باورنکردنی‌ترین خبرهای تاریخ/ از کمین موجودی ترسناک در بدن زن باردار تا چاهی که مردگان را زنده می‌کند + تصاویر

برخی مواقع اتفاقات و حقایقی در دنیا مشاهده می‌شود که واقعا تعجب برانگیز است و از نظم معمول جهان خارج می‌باشد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در گزارش پیش رو با عجیب ترین رخدادهای علمی مواجه خواهید شد که امیدواریم گزینه های مذکور مورد توجه شما قرار بگیرد

ماهی وال لاور

ماهی به رنگ سیاه و سفید است که میتواند طمعه‌ای به اندازه ده برابر وزن خورد را یک جا بخورد. این ماهی در سراسر جهان در عمق نه هزار فوتی دیده شده است. این ماهی بدون فلس طوری تکامل یافته تا بتواند دهان خود را به اندازه‌ای باز کند تا طعمه‌های چند برابر خود را در دهان فرو برد.

رخداد‌های بسیار عجیب علمی در طول تاریخ

ماسوروس یا خزنده موشی

کوچکترین اسکلت کامل یافت شده از دایناسورهاست که به اندازه کف دست بوده است. سنگواره این ریزدایناسور در جنوب آرژانتین پیدا شده و مربوط به اواخر دوره تریاس (حدود ۲۱۵ میلیون سال پیش) است.

رخداد‌های بسیار عجیب علمی در طول تاریخ

ﺳﯿﻔﺎﻧﺘﺎ ﺁﮐﻮﺗﺎ

ﺣﺸﺮه ﺳﺒﺰ ﻭ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﭘﺪﻭ ﺑﺎﮒ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺸﺮﻩ”Siphanta acuta”ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﯼ ﮔﺮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺑﻮﻣﯽ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻫﺎﻭﺍﯾﯽ ﻭ ﻧﯿﻮﺯﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺯﯾﺒﺎ، ﺍﺯ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﮒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﺪﺍﺭﺩ. ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﺸﺮﻩ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺍﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﺩﺭﯼ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻭ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻝ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺐ ﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻃﻮﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ۱۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻃﻮﻝ ﺑﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ۲۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ. ﻗﻄﺮ ﺑﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺮﮒ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﮏ ﺑﺮﮒ ﺭﺍه ﻣﯽ ﺭﻭﺩ.

رخداد‌های بسیار عجیب علمی در طول تاریخ

کوتوله اى که غول شد!

آدم راینر در گراتس اتریش در سال ۱۸۹۹ به دنیا آمد. پدر و مادر او قدى متوسط داشتند. آدام ۱۹ ساله سعى کرد به ارتش بپیوندد، اما به دلیل قامت کوتاه خود که ۱۴۷ سانتى متر بود از ورود به ارتش بازماند، او رسما یک کوتوله محسوب مى شد. اما در سن ۲۱ سالگى اتفاقى عجیبى افتاد، آدام به طور ناگهانى شروع به رشد کرد و در تولد ۳۱ سالگى اش قامتش ۲۱۸ سانتى متر رسیده بود.

آدام دچار مشکلات زیادى شده بود، شنوایى خود را از دست داده بود و چشم راستش نیز نابینا شده بود. آدام بعد‌ها به یک “خانه سالمندان” جایی که او در این وضعیت اسفبار زندگی می‌کردند تا زمانی که در ۴ مارس ۱۹۵۰ در سن ۵۱ سالگى با ۲۳۴ سانتى متر یعنى دو برابر ارتفاعش در سن ۱۹ سالگى، درگذشت.

بلندترین مرد تاریخ اتریش تنها کسی است که در تاریخ پزشکی هم به عنوان یک کوتوله و هم یک غول طبقه بندی شده است.

رخداد‌های بسیار عجیب علمی در طول تاریخ

سنگ‌های تخم مرغی نیوزلند

این سنگ‌ها که در اندازه‌های بسیار بزرگ قرار دارند در دوره‌های پیشین در کف دریا بوده اند که البته به علت تغییرات شرایط زمین به شکل مرموزی خود را تا لبه کناری ساحل رسانده اند.

رخداد‌های بسیار عجیب علمی در طول تاریخ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﮑﺲﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺨﯿﻼﺕ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻭﺭﮐﺮﺩﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﻭﻫﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﺣﻢ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺩﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ!

رخداد‌های بسیار عجیب علمی در طول تاریخ

در تصویر زیر ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺸﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ و گل ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ را میبینید. ﺍﯾﻦ ﺣﺸﺮﻩ ﻧﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ بدست ﺁﻭﺭﺩه ﺍﺳﺖ.

ﺍﯾﻦ ﺣﺸﺮﻩ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ۱۳ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻃﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﺷﮑﺎﺭ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺑﺪﻧﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﮐﻮﭼﮏ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﭼﻬﺮﻩ ﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩه ﺍﻧﺪ.

رخداد‌های بسیار عجیب علمی در طول تاریخ

این تصویر رطیلی است که توسط گونه‌ای قارچ به نام انگل سر چماقی خورده میشود بعد از حمله انگل به تدریج جایگزین بافت میزبان میشود جالب این که این انگل حیوان را تحت کنترل خود قرار داده و میزبان را به نقطه‌ای می‌برد که داری رطوبت و گرمای برای رشدش داشته باشد.

رخداد‌های بسیار عجیب علمی در طول تاریخ

تله کینزی

توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرژی روانی می‌باشد. تئوری که در ارتباط با تله کینزی وجود دارد که آن به وسیله میدان‌های انرژی یا امواج انرژی روانی به میزان کافی متراکم شده اند باعث حرکت اجسام می‌شود. هر کسی به سعی و تلاش مناسب می‌تواند نیروی خود را تحت کنترل در آورده و مورد استفاده قرار دهد.

همه افراد بطور ذاتی دارای نیرو‌های روانی و قدرت تله کینزی می‌باشند. ما از همه قسمت‌های مغز خود استفاده نمی‌کنیم. انسان به طور متوسط فقط از ۸% نیروی ذهن و مغزش استفاده می‌کنه. یعنی ۹۲% بدون استفاده مانده است. انسان میتونه خیلی از کارایی که حتی به فکر من و شما نمیرسه رو هم انجام بده.

هر یک از ما از قسمت خاصی از مغز خود بیشتر استفاده می‌کند. برخی دیگر از ریاضیات منطق، ورزش، نویسندگی هر یک از این فعالیت‌ها از قسمت خاصی از مغز استفاده می‌کنند. این مسئله در مورد نیرو‌های روانی نیز صادق است. همه ما هر کدام تا حدی از پتانسیل‌های روانی خود استفاده می‌کنیم.

برخی از افراد فقط می‌دانند که چه وقت چیزی در حال وقوع است یا می‌توانند نتیجه یک حادثه را بهتر از دیگران پیشگویی کنند یا می‌توانند حس کنند که فردی را که ملاقات می‌کنند کاراکتر خوب یا بدی دارد. همه این‌ها نشان دهنده استفاده از نیرو‌های روانی می‌باشد هر کسی می‌توانند با تمرین مناسب تله کینزی را یاد بگیرد. تنها چیزی که مانع پیشرفت شما می‌شود باور نکردن خودتان است درست مانند بچه‌ای که می‌گوید “من نمی‌توانم ریاضیات را یاد بگیرم اینکار غیر ممکن است”.

رخداد‌های بسیار عجیب علمی در طول تاریخ

چاه شیطان

محلی ترسناک که مردگان زنده می‌شوند! جایی در مناطق وحشی ایالت واشینگتن، پدیده‌ای نامتعارف و عجیب جغرافیایی وجود دارد که ساکنین آن را دریچه‌ای به دنیایی دیگر می‌دانند. هر چند چاه شیطان سال‌ها و شاید قرن‌هاست که مورد توجه مردم آن منطقه قرار گرفته است.

اما تنها از سال ۱۹۹۷ بود که یک ایستگاه رادیویی با «مل واترز»، صاحب زمین، مصاحبه کرد و آن را به مردم کشورش شناساند. سالهاست که ساکنین «ماناستاش ریج» از زمینی سخن می‌گویند که چاهی درون آن قرار دارد ظاهرا انتها ندارد. چاهی مرموز که هاله‌ای از احساس خطر و راز در اطراف آن موج میزند.

دیواره چاه تا عمق ۱۵ فوتی آجری است، ولی بقیه آن خاکی می‌باشد. مردم این منطقه نسل اندر نسل این چاه را میشناختند و از آن به عنوان زباله دانی استفاده میکردند و از یخچال کهنه تا تلویزیون خراب و لاستیک پنچر را در آن میانداختند. اما هیچ یک از کسانی که چیزی درون چاه می‌انداخت صدای افتادن آن شی به کف چاه را نشنید.

همین موضوع باعث شد که مردم نام «چاه شیطان» را بر آن نهادند و آن را چاهی بی انتها نامیدند که مستقیم به جهنم راه دارد. بعضی‌ها هم معتقد بودند که چاه شیطان در حقیقت دریچه ورود و خروج فضاییهاست. حدود سال ۱۹۹۳ «مل واترز» و همسرش این زمین را خریدند

و کمی بعد آن چاه را کشف کردند. آن‌ها هم مثل مردم دیگر از آن به عنوان زباله دان استفاده میکردند و حتی ساکنین دیگر هم زباله‌ها و لاشه حیوانات خود را در آن میانداختند. چند سال گذشت و کم کم آقای واترز به این فکر افتاد که چرا چاه پر نمی‌شود؟

در تابستان سال ۱۹۹۶ واترز تصمیم گرفت عمق چاه را اندازه گیری کند. اوکه یک ماهیگیر کار کشته بود یک قلاب ماهیگیری با نخ بسیار بلند داشت. یک روز به دهانه چاه رفت، یک وزنه به سر قلاب آویخت و آن را به داخل چاه هدایت کرد. وقتی نخ هر قرقره تمام میشد، قرقره جدیدی به انتهای آن گره می‌زد

و به کار خود ادامه می‌داد، اما قرقره‌ها تمام شد و نخ قلاب به انتهای چاه نرسید. به محاسبه واترز، او هجده قرقره ۵۰۰۰ فوتی را به هم وصل کرده بود، بنابراین او نتیجه گرفت عمق چاه بیشتر از هشتاد هزار فوت میباشد! در آن وقت بود که واترز متوجه شد چاه درون ملکش نه تنها عجیب بلکه دلهره آور است.

رخداد‌های بسیار عجیب علمی در طول تاریخ


دانستنی های جالب امروز در سرویس وبگردی

قبل از خواندن این مطلب خرید عید ممنوع!

با مکان‌های عجیب و ترسناک ایران بیشتر آشنا شوید + تصاویر

آیا آب برنج می‌تواند به رشد موی سر کمک کند؟

آیا پایان تولید شکلات در جهان نزدیک است؟

۱۰ نکته برای آسیب ندیدن در خانه‌تکانی عید

درد دارید؟ چاره شما زهرمار  است!

دارندگان گوشی‌های سامسونگ و ال‌جی نگران نباشند

زبان‌آموزی آسان و بی‌دردسر

کشف یک قارچ عجیب در چرنوبیل! + تصاویر

همه چیز درباره ترس افراد از آمپول زدن

همه‌چیز درباره ورود زوج هجومی حرفه‌ای به لیگ برتر/ «یونس منشا» وارد می‌شود!

اسرار پنهان خاندان سلطنتی انگلیس

بسته آشپزی/ از طرز تهیه‌ شامی هویج تا فرمول گراتن بادمجان

پروژه آمریکایی جذب ساقدوش‌های جاسوس به دنبال عروس خاورمیانه

دفن جسد زن تنها در خانه باغ وحشت

رنگ‌هایی با تاثیر منفی در دکوراسیون داخلی

سامانه‌های پدافندی انصارالله معادلات دشمن را در نبرد هوایی زیر و رو کرد + تصاویر

تفریح به سبک کویرخواری!

حقایق جالب و باور نکردنی دنیا که از شنیدن آن‌ها متعجب می‌شوید! + تصاویر

فریاد اقتدار ایران از حنجره ماهواره‌های بومی/ ظفر ۲ در راه است

کم کاری تیروئید را چگونه تشخیص دهیم؟

سوال شوکه‌کننده یک قبرکن از خبرنگار/ درد دل‌های مهماندار دهه هفتادی دنیای اموات؛ از رازداری مسافران آن دنیا تا علت کار نکردن در شب!

از کبه برنج کویتی تا رولت کوکو سبزی برای عصرانه + طرز تهیه

علت بروز وزوز گوش از نظر طب سنتی

چرا تصمیمات ما برای تغییر واقعی با ناکامی مواجه می‌شود؟

۵ مشکلی که با دندان درد اشتباه گرفته می‌شوند

اگر کبدچرب دارید، بخوانید

پاسداری که تیک‌تاک زندگی مردم را تنظیم می‌کرد

کودک ۲ ساله جان مادرش را از مرگ نجات داد

چگونه کودکان را وادار به حرف شنوی کنیم؟

پیش‌بینی وضعیت فرودگاه‌ها در آینده/ از تشخیص هویت بیومتریک تا واقعیت موازی

آنچه مردان باید درباره «واریکوسل» بدانند

تاثیرات جالب رنگ‌ها روی ذهن انسان‌ها

توصیه‌های کلیدی درباره استفاده از ضدیخ

عاقبت دختر جوانی که با رویای اقامت در اروپا اسیر عشق خیابانی شد

بازیگر نوجوان در اثر تومور مغزی درگذشت

اگر کبدچرب دارید، بخوانید

گفت و گو با پزشک گروگانی که تا یک قدمی مرگ رفت

زنان چگونه یائسگی را به تعویق بیندازند

رسوایی در انتظار گوشی جدید سامسونگ!

عوارض وحشتناک رژیم‌های کتوژنیک

نسخه خوراکی برای کاهش استرس

افراد کم خون این مواد غذایی را بخورند

قتل زن پولدار با وسوسه سرقت طلاهایش

یک در میان به سبک «احد آقا» / خطر بیخ‌گوش سبزقبایان

سوزش سردل و گزینه‌هایی ساده برای پیشگیری و درمان

۳ نکته مهم درباره سلامت چشم که جالب است بدانید

راز جوانی در این رژیم غذایی است

رینو‌پلاستی چیست و چگونه انجام می‌شود؟

فواید ماسک انار برای تمیزی پوست‌های چرب و خشک

حقایق گفته نشده درباره الماس‌های گرانبها

آیا سوسک حمام بدون سر می تواند زنده بماند؟

چرا وقتی خواب می‌بینیم فراموش می‌کنیم؟

عطر و ادکلن و نکته‌های مهم مربوط به آن‌ها

استفاده‌های جالب از نفت خام که نمی‌دانستید

منبع: پارس ناز

انتهای پیام/

بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran, Islamic Republic of
Siti
۲۰:۲۸ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
خیلی خیلی عااالی
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۵:۵۲ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
مطالب جالبی بود ممنون .
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۲۱:۲۴ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
مرگ بر رتیل
Iran, Islamic Republic of
ایران
۲۱:۱۱ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
چاه شیطانی رو اگه بخواد با نخ اندازه بگیره که نخ ته چاه هی جمع میشه
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۲:۳۹ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
وااااااااااااااای خیلی باحالی
Iran, Islamic Republic of
ناشناس
۰۹:۵۲ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
خوب نوشته که وزنه وصل کرده اگر وزنه وصل باشه نخ سفت می ایسته و اگر به ته چاه برسه که نخ وزنی نداره و شل میشه
Iran, Islamic Republic of
جوان بدبخت
۱۰:۳۹ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بالاخره در حین فرستادن نخ به پایین چاه متوجه سنگینی وزنه میشه و اگر وزنه به کف برسه وزنش رو از دست می ده...
Netherlands
ناشناس
۲۰:۴۲ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
مرگ بر چاه جهنمی
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک ایران زمین
سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر