توافق آمریکا و روسیه درباره سوریه؛ حمله به داعش و النصره ادامه می یابد+متن کامل بیانیه

توافق آتش بس سوریه در حالی از هشتم اسفند اجرا می شود که گروه های تروریستی سازمان ملل مانند داعش و جبهه النصره از این روند مستثنی شدند.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: آمریکا و روسیه برنامه هایی را برای توقف درگیری ها در سوریه اعلام کردند که از روز شنبه آینده 8 اسفندماه اجرا خواهد شد اما عناصر گروه (تکفیری صهیونیستی) داعش، جبهه النصره و گروه های دیگر را که سازمان ملل متحد آنها را گروه های تروریستی می داند از این روند مستثنی کردند.

آمریکا و روسیه در بیانیه ای مشترک که وزارت امور خارجه آمریکا آن را منتشر کرده است اعلام کردند طرف ها تا ظهر جمعه موافقت خودشان را به آمریکا و روسیه اعلام خواهند کرد و این آتش بس از نیمه شب به اجرا درخواهد آمد.

براساس مفاد این موافقتنامه، دولت سوریه و نیروهای متحد آن حملات علیه نیروهای مسلح مخالف دولت سوریه را با هرگونه سلاح ازجمله راکت ها ، خمپاره ها و موشک های هدایت شونده ضد تانک متوقف خواهند کرد و بالعکس.

بااین حال در طرح آمریکا و روسیه فضا برای ادامه حملات ازجمله حملات هوایی علیه گروه تکفیری صهیونیستی داعش، جبهه النصره و دیگر گروه های تروریستی باز گذاشته شده است. این روند ممکن است به علت درهم آمیخته بودن گروه ها در سوریه همچنان ادامه حملات ضد گروه های مسلح مخالف دولت سوریه را درپی داشته باشد که از طرف های دخیل در توقف درگیری ها هستند.

در بیانیه مشترک آمریکا و روسیه آمده است اقدامات نظامی ازجمله حملات هوایی نیروهای مسلح جمهوری عربی سوریه ، نیروهای مسلح روسیه و ائتلاف تحت فرماندهی آمریکا علیه گروه داعش ، جبهه النصره و دیگر سازمان های تروریستی که شورای امنیت سازمان ملل متحد آنها را سازمان تروریستی قلمداد کرده است ادامه خواهد یافت.

در این بیانیه همچنین آمده است روسیه، آمریکا و دیگران تلاش خواهند کرد مناطقی را که در تصرف داعش، جبهه النصره و دیگر گروه هایی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد آنها را گروه تروریستی توصیف کرده است و از این آتش بس کنار گذاشته شده اند ، مشخص کنند.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

آمریکا و فدراسیون روسیه به عنوان روسای مشترک گروه بین المللی حمایت از سوریه و به عنوان کشورهایی که به دنبال دستیابی به راه حل صلح آمیز برای بحران سوریه بر مبنای احترام کامل به نقش اساسی سازمان ملل متحد می باشند، کاملا مصمم اند که قویترین حمایت های خود را از پایان یافتن بحران در سوریه ارائه کنند و شرایطی را برای روند گذار سیاسی موفق و تحت امر سوری ها، ایجاد کنند که سازمان ملل متحد تسهیل کننده آن باشد تا از این طریق، هم  بیانیه یازدهم فوریه مونیخ که گروه بین المللی حمایت از سوریه آن را منتشر کرده بود، و هم  قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد و هم  بیانیه وین در سال دوهزار و پانزده و هم بیانیه ژنو در سال دوهزار و دوازده به طور کامل اجرا شوند.

در ادامه این بیانیه آمده است: در این خصوص، در ادامه تصمیمات گروه بین المللی حمایت از سوریه که در یازدهم فوریه اتخاذ شده بود ، آمریکا و روسیه به عنوان روسای مشترک این گروه و نیز نیروی ضربت آتش بس، در بیست و دوم فوریه، شروط توقف خصومت ها در سوریه را که ضمیمه این بیانیه است ، تصویب و پیشنهاد کردند که براساس آن، توقف خصومت ها ساعت صفر بیست و هفتم فوریه به وقت دمشق باشد.

توقف خصومت ها درباره طرف هایی در مناقشه سوریه اجرا خواهد شد که خاطر نشان کردند به شروط آتش بس متعهد هستند و آن را می پذیرند.

توقف خصومت ها که مطابق با قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد و بیانیه های گروه بین المللی حمایت از سوریه است ، درمورد داعش(گروه تکفیری صهیونیستی داعش) و جبهه النصره یا سایر گروههای تروریستی که شورای امنیت آنها را تروریستی معرفی کرده است، نمی شود.

به غیر از داعش ، جبهه النصره و سایر سازمان های تروریستی معرفی شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، هر طرف دیگری که درگیر خصومت های نظامی و یا خصومت شبه نظامی در سوریه است، به فدراسیون روسیه و آمریکا به عنوان روسای مشترک گروه بین المللی حمایت از سوریه، خاطر نشان خواهد کرد که به شروط توقف خصومت ها که فراتر از ساعت صفر بیست و هفتم فوریه سال دو هزار و شانزده نخواهد بود، پایبند خواهند بود و آن را خواهند پذیرفت.

در ادامه این بیانیه مشترک آمده است: به منظور اجرای توقف خصومت ها به شیوه ای که باعث بهبود وضعیت ثبات و محافظت از طرف های شرکت کننده در آن( توافقنامه توقف خصومت ها) شود، فدراسیون روسیه و آمریکا آماده اند تا با یکدیگر در زمینه تبادل اطلاعات مرتبط ،همکاری کنند ( برای مثال تجمیع اطلاعاتی برای  ترسیم دقیق مناطقی که گروههای متعهد به توقف خصومت ها ، در آن فعال هستند ) و نیز آماده اند تا رویه های لازم را ایجاد کنند که  نیروهای مسلح روسیه ، ائتلاف تحت امر آمریکا برضد داعش و نیروهای مسلح دولت سوریه و دیگر نیروهای حامی آنها و دیگر طرف های توقف خصومت ها ، به  طرف هایی که در توقف خصومت ها مشارکت کرده اند، حمله نکنند.

اقدامات نظامی شامل حملات هوایی نیروهای مسلح جمهوری عربی سوریه ، نیروهای مسلح روسیه و ائتلاف تحت امر آمریکا همچنان  برضد داعش، جبهه النصره و دیگر سازمان های تروریستی معرفی شده توسط شورای امنیت سازمان ملل، ادامه خواهد یافت.
فدراسیون روسیه و آمریکا، مطابق با تصمیم یازدهم فوریه گروه بین المللی حمایت از سوریه، با یکدیگر و با سایر اعضای نیروی ضربت آتش بس ، همکاری خواهند کرد تا منطقه سرزمینی تحت تصرف داعش و جبهه النصره و دیگر سازمان های تروریستی معرفی شده توسط سازمان ملل را ترسیم کنند تا این مناطق از توقف خصومت ها مستثنی شوند.

به منظور اجرای موثر توقف خصومت ها ، نیروی ضربت آتش بس در  گروه بین المللی حمایت از سوریه ، به ریاست مشترک آمریکا و روسیه،  براساس مجوز سازمان ملل تشکیل شد که شامل مقامات سیاسی و نظامی از  کشورهای رئیس گروه و دیگر اعضای گروه هستند. دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه نیز به عنوان دبیر خانه عمل می کند.

کارکرد اولیه و اصلی نیروی ضربت، مطابق با بیانیه ی یازدهم فوریه ی گروه بین المللی حمایت از سوریه،  مشخص شده است  که همانا شامل:

الف) ترسیم دقیق حدود مناطق تحت تصرف داعش، جبهه النصره و سایر گروههای تروریستی مشخص شده به وسیله ی شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

ب) تضمین ارتباطات بین همه طرف ها است تا سرعت تشن زدایی و پیروی از پیروی از توقف خصومت ها ، بیشتر شود.

ج) اتهامات مربوط به عدم پیروی(هرگونه تخطی از توافق) را حل کند.

د) رفتار ناسازگار مداوم به وسیله هر یک از طرف ها را به وزرای گروه بین المللی حمایت از سوریه و کسانی  ارجاع دهد که وزرا مشخص می کنند. افراد مشخص شده نیز اقدام مناسب را اتخاذ می کنند که شامل اخراج چنین طرف هایی از توافقات مربوط به توقف خصومت ها و پایان دادن به محافظت از آنها می باشد.

در ادامه این بیانیه مشترک آمده است: ْآمریکا و روسیه آماده اند که در مقام روسای مشترک نیروی ضربت آتش بس، در هماهنگی مناسب با سایر اعضای نیروی ضربت آتش بس، ساز و کارهایی موثر را برای بهبود پیروی از توقف خصومت ها  به وسیله ی نیروهای دولتی جمهوری عربی سوریه و سایر نیروهای حامی آنها و نیز  گروههای مخالف مسلح ، و  نظارت بر  این امر، ایجاد کنند.

برای دستیابی به این هدف و ترویج توقف پایدار خصومت ها ، فدراسیون روسیه و آمریکا اقدام به ایجاد خط تماس تلفنی ، در صورت ضرورت خواهند کرد، آنها همچنین  پس از عملی شدن توقف خصومت ها ، یک کارگروه برای مبادله اطلاعات مرتبط ، ایجاد خواهند کرد.

برای پردختن به موضوعات مربوط به عدم پیروی و هرگونه تخطی، باید هر تلاشی صورت گیرد تا ارتباطات بین همه طرفها ترویج یابد تا اینکه پیروی از شروط توقف خصومت ها به حالت عادی بازگردد و خیلی سریع ، تنش زدایی صورت گیرد و هر زمان که ممکن باشد باید روش های غیر زورمدارانه قبل از توسل به هرگونه زوری، بکار گرفته شود. آمریکا و روسیه به عنوان روسای مشترک گروه بین المللی حمایت از سوریه چنین مودالیته ها و معیارهای اجرایی را در صورت ضرورت، ایجاد خواهند کرد.

ْآمریکا و فدراسیون روسیه مشترکاً از همه طرف های سوری ، کشورهای منطقه و دیگران در جامعه بین المللی می خواهند که از توقف فوری خشونت و خونریزی درسوریه و کمک به روند گذار سیاسی سریع و موثر و موفقیت آمیز با میانجی گری سازمان ملل و مطابق با قطعنامه 2254 شورای امنیت و بیانیه یازدهم فوریه گروه بین المللی حمایت از سوریه و بیانیه های وین در سال دوهزار و پانزده و بیانیه ژنو درسال دوهزار و دوازده ، حمایت کنند.

ضمیمه شروط توقف خصومت ها:

قرار است توقف خصومت ها در سطح کل کشور(سوریه) مشمول طرف هایی شود که هم اکنون درگیر خصومت های نظامی یا شبه نظامی برضد طرف های دیگر غیر از داعش، جبهه النصره و سایر گروههای تروریستی معرفی شده به وسیله ی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند.

مسئولیت های مخالفان مسلح سوری در پاراگراف یکم در ذیل آمده است. مسئولیت های نیروهای مسلح جمهوری عربی سوریه و همه نیروهای حامی یا مرتبط با نیروهای مسلح جمهوری عربی سوریه در پاراگراف دوم ذیل آمده است.

پاراگراف 1- گروههای مخالف مسلح برای شرکت کردن در توقف خصومت ها ، برای آمریکا و فدراسیون روسیه تائید خواهند کرد که به تعهداتی که در  ذیل اشاره خواهد شد متعهد خواهند بود و آنها را می پذیرند. آمریکا و روسیه نیز به عنوان روسای مشترک گروه بین المللی حمایت از سوریه نیز بر این تعهد گواهی خواهند داد. این تعهدها شامل:

/ اجرای کامل قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد است که با قاطعیت در هجدهم دسامبر سال دوهزار و پانزده تصویب شد که شامل آمادگی برای مشارکت در روند مذاکرات سیاسی با میانجی گری سازمان ملل می باشد.

/ توقف حملات با هر سلاحی شامل راکت ها ، خمپاره ، موشک های هدایت شونده ضد تانک ، علیه نیروهای مسلح جمهوری عربی سوریه و هرگونه نیروهای مرتبط با آن.

/  خویشتنداری از دستیابی یا تلاش برای دستیابی به قلمرو سرزمینی طرف دیگری که عضو آتش بس است.

/ اجازه دادن به آژانس های بشردوستانه برای دسترسی سریع ، ایمن ، بدون مانع و پایدار در کل منطقه ی تحت کنترل عملیاتی شان و اجازه دادن به اینکه کمک های بشردوستانه به همه مردم نیازمند برسد.

/ استفاده متناسب از نیرو ( یعنی اینکه بیش از آن نیرویی نباشد که برای رفع کردن تهدید آنی و فوری ضرورت داشته باشد) البته مشروط به اینکه در پاسخ به حمله و برای دفاع از خود باشد.

پاراگراف 2- تعهدات فوق الذکر از طرف چنین گروههای مسلحی رعایت خواهد شد مشروط به اینکه نیروهای مسلح جمهوری عربی سوریه و همه نیروهای حامی و مرتبط با نیروهای مسلح جمهوری عربی سوریه،  برای فدراسیون روسیه به عنوان یکی از روسای مشترک گروه بین المللی حمایت از سوریه تا ساعت دوازده شب بیست و ششم فوریه تائید کنند که  شروط قید شده در ذیل را می پذیرند و به آن متعهد هستند:

/ اجرای کامل قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد که با قاطعیت در هجدهم دسامبر سال دوهزار و پانزده به تصویب رسید و شامل آمادگی برای مشارکت در روند مذاکرات سیاسی با میانجی گری سازمان ملل متحد می شود.

/ توقف حملات با هر سلاحی شامل بمباران هوایی نیروی هوایی جمهوری عربی سوریه و نیروهای هوایی فدراسیون روسیه برضد گروههای مخالف مسلح ( طبق آنچه که براساس مشخصات طرف های  توقف خصومت ها برای آمریکا و روسیه تائید شود)

/ خودداری از دستیابی و خودداری از تلاش برای دستیابی به قلمرو سرزمینی دیگر طرف های آتش بس.

/ اجازه دسترسی بشردوستانه سریع، بدون مانع و پایدار آژانس های بشردوستانه به کل مناطق تحت کنترل آنها و اجازه دادن به اینکه کمک های انسانی به همه مردم نیازمند برسد.

/ استفاده متناسب از زور ( بیش از آنچه که ضرورت دارد نباشد و  زمانی باشد که برای دفاع از خویشتن باشد)

در بخش پایانی این بیانیه آمده است:

فدراسیون روسیه و آمریکا به عنوان روسای مشترک گروه بین المللی حمایت از سوریه و نیروی ضربت آتش بس در گروه بین المللی حمایت از سوریه ،آماده اند تا با یکدیگرکار کنند تا اطمینان یابند که تماس های موثر وجود دارد و رویه های لازم و ضروری ایجاد می شود تا از حمله  نیروهای مسلح روسیه ، حمله ائتلاف تحت امر آمریکا ضد داعش، حمله نیروهای مسلح جمهوری عربی سوریه و نیروهای حامی آن و حمله دیگر طرف های توقف خصومت ها، به طرف های شرکت کننده در توقف خصومت ها ،  جلوگیری شود.

همه طرف ها متعهد می شوند که برای آزادی سریع افراد بازداشتی به خصوص زنان و کودکان اقدام کنند.

هر طرفی می تواند نقض یا نقض احتمالی توقف خصومت ها را به اطلاع نیروی ضربت برساند چه این کار را از طریق دفتر فرستاده ویژه باشد و چه از طریق دو کشور رئیس(روسیه و آمریکا ) باشد.

دفتر فرستاده ویژه و ریاست مشترک آمریکا و روسیه ، ترتیباتی برای ارتباط با سایر طرف ها اتخاذ خواهند کرد و به اطلاع عموم خواهند رساند که هر طرف چگونه باید نقض را به اطلاع نیروی ضربت برساند.

آمریکا و فدراسیون روسیه به عنوان روسای مشترک  تائید می کنند، که توقف خصومت ها به شیوه ای بی طرفانه و شفاف با پوشش گسترده رسانه ای ، مورد نظارت قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۱:۴۴ ۰۴ اسفند ۱۳۹۴
مرگر بر آمریکا
خون دادیم جان ها دادیم ویرانی ها دادیم پول و دارایی هایمان رفت
حالا اومده خودش را بچه مثبت جا بزنه
برو عموووو
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۱:۱۲ ۰۴ اسفند ۱۳۹۴
اینا که به نام کمکهای بشر دوستانه سلاح میرختند برا تروریستها اینا که هر جا دیدن سرشون داره میره زیره آب خواستار آتش بس شدن تا تروریستهای تازه نفس بفرستن به اون منطقه اینا که هر جا دیدن محاصره شدن به عنوان کمکهای سازمان ملل اومدن تروریستها را از اون منطقه با سلام و صلوات خارج کردن ....
واقعا دلم میسوزه از این همه بی خردی ما جوون پرپر کردیم تو جنگ سوریه
اللهم عجل لولیک الفرج
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۱:۰۱ ۰۴ اسفند ۱۳۹۴
خطرناک ترین دشمن ایران روسها هستن.روسهاهمیشه در مقاطع حساس هم پیماناتشون رو تنها میگذارن.نمونه واضح آن جریان موشک های اتمی روسیه در کوبا که با تهدید آمریکا در سال 1962روسها دمشون رو گذاشتن رو کولشون و موشکهاشون رو از کوبا خارج کردن و کوبا رو در برابر آمریکا تنها گذاشتن و....لعنت بر روسهای فرصت طلب
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۹:۱۱ ۰۴ اسفند ۱۳۹۴
پس ایران کو؟‌ایران پش؟‌
روسیه آشغال همیشه پست بوده و خواهد بود . بی شرف اون از اس 300 تحویل ندادنش اینم از ساخت و پاختش با امریکا
واقعا بی شرف تر از روسیه هیچ ملتی نیست.
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۹:۰۰ ۰۴ اسفند ۱۳۹۴
روسیه برای چی این توافق رو پذیرفت
مخالفان سوری در نزدیکی شکست بودند
حالا یه فرصتی براشون پیش میاد تا تجدید قوا کنند
آمریکا پس فطرت تو هر زمینه که کم میاره میگه مذاکره مذاکره
این توافق اشتباه کامله
حکومت سوری پیروزی کامل رو در دست داشت
اعزام نیروی زمینی عربستان و ترکیه هم که دروغ سیاسی بود برای پیش زمینه این توافق
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۸:۲۶ ۰۴ اسفند ۱۳۹۴
1- کلمه خودداری و خویشتن داری در متن فوق بسیار بی جا بکار رفته است . خودداری برای کسی است که به ناحق و از روی خشم دست به کاری می زند و این کلمه در تعهد ارتش دولت سوریه و نیروهای فدراسیون روسیه است که تروریست ها را بمباران می کنند در حالیکه برای گروه معارضان مصلح از کلمه خویشتن داری استفاده شده که بار مثبت دارد و هنگامی استفاده می شود که شخصی حق خودش را می خواهد بگیرد و به او می گویند : خویشتن دار باش ! . حقیقتاً آمریکا با این بیانیه حیله گری دیگری کرده که در ماه های آتی تاثیرات آن را خواهیم دید.
2- طبق بند فوق کلیه نیروهای نظامی مستقر در منطقه حق دستیابی به سرزمین های تحت کنترل دیگری را ندارند. حال آن که سوالی هنوز پابرجاست : آیا مخالفان مسلح در یک کشور از لحاظ قوانین بین الملل می توانند سرزمینی را تصرف نمایند و بگویند ما تروریست نیستیم ؟ آیا کشتار زنان و کودکان حق طبیعی آن هاست ؟ حال آن که حق طبیعی ارتش دولتی سوریه گرفتن خاک و آب تحت تصرف خود است که این بیانیه آن را منکر می شود.

امان از حیله گری مکار بزرگ آمریکا که هنگام شکست دست خود را در دست برنده می گذارد و درخواست همکاری دارد تا به هر نحوی که شده ضررهای کمتری را متوجه خود سازد. امان !
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۸:۱۵ ۰۴ اسفند ۱۳۹۴
به نظر این توافق یک خیانت بیش نیست در درجه نخست به ملت وکشور سوریه و سپس به کشورهای ایران و روسیه !!!
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۶:۵۷ ۰۴ اسفند ۱۳۹۴
باز امریکا سر روسیه رو با کمک انگلیس شیره مالید حالا یکی بیاد زنگوله رو از گردن گربه باز کنه چون تا حالا سازمان ملل نخواسته یا نگذاشتن گروههای تروریستی رو مشخص کنه در حالیکه در این متن اگر درست ترجمه شده باشه از فعل ماضی در تهیه این لیست استفاده شده . ثانیا کلمه تررو در فرهنگ بین الملل به فرد یا گروهی اتلاق میشه که با استفاده از سلاح و بمب گذاری انهم در صحنه های غیر نظامی در صدد تفوق سیاسی است پس همه انان که از این قبیل ابزار در کشتن مردم بیگناه استفاده عمدی کردند تررویست هستن و تفکیک انها به تررویسم خوب یا بد موضوع رو تغییر نمیده
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۴:۰۷ ۰۴ اسفند ۱۳۹۴
هورااااااااااااااااااااااا جنگ سوریه تموم شد ما بردیم!
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر