آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور در بیست‌وششم مهرماه ۹۸

در این بسته خبری می‌توانید آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور را در تاریخ بیست‌وششم مهرماه سال ۹۸ مشاهده کنید.

به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در این بسته خبری می‌توانید آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور را در تاریخ بیست‌وششم مهر ماه سال ۹۸ مشاهده کنید.


محور مهران به ایلام از ساعت ۱۶ امروز یکطرفه می‌شود (ساعت ۱۵:۰۰ )

آخرین وضعیت محور‌های شمالی:

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل سرودار تا وینه در برخی از مقاطع و ترافیک سنگین مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل خوشبختی تا پورکان در برخی از مقاطع
- تردد روان در محور‌های هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت (رفت وبرگشت)
درضمن محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌ها:

- ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران-کرج-قزوین محدوده‌های گرمدره، ساسانی
- ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین-کرج محدوده ساسانی
- ترافیک نیمه سنگین در محور تهران-فشم محدوده رودک

آخرین وضعیت راه‌های منتهی به مرز‌های (مهران-شلمچه-چذابه-خسروی)

- محور پایانه مرزی مهران-ایلام-حمیل محدوده‌های:
ترافیک سنگین در محور مهران-صالح آباد محدوده گلان
ترافیک نیمه سنگین در محور مهران-صالح آباد محدوده‌های کنجانچم، رضا آباد
ترافیک نیمه سنگین در محور صالح آباد-ایلام محدوده ماربره
ترافیک نیمه سنگین در محور سرابله-شباب
ترافیک نیمه سنگین در محور سه راهی شباب-حمیل
ترافیک نیمه سنگین در محور سرابله-سه راهی حمیل
- تردد پرحجم و روان درمحور خرمشهر-پایانه مرزی شلمچه و بالعکس
- تردد پرحجم و روان درمحور قصرشیرین - پایانه مرزی خسروی و بالعکس
- تردد پرحجم درمحور اهواز-بستان به پایانه مرزی چذابه و بالعکس
در ضمن محور مهران به ایلام از ساعت ۱۶ روز جاری تا اطلاع بعدی بصورت یکطرفه مسیر جایگزین: محور ایلام به مهران (ایلام-ملکشاهی-مهران)

محور‌های مسدود شریانی:

۱) قدیم پلدختر-خرم آباد
۲) شهداد-نهبندان

محدودیت تردد با تغییر مسیر جزئی

- کمربندی دهلران مسدود و تردد از داخل شهر دهلران

محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱) شمشک-دیزین
۲) اولنگ-شاهرود
۳) شهداد – اندوهجرد
۴) رانکوه-شبخوش لات
بعلت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود می‌باشند.


ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج (ساعت ۱۳:۰۰)

آخرین وضعیت محور‌های شمالی:

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده‌های بیلقان، وینه
- ترافیک نیمه سنگین در محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) محدوده گیلاوند
- تردد روان در محور هراز و آزادراه قزوین-رشت (رفت وبرگشت)
درضمن محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌ها:

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج-قزوین محدوده‌های گرمدره، ساسانی، پایانه کلانتری
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج محدوده ساسانی

آخرین وضعیت راه‌های منتهی به مرز‌های (مهران-شلمچه-چذابه-خسروی)

- محور پایانه مرزی مهران-ایلام-حمیل محدوده‌های:
ترافیک نیمه سنگین در محور مهران-صالح آباد محدوده‌های گلان، کنجانچم، رضا آباد
ترافیک سنگین در محور صالح آباد-ایلام محدوده ماربره
ترافیک نیمه سنگین در محور سرابله-شباب
ترافیک نیمه سنگین در محور سه راهی شباب-حمیل
- تردد پرحجم و روان درمحور خرمشهر-پایانه مرزی شلمچه و بالعکس
- تردد پرحجم و روان درمحور قصرشیرین - پایانه مرزی خسروی و بالعکس
- تردد پرحجم درمحور اهواز-بستان به پایانه مرزی چذابه و بالعکس
در ضمن محور مهران به ایلام از ساعت ۱۶ روز جاری تا اطلاع بعدی بصورت یکطرفه مسیر جایگزین: محور ایلام به مهران (ایلام-ملکشاهی-مهران))

محور‌های مسدود شریانی:

۱) قدیم پلدختر-خرم آباد
۲) شهداد-نهبندان

محدودیت تردد با تغییر مسیر جزئی:

- کمربندی دهلران مسدود و تردد از داخل شهر دهلران

محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱) شمشک-دیزین
۲) اولنگ-شاهرود
۳) شهداد – اندوهجرد
۴) رانکوه-شبخوش لات
بعلت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود می‌باشند.


تردد پرحجم درمحور اهواز-بستان به پایانه مرزی چذابه(ساعت ۱۲:۰۰)

آخرین وضعیت محور‌های شمالی:

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده بیلقان
- ترافیک نیمه سنگین در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدوده سه راهی چلاو
- ترافیک نیمه سنگین در محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) محدوده گیلاوند
- تردد روان در آزادراه قزوین-رشت (رفت وبرگشت)
درضمن محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌ها:

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج-قزوین محدوده‌های گرمدره، ساسانی، پایانه کلانتری

آخرین وضعیت راه‌های منتهی به مرز‌های (مهران-شلمچه-چذابه-خسروی)

- محور پایانه مرزی مهران-ایلام-حمیل محدوده‌های:
ترافیک سنگین در محور مهران-صالح آباد محدوده گلان
ترافیک نیمه سنگین در محور مهران-صالح آباد محدوده‌های کنجانچم، رضا آباد
ترافیک سنگین در محور صالح آباد-ایلام محدوده ماربره
ترافیک نیمه سنگین در محور سرابله-شباب
ترافیک نیمه سنگین در محور سه راهی شباب-حمیل
- تردد پرحجم و روان درمحور خرمشهر-پایانه مرزی شلمچه و بالعکس
- تردد پرحجم و روان درمحور قصرشیرین - پایانه مرزی خسروی و بالعکس
- تردد پرحجم درمحور اهواز-بستان به پایانه مرزی چذابه و بالعکس
در ضمن محور مهران به ایلام از ساعت ۱۶ روز جاری تا اطلاع بعدی بصورت یکطرفه مسیر جایگزین: محور ایلام به مهران (ایلام-ملکشاهی-مهران))


ترافیک سنگین در محور چالوس (ساعت ۱۱:۰۰)

آخرین وضعیت محور‌های شمالی:

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده بیلقان و ترافیک نیمه سنگین مسیر (شمال به جنوب) محدوده نونل کندوان
- ترافیک نیمه سنگین در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدوده سه راهی چلاو
- ترافیک نیمه سنگین در محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) محدوده گیلاوند
- تردد روان در آزادراه قزوین-رشت (رفت وبرگشت)
درضمن محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌ها:

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج-قزوین محدوده‌های گرمدره، ساسانی

آخرین وضعیت راه‌های منتهی به مرز‌های (مهران-شلمچه-چذابه-خسروی)

- محور پایانه مرزی مهران-ایلام-حمیل محدوده‌های:
ترافیک سنگین در محور مهران-صالح آباد محدوده‌های گلان
ترافیک نیمه سنگین در محور مهران-صالح آباد محدوده‌های کنجانچم، رضا آباد
ترافیک نیمه سنگین در محور صالح آباد-ایلام محدوده ماربره
ترافیک نیمه سنگین در محور سرابله-شباب
ترافیک نیمه سنگین در محور سه راهی شباب-حمیل
- تردد پرحجم و روان درمحور خرمشهر-پایانه مرزی شلمچه و بالعکس
- تردد پرحجم و روان درمحور قصرشیرین - پایانه مرزی خسروی و بالعکس
- تردد پرحجم درمحور اهواز-بستان به پایانه مرزی چذابه و بالعکس
در ضمن محور مهران به ایلام از ساعت ۱۶ روز جاری تا اطلاع بعدی بصورت یکطرفه مسیر جایگزین: محور ایلام به مهران (ایلام-ملکشاهی-مهران))


تردد پرحجم و روان درمحور قصرشیرین - پایانه مرزی خسروی ساعت (۰۹:۱۰)

آخرین وضعیت محور‌های شمالی:

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده بیلقان و ترافیک نیمه سنگین محدوده‌های سرودار، ماهان
- ترافیک نیمه سنگین در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدوده‌های آب اسک، سه راهی چلاو
- تردد روان در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت (رفت وبرگشت)
درضمن محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌ها:

- تردد روان در تمامی محور‌های اصلی کشور

آخرین وضعیت راه‌های منتهی به مرز‌های (مهران-شلمچه-چذابه-خسروی)

 محور پایانه مرزی مهران-ایلام-حمیل محدوده‌های:

ترافیک سنگین در محور مهران-صالح آباد محدوده‌های کنجانچم، گلان
ترافیک نیمه سنگین در محور مهران-صالح آباد محدوده رضا آباد
ترافیک نیمه سنگین در محور صالح آباد-ایلام محدوده ماربره
ترافیک نیمه سنگین در محور سرابله-شباب
ترافیک نیمه سنگین در محور سه راهی شباب-حمیل
- تردد پرحجم و روان درمحور خرمشهر-پایانه مرزی شلمچه و بالعکس
- تردد پرحجم و روان درمحور قصرشیرین - پایانه مرزی خسروی و بالعکس
- تردد پرحجم درمحور اهواز-بستان به پایانه مرزی چذابه و بالعکس

محور‌های مسدود شریانی:

۱) هراز تونل جدیدامام زاده هاشم-مشاء، محورجایگزین: گالری امام زاده هاشم
۲) قدیم پلدختر-خرم آباد
۳) شهداد-نهبندان

محدودیت تردد با تغییر مسیر جزئی:

- کمربندی دهلران مسدود و تردد از داخل شهر دهلران

محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱) شمشک-دیزین
۲) اولنگ-شاهرود
۳) شهداد – اندوهجرد
۴) رانکوه-شبخوش لات
بعلت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود می‌باشند.


ترافیک سنگین در محور مهران-صالح آباد(ساعت ۰۸:۴۵)

آخرین وضعیت محور‌های شمالی:

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده بیلقان و ترافیک نیمه سنگین محدوده‌های خوشبختی، ماهان
- ترافیک نیمه سنگین در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدوده‌های شاهاندشت، سه راهی چلاو
- تردد روان در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت (رفت وبرگشت)
(*درضمن محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.)

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌ها:

- تردد روان در تمامی محور‌های اصلی کشور

آخرین وضعیت راه‌های منتهی به مرز‌های (مهران-شلمچه-چذابه-خسروی)

- محور پایانه مرزی مهران-ایلام-حمیل محدوده‌های:
ترافیک سنگین در محور مهران-صالح آباد محدوده گلان
ترافیک نیمه سنگین در محور مهران-صالح آباد محدوده رضا آباد
ترافیک نیمه سنگین در محور صالح آباد-ایلام
ترافیک نیمه سنگین در محور سرابله-شباب
ترافیک نیمه سنگین در محور سه راهی شباب-حمیل
- تردد پرحجم و روان درمحور خرمشهر-پایانه مرزی شلمچه و بالعکس
- تردد پرحجم و روان درمحور قصرشیرین - پایانه مرزی خسروی و بالعکس
- تردد پرحجم درمحور اهواز-بستان به پایانه مرزی چذابه و بالعکس

محور‌های مسدود شریانی:

۱) هراز تونل جدیدامام زاده هاشم-مشاء، محورجایگزین: گالری امام زاده هاشم
۲) قدیم پلدختر-خرم آباد
۳) شهداد-نهبندان

محدودیت تردد با تغییر مسیر جزئی:

- کمربندی دهلران مسدود و تردد از داخل شهر دهلران

محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱) شمشک-دیزین
۲) اولنگ-شاهرود
۳) شهداد – اندوهجرد
۴) رانکوه-شبخوش لات
بعلت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود می‌باشند.


تردد در محور چالوس روان است(ساعت۰۷:۰۰)

آخرین وضعیت محور‌های شمالی:

-تردد روان در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت (رفت و برگشت)
درضمن محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌ها:

-تردد روان در تمامی محور‌های اصلی کشور

محور‌های مسدود شریانی:

۱) هراز تونل جدیدامام زاده هاشم-مشاء، محورجایگزین: گالری امام زاده هاشم
۲) قدیم پلدختر-خرم آباد
۳) شهداد-نهبندان

محدودیت تردد با تغییر مسیر جزئی:

 کمربندی دهلران مسدود و تردد از داخل شهر دهلران

محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱) شمشک-دیزین
۲) اولنگ-شاهرود
۳) شهداد – اندوهجرد
۴) رانکوه-شبخوشلات

بعلت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود می‌باشند.

انتهای پیام/

طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر