر 800+29 ، تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می‌شود.

11- محور بردسكن- درونه- طبس ، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ 5  ارديبهشت لغايت 30 ارديبهشت  94، از ساعت 7 الی 18 ، به‌دليل اجرای عمليات تك كت و ماسه آسفالت،حدفاصل كيلومتر 15 تا 67 ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

12- محور كاشمر- نيشابور ، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ 3  ارديبهشت لغايت 25 خرداد  94، از ساعت 7 الی 18 ، به‌دليل اجرای عمليات روكش آسفالت ،حدفاصل كيلومتر 55 تا 58 ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

13- محور نيشابور – سبزوار( باند برگشت) ، واقع در استان خراسان رضوي ، از مورخ 5  ارديبهشت لغايت 5 خرداد  94، از ساعت 7 الی 18 ، به‌دليل اجرای عمليات بهسازی شيب سيرواني ،حدفاصل كيلومتر 400+1 تا 900+4 ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

14- محور سبزوار ـ نيشابور ( باند شمالي) ، واقع در استان خراسان رضوي ، از مورخ 10 ارديبهشت لغايت 10خرداد  94، از ساعت 7 الی 18 ، به‌دليل اجرای درزگيری و ماسه آسفالت  ،حدفاصل كيلومتر 1  تا 7 ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می‌شود.

15- محور سبزوار ـ نيشابور ( باند جنوبي) ، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ 10 ارديبهشت لغايت 10مرداد  94، از ساعت 7 الی 18 ، به‌دليل اجرای درزگيری و ماسه آسفالت  ،حدفاصل كيلومتر 13   تا 30 ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می‌شود.

16- محور جديد سبزوار ـ اسفراين ، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ 20 ارديبهشت لغايت 20 تير  94، از ساعت 7 الی 18 ، به‌دليل اجرای درزگيري و ماسه آسفالت  ،حدفاصل كيلومتر 10   تا 25 ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می‌شود

17-محور بوانات ـ صفاشهر ، واقع در استان فارس ، از مورخ 30  فروردين لغايت 23 ارديبهشت  94، از ساعت 7:30  الی 15 ، به‌دليل اجرای عمليات تعريض ، شانه سازي و اصلاح شيب ، حدفاصل كيلومتر 3 تا 5  ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

18-محور صحنه ـ كنگاور( گردنه بيد سرخ) ، واقع در استان كرمانشاه ، از مورخ 5 ارديبهشت  لغايت 16  ارديبهشت  94، از ساعت 8 الی 17 ، به‌دليل اجرای عمليات راهداری  پاكسازي بين راه از ماسه و نمك ، حدفاصل كيلومتر 10 تا 16  ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

19-محور كرند غرب  ـ سرپل ذهاب ، واقع در استان كرمانشاه ، از مورخ 2  ارديبهشت  لغايت 31  ارديبهشت  94، از ساعت 8 الی 17 ، به‌دليل اجرای عمليات خاكبرداری ، خاكريزي و شانه سازی ، حدفاصل كيلومتر 9 تا 27  ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

20-محور ايلام ـ حميل، واقع در استان كرمانشاه ، از مورخ 5  ارديبهشت  لغايت 30مرداد 94، به طور 24 ساعته ، به‌دليل اجرا و تكميل گالری ، حدفاصل كيلومتر 16سه راه حميل به ايلام  ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می‌شود.

 21-كمربندی ياسوج ـ اصفهان ، واقع در استان كهگيلويه و بوير احمد ، از مورخ 29  فروردين لغايت 31 خردادماه  94، از ساعت 7 الی 17 ، به‌دليل اجرای عمليات برداشت مخلوط  ،حدفاصل كيلومتر 7  تا 8 ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می‌شود.

22-محور سه راهی اصله ـ رزن، واقع در استان همدان ، از مورخ 29 فروردين لغايت 31 خرداد  94، از ساعت 8  الی 18 ، به‌دليل اجرای عمليات  لكه گيری و درزگيری ،حدفاصل كيلومتر 0  تا 14،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

23-محور سه راهی كبوتر آهنگ ـ رزن، واقع در استان همدان ، از مورخ 29 فروردين لغايت 31 خرداد  94، از ساعت 8  الی 18 ، به‌دليل اجرای عمليات  شانه سازی و احداث پاركينگ ،حدفاصل كيلومتر 0  تا 23،  تردد همزمان با اجراي عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

24-محور سه راهی همدان ـ رزن– فامنين ، واقع در استان همدان، از مورخ 29 فروردين لغايت 31 خرداد  94، از ساعت 8  الی 18 ، به‌دليل اجرای عمليات  شانه‌سازي و احداث پاركينگ ،حدفاصل كيلومتر 0  تا 56 ، تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

25- محور فامنين ـ قهاوند ، واقع در استان همدان ، از مورخ 29 فروردين لغايت 31 خرداد  94، از ساعت 8  الي 18 ، به‌دليل اجرای عمليات شانه‌سازی، لكه گيری و احداث پاركينگ ،حدفاصل كيلومتر 0  تا 13 ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می‌شود.

26-محور تويسركان ـ سركان ، واقع در استان همدان ، از مورخ 1ارديبهشت لغايت 31 خرداد  94، از ساعت 8  الی 19 ، به‌دليل اجرای عمليات  روشنايی محور ، ،حدفاصل كيلومتر 0  تا 3 ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می‌شود.

27- محور تويسركان ـ كنگاور ، واقع در استان همدان ، از مورخ 1ارديبهشت لغايت 31 خرداد  94، از ساعت 8  الی 19 ، به‌دليل اجرای عمليات  شانه سازی ،حدفاصل كيلومتر 0  تا 35 ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

28- محور رزن ـ سراوك ، واقع در استان همدان ، از مورخ 5ارديبهشت لغايت 31 خرداد  94، از ساعت 8  الی 16 ، به‌دليل اجرای عمليات  شانه سازی ، ،حدفاصل كيلومتر 2  تا 22 ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

29- محور دمق ـ ملابداغ ، واقع در استان همدان ، از مورخ 5 ارديبهشت لغايت 31 خرداد  94، از ساعت 8  الی 16 ، به‌دليل اجرای عمليات  لكه گيری ، ،حدفاصل كيلومتر 10  تا 45 ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

30- محور گرمك ـ رزن ، واقع در استان همدان ، از مورخ 5 ارديبهشت لغايت 31 خرداد  94، از ساعت 8  الی 16 ، به‌دليل اجرای عمليات  شانه سازي ، ،حدفاصل كيلومتر 2  تا 22 ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

31-محور هرات ـ شهربابك ، واقع در استان يزد ، از مورخ 5 ارديبهشت لغايت 5 مرداد  94، از ساعت 7  الی 17 ، به‌دليل اجرای عمليات  بهسازی و روكش آسفالت  ،حدفاصل كيلومتر 0  تا 17 ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

32-- محور شمش ـ نوگنبد ، واقع در استان يزد ، از مورخ 5 ارديبهشت لغايت 31 شهريور  94، از ساعت 8  الی 17 ، به‌دليل اجراي عمليات  لكه گيري رويه آسفالتی ،حدفاصل كيلومتر 440+103  تا 730+167 ،  تردد همزمان با اجرای عمليات، با محدوديت و رعايت احتياط انجام می شود.

انتهای پیام/
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر