عصر امروز و همزمان با اربعین شهادت؛

وصیت‌نامه سردار شهید قاسم سلیمانی منتشر شد

وصیت‌نامه سردار شهید قاسم سلیمانی منتشر شد.

وصیت‌نامه سردار شهید قاسم سلیمانی منتشر شدبه گزارش خبرنگار  حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  متن وصیت‌نامه سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شد.

در متن وصیت‌نامه سردار شهید سلیمانی آمده است:‌

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت میدهم به اصول دین

اشهد أن لا اله الّا الله و اشهد أنّ محمداً رسول الله و اشهد أنّ امیرالمؤمنین علیبنابیطالب و اولاده المعصومین اثنیعشر ائمتنا و معصومیننا حجج الله.

شهادت میدهم که قیامت حق است. قرآن حق است. بهشت و جهنّم حق است. سؤال و جواب حق است. معاد، عدل، امامت، نبوّت حق است.
خدایا! تو را سپاس میگویم بخاطر نعمتهایت

خداوندا ! تو را سپاس که مرا صلب به صلب، قرن به قرن، از صلبی به صلبی منتقل کردی و در زمانی اجازه ظهور و وجود دادی که امکان درک یکی از برجستهترین اولیائت را که قرین و قریب معصومین است، عبد صالحت خمینی کبیر را درک کنم و سرباز رکاب او شوم. اگر توفیق صحابه رسول اعظمت محمد مصطفی را نداشتم و اگر بیبهره بودم از دوره مظلومیت علیبنابیطالب و فرزندان معصوم و مظلومش، مرا در همان راهی قرار دادی که آنها در همان مسیر، جان خود را که جان جهان و خلقت بود، تقدیم کردند.

خداوندا ! تو را شکرگزارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیز، مرا در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است بر صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسلام و تشیّع و ایران و جهان سیاسی اسلام است، خامنهای عزیز ــ که جانم فدایِ جان او باد ــ قرار دادی.

پروردگارا ! تو را سپاس که مرا با بهترین بندگانت در هم آمیختی

و درک بوسه بر گونههای بهشتی آنان و استشمام بوی عطر الهی آنان را ــ یعنی مجاهدین و شهدای این راه ــ به من ارزانی داشتی.

خداوندا ! ای قادر عزیز و ای رحمان رزّاق، پیشانی شکر شرم بر آستانت میسایم که مرا در مسیر فاطمه اطهر و فرزندانش در مذهب تشیّع ـ عطر حقیقی اسلام ـ قرار دادی و مرا از اشک بر فرزندان علیبنابیطالب و فاطمه اطهر بهرهمند نمودی؛ چه نعمت عظمایی که بالاترین و ارزشمندترین نعمتهایت است؛ نعمتی که در آن نور است، معنویت، بیقراری که در درون خود بالاترین قرارها را دارد، غمی که آرامش و معنویت دارد.

خداوندا ! تو را سپاس که مرا از پدر و مادر فقیر، اما متدیّن و عاشق اهلبیت و پیوسته در مسیر پاکی بهرهمند نمودی. از تو عاجزانه میخواهم آنها را در بهشتت و با اولیائت قرین کنی و مرا در عالم آخرت از درک محضرشان بهرهمند فرما.

خدایا! به عفو تو امید دارم

ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بیهمتا ! دستم خالی است و کولهپشتی سفرم خالی، من بدون برگ و توشهای به امید ضیافتِ عفو و کرم تو میآیم. من توشهای برنگرفتهام؛ چون فقیر [را] در نزد کریم چه حاجتی است به توشه و برگ؟!

سارُق، چارُقم پر است از امید به تو و فضل و کرَم تو؛ همراه خود دو چشم بسته آوردهام که ثروت آن در کنار همه ناپاکیها، یک ذخیره ارزشمند دارد و آن گوهر اشک بر حسین فاطمه است؛ گوهر اشک بر اهلبیت است؛ گوهر اشک دفاع از مظلوم، یتیم، دفاع از محصورِ مظلوم در چنگ ظالم.

خداوندا ! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه [چیزی دارند] و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را ذخیره کردهام که به این ذخیره امید دارم و آن روان بودن پیوسته به سمت تو است. وقتی آنها را به سمتت بلند کردم، وقتی آنها را برایت بر زمین و زانو گذاردم، وقتی سلاح را برای دفاع از دینت به دست گرفتم؛ اینها ثروتِ دست من است که امید دارم قبول کرده باشی. خداوندا ! پاهایم سست است. رمق ندارد. جرأت عبور از پلی که از جهنّم عبور میکند، ندارد. من در پل عادی هم پاهایم می‌لرزد، وای بر من و صراط تو که از مو نازکتر است و از شمشیر بُرندهتر؛ اما یک امیدی به من نوید میدهد که ممکن است نلرزم، ممکن است نجات پیدا کنم. من با این پاها در حَرَمت پا گذاردهام و دورِ خانهات چرخیدهام و در حرم اولیائت در بینالحرمین حسین و عباست آنها را برهنه دواندم و این پاها را در سنگرهای طولانی، خمیده جمع کردم و در دفاع از دینت دویدم، جهیدم، خزیدم، گریستم، خندیدم و خنداندم و گریستم و گریاندم؛ افتادم و بلند شدم. امید دارم آن جهیدنها و خزیدنها و به حُرمت آن حریمها، آنها را ببخشی.

خداوندا ! سر من، عقل من، لب من، شامّه من، گوش من، قلب من، همه اعضا و جوارحم در همین امید به سر میبرند؛ یا ارحم الراحمین! مرا بپذیر؛ پاکیزه بپذیر؛ آنچنان بپذیر که شایسته دیدارت شوم. جز دیدار تو را نمی‌خواهم، بهشت من جوار توست، یا الله!

خدایا! از کاروان دوستانم جامانده‌ام

خداوند، ای عزیز! من سالها است از کاروانی به جا ماندهام و پیوسته کسانی را به سوی آن روانه میکنم، اما خود جا ماندهام، اما تو خود میدانی هرگز نتوانستم آنها را از یاد ببرم. پیوسته یاد آنها، نام آنها، نه در ذهنم بلکه در قلبم و در چشمم، با اشک و آه یاد شدند.

عزیز من! جسم من در حال علیل شدن است. چگونه ممکن [است] کسی که چهل سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ خالق من، محبوب من، عشق من که پیوسته از تو خواستم سراسر وجودم را مملو از عشق به خودت کنی؛ مرا در فراق خود بسوزان و بمیران.

عزیزم! من از بیقراری و رسواییِ جاماندگی، سر به بیابانها گذاردهام؛ من به امیدی از این شهر به آن شهر و از این صحرا به آن صحرا در زمستان و تابستان میروم. کریم، حبیب، به کَرَمت دل بستهام، تو خود میدانی دوستت دارم. خوب میدانی جز تو را نمیخواهم. مرا به خودت متصل کن.

خدایا وحشت همهی وجودم را فرا گرفته است. من قادر به مهار نفس خود نیستم، رسوایم نکن. مرا به حُرمت کسانی که حرمتشان را بر خودت واجب کردهای، قبل از شکستن حریمی که حرم آنها را خدشهدار میکند، مرا به قافلهای که به سویت آمدند، متصل کن.

معبود من، عشق من و معشوق من، دوستت دارم. بارها تو را دیدم و حس کردم، نمیتوانم از تو جدا بمانم. بس است، بس. مرا بپذیر، اما آنچنان که شایسته تو باشم.

خطاب به برادران و خواهران مجاهدم...

خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کسانی که سرهای خود را برای خداوند عاریه دادهاید و جانها را بر کف دست گرفته و در بازار عشقبازی به سوق فروش آمدهاید، عنایت کنید: جمهوری اسلامی، مرکز اسلام و تشیّع است.

امروز قرارگاه حسینبنعلی، ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرمها میمانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمیماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمّدی(ص).

برادران و خواهرانم! جهان اسلام پیوسته نیازمند رهبری است؛ رهبری متصل و منصوب شرعی و فقهی به معصوم. خوب میدانید منزّهترین عالِم دین که جهان را تکان داد و اسلام را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پاک ما، ولایت فقیه را تنها نسخه نجاتبخش این امت قرار داد؛ لذا چه شما که به عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما که به عنوان سنّی اعتقاد عقلی دارید، بدانید [باید] به دور از هرگونه اختلاف، برای نجات اسلام خیمه ولایت را رها نکنید. خیمه، خیمهی رسولالله است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسلامی، آتش زدن و ویران کردن این خیمه است. دور آن بچرخید. والله والله والله این خیمه اگر آسیب دید، بیتاللهالحرام و مدینه حرم رسولالله و نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمیماند؛ قرآن آسیب میبیند.

خطاب به برادران و خواهران ایرانی...

برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پر افتخار و سربلند که جان من و امثال من، هزاران بار فدای شما باد، کما اینکه شما صدها هزار جان را فدای اسلام و ایران کردید؛ از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولیّفقیه، خصوصاً این حکیم، مظلوم، وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت؛ خامنه‌ای عزیز را عزیزِ جان خود بدانید. حرمت او را حرمتِ مقدسات بدانید.

برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان من!

جمهوری اسلامی، امروز سربلندترین دوره خود را طی میکند. بدانید مهم نیست که دشمن چه نگاهی به شما دارد. دشمن به پیامبر شما چه نگاهی داشت و [دشمنان] چگونه با پیامبر خدا و اولادش عمل کردند، چه اتهاماتی به او زدند، چگونه با فرزندان مطهر او عمل کردند؟ مذمت دشمنان و شماتت آنها و فشار آنها، شما را دچار تفرقه نکند.

بدانید که میدانید مهمترین هنر خمینی عزیز این بود که اوّل اسلام را به پشتوانه ایران آورد و سپس ایران را در خدمت اسلام قرار داد. اگر اسلام نبود و اگر روح اسلامی بر این ملت حاکم نبود، صدام چون گرگ درندهای این کشور را میدرید؛ آمریکا چون سگ هاری همین عمل را میکرد، اما هنر امام این بود که اسلام را به پشتوانه آورد؛ عاشورا و محرّم، صفر و فاطمیه را به پشتوانه این ملت آورد. انقلابهایی در انقلاب ایجاد کرد. به این دلیل در هر دوره هزاران فداکار جان خود را سپر شما و ملت ایران و خاک ایران و اسلام نمودهاند و بزرگترین قدرتهای مادی را ذلیل خود نمودهاند. عزیزانم، در اصول اختلاف نکنید.

شهدا، محور عزّت و کرامت همه ما هستند؛ نه برای امروز، بلکه همیشه اینها به دریای واسعه خداوند سبحان اتصال یافتهاند. آنها را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همانگونه که هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید. به فرزندان شهدا که یتیمان همه شما هستند، به چشم ادب و احترام بنگرید. به همسران و پدران و مادران آنان احترام کنید، همانگونه که از فرزندان خود با اغماض میگذرید، آنها را در نبود پدران، مادران،همسران و فرزندان خود توجه خاص کنید.

نیروهای مسلّح خود را که امروز ولیّفقیه فرمانده آنان است، برای دفاع از خودتان، مذهبتان، اسلام و کشور احترام کنید و نیروهای مسلح میبایست همانند دفاع از خانهی خود، از ملت و نوامیس و ارضِ آن حفاظت و حمایت و ادب و احترام کنند و نسبت به ملت همانگونه که امیرالمؤمنین مولای متقیان فرمود، نیروهای مسلح میبایست منشأ عزت ملت باشد و قلعه و پناهگاه مستضعفین و مردم باشد و زینت کشورش باشد.
خطاب به مردم عزیز کرمان...

نکته‌ای هم خطاب به مردم عزیز کرمان دارم؛ مردمی که دوستداشتنیاند و در طول ۸ سال دفاع مقدس بالاترین فداکاری‌ها را انجام دادند و سرداران و مجاهدین بسیار والامقامی را تقدیم اسلام نمودند. من همیشه شرمنده آن‌ها هستم. هشت سال به خاطر اسلام به من اعتماد کردند؛ فرزندان خود را در قتلگاه‌ها و جنگ‌های شدیدی، چون کربلای ۵، والفجر ۸، طریقالقدس، فتحالمبین، بیتالمقدس و... روانه کردند و لشکری بزرگ و ارزشمند را به نام و به عشق امام مظلوم حسینبنعلی به نام ثارالله، بنیانگذاری کردند. این لشکر همچون شمشیری برنده، بار‌ها قلب ملتمان و مسلمان‌ها را شاد نمود و غم را از چهره آن‌ها زدود.

عزیزان! من بنا به تقدیر الهی امروز از میان شما رفتهام. من شما را از پدر و مادرم و فرزندان و خواهران و برادران خود بیشتر دوست دارم، چون با شما بیشتر از آن‌ها بودم؛ ضمن اینکه من پاره تن آن‌ها بودم و آن‌ها پاره وجود من.

اما آن‌ها هم قبول کردند من وجودم را نذر وجود شما و ملت ایران کنم.

دوست دارم کرمان همیشه و تا آخر با ولایت بماند. این ولایت، ولایت علیبنابیطالب است و خیمه او خیمه حسین فاطمه است. دور آن بگردید. با همه شما هستم. میدانید در زندگی به انسانیت و عاطفه‌ها و فطرت‌ها بیشتر از رنگ‌های سیاسی توجه کردم. خطاب من به همه شما است که مرا از خود میدانید، برادر خود و فرزند خود میدانید.

وصیت میکنم اسلام را در این برهه که تداعییافته در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است، تنها نگذارید. دفاع از اسلام نیازمند هوشمندی و توجه خاص است. در مسائل سیاسی آنجا که بحث اسلام، جمهوری اسلامی، مقدّسات و ولایت فقیه مطرح میشود، این‌ها رنگ خدا هستند؛ رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید.

خطاب به خانواده شهدا...

فرزندانم، دختران و پسرانم، فرزندان شهدا، پدران و مادران باقیمانده از شهدا،‌ای چراغ‌های فروزان کشور ما، خواهران و برادران و همسران وفادار و متدینه شهدا! در این عالم، صوتی که روزانه من میشنیدم و مأنوس با آن بودم و همچون صوت قرآن به من آرامش میداد و بزرگترین پشتوانه معنوی خود میدانستم، صدای فرزندان شهدا بود که بعضاً روزانه با آن مأنوس بودم؛ صدای پدر و مادر شهدا بود که وجود مادر و پدرم را در وجودشان احساس میکردم.

عزیزانم! تا پیشکسوتان این ملتید، قدر خودتان را بدانید. شهیدتان را در خودتان جلوهگر کنید، بهطوری که هر کس شما را میبیند، پدر شهید یا فرزند شهید را، بعینه خودِ شهید را احساس کند، با همان معنویت، صلابت و خصوصیت.

خواهش میکنم مرا حلال کنید و عفو نمایید. من نتوانستم حق لازم را پیرامون خیلی از شما‌ها و حتی فرزندان شهیدتان اداء کنم، هم استغفار می‌کنم و هم طلب عفو دارم.

دوست دارم جنازهام را فرزندان شهدا بر دوش گیرند، شاید به برکت اصابت دستان پاک آن‌ها بر جسدم، خداوند مرا مورد عنایت قرار دهد.
خطاب به سیاسیون کشور...

نکت‌های کوتاه خطاب به سیاسیون کشور دارم: چه آن‌هایی [که]اصلاحطلب خود را مینامند و چه آن‌هایی که اصولگرا. آنچه پیوسته در رنج بودم اینکه عموماً ما در دو مقطع، خدا و قرآن و ارزش‌ها را فراموش میکنیم، بلکه فدا میکنیم. عزیزان، هر رقابتی با هم میکنید و هر جدلی با هم دارید، اما اگر عمل شما و کلام شما یا مناظرههایتان بهنحوی تضعیفکننده دین و انقلاب بود، بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسلام و شهدای این راه هستید؛ مرز‌ها را تفکیک کنید. اگر میخواهید با هم باشید، شرط با هم بودن، توافق و بیان صریح حول اصول است. اصول، مطوّل و مفصّل نیست. اصول عبارت از چند اصل مهم است:

۱- اول آنها، اعتقاد عملی به ولایت فقیه است؛ یعنی این که نصیحت او را بشنوید، با جان و دل به توصیه و تذکرات او به عنوان طبیب حقیقی شرعی و علمی، عمل کنید. کسی که در جمهوری اسلامی میخواهد مسئولیتی را احراز کند، شرط اساسی آن [این است که]اعتقاد حقیقی و عمل به ولایت فقیه داشته باشد. من نه میگویم ولایت تنوری و نه میگویم ولایت قانونی؛ هیچ یک از این دو، مشکل وحدت را حل نمیکند؛ ولایت قانونی، خاصّ عامه مردم اعم از مسلم و غیر مسلمان است، اما ولایت عملی مخصوص مسئولین است که میخواهند بار مهم کشور را بر دوش بگیرند، آن هم کشور اسلامی با این همه شهید.
۲- اعتقاد حقیقی به جمهوری اسلامی و آنچه مبنای آن بوده است؛ از اخلاق و ارزش‌ها تا مسئولیتها؛ چه مسئولیت در قبال ملت و چه در قبال اسلام.
۳- بهکارگیری افراد پاکدست و معتقد و خدمتگزار به ملّت، نه افرادی که حتی اگر به میز یک دهستان هم برسند خاطرهی خان‌های سابق را تداعی میکنند.
۴- مقابله با فساد و دوری از فساد و تجمّلات را شیوه خود قرار دهند.
۵- در دوره حکومت و حاکمیت خود در هر مسئولیتی، احترام به مردم و خدمت به آنان را عبادت بداند و خود خدمتگزار واقعی، توسعه گر ارزش‌ها باشد، نه با توجیهات واهی، ارزش‌ها را بایکوت کند.

مسئولین همانند پدران جامعه میبایست به مسئولیت خود پیرامون تربیت و حراست از جامعه توجه کنند، نه با بیمبالاتی و به خاطر احساسات و جلب برخی از آراء احساسی زودگذر، از اخلاقیاتی حمایت کنند که طلاق و فساد را در جامعه توسعه دهد و خانواده‌ها را از هم بپاشاند. حکومت‌ها عامل اصلی در استحکام خانواده و از طرف دیگر عامل مهم از هم پاشیدن خانواده هستند. اگر به اصول عمل شد، آن وقت همه در مسیر رهبر و انقلاب و جمهوری اسلامی هستند و یک رقابت صحیح بر پایه همین اصول برای انتخاب اصلح صورت میگیرد.
خطاب به برادران سپاهی و ارتشی...

کلامی کوتاه خطاب به برادران سپاهی عزیز و فداکار و ارتشی‌های سپاهی دارم: ملاک مسئولیت‌ها را برای انتخاب فرماندهان، شجاعت و قدرتِ اداره بحران قرار دهید. طبیعی است به ولایت اشاره نمیکنم، چون ولایت در نیرو‌های مسلح جزء نیست، بلکه اساس بقای نیرو‌های مسلح است. این شرط خللناپذیر میباشد.

نکته دیگر، شناخت بهموقع از دشمن و اهداف و سیاست‌های او و اخذ تصمیم بهموقع و عمل بهموقع؛ هریک از این‌ها اگر در غیر وقت خود صورت گیرد، بر پیروزی شما اثر جدّی دارد.
خطاب به علما و مراجع معظم

سخنی کوتاه از یک سرباز ۴۰ ساله در میدان به علمای عظیمالشأن و مراجع گرانقدر که موجب روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی‌ها هستند، خصوصاً مراجع عظام تقلید. سربازتان از یک برج دیدهبانی، دید که اگر این نظام آسیب ببیند، دین و آنچه از ارزش‌های آن [که]شما در حوزه‌ها استخوان خُرد کردهاید و زحمت کشیدهاید، از بین میرود. این دوره‌ها با همه دوره‌ها متفاوت است. این بار اگر مسلّط شدند، از اسلام چیزی باقی نمیماند. راه صحیح، حمایت بدون هر گونه ملاحظه از انقلاب، جمهوری اسلامی و ولیّفقیه است. نباید در حوادث، دیگران شما را که امید اسلام هستید به ملاحظه بیندازند. همهی شما امام را دوست داشتید و معتقد به راه او بودید. راه امام مبارزه با آمریکا و حمایت از جمهوری اسلامی و مسلمانان تحت ستم استکبار، تحت پرچم ولیّ‌فقیه است. من با عقل ناقص خود میدیدم برخی خنّاسان سعی داشتند و دارند که مراجع و علماء مؤثر در جامعه را با سخنان خود و حالت حق به جانبی به سکوت و ملاحظه بکشانند. حق واضح است؛ جمهوری اسلامی و ارزش‌ها و ولایت فقیه میراث امام خمینی؟ ره؟ هستند و می‌بایست مورد حمایت جدی قرار گیرند. من حضرت آیتاللهالعظمی خامن‌های را خیلی مظلوم و تنها میبینم. او نیازمند همراهی و کمک شماست و شما حضراتمعظّم با بیانتان و دیدارهایتان و حمایتهایتان با ایشان میبایست جامعه را جهت دهید. اگر این انقلاب آسیب دید، حتی زمان شاه ملعون هم نخواهد بود، بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض و انحراف عمیق غیر قابل برگشت خواهد بود.

دست مبارکتان را میبوسم و عذرخواهی میکنم از این بیان، اما دوست داشتم در شرفیابی‌های حضوری به محضرتان عرض کنم که توفیق حاصل نشد.
سربازتان و دست بوستان
از همه طلب عفو دارم

از همسایگانم و دوستانم و همکارانم طلب بخشش و عفو دارم. از رزمندگان لشکر ثارالله و نیروی باعظمت قدس که خار چشم دشمن و سدّ راه او است، طلب بخشش و عفو دارم؛ خصوصاً از کسانی که برادرانه به من کمک کردند.

نمیتوانم از حسین پورجعفری نام نبرم که خیرخواهانه و برادرانه مرا مثل فرزندی کمک میکرد و مثل برادرانم دوستش داشتم. از خانواده ایشان و همه برادران رزمنده و مجاهدم که به زحمت انداختمشان عذرخواهی می‌کنم. البته همه برادران نیروی قدس به من محبّت برادرانه داشته و کمک کردند و دوست عزیزم سردار قاآنی که با صبر و متانت مرا تحمل کردند.

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳۸
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
محمدصالح
۰۹:۵۱ ۰۳ خرداد ۱۴۰۱
به نظرم وصیت نامه شهید حاج قاسم سلیمانی بسیار کامل و مربوط به همه می شود، روحت شاد حاج قاسم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۰ ۰۳ فروردين ۱۴۰۱
سلام سردار دراین گوشیم ممینویسم که از خدا بخواه من را با تو وشهدای هشت سال دفاع مقدس واوایاع خدا محشور کند
United Arab Emirates
..
۲۱:۳۷ ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
روحت شاد بزرگ مرد تاریخ
اسطوره تکرار نشدنی
Switzerland
امید
۱۱:۲۱ ۲۰ آذر ۱۴۰۰
سردارسلیمانی سربازاقاصاحب الزمان ع
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۱۴ آذر ۱۴۰۰
این دیگه چیه من یک ۱۰ خط وصیت میخواستم نه این همه
Iran (Islamic Republic of)
میثم
۰۹:۵۲ ۲۵ دی ۱۳۹۹
پدرم همیشه به یادتم خدا بیامرزدش
Iran (Islamic Republic of)
فاطمه اشرف عسکری
۱۵:۵۶ ۰۳ دی ۱۳۹۹
سلام به سردار بزرگ اسلام یادت باشد دختر ۱۰ ساله ای به یاد شما است و همیشه نماز میخوام و حجاب را رعایت میکنم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۲۰ آذر ۱۳۹۹
حاج قاسم دلتنگتم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۱۴ آذر ۱۳۹۹
وا قعا سردار سلیمانی لیاقت بهترین هارا داشت. سردار ی خوب واقعا لیا قت شهادت داشت
Iran (Islamic Republic of)
فاطمه
۱۵:۳۱ ۰۱ آبان ۱۳۹۹
سردار دل ها دلم برات تنگ شده
Iran (Islamic Republic of)
مهدیه
۱۷:۳۵ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
پدر مهربان و فداکارم
خیلی دلتنگتم
Iran (Islamic Republic of)
مهدیه
۱۷:۲۸ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
خیلی دلم واستون تنگ شده پدر
Iran (Islamic Republic of)
سارا
۱۲:۵۸ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹
خیلی عاااالی بود همیشه به فکر مردم بودند ما باید حاج قاسم سلیمانی. را راه خود قرار دهیم حاج قاسم سلیمانی هیچ وقت نمازشان دور نمیشد حتی پنج دقیقه ....................................حاج قاسم سلیمانی روحت شاد و یادت گرامی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹
روحت شاد.اندازه ی یه پدر که حتی بیشتر دوستت دارم.چه نگاه معصومی داری.
Iran, Islamic Republic of
فاطمه نعمتی
۱۳:۲۱ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
سردار شهید سلیمانی الگوی تمام زنان و مردان آزاده جهان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
سلام برتو ای شهید سلام خدا بر تو ای سردار بزرگ ،واقعا نمیدانم چه بگویم هر با ربه یادت میافتم عکس تورا که تو اتاقم گذاشتم نگاه میکنم وبغض گلویم را فشار میدهد . بخدا قسم خیلی دوستت دارم برایم دعا کن حاج قاسم تا به ایمانم به خدا ومعصومین استوار باشم . حاجی برای همه جوانان دعا کن . جانم فدای رهبرم .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
سلام برتو ای شهید سلام خدا بر تو ای سردار بزرگ ،واقعا نمیدانم چه بگویم هر با ربه یادت میافتم عکس تورا که تو اتاقم گذاشتم نگاه میکنم وبغض گلویم را فشار میدهد . بخدا قسم خیلی دوستت دارم برایم دعا کن حاج قاسم تا به ایمانم به خدا ومعصومین استوار باشم . حاجی برای همه جوانان دعا کن . جانم فدای رهبرم .
United States of America
غلامرضاپور غلامرضا
۰۱:۵۸ ۰۳ اسفند ۱۳۹۸
شهید سپهبد سلیمانی حکیم بود وصیت نامه اش حکیمانه بود به تمام اقشار واستوانه اصلی نظام بودن حکیمانه وصیت نمود وخالصانه وبی واهمه ازسیاسیون تا مراجع مورد اشاره قرار گرفتن باشد که همه به وظیفه خود عمل نماییم تا پرچم بدست صاحب اصلی اش امام عصر سپرده شود انشاالله سیاسیون وپاسداران ومراجع ومسئولین ایفای نقش کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۰۱ اسفند ۱۳۹۸
حاج قاسم راهت تا همیشه ادامه خواهد یافت با ولایت می مانیم
Iran (Islamic Republic of)
....
۱۷:۵۰ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
سلام ودرودخدا برتوای شهیدکربلا...خیلی دوستت دارم..
Iran (Islamic Republic of)
حسینی
۲۱:۳۱ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
سلام بر سردار دل ها شهید سلیمانی عزیز
Iran (Islamic Republic of)
سربازِ سردار
۲۰:۴۳ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
خون مالک به زمین ریخت خبر سنگین است
سردار عزیزم
دلم برایت تنگ می شود تنگ
نگاهت
اوباهتت
جذابیتت و
خلاصه همه چیزت...
شهادت سعادت است اما دیگر تورا در کنار رهبرمان نمی بینیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
سردارعزیز و بزرگوار خوشا آنان که وجود شما را دریافتند ...برایمان دعا کن ودستمان را بگیرر.من ذره ای در شک نیستم که این وصیت نامه عینا حرف و عمل شماست........
Iran (Islamic Republic of)
منتظر المهدی
۱۳:۰۲ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
شما رو به قرآن تو این روز پربرکت روز ولادت ام الائمه (ع) روز میلاد حضرت فاطمه زهراء (س) بزرگترین و بالاترین آرزو و حاجتتون از بی بی حضرت زهراء (س) ، ظهور امام زمان (عج) باشه، بخدا قسم کلید حل تمام مشکلاتمون همینه ظهور امام زمان (عج)، رمز موفقیت و رسیدن به آرزوهامون همینه...
Iran (Islamic Republic of)
احمد افسری تانی نوخندان
۲۳:۱۱ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
چشم شهید ولایت فقیه استمرار حرکت انبیا می‌دانیم به قول امام اینبار. اسلام سیلی بخورد خون شهدا حتی مزارشان را شخم می‌زنند آسوده به خواب
Iran (Islamic Republic of)
رضا شریفلو از ساوه
۲۳:۰۸ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
ای سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی،،برای کشیدن ماشه ای نیرومند برای دفاع از آرمانهایت یه آن تردید نمی‌کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۳ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
خدا رحمت کنه سردار بزرگ رو واقعا مرد بود و دلیر ،واقعا دشمنان ترسو بزدل باید جزای خودشون رو ببینن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
با سلام و درود به روان پاک شهدا خصوصا سردار عزیز و سلام بر رهبر عظیم الشأن انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای .این انقلاب به یاری خداوند و خون پاک شهیدان استوار خواهد ماند تا ظهور حضرت مهدی .به کوری چشم دشمنان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
سردار دلها ما راهت را ادامه می دهیم
Iran (Islamic Republic of)
عبدالله
۲۰:۵۹ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
در مسلخ عشق، جز نکو را نکشند!
روبه صفتان زشت خو را نکشند !
گر عاشق صادقی ز مُردن مهراس!
مردار بود هر آنکه او را نکشند!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
تاثیر گذار بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
من حاج قاسم را تازه شناخته بودم خیلی افسوس می خورم که چقدر دیر شناخته شد کاش ای کاش از این دلاور مردان زیاد داشتیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
سلام وصلوات برروح پاکت ای سرداردلها بخدا وقتی میخوندم چشام اجازه نمیدادکلمه هاروبببنم ای کاش ای کاش...
Iran (Islamic Republic of)
محیا
۲۰:۲۰ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
دلم تنگ است سردار...
Germany
ایران
۲۰:۱۰ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
در عجبم از خودمان. انسانهایی هستیم که به شیطان گوش میدهیم و اوامرش را به جا می آوریم. و سجده میکنیم بر او که حتی حاضر نشد بر ما سجده کند. اما نوبت که به دستور خداوند میرسد دیگر کسی عمل کردن بلد نیست.به عنوان یک خانم انواع برند و مارک لوازم آرایش و لباس و ..... به عنوان آقا شلوار کوتاه و یقه های باز و..... را خوب بلدیم. ولی حجاب و سادگی و درستی و محرم و نامحرم را خرافه و امل بودن و قدیمی فکر کردن میدانیم. وصیت سردار دلها را بخوانیم شاید نوری در وجودمان ساطع شد
Iran (Islamic Republic of)
آتش نشان
۱۹:۵۷ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
من تا آخرین قطره خونم از نظام جمهوری اسلامی،رهبرم و ایران دفاع میکنم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۲ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
صلوات بر روح پاکش
Iran (Islamic Republic of)
Aria
۱۹:۰۷ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
خدا بیامرزتت مرد بزرگ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
ای عزیزی که با بودنت عشق را معنا کردی و با رفتنت عشق را جاودانه ساختی . بحق سردار قلوبی و نور چشمی . داستان مجاهدت وظلم ستیزی توتکرار حماسه کربلای حسین است و دست قطع شده ات تکرار دوبار ه دنائت یاران ابلیس درقطع دست قمر بنی هاشم حضرت عباس است .تاریخ تکرار می شود و کربلا مرور می شود و دیگر بار عدل علی جریان می یابد و کاخ فرعونزمانه ابلیس یال زرد ویران می شود . وباز دهانها در اوج اقتدار فریاد می زنند مرگ بر امریکا مرگ براسرائیل و مرگ بر ضد ولایت فقیه .جانم فدای رهبر
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۱۹ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
میشه اصل دستخت شهید بزرگوارمون رو ه هم منتشر کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
تا بود نفهمیدم که بود حالاکه سردارشهیدشد حس کردم چه شخصی را از دست دادم سردار دعا کن درراهت قرار بگیرم و درجانزنم
Iran (Islamic Republic of)
عبدالله
۱۷:۱۱ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
سلام
حاج قاسم به راستی که تو شبیه ترین به معصومین ع وپیشوایان دین هستید.
سزاوار است امسال هرکس دوست دارد عید نوروز نداشته باشد.
تا جهان کفر وشخص نجس وپلید قاتل تو بداند که چه گوهری از بشریت گرفتید
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۱۶:۳۳ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
وصیتنامه ی سردار مرزهای افراط و تفریط رو شکست و دلها رو به هم نزدیکتر کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
سردار دلمان برایت خیلی تنگ است اما بخدا قسم راهت را ادامه میدهیم و اردوگاه کفر خصوصا تل آویو را ب آتش میکشیم و تا در قدس زیارت عاشورا نخوانیم آرام نمیگیریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
سلام بر تو ای سردار
سلام بر تو در روزی که زاده شدی
و سلام بر تو در روزی که به دیدار پروردگارت شتافتی
با اشک مینویسم... دعایمان کن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز سلیمانی
۱۶:۲۲ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
آه ......
Iran (Islamic Republic of)
منجی
۱۶:۰۶ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
وقتی یه بزرگی از دست میدی، تازه میفهمی اون کی بود
Iran (Islamic Republic of)
حسین حیدری
۱۵:۵۷ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
باسلام وصیت نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز راخواندم اشکم جاری شد باخدای خودعهد میبندم گوش به فرمان ولایت فقیه علی زمان حضرت ایت الله خامنه ای باشم وجانم را هزار بار فدای راهش کنم
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۵:۵۷ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
سردار ما راهت را ادامه می دهیم وما قاسم سليماني هستیم
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۱۵:۴۱ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
سلام و درود به روح پاکت . خدا کند شفیع ما در عالم آخرت باشی و ماهم شرمنده تو نباشیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
حاج قاسم عزیزم ایکاش منم با شما به قافله ی نینوا میرسیدم...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
شعارما قاسم هنوز زنده است

شهادتت مبارک سردار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
گر پدر نیست تفنگ پدری هست هنوز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
سلام .
ما پابرهنگان جامعه هستیم
ما ادامه دهندگان راه خمینی( که سلام خدا بر او باد) هستیم .
شهیدان زنده اند الله اکبر
Iran (Islamic Republic of)
محراب
۱۴:۵۳ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
همه بدونن من بخاطر سردار رفتم شعار دادم
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۹:۱۱ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
سلام دوست عزیز.همه کارهای ما از جمله شعار دادنمان هم باید مانند سردار با اخلاص و فقط برای خدا باشد نه برای شخص.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
دمت گرم
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۴:۴۸ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
بار الها
رهبرعزیزترازجانم رادرپناه خودت حفظ بفرماوبه من پای همراهی وقلبی آکنده از عشق به ایشان عطابفرما
دوستت دارم سردارعزیزکه مراآگاه کردی
Iran (Islamic Republic of)
ریحانه مرادی
۱۴:۳۸ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
سلام برتو ای سردار من به عنوان یک نوه ی شهید میگویم ما دختران ایران انتقام ات را میگیریم یک انتقام سخت ووحشتناک میگیریم
قووووووول میدهییییییم
Iran (Islamic Republic of)
جاوید کورد
۱۴:۲۷ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
نمیدونم مناجات نامه س یا وصیت نامه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
مناجاتشون هم نوعی وصیت نامست ، این طور خدا ودوست داشته باشیم ، خاضع و فروتن ...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
واقعا درست می فرماید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
زمین باهمه ابزار دنیاییش برات کوچک بودسردار؛انشاالله منتظرت هستیم باظهورمولامون صاحب الزمان برگردی
انشاالله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
سردار دلها با دل من چه کردی که هنوز بعد از 40روز اشک چشمم بند نمایید انشالله راهت ادامه دارد اینست برای خدا زندگی کردن فرزندانم در مکتب تو بزرگ خواهم کرد
Iran (Islamic Republic of)
ط
۱۳:۲۶ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
آه
دلم میسوزد و کاری ز دستم بر نمی آید...
سردار با رفتنت داغ بزرگی رو دلمون گذاشتی
Iran (Islamic Republic of)
maleki_tchr
۱۳:۱۳ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
آه سردار، راهت را ادامه می دهیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
خیلی دوستش داشتم .دلم عزادار است چشم براهم
Iran (Islamic Republic of)
م
۱۲:۱۳ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
درود بر روح وروانت که واقعا مرد بودی وراستین و کاش الگو میشدی تا جامعه اصلاح می شد خدایت رحمت کند سردار دلها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
روحت شاد من هر موقعه ازشما میشنوم گریه بی اختیار دارم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
روحت شادسردارراادامه داردامریکانابوداست فقت مثله .... پارس میکند مرگ برامریکای خون خار
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۲:۰۲ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
احسنت و روحت شاد پدربزرگ وارانشالله راحت ادامه دارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
عاشقتممممم سردار
Iran, Islamic Republic of
فتحی
۱۱:۴۱ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
شادی روح سردار دلها صلوات . باشد که شفیع ما هم باشی ، عزیز سفر کرده .
Iran (Islamic Republic of)
Hamnm
۱۱:۴۰ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
غبته میخورم به حالت سردار که بالاترین سطح شهادت نسیبت شد وبه آرزوی خودت رسیدی و شهادتت قیامتی بر پا کرد که استکبار نتیجه اش را به زودی خواهد فهمید .جانم فدای بدن اربن اربایت.سلام ما را به ۱۴ معصوم برسان.
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۱:۲۲ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
سردار، همانگونه که دوست داشتی خدا تو را ملاقات کرد.
"خدایا مرا بسوزان و بمیران"
Iran (Islamic Republic of)
رضا ابراهیمی فیلوری
۱۱:۱۳ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
با سلام، سه نکته مهم در این وصیت نامه، ۱:سردار عزیز بعد از عمری مجاهدت صحبت ازدست وکوله خالی می کند و ما چه بگوئیم که حتی شاید قدمی هم برای دین خدا بر نداشته ایم.۲:صحبت از تنهایی حضرت آقا که آنرا احساس می کنیم و نمی دانیم وظیفه امان در قبال آن چیست؟ ۳:تقاضای حلالیت سردار از ما که امنیت و آرامشمان را مدیون اوییم، وچه قضاوت های نا درستی که بعضی ها می کردند.خدایا ما را در دنیا و آخرت شرمنده شهدا مگردان!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
الهی آمین
Iran (Islamic Republic of)
محمد.وطندوست
۱۱:۰۴ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
صدافسوس.که.رفت.روحش.شاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
سردار دلها سردار قلبهاسردارجانها سردار دوستها
Iran (Islamic Republic of)
سید خلیل اصغرپور
۱۰:۳۶ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
حاج قاسم عزیز خیلی دوست دارم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
خیلی دلم میخواست در کنار سردار خدمت کنم ولی این توفیق را نداشتم ولی. خیلی دوست دارم برای دفاع از حرم مدافع حرم بشم. برام دعا کنید تا به ارزوم برسم التماس دعا. ...
Iran (Islamic Republic of)
محمود
۱۰:۲۹ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
فدات بشم سردار عزیزم،، فدای راهت،، فدای هدفت،، فدای مظلومیتت،، نگران نباش آقای خامنه ای عزیز، عزیز جان ماست، چشمانی بخاد چپ نگاه کنه چه از خارج و چه از داخل، حتما کشورشان میکنیم،، حمایت از آقا اولویت ماست در زندگی،، کاش بشه بریم اونطرف ،، حاج قاسم کمکم کن که برم،، اینکه میگم احساسی نیست،، چند ساله که تلاش کردم و نشده....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
تا آخر عمرم طبق دستور و وصیت سردار که حق زندگی بر گردن من دارند در تمام انتخابات شرکت میکنم تا جان در بدن دارم از ولایت فقیه حمایت میکنم .
هنوز بعد از ۴۰ روز اشک چشمانم سرازیره و باورم نمیشه . سردار شما دینتو به ملت و کشور ادا کردی و دین ما هم اینه که طبق وصیت شما عمل کنیم . من هستم تا آخرش
Iran (Islamic Republic of)
ابوالفضل
۱۰:۰۸ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
برادران و خواهران عزیز تو این آشفته بازار دنیا، سخته و بصیرت میخواد راه درست و پیدا کردن، اما ببینید خون شهید پرده ها رو کنار میزنه و خدا به واسطه این خون پاک راه و به ما نشون میده
انشاا.. بتونیم تو این راه بمونیم و عاقبت بخیر بشیم.
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۰۹:۵۹ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
شهدا زنده اند ما مرده
خدا همه آدمای خوب رو داره میبره من بد می مونم که از بوی گند بد خودمون جون میدیم
به نظر من دنیا دیگه جای موندن نیس
سردار دست من رو هم بگیر
اللهم عجل ولی الفرج
Iran (Islamic Republic of)
سید
۰۹:۵۲ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
حاج قاسم دقیقا همانند یک انبیایی وصیت کردند
من صد در صد شک دارم
طوری که آینده رو میدیده
Iran (Islamic Republic of)
جواد بیکار ،بدون زن و بچه
۰۹:۰۹ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
چه بلند و دراز !
باررالاها قدرتی در من ده تا بتوانم تمام آن را بخوانم و بدان قسمتهایی که واقعا خودش نوشته است آگاهی پیدا کرده و بدان ها عمل نومایم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
تمام وصيتنامه به دست خط خودشان موجود است و ديشب در مراسم چهلم شهيد كتاب كوچكى كه ابتداى كتاب متن وصيتنامه به صورت چاپى و انتهاى كتاب متن وصيتنامه به خط مبارك خود شهيد است در بين مردم توزيع شد
نكته بعد اينكه از كسى كه چهل سال براى انقلاب و مردم و حفظ ولايت تلاش كرده انتظار وصيت نامه دو صفحه اى مثل يك فرد معمولى دارين؟از چنين انسان با بصيرتى كه حواسش به تك تك جوانب امور بود چنين وصيتنامه اى هم انتظار مى رفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
برای بزرگ مردی که تمام عمرش در حال خدمت خالصانه در مسیر خدا بوده اصلا بلند نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۹ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
تهمت نزن داداش
Iran (Islamic Republic of)
کلثوم کرمیان
۰۹:۰۹ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
این روزها بیشتر از چهل روز گذشته دلم براش تنگ میشه
این همان فرستاده خدا بود که با قلبمان حرف زد
وای بر من وای بر ما اگر قدرش را ندانیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
که باور میکند در باغ ما داغ صنوبر را که باور میکند افتادن سرو تناور را دلتنگم سردار
Iran (Islamic Republic of)
حسن ...
۰۸:۵۸ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
همانگونه که حاج قاسم وجودش چراغ راه بود وصیت نامه اش هم می تواند چراغ راه و آموزنده باشد امیدوارم که همگی به تبعیت از سردار پیرو ولایت و در راه ولایت باشیم . سیاستمدارانی که این روزها حرف از عشق و علاقه به سردار سلیمانی می زنند بدانند که سردار آنها را به ولایت مداری و پشتیبانی از ولایت و وحدت دعوت کرده است .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
خدایا! چقدر دلتنگ سرداریم! یقین دارم سردار هنوز هم به فکر ملت ایران هست. یقین دارم که به دعاهای ما آمین می گه و شفاعتمون رو می کنه! من که هر وقت دل تنگ می شم، با عکس سردار دردودل می کنم. خدایا چه عزیزی رو از دست دادیم!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۱ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
جانم فدای آن وصیت نامه ات .جانم سردار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۳ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
نميشه دست از سر سردار سليماني وردارين چون مردم ياد فجايع بعدش ميافتن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
جااااااان خوبی شما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
انتقام سخته و همه دشمن ها باید بترسن نه دوست داران سردار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
دوست عزيز حواست به چند نكته باشه اول اينكه اگر سپاه پاسخ حمله به سردار سليمانى را نمى داد مطمئن باش دشمنان ما جسورتر ميشدن و حملات بعدى را انجام ميدادن پس انتقام سپاه صرفا انتقام از خون سردار نبود بلكه يه جور ايجاد امنيت برا كشور بود كه دشمنان فكر نكنن هركارى كه دوست دارن ميتونن انجام بدهند و ايران جرات پاسخ به آنها رو ندارد و از طرفى ديگر هم قدرت ايران براى دشمنان آشكارتر شد و بزرگ دشمنانمون كه آمريكا هست نتوانست از خود در برابر حمله ايران محافظت كنه
نكته بعد اين است كه همه ما داغدار مسافران پرواز اوكراين هستيم ولى حواسمون به دو نكته باشه اول اينكه يادمون باشه سپاه كه چهل سال است از ما شب و روز در زمين و هوا و دريا محافظت كرده را به خاطر يك اشتباهى كه در اين چهل سال انجام داده ملامت و سرزنش نكنيم و بدانيم كه امنيت و آرامشمون مديون فداكاريها و از خودگذشتگى هاى اين عزيزان است و از طرفى ديگر اولا سپاه درخواست كرده بود كه شرايط جنگى هست و آسمان بايد كليير بشه و نكردن ولى بياين و به موضوع با يك نگاه ديگر هم توجه كنيم و آن اينكه اگر واقعا موشك كروز بود و نه هواپيما و با توجه به اينكه به سمت فرودگاه مهرآباد و شهريار تغيير جهت داده بود اگر زده نمى شد چقدر انسانهاى بيشترى كشته ميشدن
لطفا به وقايع صرفا احساسى نگاه نكنيم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
سردار کجا وان کجااااا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
چطوره که بعضی از افراد تا آخر عمر دست از اشتباهاتشان که باعث ضربه زدن و ایجاد فاجعه برای انسانهای بیگناه میشه بر نمیدارن و تازه همیشه حق به جانب هستن اونوقت ما باید دست از همچنین قهرمانی برداریم بخاطر یک حادثه تلخ که عمدی درآن وجود نداشته و حتی بخاطرش طلب بخشش شده،شمابا خودت چند چندی دوست عزیز، من به‌عنوان یک مادر نه تنها خودم بلکه اجازه نمیدم فرزندمم این بزرگ مرد رو فراموش کنه هرگز.
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۰:۰۱ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
واقعا افرین بر شما درست می فرماید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
خجالت بک امنیت آلانت رو مدیون همین آدمی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
امیدوارم از سر جهل این حرف رو زده باشی وگرنه بدا به حالت که تو زمین دشمن بازی میکنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۲ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
سلام عزیز سلام دلاور روحت شاد سلام مرا به همه شهدا و امام عزیز و آنهایی که مد نظر من هت برسان و مارا هم دعا خیلی جا لب بود نصیحت شما
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۷:۵۶ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
کلامات را چنان در کنار هم چیده شده که اصلا هیچ عیب و نقصی ندارد
شهادتت مبارک
#سردار دلها
#حاج قاسم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۷ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
حاج قاسم سراسروصیت نامه اش عاشقانه با خدا حرف میزنه.به نظرمن این ممکن نیست برا کسی که اینجوری با خدا حرف بزنه مگه اینکه همه ی زندگی وعمل آدم برای خدا باشه.و اینکه خدا را همه جا درنظرداشته باشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۸ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
خوشا به حالت سردار.اگه به گفته ی خودت ۴۰ سال از قافله ی شهادت جامونده بودی بخاطر این بود که خدا شمارا برای دفاع از حرم اهل بیت پیغمبرش ذخیره کرد برا چنین روزهایی.سردار شما در راه خدا یه عمرجهاد کردی امیدمظلومان عالم بودی.داعش خبیث را ذلیل کردی ؛ من چی بگم که غیر از معصیت توشه ای ندارم.شمارا به اون خدا قسم که برا ماهم دعاکن عاقبت بخیربشیم و خدا ماراهم پاکیزه بپذیره و لیاقت شهادت نصیبمون بشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۸ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
❤❤❤سردار دلها❤❤❤
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۵ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
الله اکبر الله اکبر الله اکبر
بخدا قسم به جرات میشه گفت شهید عزیز ما آسمانی بود واقیعت انکار نشدنی ولایت فقیه تازمان ظهور آقایمان است
دراین دریای پر طلاتوم چون کشتی مارا نجات دهد واقعا آقایمان
خامنه ای تنهاست
فدایی کوچک شمادر کوشه ای از این سرزمین اسلامی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۹ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
راحت ادامه دارد حاج قاسم عزیز تاابد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۰ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
با اشک وصیت این سردار دوس داشتنی را خواندم

خدایا چه بنده های خوبی داری ...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۴ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
خدایا روح پاک شهید سلیمانی و همه شهدا را با پیامبران بزرگت و اهل بیت ظاهرش محشور بگردان الهی آمین
در این وصیتنامه دو چیز مرا بیشتر تحت تاثیر قرار داد اشاره شهید بزرگوار به شهید پور جعفری و سردار قاآنی که یکی همراهش به شهادت رسید و دیگری به جانشینی اش رسید.
Iran (Islamic Republic of)
M
۰۴:۰۸ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
خداحافظ
سردار دلها
Iran (Islamic Republic of)
M
۰۴:۰۸ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
خداحافظ
سردار دلها
Iran (Islamic Republic of)
ابوذرمعصومی
۰۲:۴۷ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
ای سردار دلها شهادت میدهم که تا آخرین قطره ی خونم همچون سرباز کوچکی در راهت قدم برداشته و از آرمانهایت دفاع کنم،و افتخار میکنم به اینکه در کشوری به دنیا آمدم که دلاوری همچون قاسم سلیمانی به دنیا آمد
۱۲۳
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر