حافظی خبر داد:

جای خالی سرمایه گذاری های خارجی در بودجه 95

رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: یکی از بحث‌هایی که در سال آینده وجود دارد سرمایه گذاری‌های خارجی است که باید پیش بینی های ارزی در لایحه بودجه سال 95 در نظر گرفته می‌شد که به آن اشاره ‌ای نشده است و این یکی از نقص‌های لایحه بودجه به شمار می‌آید.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در نشست خبری با عنوان نقد عملکرد 9ماهه سال94 و بررسی بودجه سال95 که امروز (دوشنبه) برگزار شد،اظهار داشت: یک ماه قبل از موعد ارسال لایحه بودجه ، شورا سیاست های اجرایی و تدوین بودجه را مصوب و به شهرداری ابلاغ کرد که بودجه براساس آن به شورا ارسال شود اما لایحه بودجه ارسالی دارای مغایرت های زیادی است.

وی افزود: یکی از مغایرت های موجود این است که شهرداری باید در بندهای راهبردی سهم مشارکت های حداکثری شهروندان در نظر گرفته می شد که در لایحه ارسالی شهرداری به آن اشاره نشده است و باید بودجه با رویکرد درآمدهای پایدار و توسعه نظام برنامه ریزی شهری بسته می شد که شهرداری باید در این خصوص توضیح دهد.

حافظی گفت: بودجه پیش بینی شده سال 94 ، 17 هزار و 200 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که عملکرد 9 ماهه فقط 10 هزار و 615 میلیارد تومان تحقق یافته است. در این فضا چگونه شهرداری برای سال 95، 18 هزار و 716 میلیارد تومان بودجه پیش بینی کرده و دور از انتظار است که طی 3 ماه آینده تمام بودجه سال 94 تحقق پیدا کند و در شرایطی که تمام منابع تحقق نیافته است شهرداری هزار و 500 میلیارد تومان بیشتر از 94 پیشنهاد داده است.

وی بیان کرد: منابع درآمدی شهرداری شامل سه بخش اصلی از جمله درآمدهای سرمایه‌ای، درآمدهای دارایی و دارایی مالی است که برای سال 95 درآمدهای دارایی 700 هزار و 423 میلیارد تومان ،درآمدهای سرمایه‌ای 10 هزار میلیارد تومان و مالی هزار و 290 میلیارد تومان پیش بینی شده که بخش از آن درآمدهای مستمر و پایدار است که برای آن 4هزار و 852 میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند در شرایطی که در بودجه سال 94 برای درآمدهای پایدار 4 هزار و 917 میلیارد تومان مصوب شده که فقط 2 هزار و 814 میلیارد تومان تحقق یافته است و به این معنی است که حتی درآمدهای پایدار پیش بینی شده تحقق پیدا نکرده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به درآمدهای سرمایه‌ای شهرداری گفت: این بخش شامل عوارض ساختمانی ناشی از مازاد تراکم و تعبیر کاربری‌ها می‌شود که برای بخش مازاد تراکم 422 میلیارد تومان و تغییر کاربری 4 هزار و 833 میلیارد تومان در سال 95 در نظر گرفته‌اند.

حافظی تصریح کرد: بخش دارایی‌های مالی شامل وام‌ها و وصول مطالبات می‌شود که شهرداری در سال 94 برای بخش وام 700 میلیارد تومان وام مصوب کرده بود که 592 میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است و برای وصول مطالبات هزار و 892 میلیارد تومان مصوب شده بود که 11 هزار و 300 میلیارد تومان تحقق یافته است.

وی افزود: یکی از بحث‌هایی که در سال آینده وجود دارد سرمایه گذاری‌های خارجی است که باید پیش بینی های ارزی در لایحه بودجه سال 95 در نظر گرفته می‌شد که به آن اشاره ‌ای نشده است  و این یکی از نقص‌های لایحه بودجه به شمار می‌آید.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: در بودجه هر سال تراز منابع و مصارف به سال بعد منتقل می‌شود که به نام مازاد  درآمد شناخته می‌شود و باید به عنوان منابع سال جدید ذکر شود که این مورد در لایحه ارسالی بودجه وجود ندارد و به آن در گزارش تفریغ بودجه از سوی حسابرس تذکر داده شده بود.

حافظی بیان کرد: وصول مطالبات به عنوان درآمد در بودجه در نظر گرفته شده است که نمی‌توان آن را جزء بودجه تعهدی در نظر گرفت، اما در بودجه سال 95، 592 میلیارد تومان وصول مطالبات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در بخش وصول مطالبات در سال 94، 940 میلیارد تومان مصوب شده بود که طی 9 ماهه ابتدایی سال715 میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عملکرد سال 94 بیان کرد: بودجه به دو بخش تملک دارایی و بودجه هزینه‌ای تقسیم می‌شود که بخش هزینه‌ای شامل حقوق و دست مزد کارکنان است در بخش تملک دارایی در 9 ماه نخست سال 9 هزار و 25 میلیارد تومان مصوب شده بود که 3 هزار و 747 میلیارد تومان تحقق یافته است یعنی 41.5 درصد و در بخش هزینه ‌ای 4 هزار و 746 میلیارد تومان مصوب شده بود که دو هزار و 876 میلیارد یعنی 60.37 درصد تحقق یافته است که باید به 70 درصد می‌رسید.

حافظی گفت: در بخش تملک دارایی اجتماعی و فرهنگی یک هزار و 140 میلیارد تومان مصوب شده بود که 555 میلیارد تومان برابر با 48.7 دهم درصد تحقق پیدا کرده است در بخش تملک دارایی حمل و نقل و ترافیک 5 هزار و 48 میلیارد تومان مصوب شده بود که هزار و 533 میلیارد تومان چیزی برابر با 30.37 درصد تحقق پیدا کرده است.

وی افزود: در بخش تملک دارایی شهرداری و معماری 271 میلیارد تومان مصوب شده بود که فقط 27 میلیارد تومان برابر 10.8 دهم درصد تحقق پیدا کرده است و در بخش مدیریت که توسعه و هوشمند سازی شهری 615 میلیارد تومان مصوب به سال 94 بوده است در نه ماهه نخست سال 405 میلیارد تومان برابر با 65.8 درصد تحقق یافته است.

حافظی ادامه داد: در بخش حمل و نقل و ترافیک 5 هزار و 48 میلیارد تومان مصوب شده بود که باید 2 هزار و 85 میلیارد تومان به توسعه و ساماندهی حمل و نقل ریلی و مترو اختصاص پیدا می‌کرد که فقط 277 میلیارد تومان محقق شده است که نزدیک به 13.3 دهم درصد و در این شرایط است که شهرداری بیان می‌کند محور اصلی سیاست‌های شهرداری توسعه مترو است، حتی ردیف بودجه اختصاصی برای احداث 9 خط متروی شهری برابر با هزار و 850 میلیارد تومان در سال 94 مصوب شده بود که فقط 262 میلیارد برابر 14.17 صدم درصد از آن تحقق پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: در سال 94 برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی غیر ریلی 309 میلیارد تومان مصوب شده بود که 67 میلیارد برابر با 21.6 دهم درصد از آن تحقق یافته است و در بخش احداث و نوسازی معابر غیر بزرگراهی از 64 میلیارد تومان مصوب 50 میلیارد تومان برابر با 78 درصد محقق شده است.

وی افزود: در بخش تعریض معابر غیر بزرگراهی از هزار و 850 میلیارد تومان مصوب سال 94، 18 میلیارد تومان هزینه شده است و در حوزه توسعه انرژی‌های نو 91 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که فقط 13 میلیارد نزدیک به 14.6 دهم میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است که این نشان از آن دارد که شهرداری به این حوزه اعتقادی نداشته است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بودجه احداث و نوسازی ایستگاه‌های آتش نشانی در سال 94 اظهار داشت: برای این بخش سالی 40 میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود که در گزارش‌های شهرداری اعلام شده است که صد در صد آن تحقق یافته، اما در سوالی که از آتش نشانی پرسیده شده است عنوان شد که فقط 18 میلیارد تومان آن تخفیف پیدا کرده که این نشان می‌دهد گزارش‌های ارسالی شهرداری با عملکرد واقعی تناقض دارد و بر همین مبنا گزارش شده که در بخش ایمنی و مدیریت بحران از 185 میلیارد تومان 162 میلیارد تحقق پیدا کرده است که نیاز به راستی آزمایی دارد.

حافظی بیان کرد: در بودجه هزینه‌ی حمل و نقل ترافیک در بخش حمل و نقل ریلی و کمک به شرکت توسعه و نوسازی متروی شهر تهران 283 میلیارد تومان مصوب سال 94 بوده است که در گزارش عملکرد 9 ماهه بیان شده است که 270 میلیارد تومان حدود 95 درصد از منابع خرج شده است که یعنی در محاسبات انحرافی وجود دارد که این موضوع بعید است و یا در شرکت مترو نیروی مازاد زیادی وجود داشته که این بودجه صرف پرداخت حقوق آن‌ها شده است و یا موارد دیگری وجود داشته، اما جای سوال است که شرکت مترو با این بودجه باقی مانده چطور می‌تواند حقوق 3 ماه آینده کارکنان خود را پرداخت کند.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در خصوص گزارش بودجه شهرسازی و معماری افزود: تا این لحظه گزارشی از این بخش به شورا ارسال نشده است و عملکرد صفر بوده است در مجموع باید بودجه 30 درصد هزینه‌ای و 70درصد تملک دارایی باشد که تا این لحظه محقق نشده است و وزن بخش هزینه ای از 30درصد به 43.4 رسیده اما امیدواریم تا پایان سال این عدد به 30 درصد برسد.

حافظی در ادامه گفت: شهرداری برای سال 95، 18 هزار و 716 میلیارد تومان بودجه پیش بینی کرده است این درحالی است که نباید بودجه بر مبنای دریافت عوارض، تغییر کاربری، فروش دارایی ها و وام بسته شود که باعث استقراض مدیریت شهری می‌شود و ما پیشنهاد دادیم بودجه به جای 18 هزار میلیارد تومان با رقم 15 تا 16 هزار میلیارد بسته شود و مطمئن هستیم که هیچ اختلالی در خدمت رسانی به مردم به وجود نمی‌آید.

وی افزود:برخی معتقد هستند که سال آینده که دوران پسا تحریم را می‌گذرانیم گشایش های مالی ایجاد می‌شود که دراین صورت می‌توان شهرداری با ارائه متمم های بودجه هزینه بیشتری دریافت کنند.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد:باید ردیف های بودجه‌ای حاصل از فروش تراکم و عوارض به شدت پایین بیاید و نباید شهرداری دچار انحراف مساعد در بودجه شود و نیاز است دراین رابطه به شهرداری تذکر داده شود تا شهر بیشتر از این در معرض آسیب قرار نگیرد.

حافظی در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌شود 2 میلیارد از بودجه شهرداری به تملک باغات شهر تهران اختصاص پیدا کند، گفت: وقتی اعتقادی به موضوعی وجود نداشته باشد نمی‌توان کسی را ملزم به کاری کرد در سال 94 ، 500 میلیارد تومان برای تملک باغات کن مصوب شده بود که تحقق پیدا نکرد.

حافظی افزود:هر سال باید در شهر تهران 30 کیلومتر مترو احداث شود که در 9 ماه نخست سال فقط 18 کیلومتر مترو ساخته شده است اما باید در نظر داشت که دولت در این رابطه به تعهدات خود عمل نکرده است.

وی در خصوص جزئیات بودجه سال 95 بیان کرد: در بودجه سال 95، 7هزار و 427 میلیارد تومان به دارایی‌های درآمدی، 8 هزار و 345 به دارایی‌های سرمایه‌ای و هزار و 645 میلیارد تومان به دارایی‌های مالی اختصاص پیدا کرده است که در مجموع 18 هزار میلیارد می‌شود.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد:با توجه به اینکه فقط 13 درصد بودجه مرتبط با احداث مترو در 9ماه سال 94 تحقق یافته است فردا در صحن شورا به شهردار دراین خصوص تذکر داده می‌شود.

حافظی گفت:عملکرد 9 ماه نخست سال در بخش عوارض و پروانه های ساختمانی در بخش زیربنا 400 میلیارد تومان مصوب شده بود که 88 میلیارد تومان محقق شد و در بخش عوارض بر پروانه های ساختمانی 500 میلیارد تومان مصوب شده بود که 340 میلیارد محقق شده است و در حوزه عوارض بر پروانه های ساختمانی غیرمجاز که به کمیسیون ماده 5 برمی‌گردد 88 ملیلیارد تومان مصوب بوده که فقط 35 میلیارد تومان تحقق پیدا کرد.

وی اظهار داشت:در بخش مغایرت بین درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری در سال 94 هزار و 914 میلیارد تومان مصوب بود که فقط 213 میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است که امیدواریم در سال 95 بیشتر از هزار و 700 میلیارد تومان از بودجه پیش بینی شده محقق شود که از طریق بخش خصوصی سپرده‌های شهرداری و سود حاصل از سهام شرکت ها تامین می شود.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: یکی دیگر از اشکالات لایحه بودجه این است که درآن بودجه دولت پیش بینی نشده است.

حافظی افزود: در ردیف بودجه حاصل از تغییر کاربری در سال 94، 3هزار و 264 میلیارد تومان مصوب شده بود که عملکرد 9 ماه آن نشان از تحقق 100 درصدی می‌دهد و برای سال 95 ،4 هزار و 833 میلیارد تومان مصوب شده است.

وی  گفت: امیدواریم سال آینده شاهد روند افزایشی بودجه نباشیم و حتی در این حوزه کاهش هم داشته باشیم.

انتهای پیام/پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر