نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزئیات

نمایندگان پس از پنج روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی، به 16 وزیر کابینه اعتماد کردند.

مجلس به 15 وزیر پیشنهادی روحانی اعتماد کرد/ و بازماندندبه گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  بررسی برنامه کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم از روز سه‌شنبه 24 مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و نمایندگان طی هشت جلسه علنی به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی  آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان، تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، صنعت معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، نفت، نیرو و ورزش و جوانان پرداختند.

مجلس پس از پنج روز بررسی وزیران پیشنهادی حسن روحانی، به 16 وزیر کابینه اعتماد کرد. 

بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند. 

مجموع آرای ماخوذه وزیران پیشنهادی به شرح زیر است:

سیدمحمد بطحائی با 238 رای موافق، 35 رای مخالف و  13 رای ممتنع  از مجموع 288 رای  به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 

 

محمد جواد آذری جهرمی  با 152 رای موافق،  120رای مخالف و  7 رای ممتنع و 9 رای باطله از مجموع 288 رای به عنوان وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی ارتباطات

 سید محمود علوی  با  252 رای موافق،  22 رای مخالف و  13 رای ممتنع و یک رای باطله  از مجموع 288  رای به عنوان وزیر اطلاعات دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی اطلاعات

مسعود کرباسیان با 240 رای موافق، 31  رای مخالف و 15 رای ممتنع و 2 رای باطله از مجموع  288 رای به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی اقتصاد

محمدجواد ظریف با  236 رای موافق، 26 رای مخالف و 26 رای ممتنع از مجموع 288  رای به عنوان وزیر امور خارجه دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی امور خارجه

سید حسن قاضی زاده هاشمی  با 253 رای موافق،  18 رای مخالف و 14 رای ممتنع  و 3 رای باطله از مجموع 288  رای به عنوان وزیر  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی بهداشت 

علی ربیعی با 191 رای موافق، 79 رای مخالف و 15 رای ممتنع و 3 رای باطله از مجموع  288 رای به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی کار

محمود حجتی  با 164  رای موافق،  94 رای مخالف و 23 رای ممتنع و 7 رای از مجموع 288 رای  به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی کشاورزی

سیدعلیرضا آوایی با 244 رای موافق، 18 رای مخالف و 23 رای ممتنع و 3 رای باطله از مجموع 288 رای  به عنوان وزیر  دادگستری دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی دادگستری

 امیر حاتمی با 261 رای موافق، 10 رای مخالف و 13 رای ممتنع و 4 رای باطله از مجموع  288 رای  به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی دفاع

 عباس آخوندی  با  188 رای موافق،  75 رای مخالف و 14 رای ممتنع و یک رای باطله از مجموع 288 رای  به عنوان وزیر راه و شهرسازی  دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

 محمد شریعتمداری  با 241 رای موافق، 25 رای مخالف و 20رای ممتنع و 2 رای باطله  از مجموع 288 رای به عنوان وزیر  صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی صنعت 

 سیدعباس صالحی  با 242 رای موافق،  25 رای مخالف و 21 رای ممتنع  از مجموع 288 رای به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی فرهنگ 

 عبدالرضا رحمانی فضلی  با 250 رای موافق،  25 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 288 رای  به عنوان  وزیر کشور دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی کشور

 بیژن نامدار زنگنه   با 230 رای موافق، 35  رای مخالف و 23 رای ممتنع از مجموع 288 رای  به عنوان وزیر  نفت دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی نفت

 حبیب الله بیطرف  با  133 رای موافق،  132 رای مخالف و 17 رای ممتنع و 6 رای باطله از مجموع 288 رای نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی نیرو 

 مسعود سلطانی فر  با 225 رای موافق،  39رای مخالف و 20رای ممتنع و 4 رای باطله از مجموع 288 رای  به عنوان وزیر  ورزش و جوانان دولت دوازدهم انتخاب شد.

نتایج رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی+جزییات

نتیجه رای اعتماد مجلس به  وزیر پیشنهادی ورزش

 

انتهای پیام/ 

 

 نتیجه رای اعتماد مجلس به کابینه دوم روحانی

گزارش کامل اولین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

گزارش کامل دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

گزارش کامل سومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

گزارش کامل چهارمین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

گزارش کامل پنجمین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

 

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۰:۴۹ ۰۱ مهر ۱۳۹۶
باس صب کنیم ببینیم روحانی با این اصحابش از پس غول اقتصاد برمیان یا نه
Iran, Islamic Republic of
عجیب غریب
۰۸:۲۰ ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
به اون یه نفر هم رای میدادید و علی برکت الله . اخر متولد 60 به درد وزیر میخوره
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۸:۱۹ ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
اشتباه بزرگ روحانی انتخاب مجدد وزرای تکراری است
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۷:۱۱ ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
این که شد همون دولت قبل یعنی فقر و تورم و بیکاری و فساد و.....خب از همون اول همون کابینه قبل رو انتخاب میکردین و وقت خودتون و ملت رو نمیگرفتین. به همون یک نفر هم رای میدادین علی برکت ا..... شیخ حسن تبریک.
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۱:۴۷ ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
میدانید چرا بیطرف رای نیاورد
بقول امریکایی ها ما بیطرف نداریم یا با مایید و دوست ما
یا برضد مایید و دشمن ما
قاعده سومی نداره بیطرف
برو فامیلیت را عوض کن بیطرف نداریم
Iran, Islamic Republic of
مهدی
۲۳:۲۵ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
تبریک میگم به مردم ایران بخاطر اینکه یک جهرمی وزیر ارتباطات شد
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۲۲:۵۷ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
خیلی خسته نباشند نمایندگان محترم
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۲۲:۴۳ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
تبریک
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۲۲:۴۳ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
تبریک
Iran, Islamic Republic of
سهراب
۲۱:۵۳ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
سلام
درود
ممنون
Iran, Islamic Republic of
سهراب
۲۱:۵۳ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
سلام
درود
ممنون
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۲۱:۱۶ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
واقعا که پس کو اون بررسی ؟
Iran, Islamic Republic of
علی
۲۱:۰۰ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
زحمت کشیدن دیگه چرا وقت تلف میکردن از همون اول رای میدادن تموم میشد دیگه یا اصلاً رای نمیدادن میشدن وزیر . تو این چند سال مجلس خیلی زحمت میکشه واقعا خسته نباشید.
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۲۰:۰۲ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
مبارک باشد...................
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۹:۴۶ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
به اون یه نفر هم رای میدادن علی برکت ا..
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۹:۲۹ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
متأسفم که کسی مثل جهرمی وزیر میشه
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۹:۲۴ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
موفق باشند برای پیشرفت کشور
Iran, Islamic Republic of
امین
۱۹:۰۳ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
اینا که همه به عنوان وزیر قبول شدند
خسته نباشید مجلس
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۸:۵۵ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
بازم ممنون از نمایندگان واسه رای ندادن به اقای بیطرف اما واقعا باید به حال فاجعه سد گتوند فکری کرد هر روز که میگذره به حالت غیر قابل کنترل نزدیک تر می شویم
Iran, Islamic Republic of
تیرداد مهراد
۱۸:۱۵ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
احتمالا" آرای باطله رانمایندگان جبهه پایداری به احمدی نژاد یابقایی برای شوخی یامزاحمت داده اند.
Iran, Islamic Republic of
ج
۱۷:۰۰ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
عجب
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۶:۴۲ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
از نمایندگان سلفی بگیر با موگرینی بیشتر از این نباید انتظار داشت
Iran, Islamic Republic of
مجتبی
۱۶:۲۵ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۶:۰۶ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۶:۰۳ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند
Iran, Islamic Republic of
احمد
۱۵:۴۷ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
به نمایندگانی که شان مجلس را رعایت نکردن و جناحی رای دادن بگویم دور آخرشان است.به اسم مردم و به کام خود.
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۵:۲۳ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
واقعا نمیفهمم . نماینده مردم شدید كه رای باطله یا ممتنع به صندوق بریزید . واقعا كه !!!!!!
ینی اره یا نه انقدر سخته .
Iran, Islamic Republic of
روغنچی
۱۵:۰۲ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
چهار سال نکبت بار دیگه در پیش داریم
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۵:۰۱ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
این ها نماینده شدند که رای باطله بدند؟؟عجبا
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۵:۰۱ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
این ها نماینده شدند که رای باطله بدند؟؟عجبا
Germany
ناشناس
۱۴:۵۹ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
متاسفانه نمایندگان مجلس با رای دادن به وزرایی که نباید در این دولت وزیر میشدند ،بزرگترین خیانت را به ملت انجام دادند ... از نمایندگان سلفی بگیر انتظاری بیشتر از این هم نداشتیم.
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۳:۱۰ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
در سطح نمایندگان مجلس این رای باطله دیگه چیه؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۳:۰۹ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
آخه چرا چرا؟
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر