بررسی گناهان کبیره +فهرستی از گناهان کبیره

گناه، واژه‌ای است که با شنیدنش به یاد آتش و دوزخ و روز جزا و حساب و کتاب می‌افتیم و خشم پروردگار در ذهنمان جلوه می کند.

به گزارش حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛گناه در قرآن با واژه‌های متفاوتی یاد شده و به دو دسته گناهان کبیره و صغیره تقسیم بندی شده است که می‌گویند انسان با انجام گناهان کبیره به دوزخ می‌رود.

با این تفاسیر امروز باشگاه خبرنگاران جوان اقدام به جمع آوری مطالبی پیرامون گناهان کبیره و معرفی آن کرده است که پیشنهاد می‌کنیم آن را دنبال کنید.

گناه در قرآن و انواع آن

در قرآن با واژه‌های گوناگونی از گناه یاد شده است: ذنب، اثم، سیئه، معصیت، خطیئه، جرم، منکر، فاحشه، شر و….

گناهان در یک تقسیم بندی به صغیره و کبیره تقسیم می‌شوند و می‌توان آن را به بدنی و غیر بدنی نیز تقسیم کرد البته هر نافرمانی و گناهی که در مقابل فردی بزرگ صورت گیرد، بزرگ است. یعنی گناه (اگر چه کوچک باشد)، چون نافرمانی از خداوند محسوب می‌شود، بزرگ است لیکن منافات ندارد برخی از گناهان نسبت به بعضی دیگر بزرگ و کوچک باشند.


این مطلب را از دست ندهید: گناهی که انسان را از رحمت الهی دور می‌کند


خداوند در یک جا از قول گناهکاران بیان می‌ کند: «… و یقولون یا ویلنا مالِ هذا الکتاب لایغادر صغیرة و لا کبیرة الاّ احصاها؛ به او می‌گویند:ای وای بر ما! این چه نامه‌ای است که هیچ [کار]کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته، جز این که همه را به حساب آورده است». (سوره کهف، ایه ۴۹)

روایات بسیاری نیز این تقسیم بندی را بیان داشته اند و فرموده اند:انجام دهنده گناهان کبیره به دوزخ می‌رود.

گناهان بدنی و جسمی، گناهانی هستند که انسان با یکی از اعضای بدن آن را انجام می‌دهد.


این مطلب را از دست ندهید: چگونه گناهان صغیره به کبیره تبدیل می شود؟


مثل: غیبت، زنا، دزدی، فحاشی و… و گناهان غیر بدنی آنهایی هستند که آدمی در دل و ضمیر خود آن‌ها را انجام می‌دهد. مثل: حسد، کینه، بخل و….

تعدادی از علما و اساتید اخلاق گناهان کبیره را تا چهل مورد برشمرده اند.

لیکن در بعضی موارد و مواقع گناهان صغیره به گناهان کبیره تبدیل می‌شود و گناه انسان سنگین‌تر می‌شود و حکم همان گناهان کبیره را دارد.

مثلاً: اصرار بر گناه صغیره، کوچک شمردن گناه، تظاهر به گناه، خشنودی از گناه و مغرور شدن به ستر الهی.


این مطلب را از دست ندهید: به این گناهان نزدیک نشوید


تعریف گناه کبیره

گناه کبیره در باور‌های اسلامی گناهی است که مستوجب عقاب می‌شود. گناه کبیره اثرش مسخ شدن روح انسان است یعنی روح انسان فطرت پاک خود را به کلی از دست می‌دهد و میل انسان به کار‌های نیک و خدایی کاهش پیدا می کند و در عوض میل به گناهان دیگر افزایش می‌یابد.

هر گناهی که در قرآن و حدیث بر کبیره بودن آن تصریح شده باشد (متجاوز از چهل گناه که در روایات اهل بیت پیامبر نام برده شده‌است.)

هر معصیتی که در قرآن مجید یا سنت معتبر وعده آتش بر ارتکاب آن رسیده باشد.


بیشتر بخوانید: گناه کبیره «قطع رحم» از منظر آیت الله دستغیب(ره)


هر گناهی که در قرآن یا سنت معتبر از گناهی که کبیره بودنش مسلم است بزرگتر شمرده شود.

هر گناهی که نزد متدینین و متشرعین بزرگ شمرده شود بطوریکه یقین حاصل شود که بزرگی آن منتهی به زمان معصوم برمی‌گردد مانند نجس  کردن مسجد از روی علم و عمد و به قصد هتک حرمت خانه خدا، پرتاب کردن و انداختن قرآن مجید.

تکرار گناه صغیره یا اصرار بر تکرار گناهان صغیره نیز خود گناهی کبیره است.

فهرست گناهان کبیره در حدیثی از امام موسی بن جعفر (ع)

روایت است از امام موسی بن جعفر (ع) که روزی عمرو بن عبید نزد پدرم جعفر صادق آمد، سلام کرد و نشست و این آیه را تلاوت کرد: «کسانی که اجتناب می‌کنند از گناهان کبیره و فواحش...» (سوره شوری - ۳۵) و ساکت شد.


این مطلب را از دست ندهید: یک لیستی از «گناهان کبیره»


حضرت فرمود: چرا بقیه را نخواندی و ساکت شدی؟ عرض کردم خواستم بفرمایید تا بدانم گناهان کبیره چیست؟ حضرت فرمود:

شرک به خدا

بزرگترین گناه کبیره شرک به خداست و مشرک محروم از بهشت است چنان که می‌فرماید: «هر که برای خدا شریک قائل شود خدا بهشت را بر او حرام گرداند و جایگاهش آتش دوزخ باشد» (سوره مائده _. ۷۲)

نا امیدی از رحمت خدا

بعد از شرک، ناامیدی از رحمت خداست و هر که ناامید باشد کافر است چنان که در قرآن می‌فرماید: «نومید مشوید از رحمت خدا همانا مایوس نمی‌شوند از رحمت خدا مگر کافران» (سوره یوسف - ۸۷)

ایمنی از آزمایش

بعد از آن ایمنی از آزمایش و مجازات است و کسی از آزمایش خداوند ایمن نمی‌شود مگر زیانکاران چنان که در قرآن می‌فرماید: «از مکر خدا ایمن نمی‌گردند مگر جماعت زیانکاران» (سوره اعراف - ۹۷) دیگری عاق پدر و مادر شدن است و خداوند عاق را جبار شقی نامیده‌ است چنانکه در آیه ۳۲ سوره مریم می‌فرماید: «و به نیکویی به مادر توصیه نمود و مرا ستمکار و شقی نگردانید»


این مطلب را از دست ندهید: بلاهایی که «گناه» بر سرمان می آورد/ چگونه با وسوسه های شيطانی مبارزه كنيم؟


قتل مومن

دیگری قتل مومن است بدون حکم شرعی و خداوند جایگاه قاتل را جهنم قرار داده چنان که می‌فرماید: «هر کس مومنی را به عمد بکشد مجازات او آتش جهنم است که در آن همیشه معذب خواهد بود و خدا بر او خشم و لعن کند و عذابی بسیار شدید برایش مهیا سازد» (سوره نسا - ۹۵)

تهمت

دیگری تهمت و نسبت زنا دادن به کسی است و هر که چنین تهمتی بزند و عده عذاب به او داده شده چنان که می‌فرماید: کسانی که به افراد با ایمان نسبت زنا داده‌اند در دنیا و آخرت ملعون خواهند بود و به عذاب سخت معذب خواهند شد» (سوره نور - ۲۳)

خوردن مال یتیم

دیگری خوردن اموال یتیم است که آن هم در آخرت جز عذاب ثمر دیگری ندارد چنان که خداوند می‌فرماید: «آنان که اموال یتیمان را به ستمگری می‌خورند در حقیقت آن‌ها در شکم خود آتش جهنم فرو می‌برند و به زودی در آتش افروخته خواهند افتاد» (سوره نسا - ۱۱)


این مطلب را از دست ندهید: این گناه کبیره نام یک سوره در قرآن است


فرار از جنگ

و دیگر فرار از جنگ است (که به دستور پیغمبر اسلام و یا امام و یا نائب خاص پیغمبر و امام واجب شده باشد) چنان که می‌فرماید: «هر که در روز جنگ فرار کرد همانا به طرف خشم و غضب خدا روی آورده و جایگاهش دوزخ که بدترین منزل است خواهد بود.»

خوردن ربا

و دیگری خوردن ربا است که خداوند در حق ربا خورندگان می‌فرماید: «آن کسانی که ربا می‌خورند مبعوث نمی‌شوند در قیامت از قبر‌های خود مگر مانند آن که شیطان ایشان را با مس کردن مخبط کرده»

ساحر و جادوگر

دیگری سحر و جادو کردن و یاد گرفتن و یاد دادن آن است و خدای متعال در مذمت ساحران فرموده: «و محققا می‌دانند که هر که سحر کند، در عالم آخرت هرگز بهره‌ای از بهشت نخواهد یافت».

زنا

دیگری زنا کردن است و خدای تعالی وعده عذاب به زنا کنندگان داده چنان که می‌فرماید: «هر که زنا کند کیفرش را خواهد دید و عذابش در قیامت مضاعف و دو چندان شود و با ذلت و خواری به جهنم جاوید و ملخد گردد» (سوره فرقان - ۶۸)

قسم ناحق

 دیگری قسم نا حق یاد کردن است. یاد کنندگان ناحق در آخرت بهره‌ای از رحمت الهی ندارند چنان که می‌فرماید: «آنان که عهده خدا و سوگند خود را به بهایی اندک بفروشد اینان را در آخرت بهره و نصیبی از رحمت خداوندی نیست».

خیانت

 دیگری خیانت به دین و مملکت و اموال و ناموس مردم است و خائن را نیز به کیفر اعمالش می‌رسانند چنان که می‌فرماید: «هر کس خیانت کند روز قیامت به کیفر آن خواهد رسید» (سوره آل عمران - ۱۵۵)


بیشتر بخوانید: گناه کبیره ای به نام آدمکشی


ندادن زکات

و دیگری ندادن زکات است و خدای تعالی در حق مانعین زکات فرموده: «روزی که آن طلا و ذخایرشان در آتش جهنم گداخته شود و پیشانی و پشت و پهلویشان را به تن داغ کنند» (سوره توبه - ۳۵)

شهادت دروغ و کتمانش

 دیگری شهادت دروغ و ناحق دادن است که در آیه ۷۲ سوره فرقان می‌فرماید: «.. هر کس به دروغ و ناحق شهادت دهد مومن نیست و مرتکب گناه کبیره شده‌است» دیگری کتمان شهادت است در جایی که آبرو و یا جان و یا اموال مومنی در معرض تلف و خطر باشد چنان که خدای متعال می‌فرماید: «شهادت را مخفی نکنید، زیرا هر کس شهادت را کتمان کند البته به قلب گناه کار است» (سوره بقره - ۲۸۳)

شراب خواری و ترک نماز

 دیگری شراب خوردن است و خدای تعالی نهی از خوردن شراب و مسکرات دیگر فرموده هم چنان که از بت پرستی نهی کرده است و دیگری ترک نماز است و رسول خدا در ذم تارک الصلوة فرمود: «هر کس عمداً نماز را ترک کند از امان و پناه رسول خدا خارج است».

نقض عهد و قطع رحم

 دیگری نقص عهد و قطع رحم کردن است و خداوند ناقض عهد و قاطع رحم را لعن کرده به قولش که می‌فرماید: «برای ایشان است لعن خدا و منزلگاه بد نصیب آنهاست» (سوره رعد - ۲۵) پس عمروبن عبید از خدمت آن حضرت خارج شد و سخت به خود می‌پیچید و گریه شدید می‌ کرد و می‌گفت: هلاک شد آن که به رای خود فتوی می‌دهد و خود را در فضیلت و علم برابر شما می‌داند.


بیشتر بدانید: اولین گناه کبیره چیست؟


فهرست گناهان کبیره از نظر سید عبدالحسین دستغیب

آیت الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی کتابی به نام گناهان کبیره دارد.


این مطلب را از دست ندهید: کدام گناه کبیره مرگ را نزدیک مى کند؟


 1.  نا امیدی از رحمت خدای تعالی
 2.  ایمنی از مکر و عقاب خدا
 3.  دروغ
 4.   آدمکشی، کشتن کسی که خدایتعالی کشتن او را تحریم کرده و خونش را محترم دانسته مگر آن که جنبه قصاص و اجرای حدود الهی داشته باشد.
 5.  عاق پدر و مادر شدن
 6.  خوردن مال یتیم به ستم
 7.  دروغ بستن به خدا و یا رسول خداو یا به اوصیاء او
 8.   فرار از جنگ
 9.  قطع رحم
 10.  سحر و جادوگری
 11.  زنا
 12.  لواط
 13.  دزدی
 14.  نسبت زنا دادن به زنان پاکدامن
 15.  کتمان شهادت
 16.  شهادت به ناحق دادن
 17.   شکستن عهد و پیمان
 18.  و حیف در وصیت (که عبارت است از بیش از ثلث وصیت کردن)
 19.  مصرف نوشیدنی‌های الکلی
 20.   ربا خوردن
 21.  سحت (یعنی بهای چیز‌های حرام و مزد کار‌های حرام)
 22.   قمار
 23.  خوردن گوشت مردار و خوک و خون و گوشت هر حیوانی که هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده باشند، مگر آن که ضرورت خوردن این چند چیز را ایجاب کند.
 24.  کم فروشی
 25.   رفتن و مهاجرت به مکانی که در آن جا انجام وظایف دینی میسر نیست.
 26.  ظالم را در ظلمش کمک کردن
 27.  به کمک و پشتیبانی ظالم اعتماد داشتن
 28.  حقوق دیگران را بدون هیچ عذری نگهداشتن
 29.  قسم دروغ
 30.  تکبر
 31.  اسراف
 32. خیانت در امانت
 33.  غیبت
 34.  سخن چینی
 35.  سرگرمی به لهو و لعب
 36.  سبک شمردن حج و بی اعتنائی به آن
 37.   ترک نماز
 38.   ندادن زکات
 39.   اصرار بر گناهان کوچک
 40.  استمنا

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۱۴ آذر ۱۴۰۰
من مدتی گناه می کردم ولی نمی دانستم حکمش چیه میشه بگید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
میشه ليست صفت ها و اعمال خیری که بهشتیان باید داشته باشند رو قرار بدین با تشکر
Iran (Islamic Republic of)
صادق
۱۳:۵۶ ۲۹ دی ۱۳۹۹
خب خدا رو شکر که احساس میکنم کاملا پاکم
و به هیچ کدوم از این زشتی ها و عذاب های الهی آلوده نشدم
و مطیع شیطان نيستم
خدایا شکرت به لطف و رحمت بی نهایت توست که از مسیر دور نشدم و بر وسوسه های شیطان و نفس‌ و دنیا دوستی غلبه کردم
خدایا مرا از مسیر حق و راه پاک و نیک جدا نکن آمین
Iran (Islamic Republic of)
حقیقت
۱۲:۴۱ ۱۶ دی ۱۳۹۹
ریشه بسیاری از گناهان به خاطر دنیا دوستی و علاقه به چیز های بی ارزش
روح و فکری که فقط عاشق و مطیع فرامین خدا باشه
همیشه پرونده اعمالش پاکه
(حتی در سخت ترین و بد ترین شرایط)
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۱۲ دی ۱۳۹۹
امیدوارم رحمت خدا همیشه شامل حالمون باشه
اعمال نیکمون روز جزا سنگین باشه
و پاک باشیم و مرتکب هیچ گناهی نشده باشیم
امین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۱۲ دی ۱۳۹۹
هیچ دلیلی نداره که بخوایم از فرمان خدا سرپیچی کنیم

چرا عاقل کاری کند که باز ارد پشیمانی
Iran (Islamic Republic of)
امین
۱۴:۴۶ ۰۹ آبان ۱۳۹۹
خدایا خودت ما رو به راه راست هدایت کن و کمک کن و از گناهانمون بگذر و توفیق توبه کردن رو بما بده آمین....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۱۱ مهر ۱۳۹۹
همه گناها رو یه جا داریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
تو خودت گناه کاری چرا به ملت تهمت میزنی
همین خودش یه گناه
Iran (Islamic Republic of)
Z
۱۲:۳۳ ۰۷ شهريور ۱۳۹۹
من چند سال پیش ب کسی قرض دادم خیلی مبلغ بالای اصلا پولمو نمیده هیچ سند مدرکی ازش ندارم چه خاکی تو سرم بریزم هر دفعه پیام و ز زدم بلاکم کرده میگه مزاحم نشو میخام بدونم حکم گناه اون چیه اصلا کسای که دزدی و کلاه برداری میکنن چه چه حکمی داره پیشه جوابمو بدید ؟؟؟؟!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۸ ۲۸ خرداد ۱۳۹۹
توبه کردن خیلی شیرینه...
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۲:۵۶ ۳۱ فروردين ۱۳۹۹
خیلی ها هستن ثروت دارن کار دارن همه چیشون به راه و گناه میکنن

و خیلی ها هستن فقیر هستن و گناه نمیکنن درواقع کمتر گناه میکنن

پس نمیشه برای گناه هامون همش دلیل بیاریم و کسی و مقصر کنیم
و توجیح کنیم واقعا بخوای گناه نکنی میتونی

درپاسخ اون دوستم بگم گناه کبیره و صعیره داره و عذابش هم کم زیاد هست

خدا همه مارو ببخشه که انقدر معصیت کردیم
Iran (Islamic Republic of)
Ali
۲۲:۰۸ ۲۶ فروردين ۱۳۹۹
خدا به داد هممون برسه به حق یوسف زهرا(عج)
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۰۱ آبان ۱۳۹۸
بین گناه کردن و نکردن گیر افتادم چه کنم نمیخام گناه کنم ولی نفصم ضعیفه چه کنم خدایا خودت کمکم کن ابروم نره و گناه نکنم خدایا خیلی میخامت کمکم کن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۲۶ مهر ۱۳۹۸
اینجوری خیلیا میرن جهنم
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۲۳:۴۰ ۱۴ مهر ۱۳۹۸
فقط توکل بر خدا گره گشاست
Iran (Islamic Republic of)
فرهاد
۲۳:۲۲ ۰۴ مهر ۱۳۹۸
☺مسئله اینست جبر یا اختیار؟
چرا باید نفسی باشد که انسان را گمراه کند؟
چرا باید شیطانی باشید تا فریب دهد؟
Iran (Islamic Republic of)
وحیدهعال
۰۰:۲۱ ۱۱ مهر ۱۳۹۸
بچه ها التماس دعا هر رکعت نمازی می خونید همه شهیه علی رو یاد کنید بخصوص من بنده خطا کار بازم التماس دعا دارم از همه شما عزیزان
Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۲۲:۲۱ ۳۰ شهريور ۱۳۹۸
نا امیدی از رحمت خدا خودش یک گناه کبیره به حساب میاد چرا ؟چون خدا خودش وعده امرزش گناهان رو داده و گفته شما توبه کنید و از رحمت من ناامید نشید . البته که منظور از توبه ،فقط پشیمانی نیست بلکه انجام ندادن مجدد گناهه .
Iran (Islamic Republic of)
e.b
۰۰:۵۰ ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
الهی العفو
Iran (Islamic Republic of)
......
۲۰:۵۴ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ببخشی من یه سوالی داشتم
اگر کسی گناه کبیره انجام داده باشد و بعد توبه کند حکم او چیست؟
آیا او بخشیده می‌شود؟
Iran (Islamic Republic of)
Abolfazl
۰۱:۰۷ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
این جوری که من حساب کردم بی سوال و جواب میرم جهنم که
ولی واقعا چند موردش رو نمیدونستم جز گناهان کبیره هست
Iran (Islamic Republic of)
علی عطا
۰۳:۵۱ ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
از همه تون التماس دعا دارم. طلب مغفرت برای همه تون دارم. یا اله العاصین العفو.
Iran (Islamic Republic of)
ش
۲۳:۰۵ ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
خیلی خوب بود
Iran (Islamic Republic of)
ایمان
۲۰:۰۸ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
ممنون از پست با ارزشتون
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۰۱:۲۰ ۲۴ دی ۱۳۹۷
با تشکر از شما بخاطر این پست عالی، خدا بدامون برسه وقتی بدون تفکر دست بگناه میزنیم
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۱۶:۲۶ ۲۵ آذر ۱۳۹۷
سلام خداجان ماهمه اگربه توامیدنداشتیم الان یامرده بودیم ویاازاین خاک رفته بودیم فقط امیدتوست که مااین همه بی عدالتی درزمین راتحمل میکنیم خواهش میکنم ماراببخش ،مرگ بر بیکاری...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
گناه کبیره، همان گناه کوچک است که به حساب نیاوری، تکرار گناه کوچک کم کم کبیره می شود، گناه، گناه هست، مانند غرس یک نهال کوچک، اگر آب بدهی رشد می کند ثواب است و اگر آب ندهی خشک می شود، گناه هم همین طور است،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
پناه میبریم به خدا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
فقط می تونم با همه وجودم به خداوند متعال عرض کنم .
العفو یا کریم
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
محمد
۱۲:۳۸ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
خداوند خودش چی گفته:

«قُلْ یا عِبادِیَ الَّذِینَ اَسْرَفُوا عَلى اَنْفُسِهِمْ لاتَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ».

چرا نا امبد بشم از رحمتش... عشقم فقط عشق به خداوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
بعضی مواقع ازکمبودبعضی چیزها توی زندگی ادم ب سمت گناه میره مثل بیکاری فقر نبودن امید گرانی و....
Iran (Islamic Republic of)
..
۲۲:۱۰ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
با این حرفتون کاملا موافقم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
برخی زمینه های گناه رودیگران ایجادمیکنند مثلا اگرمسولی کاربرای جوانان ایجادکند مشخصه ک جوان میچسبه ب کار ودیگه وقت دزدی وقت سرخواروندن واسه گناهای بزرگ رو نداره جوان نا امیدبیکارسراغ کارهای بد میرود هرکس ب سراغ کارخوب نرود پس حتما مشغول کاربدخواهدشد امیدوارم مسولین کاری بکنند ک جوانان سرگرم کسب وکاربشند تاوقتی واسه گناه کردن نداشته باشند هرکسی بیکارباشه صددرصد میره سمت کلاه برداری وکارای خیلی بد پس امیدوارم ریشه بیکاری وفقر درجامعه ما کنده بشه توسط مسولین چون فقر هم دیوارکفراست امیدوارم ازبیت تبمال صرف وارهای خوب واسه مردم بشه ن فقط مال عد ه ایی باشه وسرمردم بی کلاه باشه بیچاره مردم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
خدا همه ی ما را هدایت کنه
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۵۹ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
دل شکستن رو فراموش کردین
این هم گناه کبیره هست
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۵۹ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
دل شکستن رو فراموش کردین
این هم گناه کبیره هست
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۱:۵۰ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
یعنی کسانی که ازدواج کردند مرتکب گناه نمیشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
گناه گناهه - کوچیک و بزرگ نداره که اینا کوچیک و بزرگش کردن
گناه به خاطر این گناهه که مخالفت با فرمان خدای بزرگه و از این رو همه ی گناه ها گناه بزرگ حساب میشه نه اینکه یکیش کوچیکه و کمتر عذاب داره و یکیش بزرگه و بیشتر عذاب داره - مخالفت با دستور پروردگار گناهه چی کوچیک باشه چی بزرگ
مثلا شما یک گناه کوچیک نام ببرید ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
خداوند همه را هدایت کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
3 عامل باشه خیلی از این گناهان کبیره رو دیگه کسی انجام نمیده ..ایمان قلبی به خدا - وضعیت اقتصادی خوب(اشتغال و ازدواج) عدالت بین مردم
Iran (Islamic Republic of)
قانون
۱۱:۰۲ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
واقعا مسولین 1 یا دوتا از اینها را رعایت کنند
Iran (Islamic Republic of)
Zahra
۱۰:۴۹ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
ممنون عالی بود
Iran (Islamic Republic of)
پیمان
۱۰:۴۰ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
با این تفاسیر ؛ هر کسی چندین و چند گناه انجام داده . البته همراه با انذار ، بشارت هم باید داد و این فرهنگ دینی ماست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
خیلی متشکر
شهیددستغیب( ره) در کتاب گناهان کبیره شعبده بازی را اقسامی از سحر بیان فرمودند و از گناهان کبیره شمرده شد.به نظرم جلد دوم کتاب گناهان کبیره این مطاب رابیان فرمودند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۳ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
شرایط ازدواج نیست وگرنه کسی مرتکب گناه نمیشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۱۳ مهر ۱۳۹۷
خیلی ها هم از شکم سیری و بی مسولیتی و کثرت ثروت ازدواج نمی کنند
البته موضع شما هم هست
Iran (Islamic Republic of)
اسمان
۱۴:۱۹ ۱۷ آبان ۱۳۹۷
اره واقعا نظر شما هم درسته
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر