باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛

دور خیزی دوباره بر سر تصاحب کرسی مجلس شورای اسلامی

تجربه اندوزی مردم از انتخاب‌های گذشته می تواند در رفع اشکالات و ایرادات موجود در انتخاب‌های بعدی را جبران کند.

دور خیزی دوباره برسر تصاحب کرسی مجلس شورای اسلامیبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، نمایندگی منصبی است که از طریق انتخابات و رأی مردم فعلیت پیدا می‌کند براساس قانون، نمایندگی مقامی ملی است و  به رسیدن به حوزه انتخابیه محدود نمی شود .

کار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی یک کار گروهی است و مختص کار فردی نیست ، نمایندگی یکی از معدود مسئولیت‌های غیر قابل واگذاری و عزل است.

در این گزارش قرار است از توانمندی ، تجربه و تخصص نمایندگانی صحبت کنیم که قرار است کرسی این دوره از مجلس را عهده دار  و در این مسیر یار وهمراه مردم ایران باشند.

در ابتدا به مفهوم توانمندی می پردازیم چرا که مفهوم توانمندسازی همزمان با تخصصی شدن مشاغل، ظهـور پیـدا می‌کند. باید گفت الگوی شایسته و  اصلح  بودن امری ضروری و مهم است .

در این باره نخست، انتخاب صحیح و آموزش کارکنان و دوم، کارکرد و عملکرد کاری بسیار مهم است چرا که هر دو مرتبط با توانمند سازی است.این توانمندی می‌تواند در مورد نمایندگان مجالس قانونگذاری ، به لحـاظ موقعیت شغلی و جایگاه، از اولویت بیشتری برخوردار باشد.

باید گفت مجلس بیشترین زمان خود را برای تصمیم گیری و یافتن راه حل‌ها و بررسی مسائل مختلـف در حوزه‌های وسیع و چالش برانگیز صرف می‌کنند از ایـن رو بهبـود توانمنـدی وشایستگی نمایندگان و خودارزیابی عملکرد آنان در تدوین خـط مشـی هـا، باعـث بهبـودعملکرد مجلس خواهد شد.

هرچـه نماینـدگان مجلـس توانمنـد، با تجربه و متخصص تر باشند بهتر می‌توانند به حرف‌ها و وعده‌هایی که قبل انتخابات داده شده عمل کنند و بهتر می‌توانند وظایف خود را به نحو شایسته و مطلوب انجام دهند و مدیون جایگاه حساس نماینده ملت بودن  نمانند، چرا که جایگاه آنان یعنی حرف دل مردم، حل مشکلات آنان و برطرف کردن دغددغه‌های جامعه و مردمی که به آن جامعه تعلق دارند وابسته است.

و حال در صورت وجود نمایندگانی ناتوان و ناشایست می‌توان گفت با مجلسی ضعیف و ناکارآمد روبه رو خواهیم بود و برعکس در صـورت وجـود نماینـدگانی توانـا بـا مجلسی مؤثر مواجه خواهیم شد، مجلسی که می‌تواند تصمیمات بهتر و اثرگذارتری اتخاذ کند.

در واقع شایسته بودن نماینده زمانی به منصه ظهور می رسد که  فرد نماینده به کرسی نمایندگی اعتبار بخشد نه اینکه کرسی نمایندگی برای او به عنوان اعتبار ، جایگاه و اقتدار محسوب شود .

با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال ۹۸، به روز برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم. اما تا ۲ اسفند زمان زیادی باقی نمانده است و برای شناخت مردم از افرادی که می‌خواهند به عنوان نماینده آن‌ها برای ۴ سال عهده دار قانونگذاری و پیگیری امور آن‌ها باشند فرصت کافی وجود ندارد، اما امیدواریم شناخت‌ها سطحی نباشد و مردم بدانند که باید نمایندگانی که انتخاب می‌کنند اصلح، با تجربه  ، متخصص و به امور مملکت خویش آگاه باشند.

دور خیزی دوباره برسر تصاحب کرسی مجلس شورای اسلامی
در این خصوص با چند نفر از همشهریانمان هم صحبت شدیم.

آقای شعبانی که یکی از کارمندان همدانی است نظر خود را در خصوص انتخاب نمایندگان مجلس اینگونه بیان می‌کند: یکی از ویژگی‌های لازم برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرهیز از تجمل گرائی است، چرا که نمایندگان اشراف گرا نمی‌توانند دغدغه خاطر محرومان و مستمندان جامعه را درک کنند و درد آنان را بفهمند.

او گفت: از مهم‌ترین دغدغه‌های نماینده مجلس، باید حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور باشد و یک نماینده باید در گفته ها، نوشته‌ها و اظهار نظرهایش، استقلال کشور و تامین مصالح و حقوق مردم را مد نظر داشته باشد و هیچگاه اندیشه دوستی با دشمنان و پیوستگی با بیگانگان را در سر نپروراند.

این شهروند همدانی می‌گوید: بهترین معیار برای یک نماینده مجلس صداقت و راستگویی آنان در گفتار و رفتار آن‌ها است.

آقای شعبانی در ادامه سخنانش تاکید می‌کند، شخصی که قرار است پل بین مردم و مجلس باشد باید متخصص باشد، باید با تجربه و آشنا به امور جامعه وقانون اساسی باشد، باید او بر کرسی بنشیند نه کرسی او را هدایت کند.

به سراغ یکی دیگر از شهروندان همدانی رفتم و نظر او را در این زمینه پرسیدیم؛

خانم کرمی شجاعت را از ویژگی بارز یک نماینده خوب می داند و در این باره می‌گوید بر یک نماینده مسلمان شایسته است که در موضع گیری‌ها و اظهار نظر‌های خود، از هیچ منصب و مقامی هراس نداشته باشد.

او که دانشجوی ارشد مدیریت دولتی است در سخنانش به شهید مدرس اشاره کرد وگفت: یکی از مهم‌ترین اوصاف شهید مدرس شجاعت و شهامت کم نظیرش بود. او در طول عمر با برکت خود که همواره به مبارزه با ظلم و استبداد داخلی و استعمار خارجی می‌پرداخت ،از هیچ قدرت و مقام و منصبی نترسید بنابراین نمایندگان مجلس باید شهید مدرس را الگوی خود قرار دهند.

این دانشجو ادامه می‌دهد: اگر فردی بدرستی انتخاب شده باشد برای مردم مایه افتخار و سربلندی و اگر به ناحق رأی آورده باشد مایه شرمساری مردم در حوزه انتخابیه خود خواهد بود.

خانم کرمی در ادامه حرف هایش گفت: یکی از این معیار‌ها شناخت مردم از طریق نمایندگان آن‌ها است. اگر بپذیریم که نماینده هر شهر معرف شخصیت مردم آن شهر است و قرار است برای مردم یک شهر ارائه خدمت کند باید در انتخاب خود بیشترین دقت را داشته باشیم و باید شخصی را مد نظر قرار دهیم که نخست  تخصص و تجربه کاری داشته و دوم با قانون گذاری در مجلس آشنا باشد .

یک وکیل همدانی هم نظر خود را اینگونه بیان کرد: یک نماینده باید قبل از اینکه تخصصی عمل کند، تعهد پذیر باشد و برای تمامیت ملی و ارضی ایران از جان و آبروی خود مایه بگذارد، بخصوص در این برهه زمانی که دشمنان بدنبال فرصت برای نفوذ و نفاق هستند، نمایندگان قوی وحافظ منافع ملی می توانند در پیشرفت کشور و مقابله با توطئه های دشمنان نقش مهم و اثر گذاری ایفا کنند .

آقای محمدی ادامه می‌دهد و می‌گوید: نمایندگان باید منافع ملی را بر منافع شخصی وحزبی خود ترجیح دهند .

این مشاور حقوقی نظرش در مورد یک نماینده اصلح را اینگونه گفت: نماینده مجلس باید همواره نماینده ایرانی باشد نه یک نماینده لیبرال و باید خون ایرانی در رگ هایش بجوشد. ونکته مهم دیگر اینکه نماینده اصلح باید به دو رکن اصلی نظام یعنی جمهوریت و اسلامیت همزمان توجه داشته باشد.

او می‌گوید: برگزاری این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار حساس و مهم است و نامزد‌های منتخب باید به آرمان‌هایی از جمله آزادگی و وطن پرستی را  که از گذشته دور تاکنون دارای اهمیت ویژه‌ای قرار دارد ،مد نظر قرار دهند و در راس نظام گام بردارد.

با یک استاد دانشگاه علوم سیاسی و کارشناس انتخابات در این زمینه به گفتگو نشستیم.

دور خیزی دوباره برسر تصاحب کرسی مجلس شورای اسلامی


آرمان گرایی و واقع گرایی کاندیدا‌های انتخاباتی ویژگی مهمی برای ارتقاء مجلس است

استاد برات علی پور در این خصوص گفت: در نگاه آرمان گرایانه و هنجاری، فرد باید  ویژگی‌هایی را که مجلس برآیند جمعی آن تلقی شود داشته باشد.

او افزود:در نگاه واقع گرایانه و توصیفی، فرد با جایگاه خود در ساختار قدرت شناخته می‌شود که هر یک از این  دو نگاه‌  برای شناسایی و ارتقای جایگاه مجلس ضروری است.


استاد برات علی پور بیان کرد: وکالت مسئولیتی نیست که به راحتی از ناحیه موکل قابل عزل باشد و بالاتر از نماینده مسئولتی وجود ندارد که بتواند از وکیل سلب وکالت کند.

کارشناس انتخابات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای کشوری که در طول بیش از ۴۰ سال گذشته انتخابات زیادی را تجربه کرده است، انتظار بهبود در فرآیند انتخاب‌ها و انتخاب نمایندگان باسوادتر، موجه‌تر و قابل قبول‌تر دور از ذهن نیست و انتظار می‌رود که مردم در هر دوره از انتخابات با تجربه اندوزی از انتخاب‌های گذشته اشکالات و ایرادات موجود در انتخاب‌های قبلی را جبران کنند.

همچنین اگر بطور متوسط مردم از هر انتخاب گذشته یک نکته آموخته باشند، شمار نکات آموخته شده برای اطمینان نسبت به داشتن یک انتخاب سالم و مؤثر کفایت می‌کند.

تدوین شاخص‌ها و معیار‌های یک انتخاب

این استاد گفت: اگر چه تحلیل‌های قبل و بعد از هر انتخابات در مورد مکانیزم‌های انتخاب و یا درستی و یا نادرستی در انتخاب، ما را برخوردار از گنجینه‌ای از یافته‌ها و تجربیات کرده،اما زمانی این تجربیات می‌تواند مفید واقع شود که روند انتخاب‌های ما را بهتر کند. اگر بنا باشد که در هر انتخاب دوباره اشکالات و ایرادات قبلی وجود داشته باشدبه طور حتم از تجربیات گذشته استفاده نشده است.

برات علی پور اظهار داشت: انتظار می‌رود استان‌هایی که در طرح ایده‌های جدید سرآمد استان‌های دیگر بوده اند در بحث تدوین شاخص‌ها و معیار‌های یک انتخاب نیز سرآمد سایر استان‌ها باشند و بتوانند با ارائه الگویی موفق به رسالت فرهنگی خود به نحو احسن عمل کنند.

او افزود: جایگاه کلانشهر‌ها چه از نظر سهم جمعیتی و چه از نظر تأثیرگذاری بر تحولات ملی و استانی، نقش مردم این شهر‌ها را به نقشی برجسته و پررنگ تبدیل می‌کند.

انتظار مردم از کاندیداها برای ارائه شاخص های انتخاباتی خود

کارشناس انتخابات ابراز داشت: جناح‌ها و جریان‌های سیاسی قبل از اینکه برای انتخاب کاندیدای خود بکوشند، باید به مردم در انتخاب خود شاخص بدهند.

با معاون امنیتی وسیاسی استانداری همدان و رئیس ستاد انتخابات نیز هم صحبت شدیم.

دور خیزی دوباره برسر تصاحب کرسی مجلس شورای اسلامی
تعهد و ولایت مداری مهمترین پیش شرط‌های تحقق مجلس کارآمد است

مصطفی آزاد بخت با اشاره به اینکه تعهد و تخصص یکی از شرط‌های مهم برای تحقق مجلس کار آمد است گفت: در انقلاب اسلامی شاخصه اصلی نامزد‌های انتخاباتی برای ورود به مجلس باید خود ساختگی باشد.

او افزود: اگر فردی که می‌خواهد به عنوان نماینده مردم در مجلس انتخاب شود؛ فرد خود ساخته‌ نباشد نمی‌تواند  نماینده کار آمدی باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان با بیان اینکه کاندید‌اهای مجلس باید با ارکان نظام آشنا و به آن اعتقاد داشته باشند، افزود :  یک نماینده باید ولایت مدار باشد و به آن نیز عمل کند.

او تعهد و تخصص را دو ویژگی اصلی برای نمایندگان دانست و اظهار داشت: اگر نمایندگان مجلس در کار خود خبره باشند مطمئنا در تصمیم گیری ها نقش آفرین خواهند بود.

آزاد بخت با اشاره به اینکه ولایت مداری و مردم داری از شاخصه‌های یک نماینده مجلس در تراز انقلاب اسلامی است، بیان کرد: اسلام مداری، دین محوری، دفاع از انقلاب و عدم وابستگی به کانون‌های قدرت و ثروت از دیگر شاخصه‌های نماینده مجلس شورای اسلامی در تراز انقلاب است.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت:یکی از مشکلاتی که عده‌ای از نمایندگان با آن مواجه هستند این است که، چون در این جایگاه قرار دارند دست به هر کاری می‌زنند، در صورتی که یک نماینده باید مطابق قانون در حیطه وظایف خود گام بردارد.

معاون امنیتی و سیاسی استانداری همدان از ضرورت تقویت نظارت بر عملکرد نمایندگان سخن به میان آورد و افزود: تقویت نظارت درونی مجلس و همچنین توجه بیشتر به کار حزبی در فضای سیاسی کشور و نظارت بر عملکرد نمایندگان ، از مهم‌ترین راهکار‌ها برای بالا بردن سلامت عملکرد مجلس است .

او اظهار داشت: برخی از نمایندگان جایگاه خود را بستری برای اعمال کار‌های غیر قانونی وخلافکارانه قراردادند که به نظر بنده باید قوانین جدی برای نظارت در این باره تصویب شود چرا که نمایندگان مجلس نمایندگان یک ملت هستند و باید به درد مردم و جامعه رسیدگی کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان ادامه داد: در این دوره  ۹۲ نماینده فعلی مجلس که برای مجلس یازدهم هم کاندیدا بودند رد صلاحیت شدند.
آزاد بخت تصریح کرد: یک نماینده اصلح علاوه بر تعهد، تجربه و تخصص باید حریت و آزادگی داشته باشد و رسالت واقعی خود را انجام دهد.

معاون امنیتی و سیاسی استانداری همدان اضافه کرد: اعتقاد من بر این است افرادی که به عنوان نماینده در مجلس حضور پیدا می‌کنند باید به جایگاه خود ارزش و اعتماد دهند و از جایگاهی که با رای مردم بدست آورده اند مراقبت کند.

واما کلام آخر؛
فردی که می خواهد بر مسند مدیریت کلان کشور تکیه زند، باید دارای تجربه و تخصص و نوآوری باشد. پس باید ببیند که اگر چنین ویژگی را ندارد، میدان را برای کسانی که از دانایی و تجربه و تخصص کافی برای مدیریتی کلان برخوردارند، خالی بگذارد.

او باید با نگاهی عمیق به خود بیاندیشد و مشورت صالحان و اهل اندیشه و تجربه را فرا راه خود قرار دهد و میان تلاش و تجربه، حکم به تساوی ندهد؛ زیرا گاهی شخص گمان می کند چون بسیار اهل تلاش بوده، در نتیجه، با تجربه است، در حالی که برای کسب تجربه، عمری را باید پشت سر گذاشت و نشیب و فرازها را باید پیمود تا شخص باتجربه گردد.

 

گزارش از زهرا جعفرپور ایروانی

انتهای پیام/ج

 

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر